Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 2 juni 2016

Mary Magdalene “Het Leerproces van het Hogere Zelf” Juni 2016 / Pamela Kribbe


Mary Magdalene
“Het Leerproces van het Hogere Zelf”
Juni 2016 / Pamela Kribbe
Dierbare vrienden,
Ik Ben Mary Magdalene. Ik groet jullie allemaal met vreugde en een gevoel van verbinding.
Jullie zijn allemaal toegewijd aan een innerlijk pad met grote vastberadenheid. Het enige dat jullie echte vervulling brengt is wanneer jullie de stem van jullie eigen hart en Hogere Zelf beginnen te horen en te begrijpen. Dat is, voor jullie allemaal, net zo belangrijk als de zuurstof die jullie inademen, net zo fundamenteel als het brood en het water wat jullie lichaam voedt om in leven te blijven. En die toewijding betekent dat een verschuiving van het bewustzijn al plaatsgevonden heeft in jullie, wat voor velen van jullie het geval was voorafgaand aan jullie geboorte aangaande dit leven. Je Hogere Zelf werd zichzelf gewaar in een bepaalde fase van diens ontwikkeling, diens evolutie. Het voelde dat het nu tijd was voor een Aardse incarnatie waarin je Hogere Zelf zichzelf waarlijk zou kunnen laten zien; een leven waarin je Hogere Zelf werkelijk doorheen de Aardse werkelijkheid van het alledaagse leven zou kunnen stromen.  
Het neemt een aantal Aardse levensspannen voordat je de oproep van het Hogere Zelf op deze manier hoort. Het Hogere Zelf heeft tijd nodig om gewend te raken aan het Aardse leven en de dynamica van de emoties en de fysicaliteit welke zichzelf hier uitspelen. Hier te zijn is een leerproces voor het Hogere Zelf. Op een bepaalde manier, weet het Hogere Zelf alles al voordat het begint te incarneren, maar die kennis werd niet echt ervaren, dus het raakte niet diep ingeworteld. Deze kennis is, daarom, niet een wijsheid welke gebaseerd is op ervaring. Eenvoudig gezegd, gaat het over het verschil tussen theoretische kennis en praktische kennis. In diens kern, weet het Hogere Zelf alles al, maar door het leven in uiteenlopende vormen en incarnaties te ervaren, wordt dit weten een wijsheid welke praktisch en tastbaar is, en dat is de manier waarop Liefde geboren wordt.  

Wanneer wijsheid werkelijk afdaalt in/naar een Aardse menselijke vorm, is het niet slechts theoretische kennis dat het individu onderscheidt, maar eerder de warmte, de Liefde, het geduld en het mededogen dat een persoon uitstraalt richting anderen. En dat betekent dat een alchemie plaatsgevonden heeft, een transformatie in het Zielbewustzijn van die persoon. Deze verandering kon alleen plaatsvinden omdat het Hogere Zelf de incarnatie ondernam, het pad via het vlees en het bloed, via pijn, via de hoogtes en laagtes van allerlei soorten van emoties. Deze ervaringen zijn noodzakelijk voor een levende wijsheid en Liefde om geboren te worden. Vanuit dat gezichtspunt, om een Aards menselijk wezen te worden, om in een lichaam geboren te worden, om om te moeten gaan met onwetendheid, pijn, angst en twijfel, is een stoutmoedige handeling. Je staat opzettelijk een deel van je bewustzijn en innerlijk weten toe om verduisterd te worden, zodat je op een veel dieper niveau wijsheid kunt belichamen.
Wat ik hier omschrijf is in feite wat het channelen, of het worden van een kanaal, betekent in de breedste zin van het woord. Het channelen is niet eenvoudig het ontvangen van een boodschap; het is het gehele proces van het verbinden van je goddelijke kern via een Ziel naar een Aards lichaam, via een fysieke incarnatie en een samentrekking van het bewustzijn, aldus je een specifieke vorm in tijd en ruimte wordt.
Wat toeschijnt een afdaling te zijn in/naar beperking, in/naar duisternis, creëert paden richting het Licht, een groter Licht dat niet eerder bestaan heeft. Dat is het creatieve proces dat jullie betreden met jullie eigen Hogere Zelf. Het betekent heel veel wanneer je een menselijk wezen op de Aarde geworden bent en jij je weer met je Hogere Zelf verbindt, je origine, en je probeert om het in je alledaagse leven te belichamen. Het maakt deel uit van de ontwikkeling van een Ziel, dat om ervaring te verkrijgen, het zichzelf voor een lange tijd vergeten moet en gewend moet raken aan het Aardse bestaan. Om deze reden, is het noodzakelijk dat je op de eerste plaats, en voor een zeer lange tijd, onbewust bent van je oorspronkelijke wijsheid en kennis en dat je ondergedompeld raakt in de krachtige, onweerstaanbare energie van de Aarde.
Maar voor sommigen van jullie, is het nu tijd om terug te ascenderen naar de Bron van waaruit jullie kwamen, en om het te her/erkennen en om weer de stem van jullie Hogere Zelf te horen. Op deze manier, beginnen jullie werkelijk het doel van jullie ontwikkeling te zien: het Hemelse Rijk van Goddelijke Kennis en Wijsheid samenbrengen met het Aardse Rijk van gevoel en ervaring. Dan ben je een kanaal tussen Hemel en Aarde en creëer je iets nieuws, iets dat betekenisvol is voor de Schepping als een geheel. Met andere woorden, jullie zijn gereed.  
Ik wil omschrijven wat van belang is in deze verbinding met jullie hogere wijsheid en Hogere Zelf energie, wat al ervaren werd via jullie vele vroegere incarnaties. Wat jullie het meeste terughoudt van waarlijk die originele energie van verworven wijsheid van jullie Hogere Zelf toe te staan te manifesteren, is dat jullie jezelf klein maken. Om de energie van jullie Hogere Zelf toe te staan in het hier en nu, moeten jullie durven te geloven in jullie eigen grootsheid. Jullie moeten als waar accepteren dat jullie werkelijk die stralende Engel van Licht zijn, welke gevormd werd door een Goddelijk Rijk en evenredig gevormd werd door vele levensspannen van incarnaties waarin jullie geworsteld hebben om pijn en verontrusting te overwinnen, en in toenemende mate bewusts werden van wie jullie werkelijk zijn. Jullie moeten de grootsheid van jullie eigen wezen en jullie eigen geschiedenis erkennen en nu zeggen: “Ik Ben Dat”. Het is de stap die jullie nu moeten nemen aldus jullie Hogere Zelf volledig kan incarneren, vrijelijk kan stromen doorheen jullie lichaam en jullie Aardse wezen.
Ik wil nu aan jullie vragen om jezelf te onderzoeken en te zien in welk respect jij jezelf onwaardig denkt, niet goed genoeg, of zelfs slecht, alsof je iets vreselijks gedaan hebt. Misschien heb je een gevoel van zondigheid of mislukking. Geef gedurende een moment je volle aandacht aan het kijken naar je eigen energiegebied en zie of er ergens een donkere vlek tevoorschijn komt. Het zou zich kunnen manifesteren als pijn of spanning, wat negatieve gedachten vast kan houden over jezelf. Kijk geconcentreerd om te zien of dat gebeurt. Misschien zal een kind zien verschijnen, of je krijgt eenvoudig een gevoel, maar het is een last dat je met je meedraagt. Nochtans, ben je zo gewend geraakt aan sommige van deze lasten, dat je hen niet langer meer als zodanig ervaart. Je denkt dat deze lasten een deel zijn van je normale staat. Maar een normale staat is een vreugdevolle staat. De normale, gebalanceerde staat is dat jij jezelf accepteert en vertrouwd in het leven en er “Ja” tegen zegt met een gevoel dat je goed bent zoals je bent. Niet dat je volmaakt bent, in overeenstemming met het één of andere ideaal dat buiten jou ligt, maar dat je goed bent eenvoudig omdat je een onafscheidelijk deel bent van het geheel, je hoort erbij, je bent belangrijk, en je bent vrij om alles te onderzoeken dat je wilt onderzoeken.  
Kwade of negatieve gedachten of emoties zijn toegestaan, net zoals twijfel, wanhoop en weerstand. Kijk gedurende een moment naar wat daar is. Zie of er in jou een tegenzin is, of een negatief gevoel, of een weerstand richting het leven op de Aarde. Of dat jij je hier niet welkom voelt, of als jij je gekwetst voelt omdat jij je niet erkend voelt, of dat aan jou verteld werd dat je niet goed genoeg bent zoals je bent. In bijna iedereen verblijven beelden van onwaardigheid en het is belangrijk om deze beelden te detecteren en om hen te omhelzen met je Licht, omdat dit, in feite, is wat je kanaal blokkeert. En met kanaal, bedoel ik dat in de breedste zin van het woord: open zijn voor je Hogere Zelf.
Neem een inademing om je onderbuik te kalmeren. Nodig de energie van je Hogere Zelf uit om werkelijk in je lichaam, in je hart en, specifiek, in je onderbuik te komen, wat energetisch de zetel van kracht en aarding is, maar wat ook de plaats is waar je diepe kwetsuren in stand gehouden zou kunnen hebben. Zie of je een gevoel van waardigheid kunt creëren en ervaren. Je onderbuik weet hoe dit te doen; het is verbonden aan de Aarde en weet dat je hier en in de Kosmos een natuurlijke plaats hebt; dat je hier op de Aarde welkom bent.
In je onderbuik, is daar een stil weten dat je oké bent? Verbind je met die kennis en maak letterlijk ruimte voor jezelf. Verbeeld je dat er een energetische ruimte is rondom je lichaam zo groot als je voelt dat voor jou juist is en groot genoeg is om je Licht te bevatten. Sta die ruimte toe om helemaal omlaag te reiken naar je voeten en zelfs in de Aarde. Voel dat je werkelijk hier bent. Het is mogelijk dat sommigen van jullie zullen voelen dat jullie Hogere Zelf energie terug naar boven wil schieten wanneer jullie dit doen, vanwege de herinneringen van afwijzing, en zelfs van geweld, wat het te pijnlijk voor jou maakt om überhaupt hier beneden te zijn. Maar ik vraag aan jullie om daar sowieso naartoe te gaan en om jezelf te vertellen dat daar te zijn veilig is. Vul je onderbuik met het Licht van je Hogere Zelf; voel dat je hier welkom bent. Laat het Licht door je benen, je dijen, je knieën, je onderbenen en voeten, en in de Aarde bewegen. Het is de intentie van het channelen dat je essentie in de Aarde stroomt. Voel hoe groot en prachtig en krachtig jullie zijn, en hoe jullie grootsheid anderen inspireert en hen helpt. Jullie belemmeren niemand met jullie grootsheid.
Dit is mijn boodschap vandaag. Wanneer het aankomt op het channelen van je Hogere Zelf, kijk uit voor oude beelden van onwaardigheid welke nog steeds in je leven zijn en beoefen het vullen van je onderbuik, je lagere chakra’s, met het Licht van je Hogere Zelf. Dat is waar het echt en tastbaar wordt en in de Aarde stroomt. Dit is de intentie en dat is wat jullie het meest vervult.
Vertaling: Cobie de Haan http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© Pamela Kribbe
www.jeshua.net