Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 21 juni 2016

Matthew's Boodschap via Suzy Ward, 19 juni 2016 Twijfel nooit aan jullie effectiviteit als lichtwerkers

Matthew's Boodschap
via Suzy Ward, 19 juni 2016
Twijfel nooit aan jullie effectiviteit als lichtwerkers

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew.

Het energieveld van mogelijkheden van de Aarde wemelt van activiteit die de steeds stijgende trillingen weerspiegelt, en als ons werden gevraagd om te beschrijven in één woord wat we waarnemen, zou dat woord "spannend" zijn. De beroering zal nog een tijdje aanhouden aangezien de Illuminatie laatste snik inspanningen doen om hun slimme voet tussen de deur te houden, maar het toenemende licht voorspelt hun ondergang en maakt de weg vrij voor veranderingen die kunnen worden verwelkomd door een koor van halleluja's.

Als we jullie vragen over de verkiezingsuitslag voor de regionale, provinciale en nationale kantoren, referenda of voorstellen konden beantwoorden, zouden we dat graag doen, maar we zullen het niet weten totdat deze besluiten worden genomen. Wat we wel weten is, dat de hoge vibraties de resultaten in het licht ondersteunen, waardoor alle pogingen om het stemmen te manipuleren niet lang kan standhouden en elke opzettelijke dwaling langs de weg naar goedgunstige resultaten voor de bevolking niet blijvend kunnen zijn. Zoals voor de wereldwijde reset, zwaait actie dan op deze wijze, en dan op die, en van wat er op dit moment binnen handbereik is, kan worden gezegd dat het hele economische systeem rustig suddert.

Zorgen over de ontwikkeling van landen, modernisering of uitbreiding van nucleaire capaciteiten hebben geleid tot vragen over onze verzekering dat er geen nucleaire oorlog zal komen - als het niet door opzet zal zijn, hoe zit het met onbedachtzame reactie op foutieve communicatie of een of ander ongeluk? De zekerheid die wij gaven, dat het rijk van mogelijkheden dekt, komt van de Schepper. Zielen zijn beschadigd door nucleaire explosies in de ruimte, en in decreten dat dat nooit meer zal gebeuren, maakte de Schepper deze enige uitzondering op Zijn geschenk van de vrije wil: Iedereen die een dergelijke explosie probeert te veroorzaken zal worden verhinderd daarin te slagen. In dit universum heeft God alle spiritueel en technologisch geavanceerde beschavingen geautoriseerd detonatie en falen van kernkoppen te veroorzaken op gelanceerde raketten, en ten behoeve van de Aarde alleen, dit is meer dan een dozijn keer bewerkstelligd.

Sommige lezers hebben gevraagd waarom God deze weerzinwekkende situaties door laat gaan en anderen willen dat wij of onze collega's al deze situaties beëindigen. Anders dan de eerder genoemde uitzondering, noch God noch een ziel in de fysieke of de geestelijke werelden is toegestaan om in te grijpen in de vrije wil van iemand. Geliefden, dit is met gegronde redenen. Interferentie zou ontelbare zielen ontkennen en de Karmische ervaringen die ze kozen, zodat ze kunnen evolueren, en evolueren is het doel van iedere ziel in elk leven. Wat God en al Zijn afgezanten mogen doen is alle zielen liefde-licht sturen, de sterkste kracht in de kosmos, om de harten en geesten te openen, troost geven aan de rouwende, moed om de aarzelende, hoop aan de worstelende, momentum aan de nieuw ontwaakte. Spiritueel ontwikkelde wezens stralen continu licht door dit Universum en Gods oneindige liefde voor iedere ziel is eeuwigdurend.

Ook heeft men ons gevraagd om specifieke procedures, beleid, houding of culturele tradities die contraproductief worden geacht voor maatschappelijke vooruitgang . Het valt niet binnen ons gouvernement om iets aan de kaak stellen in jullie wereld, noch zouden we dat willen. De Aarde is een schoolgebouw en het is een uitstekend schoolgebouw ! Het biedt alle van de les elementen die een derde dichtheid bevolking nodig heeft om geestelijk en bewust te groeien, en een deel van die groei is te beseffen wat schadelijk is voor hun welzijn en hun thuisland planeten en het nemen van verantwoordelijkheid om die een halt toe te roepen.

In deze is de bijdrage van lichtwerkers duidelijk. Jullie "brengen aan het licht” wat een nadelige invloed heeft op het leven op Aarde, en jullie inspanningen in de richting van verandering motiveren anderen om "het licht te zien" en de krachten te bundelen met jullie. Niet alle mensen zullen dat doen. Degenen die kiezen voor een verblijf binnen de beperkingen van de derde dichtheid zal jullie bespotten of minachten, sommigen zullen zich actief inzetten tegen jullie; maar het licht van jullie doorzettingsvermogen zal zich blijven verspreiden over de gehele wereld, totdat alle volkeren in vrede leven, coöperatief, voorspoedig en in harmonie met de natuur.

Lezers in de Verenigde Staten hebben ons gevraagd te spreken over de serie van de massa schietpartijen in hun land. Sommige incidenten zijn in overeenstemming geweest met de overeenkomsten van voor de geboorte met het doel om de leiders en het publiek aan te sporen om de nodige maatregelen te nemen om deze moordpartijen te stoppen. Wanneer de overeenkomsten niet waren betrokken, zouden personen van wie het leven werd ingekort hun contractuele bepalingen in het Nirvana voltooien en voorwaarts gaan in de groei van de ziel; rouwende families en vrienden zijn versterkt door intensiever licht om de geest te versterken en snellere ontplooiing te faciliteren. Afhankelijk van de mentale toestand van de schutters die stierven, ofwel zij ontvingen aangepaste genezing in Nirvana en spirituele bijstand tijdens zogenoemde lifeprint beoordeling, gevolgd door corrigerende sessies; of zij gingen Nirvana's onderste laag binnen, (1) doorstonden een zeer pijnlijke lifeprint beoordeling en zullen ernstige hardheid ervaren in een of meer andere levens. Dezelfde procedures wachten daders die werden gevangen.

Het hartverwarmende aspect van de schietpartij incidenten is dat liefde, niet haat of bitterheid, de persoonlijk getroffen mensen, hun gemeenschappen en de natie heeft verenigd. Het is zo dat er een nationale woede is, ook dat laat zien dat de inspanningen om het gemak te beknotten waarmee individuen militaire identieke wapens en minutie kunnen kopen zinloos zijn geweest. Het perspectief dat deze incidenten "valse vlag," zijn, geënsceneerde gebeurtenissen, zodat de overheid de burgers kan ontwapenen en ze weerloos maken in een tirannieke overname, komt vanuit angst geworteld in de derde dichtheid mentaliteit. Met geweld dat land overnemen was slechts een deel van het duivelse plan van de Illuminatie voor jullie hele wereld, een plan dat nooit tot wasdom zou kunnen hebben komen, omdat het lot van de Aarde en haar mensheid in het licht van vreugde, vrede en vrijheid is. De ongeëvenaarde kracht van het licht dat het wereldwijde netwerk van de Illuminatie heeft verhuurt in gescheurde fragmenten ondergord ook de planetaire en persoonlijke ascensie in de volheid van de Aarde's Gouden Eeuw.

Voor degenen die willen dat wij de personen identificeren die omstandigheden zijn begonnen of in stand hebben gehouden met een kern van duisternis, zeggen wij, er rekening mee te houden dat ieder mens een deel van God is, elke persoon is onlosmakelijk, op zielsniveau, met elkaar en met alle anderen verbonden, en God houdt onvoorwaardelijk van elk en iedereen. Wanneer degenen die de mensheid een schandelijke slechte diensten hebben aangedaan publiekelijk bekend zullen worden, zie hen dan alstublieft "door Gods ogen." Dit betekent niet het gedogen van hun daden of willen dat zij niet voor het gerecht zullen komen en zo jullie normen zullen ontlopen; het betekent dat jullie jezelf en de wereld zullen verheffen door het sturen van licht naar die individuen in plaats van hun straf te verlangen. De onpartijdige, niet-oordelende- en onvermijdelijke-wetten van Het Universum zullen recht doen aan hen in een geestelijke wereld waar de energie overeenkomt met hun daden.

Omdat energie stromingen met gewelddadige gevolgen hun doel niet meer bereiken, worden gebeurtenissen van die aard benadrukt door de gecontroleerde mainstream media en roepen opmerkingen zoals deze: "Het terrorisme, wanhopige vluchtelingen, onverdraagzaamheid, alle kinderen die diep lijden bedroeven mij. Ik weet dat anderen dit op dezelfde manier voelen. Als we stoppen met het kijken naar het nieuws, kunnen we meer optimistisch voelen over de toekomst en meer effectievere lichtwerkers zijn. Kan Matthew alstublieft hier iets over zeggen?”

We leven mee met deze gevoelens, die gedeeld worden door zorgzame mensen over de hele wereld, maar we kunnen niet aanraden je niet bewust te zijn van wat er gebeurt. Jullie herinneren je dit niet, maar toen jullie je gretig vrijwillig aanmelden om naar de Aarde te gaan, wisten jullie wat jullie zouden tegenkomen en dat jullie goed zouden worden verrijkt met geestelijke kracht en wijsheid om je missie te volbrengen: om te helpen de mensen wakker te maken uit het derde dichtheid bewustzijn en door dat te doen ook jullie eigen ontplooiing. Jullie effectiviteit in beide zou beperkt zijn als je niet weet wat er gaande is. En, kunt niet "onwetend" zijn over wat bekend is. Het is waarschijnlijk dat gedachten en gevoelens zouden ontstaan over die situaties die inderdaad bedroevend zijn, en zonder de daaropvolgende verslagen, zou je verspelen te horen over het stimuleren van ontwikkelingen die aanstaande zijn.

Begrijpen dat de meeste mensen in hartverscheurende omstandigheden Karmische lessen voltooien, zodat ze kunnen evolueren, zal jullie compassie laten voelen voor hen, hun keuzes respecteren en accepteren dat individuen die de omstandigheden creëren noodzakelijke rollen spelen in het universele evolutionaire proces. Sommige mensen aanvaarde buitengewoon moeilijke ervaringen om de Karmische last van de zielen met wie ze liefdesbanden delen te verlichten, andere hebben te maken met meer problemen dan die ze kozen in hun contracten -  in beide gevallen, maken die zielen een grote sprong voorwaarts op hun spirituele pad.

We weten dat het niet gemakkelijk is te denken over lijdende mensen in Karmische termen, die koud en apathisch lijken, en zich te onthouden van het veroordelen van degenen die de oorzaak zijn van verdriet en bittere ontberingen. Ieder van ons heeft levens gehad in het midden van oorlogstrijd, onrechtvaardigheid en ontbering in een of andere wereld, en onze "verleden" levens gebeuren gelijktijdig met onze "huidige" levens. De hoge trillingen op dit station beschermen ons van het opnieuw voelen van het hartzeer in die andere levens, maar onze duidelijke herinneringen laten ons verhouden aan jullie gevoelens over gebeurtenissen op Aarde. Verder hebben wij, die  liefdesbanden hebben met personen daar, die kortstondig worstelen met de ervaring van precies wat ze voelen.

Op elk moment, voelt God de collectieve pijn van de Aarde mensen, dieren, Deva en plantenrijk en alle andere levensvormen in dit Universum. Dat is onvoorstelbaar voor jullie, zoals het is voor ons. We voegen er onmiddellijk aan toe dat God ook de liefde, blijdschap, dankbaarheid en rust voelt zoals collectief zijn kinderen en andere creaties dat doen, en het licht dat jullie uitstralen en het licht continu uitgestraald wordt uit alle hoge stations en verlichten Zijn pijnlijke last. 

Geliefde broeders en zusters, twijfel NOOIT aan jullie effectiviteit als lichtwerkers, jullie wereld is onvergelijkbaar beter, want jullie zijn daar! Enkelen van jullie zijn in officiële posities van invloed, de meeste zijn dat niet, en dat is zoals het moet zijn. Jullie onschatbare invloed is de licht-LIEFDE- dat jullie uitzenden door op Goddelijke manieren te leven. Niet alleen is dit in het voordeel van jullie wereld, maar wat er gebeurt op Aarde beïnvloedt alles in dit Universum; waardoor de rimpel effecten van jullie licht onmetelijk zijn.

Het is natuurlijk je optimistisch te willen voelen over de toekomst, en gedachten over de voortgang tot nu toe laat je met opwinding vooruit kijken. Er zijn veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van schone energie, gezondheidszorg, transport en bescherming van het milieu en herstel, bijvoorbeeld, en toegewijde inzet voor de rechten van dieren en eerlijkheid in rechtsstelsels maken vooruitgang.  Kleine ondernemingen verhogen de levensstandaard in gemeenschappen over de hele wereld, steden herstellen verwoeste gebieden, onderwijs- en opleidingsprogramma's worden steeds meer beschikbaar voor nieuwe vormen van werkgelegenheid, en innovaties zijn aan het te groeien in andere belangrijke gebieden. Zo wordt bijvoorbeeld kunst meer toegankelijk voor jonge mensen, alle kunstvormen zijn uitingen van de ziel, en wat de deelnemende docenten en jongeren aan het doen zijn is nu en voor alle komende generaties belangrijk.

Lichtwerkers zijn onmisbaar bij het helpen verder bewegen van de maatschappij langs de hobbelige weg van de vooruitgang. Sterker nog, wereldwijd moet er nog veel meer worden  bereikt en dat zal ook gebeuren! Verandering begint bij de basis en beweegt zich naar boven totdat het de top bereikt, waar de gesloten deuren gesprekken aan de gang zijn om conflicten op te lossen en het politieke en financiële systemen te hervormen. Het tempo is stabiel of gaan wat sneller in een aantal vitale gebieden en blijven wat achter of gaan zigzaggend waar de Illuminatie nog steeds een stem heeft, maar hun tijd loopt af, de ontembare geest van volkeren die vrede en gerechtigheid willen en overvloed voor iedereen in de wereld zal prevaleren.

"Ik heb vrienden wiens rationele vermogens 'ineens' zijn verdwenen in het konijnenhol, als het ware, bijna alsof ze onder een soort betovering waren door de Illuminatie. Is er iets wat ik kan doen om hen te helpen 'wakker te maken' en hun eigen denken terug te nemen?

De lezer verwees naar vrienden die "politieke fanatiekelingen" waren geworden, maar ons antwoord verwijst naar alle personen aan wie jullie denken als gesloten van geest voor opvattingen die afwijken van die van hun eigen, en dit brengt ons terug naar de vrije wil. Iedere ziel heeft de keuze om te omarmen of bezwaar te maken tegen wat dan ook op komst is, en niemand heeft de verantwoordelijkheid - of het goddelijk recht - een ander te overtuigen om "wakker te worden" omtrent elk onderwerp. Bovendien, overtuigt argumenteren of bekeren niet; Het vervreemdt, dus handel naar uw overtuigingen en waarden en eer het recht van alle anderen om te handelen in overeenstemming met die van hen. Uiteindelijk zal iedereen in jullie maatschappij op dezelfde pagina zijn, om zo te zeggen.

"Kan liefdes-licht gezonden worden naar mensen die 500 jaar geleden leefden? Ik bedoel, kunnen deze mensen op die manier geholpen worden in het jaar 2016?”

Inderdaad is dit een liefdevolle gedachte, maar die energie zou beter worden gericht op het helpen van mensen die leven op Aarde. Hoewel jou concept van de kalenderjaren nu in het tijdloze continuüm is, zijn de mensen die in de jaren 1500 leefden niet meer in dat stadium van evolueren. Zij hebben andere persoonlijke levens gehad met verschillende zielcontract keuzes, verschillende ervaringen, en ze hebben gezaaid en dienovereenkomstig karma geoogst. Maar als het liefde-licht aan hen of anderen wier Aardse levens lang geleden plaatsvonden, werd gestuurd, zou het niet verspild zijn, die energie bereikt de Almachtige Bron die altijd onbeperkt beschikbaar is voor alle zielen.

Verlichte wezens in dit Universum, juichen jullie steeds voorwaarts en zijn voor altijd met jullie in onvoorwaardelijke liefde.

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Voetnoot:

(1)  Matthew is probably referring to “the Dark Plane” or “Winterland.” See “The Astral Plane – The Dark Plane” at http://goldengaiadb.com/The_Astral_Plane_%E2%80%93_The_Dark_Plane