Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 22 juni 2016

Sheldan Nidle / 21 juni 2016

Sheldan Nidle - 21 juni 2016


4 Caban, 10 Kayab, 12 Manik

Selamat Jalwa! Vele verbazingwekkende gebeurtenissen beginnen eindelijk plaats te vinden. Degenen die jullie zegeningen voorbereiden zijn bijna zover om deze te verspreiden. Degenen die het Amerikaanse bestuur gaan corrigeren werken eveneens aan het verheffen van een de facto regime naar een ware de jure republiek. Deze verheffing zal de Fed laten instorten en de oorlog-achtige handelingen van Amerika van de laatste drie decennia beëindigen. Zoals eerder verklaard duurde het veel langer dan aanvankelijk voorzien. Dit rijk is eindelijk verenigd om deze oppervlaktewereld van de duistere cabal en diens talloze handlangers te kunnen ontdoen. De duistere heerschappij van bijna 13 millennia is bijna voorbij. Alle vele concepten waarvan jullie dachten dat deze normaal waren zijn klaar om te worden verwijderd en vervangen door een nieuwe serie inzichten, gebaseerd op waarheid en de loop van de geschiedenis op jullie oppervlaktewereld. Dit proces neemt meer tijd in beslag, aangezien jullie overtuigingen dienen achter je te laten die jullie lange tijd hebben gevormd. Derhalve hebben we de momenten tussen de ene serie lessen van jullie meesters en de volgende langer gemaakt. Jullie zijn een volk dat veel te lang diep in de leugens heeft geloofd die jullie door het duister zijn voorgeschoteld. Een laatste stap is de vervangingen die jullie door je meesters wordt gegeven te begrijpen en te gebruiken!


Deze veranderingen zullen jullie in staat stellen om de overvloed op een juiste wijze aan te wenden. Het huidige concept van geld zal eindelijk uit jullie dagelijks beeld verdwijnen. Het is niet eenvoudig om plotseling te worden overdonderd door een uitgebreide serie nieuwe waarheden. Jullie zaten tijdens eindeloze eeuwen onder de duim van de handlangers van het duister. Het is onze taak om de Opgestegen Meesters te helpen door bij jullie een compleet andere leefstijl te introduceren. We weten door onze vorige ervaringen dat een dergelijke drastische verandering tijd vergt voor jullie om te verwerken om zo te herstellen van een zeer onrustbarende serie mondiale schokken. De Agarthanen hebben ons voortdurend bewust gemaakt van hoe lang dit enorm uitgebreide pakket nieuwe kennis een impact op jullie zou hebben. Daarom is het heel belangrijk dat jullie stukje bij beetje gebruik gaan maken van deze nieuwe kennis. Wanneer jullie meer gewend raken aan nieuwe werkwijzen, kan de aanvankelijke vreemdheid geleidelijk aan verdwijnen. Nadat jullie eenmaal deze waarheden aanvaarden, kan een nieuwe levensstijl beginnen. Beschouw dit als eindelijk in staat te zijn een leven te creëren dat is als kleine lotusbloemen die samen drijven in echte en groeiende harmonie. Deze nieuwe harmonie zal een nieuwe en welvarende werkelijkheid mogelijk maken!

Dit nieuwe milieu is zich nu aan het ontwikkelen. Overal voltrekt zich een frisse manier van dingen doen. Ideeën die gewoonlijk beschouwd werden als hoogst onwaarschijnlijk worden snel de norm. Het is niet makkelijk zo snel te veranderen als jullie nu doen. Deze veranderende realiteit is iets dat een waar teken is van wat er in het verschiet ligt. Dit rijk is gebouwd op aannames die momenteel door iedereen worden betwist. We dienen te begrijpen wat jullie doen om deze oppervlakterealiteit te evalueren. Op dit moment doemen er gebeurtenissen op die laten zien hoe dit systeem uit elkaar valt als gevolg van alle stress die er is. Politieke en economische realiteiten vermeerderen die stressniveaus en verdraaien feitelijk de manier waarop elk aspect van dit rijk werkt. Deze groeiende afbraak illustreert precies hoe dicht jullie bij immense veranderingen zijn in alle onderdelen van deze realiteit. Derhalve is er een nieuw economisch en politiek systeem nabij. Deze nieuwe componenten zullen de voorboden zijn van een geheel nieuw systeem, dat vrijere en welvarende financiële en regime-veranderingen mogelijk maakt.

Wat betekent dit echt? Het betekent dat nieuwe grenzen worden vastgesteld en oude worden bedreigd en dan vervangen. Elk element is eenvoudigweg een manier om de rest te wijzigen tot een punt waarvan geen terugkeer mogelijk is. We zijn hier om dit te leiden indien het er voor zorgt dat jullie zijn voorbereid op eerste contact. Dat is ons belangrijkste doel. We zijn hier om jullie te mentoren en jullie samen met anderen naar een volledig bewuste staat terug te brengen. Dit proces is immens aangezien jullie verre van klaar zijn om het bewustzijn tot stand te brengen dat nodig is voor succes. Het is alleen door de goddelijke interventie van de Hemel dat dit maar mogelijk is. De Hemel heeft ons een goddelijk plan gegeven, welk is om jullie toe te staan om te transformeren. Deze operatie is er één waarin jullie de huidige realiteit loslaten en in blijdschap een nieuwe gaan maken. We zullen Agartha gaan gebruiken als de plaats waar jullie eerste gescharrel met het duister gecorrigeerd gaan worden. In deze stijl zal aan jullie nieuwe gewijde wijsheid worden gegeven en dan wordt jullie gevraagd die te gebruiken om deemoedig de overblijvende duisternis in deze Melkweg te transformeren. Het is deze grootse taak die ons ten zeerste inspireert bij ons werk met jullie!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De recente tijd was een zegen, aangezien de gratie van de Hemel ons in staat stelt opmerkelijke vooruitgang op vele fronten te zien. Het nieuwe financiële systeem is nu wereldwijd van omvang en de talloze onvolkomenheden worden opgelost. Hetzelfde is waar m.b.t. nieuw bestuur. Het is klaar om te worden aangekondigd en de Federale Reserve wordt geschiedenis. Al deze gebeurtenissen komen deels tot stand door jullie positieve houding en jullie visualisatie van een nieuwe, getransformeerde werkelijkheid. Tezamen voorzien we in de energieroosters voor deze zich manifesterende werkelijkheid. Deze operaties zullen jullie vele personen brengen die jullie niet eerder kenden. Deze prachtige Wezens volgen jullie leiding en doen dit rijk snel vorm aannemen. We hebben plezier in deze Hemelse daden die ons in staat stellen fysiek te worden en laten ons plezier beleven aan het deel zijn van dit nieuwe rijk. Op ditzelfde moment zal alles waarvan jullie hebben gedroomd voor jullie worden uitgestald. Aanvaard deze grootsheid en wees welkom in deze nieuwe prachtige energieën. 

Deze gebeurtenissen zijn nog maar het begin. Jullie worden voorbereid op een uiterst wonderbaarlijk stel wonderen. De duistere regeringen zullen verdwijnen en vervangen worden door het Licht en door de komst van onze spirituele– en ruimtefamilies. Deze grootse aanpassingen vormen het eerste deel van een programma dat het toneel zal vormen voor onze formele terugkeer en de massalandingen van jullie toekomstige mentoren. Dit proces zal ons in staat stellen jullie te ontmoeten en het ons tegelijkertijd mogelijk maken om enige initiële wijsheid aan jullie over te brengen. Lang geleden toen de Atlantiers vertrokken werd Gaia plotseling gedwongen om de energieën van haar oppervlakterijk drastisch te verlagen. Dit heeft ze bijna 13 millennia lang gedaan. Nu is het tijd om deze energieën weer naar hun voormalige frequentieniveau omhoog te brengen. Deze operatie is bijna klaar voor de laatste fase. Tot dan zijn we voornemens onze vermogens in te zetten om jullie op deze weg te ondersteunen, terug naar het ontdekken van wie jullie werkelijk zijn.

Deze komende tijd biedt daarom een kans op een groot aantal nieuwe ervaringen. Onze taak is onze vermogens inzetten om jullie te begeleiden, door genade en door listigheid, naar jullie nieuwe niveau. Deze operatie is behoorlijk complex en toch op een perfecte manier eenvoudig. Vaak verwachten velen van ons dat we onze vermogens inzetten om dat wat jullie overkomt te verzachten. Wij doen dit inderdaad en bereiden jullie tevens voor op nog complexere situaties. Jullie zullen enige nieuwe ervaringen opdoen wat betreft rijkdom, evenals wat de ware betekenis is van nu een mens te zijn. Jullie vormen een groep die begint iets te ontdekken waarvan jullie het bestaan niet kenden. Deze groeiende vreemdheid bereidt jullie voor op zelfs nog ongewonere ervaringen. Dit zijn de voorlopers voor gebeurtenissen die zich op weg naar Binnenaarde begeven. Onze missie is om jullie terzijde te staan en met jullie gezamenlijk een uiterst schitterende toekomst te creëren! Het beste moet nog komen!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse taak om jullie te informeren omtrent hetgeen er op mondiaal niveau aan het ontstaan is. Deze realiteit verandert dagelijks, de ene verbetering na de andere. Blijf positief en wees bereid anderen te informeren over wat er gaande is, op lokaal niveau en in jullie wereld. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Nederlandse vertaling: Rob/Marja