Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 29 juni 2016

Sanat Kumara “Alles Dient Terug in Gelijkheid Gebracht te Worden” 27 Juni 2016 / Rita Pulmans

Sanat Kumara
“Alles Dient Terug in Gelijkheid Gebracht te Worden”
27 Juni 2016 / Rita Pulmans
Geliefde Sanat Kumara,
Dit Tijdperk, het Kaliyuga tijdperk, lijkt zó langgerekt. Het is alsof er geen einde komt aan vele eeuwen onderdrukking, leed, kwaadwilligheid en wat dies meer. Hoelang nog zal dit lijden, pijn en verdriet aanhouden? Dit vraag ik me af.
Dit is niet het werkelijke doel dat wij kwamen dienen. Mijn wens hierin is dat er een einde aan mag/zal komen. Ik wens een mooi leven vol geluk en vrede, voor ieder mens op Aarde, voor elk levend wezen. Ook voor mezelf, zodat ik mijn missie in overgave en gezondheid kan bespoedigen en vorderen.
Wilt u ons/mij, geliefde Sanat Kumara, hierin onderwijzen en mij/ons bijbrengen wat er dient te veranderen? Wat kunnen wijzelf hieraan bijbrengen?
Graag uw woord geliefde Sanat Kumara.
*****
Sanat Kumara: Geliefden van de blijde Zon.
Rita: Blijde Zon?
SK: Ja geliefde kinderen, hiermee wens ik Sanat Kumara jullie te zeggen, dat velen onder jullie geliefden, woonden in blijheid, in samenspel met/in de vibraties van Jullie Vader/Moeder God in jullie zonnestelsel.
Er was enkel blijheid, vreugde van bovenaards formaat, gelijkgezindheid en Eendracht. Er was geen Macht die jullie overheerste, noch een antikracht die jullie domineerde. Nu, door indaling uit eigen keuze, geliefden van de Zon, zijn velen onder jullie dit allemaal vergeten.
Jullie zijn het spoor bijster geraakt, mede door onverantwoord gedrag van jullie zelf en van (sommige) sterrenbroeders en zusters die zich in jullie plan kwamen infiltreren.
Zij besloten dat het beter voor jullie was om hen te volgen, en zo zijn er vele misleidingen geweest waaraan jullie vanuit onmacht of onwetendheid gevolg gaven. Hierdoor is er een verstoorde/gestoorde vibratie ontstaan die jullie als het ware bijna geheel van de oorsprong deden verwijderen.
Jullie Vader/Moeder God, Zij zochten jullie reeds eeuwenlang voordat jullie nu zelf uiteindelijk uitreikten. Men heeft jullie opzettelijk en met egocentrische bedoelingen in dit "zij-Universum" geplaatst, dit om er zelf beter van te worden.
En wie zijn zij geliefden? Laat dit aan ons over. Wij oordelen niet. Noch veroordelen Wij. Er is niemand die niet slachtoffer of dader was en hiermee sluiten wij dit "programma". Dit "programma" zal Ik Sanat Kumara, nu ogenblikkelijk elimineren, ontmantelen. De gevolgen hiervan zullen binnen twee a drie weken zichtbaar worden.
Rita: Wat is tijd?
SK: Gelijkmatig verschijnend in vele vormen, dat jullie verzachting en verzoening brengt. Vooral verzoening met jullie zelven.
Jullie lagere Zelven dienen geïntegreerd te worden in jullie hogere Wezens-bestaansvormen. Alles dient terug in gelijkheid gebracht te worden geliefden. En hiervoor is soms wat pijn en moeilijkheden voorhanden gehouden door jullie zelf uiteraard. Jullie wensten ook dit aldus door te maken in de stof.
Maar geliefden tot stof en as zal je wederkeren en aldus "opstaan" uit de stoffelijke dood. Dit betekent geliefden dat jullie, als je tijd daar rijp voor is, zullen functioneren in jullie kristallijnen lichamen. Jullie zullen meer en meer verlichting verkrijgen naargelang jullie opzet geslaagd is. Namelijk, jullie cellen en jullie lichamen "vergoddelijken".
Terugkeren naar de basis. Terugkeren naar jullie thuisland, HIER en NU, vanuit jullie kristallijnen lichamen, die volop in expansie zijn, in ontwikkeling zijn. Of zeg ik Sanat Kumara: in ontlading zijn? De lagere zware koolstof lichamen afpellend, en hieruit verschijnend als een vlinder uit de pop.
Hoe doen we dit, hoor ik je denken. Door niet te denken, door niet te beredeneren. Door te ZIJN, door Liefde te Zijn.
Liefde voor jezelf, ja zelfs voor je pijnen, wetende dat zij je dienen.
Liefde zijn voor jullie lichamen, ondanks verduisterende toestanden.
Breek open geliefden, jullie vermogen. Laat dit toe!
Breek open geliefden, jullie ZON in jullie cellen. Jullie levensbloemen! Laat ze ontluiken door ze naar je innerlijk Zon te keren. Jullie thuisland!
Maak verbinding door vele niveaus heen met jullie Vader/Moeder SOL (ZON) en maak aldus verbinding met je eigen Sol. De solsleutel ligt in jullie handen. Jullie draaien zelf het slot open.
Doe je oefeningen dag en nacht. Vergeet dit niet.
Ik Sanat Kumara heb gesproken tot de aardekinderen van de Zon.
Herken uzelf in Mij.
Sanat Kumara.
Channeling van Rita Pulmans.
© Copyright 2016 - Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be  Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.