Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 30 juni 2016

Suzan Lie: Voorbereiding op het Eerste Contact – Een novel door de Plejadiërs, / hoofdstuk 10 / 22 juni 2016

Suzan Lie:
Voorbereiding op het Eerste Contact –
Een novel door de Plejadiërs,
22 juni 2016
                                                                                  

 Hoofdstuk 10
De Plejadiërs – Gluren in de Vijfde Dimensie

Wij, Plejadiërs zijn helemaal druk in voorbereiding voor onze volgende fase van contact. Wat die volgende fase is zal enorm afhangen of al dan niet onze vrienden en familie op Aarde klaar zijn voor een helderder, meer drie dimensionale ervaring van onze aanwezigheid in hun werkelijkheid. Ten eerste wil ik graag mijn stelling neerzetten over onze “vrienden en familie.”

Zoals jullie misschien weten, hebben velen van ons een Aardevoertuig genomen op een zeker moment van jullie “tijd”. In die “tijd” maakten we vrienden die zo nauw verbonden waren als onze Plejadische familie op het Schip. Toen we terugkeerden naar ons Plejadisch Zelf op het Schip, nodigden we jullie, onze Aarde vrienden uit om bij ons te komen op het Schip in jullie vier dimensionale nacht lichaam.

Velen van jullie hebben inderdaad ons bezocht op het Schip in je vier dimensionale astrale lichaam terwijl je stoffelijke vorm sliep Sommige van jullie waren gekomen naar het Schip om onze “Regeneratie Kamer” te gebruiken om een ziekte of verwonding te genezen. Anderen zijn gekomen om een van onze educatie vergaderingen bij te wonen, of gewoon om jullie vrienden te bezoeken.

Het beste van alles, jullie – onze bezoekers, beginnen zich meer en meer te herinneren van je nachtelijke bezoeken in je dagelijkse meditaties, opschrijvingen, activiteiten en in je vijf dimensionale voorstelling. Een van de symptomen die we gemerkt hebben bij onze steeds meer ontwakende Aardse vrienden is dat velen van jullie beginnen om momenten te hebben om te “gluren in de vijfde dimensie.”

Bij deze stelling bedoelen we dat jullie korte momenten van bewustzijnsverandering ervaren, in de vijfde dimensie. Sommigen van jullie zijn zich bewust dat je eigenlijk de vijfde dimensie bezoekt en anderen zien jullie ervaring als een “plotselinge flits van bewustzijn.” In feite zijn die “flitsen” een tijdelijke uitbreiding van bewustzijn.

Die “tijdelijke ervaringen” zijn momenten van samengaan met je vijf dimensionale bewustzijn. Jullie verbinden je allemaal met je vierde dimensionale droom staat van bewustzijn terwijl je slaapt, maar velen van jullie beginnen deze “flitsen naar de vijfde dimensie” te krijgen terwijl je helemaal wakker bent.

Deze flitsen komen vaak omhoog als je plezier hebt, creatief bent, samengaat met de natuur, geniet van je geliefden, en vlak voor je in een meditatie gaat. Wat er gebeurt is dat je je verbindt met je vijf dimensionale ZELF.

Heel vaak zul je dit “Zelf” vinden aan de hemel, in een boom, over je heen zwevend, of in water, of zelfs als je in een vuur tuurt. Jullie hebben die ervaringen omdat je de elementalen ervaart van de hogere vierde en vijfde dimensies.

Die elementale wezens die de bouwblokken zijn voor alle leven, kijken uit naar degenen die klaar zijn om hun wereld te ervaren, die op de rand zijn van jullie “octaaf sprong”. In jullie NU, de derde en vierde dimensies, die je ziet via je beta/alfa golf bewustzijn, en die zich onderling vermengen en resoneren in het zelfde NU.

Want door dit samengaan van de derde en vierde dimensionale waarnemingen en dus werkelijkheden, bloedt de octaaf sprong naar de vijfde dimensie en verder, naar je dagelijkse leven. De uitdaging is dat deze octaaf sprong een ander werkingsstelsel vertegenwoordigt.

Terwijl de derde/vierde dimensies resoneren met tijd en ruimte, resoneert de vijfde dimensie in het NU van de ENE. Je kunt nog verschijnen als een “individu” op de derde en vierde dimensies, maar in de vijfde dimensie ben je verenigd met de ENE van alle leven.

In de resonantie van de vijfde dimensie is de werkelijkheid gebaseerd op Eenheid met alle leven. Wij, op de Schepen, resoneren met de vijfde dimensionale ENE en verder maar we hebben ook een sterk zin(tuig) van onze persoonlijke uitdrukkingen van het Zelf.

Een concept dat moeilijk te begrijpen is in jullie onmisbare verandering tussen je 3D stoffelijke/4D astrale zelf en met je 5D Lichtlichaam Zelf is dat in de hogere dimensies er EENHEID is in verscheidenheid. We zijn allen EEN met onze vijf dimensionale werkelijkheid. Maar, we genieten veel verschillende ervaringen van die ENE door verschillende versies te dragen van onze Multidimensionale voertuigen.

Als we in ons vijf dimensionale Lichtlichaam zijn kunnen we kiezen om een “ruimte” te scheppen tussen onszelf en anderen, of we kunnen samensmelten in een zich steeds uitbreidend Licht van Multidimensionale Eenheid. Het is dit zich steeds uitbreidende Licht van Eenheid Bewustzijn die nodig is voor de mensheid om van grootste assistentie te zijn voor Gaia.

De werkelijkheid is dat jullie ALLEMAAL, of je je er wel of niet bewust van bent, naar een licht andere en licht hogere frequenties van werkelijkheid gaan. Velen van jullie voelen alsof iets of iemand rond je hoofd vliegt.

NU is het tijd om te “brainstormen” met je vrienden en of je familie. Met “brainstormen” bedoelen we dat je met anderen praat met wie je totaal veilig bent om te zeggen, los te laten, voelen en uit te drukken om de myriaden nieuwe gevoelens, gedachten, dromen, ideeën en concepten die zo plotseling in je bewustzijn komen.

Wat er eigenlijk gebeurt is dat JULLIE “plotseling resoneren” met een frequentie die verder ligt dan wat je ooit ervoer in een van je stoffelijke incarnaties.  

Wat er gebeurt is dat je je realiseert en je herinnert dat mensen bedoeld waren om de meest ontwikkelde soorten te zijn. Maar, door de interferentie van de Duisteren gedragen te veel mensen zich op een manier waarop geen dier ooit hun kudde, groep, school, of zwerm zouden behandelen.

Gelukkig worden velen van jullie wakker voor het feit dat JULLIE de kinderen van Moeder Aarde zijn. In feite, zijn JULLIE het collectieve bewustzijn van alle versies van je Multidimensionale ZELF die je eerder had in elk van jullie incarnaties op Gaia’s planeet.

Het zit in je totale eenheid met Gaia dat jullie, Gaia’s menselijke kinderen, zich zullen verenigen met elkaar om je drie/vierde dimensionale persoonlijke bewustzijn uit te breiden naar de volgende octaven van je drie/vierde dimensionale persoonlijke bewustzijn naar de volgende octaven van je vijfde dimensie en meer planetaire bewustzijn.

Als het ENE wezen van de “mensheid” zullen jullie ALLEN je openen en de inter-dimensionale Licht Portalen binnengaan. Jullie hebben allen deze grootse, verenigde opening al beoefend, in vele incarnaties, maar ook op jullie Schepen en op je Thuiswerelden.

We vragen dat jullie deze “octaaf sprong” ook beoefenen in je huidige incarnatie op Aarde. Terwijl de geopende en zich openende Licht portalen zich kruisen, zullen je stoffelijke lichamen reageren op de hogere, vijf dimensionale, levende Licht stromen.
We adviseren je om je lichaamstaal te herinneren. Je persoonlijke Aardevoertuig is gemaakt van alle elementen van de planeet. En dus, je Aarde voertuig kan met Gaia communiceren om je te herinneren aan alle incarnaties die je ooit nam op de drie/vierde dimensionale Aarde.

Door je de myriaden avonturen te herinneren op zoete Gaia, zul je in staat zijn om je meer intens te herinneren en te begrijpen wat je geleerd hebt in je vele avonturen op Aarde. Dan, vragen we je dat je je herinnert – en je er weer mee verbindt – je herinneringen om te leven op een vijf dimensionaal Sterrenschip.

We vragen je verder dat je samengaat met je herinneringen van de vijf dimensionale Eenheid op jullie Schip met je intieme relaties met Gaia als jullie planetaire thuis. Op deze wijze zul je je gemakkelijker herinneren hoe je:

Leeft in het vijf dimensionale Bewustzijn van het HIER en NU…
Terwijl je stoffelijke vorm leeft in de derde dimensionale scheiding van TIJD en RUIMTE.

Jullie vijf dimensionale “Lichtlichaam” is een kwantum sprong verder dan je drie/vierde dimensionale “stoffelijke lichaam”. Denk eraan dat de frequentie van het Aardevoertuig enorm je staat van bewustzijn zal beïnvloeden en je staat van bewustzijn zal enorm de frequentie bepalen van de werkelijkheid die jullie zullen waarnemen.

Je Lichtlichaam is al om je heen, en tegelijkertijd is deze in je bevat, je stoffelijke lichaam. Maar, je Lichtlichaam is een octaaf sprong verder dan je stoffelijke Aardevoertuig.  En dus zal er een “dans van synchronisatie” zijn die je nodig hebt om te oefenen. Deze synchronisatie is:

  • Synchroniseer je bewustzijn met de vijfde dimensie en meer
  • Synchroniseer je waarnemingen met je vijf dimensionale (en meer) staten van bewustzijn
  • Synchroniseer wat je eet, hoeveel je slaapt, wat je draagt, en wat je doet met de richtlijnen die je krijgt van je innerlijke, vijf dimensionale ZELF.
  • Synchroniseer je Innerlijke vijfde dimensionale ZELF met je hogere vijf dimensionale ZELF op de Sterrenschepen en Thuiswerelden.
  • Jullie Innerlijke vijf dimensionale ZELF is het Lichtlichaam dat erop wacht om te worden gewekt in de Kundalini in de basis van je ruggengraat.
  • Jullie hogere vijf dimensionale ZELF betekent je hogere frequentie ZELF en ZELVEN die wonen in de vijfde dimensie en verder.
  • Jullie Lichtlichaam is je vijf dimensionale lichaam dat een octaaf hoger resoneert dan je 3D/4D lichaam
  • Juist zoals je je moet aanpassen bij je hogere staten van bewustzijn, waarnemingen, dieet, gedachten en emoties, zul je je moeten aanpassen bij je vijf dimensionale Lichtlichaam.
We zien dat velen van jullie deze belangrijke aanpassingen maken. Je kunt je zelfs niet eens bewust zijn van de veranderingen die je hoger dimensionaal bewustzijn rustig maken in je dagelijkse leven. Maar, je wordt je toenemend bewust van een niveau van evenwicht en blijdschap die in je leven gebeurt.

Je kunt verrast zijn door deze langzame maar geleidelijke verandering, want je probeert NIET om beter te zijn. Jullie werken NIET harder, of maken betere besluiten. Je mediteert zelfs niet meer, eet niet beter of beoefent niet meer.

Maar je kunt je realiseren dat je gemakkelijk meer gezonde keuzes maakt. Jullie doen deze verandering niet omdat je een ”beter mens werd,” zoals je 3D je misschien zelfs heeft verteld.

Nee, je maakt deze transmutionale keuzes gewoon omdat je die wilt. Je vindt een zin van innerlijke vrede waar je niet “hard voor werkte om te scheppen.” Je bent niet zeker waarom deze innerlijke vrede je bewustzijn streelt. Zelfs nog verrassender, je hebt geen vrees dat deze innerlijke vrede je zal verlaten.

“Zit er soms iets in het water? “vraag je jezelf half schertsend af. In feite merk je dat schertsen veel beter is dan je zorgen maken, en glimlachen voelt beter dan fronsen.
Je ziet jezelf zelfs in een ruit en je ziet een “JIJ” die nieuw schijnt te zijn. In plaats van het lijden aan een “zwevende ongerustheid” ben je gezegend door een “stromende vrede en blijdschap.”

“Waarom weet ik nu dat alles OK of in orde zal zijn?” vraag je jezelf af. Maar, dan vergeet je je vraag te beantwoorden. “Zorg,” stelt de vragen en jij herinnert je om zorg los te laten en die te vervangen door “Hoop”. 

Wat er gebeurt is dat je bewustzijn hoger gaat dan de irritaties en vrezen van je drie/vierde dimensionale wereld. In plaats van vergeten blij te zijn, vergeet je om verdrietig te zijn. “Waarom gebeurt dit?” vraag je.

Het antwoord is dat je bewustzijn natuurlijk resoneert op de hogere frequenties van Licht die toenemend jullie planeet, je gebied, je thuis, je familie, en je leven strelen.
Er is een klein, angstig deel in je dat dit leven niet durft te vertrouwen en feitelijk niet blij en kalm kan zijn. Ga naar een spiegel en kijk in de ogen van die angstige…
Staar diep in je eigen pupillen en zeg:

“Lieve mooie ik.
IK BEN KLAAR om blij te zijn.
IK BEN KLAAR om me mijn ware ZELF te herinneren.
IK BEN KLAAR om mijn Sterrenschip te bezoeken, Mijn Thuiswereld en mijn Galactische Familie!!”

Aarde is een “planeet van de vrije wil.” Daarom als je je leven wilt veranderen, zul je dat pact moeten sluiten met je 3D Zelf, je 4D Zelf, je 5D Zelf en met Moeder Gaia.
Als je je herinnert om met al die versies van je ZELF te spreken, zul je je realiseren dat je NIET alleen bent. Je zult je herinneren dat je constant omgeven bent door de liefhebbende energie velden van alle multidimensionale uitdrukkingen van je ZELF, en alle leden van jullie multidimensionale familie.

Nodig ze allen uit in je dagelijkse leven.
Je zult merken dat ze ZEER blij zijn om je te assisteren.

Zegeningen van je Plejadische en Galactische Familie.

Eind van Onze transmissie

Preparing For First Contact, Chapter 10. The Pleiadians – Peeking into the Fifth Dimension. Channelled by Suzanne Lie. June 21, 2016.http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/