woensdag 15 juni 2016

Jenny Schiltz - Met de Raad van Licht: Derde Golf: verder dan de derde Dimensie / 14 juni 2016

Jenny Schiltz - Met de Raad van Licht
Derde Golf: verder dan de derde Dimensie  
14 juni 2016

eliana-header

We komen vandaag met belangrijke informatie om jullie door de volgende periode heen te navigeren. Velen van jullie kunnen merken dat er een versnelling plaats vindt. Tijd wordt flexibel, op een moment schijnt die heel snel te gaan en op andere momenten heel langzaam. Dit is het bewijs dat de lagere matrixes afsluiten. De hele mensheid zal verder dan de derde Dimensionale werkelijkheid gaan bij de komende Solstice/Zonnewende en Volle Maan. Daar dit een monumentale gelegenheid is betekent dat niet dat de 3de Dimensionale matrix zich zal oplossen, alleen dat het nu in staat is om te gaan gebeuren.

Om dit niveau van de matrix te laten oplossen, moet ieder persoon zijn banden afbreken en stoppen met geven en nemen van energie uit deze laag. Begrijp dat dit alleen kan worden bereikt door niet langer met de programma’s van deze matrix te werken in jullie stelsel (je denken, lichaam en spirit). Daar dit een heel individueel proces is dat nodig heeft dat iemand dieper in wat ze geloven, hun gedachten en daden kan laten kijken, is de energie stroming naar de aarde in deze tijd weergaloze ondersteuning aan het geven. Dit kun je je moeilijk bedenken als iemand naar de wereld gebeurtenissen kijkt. Veel gebeurt er om mensen volledig in de 3de dimensionale matrix te laten in te sluiten.

Dat is de reden waarom de boodschap via veelvoudige kanalen wordt gezonden, en dat het een goede tijd is om je weg te trekken van alles dat verandert hoe je je van binnen voelt.

Wees bewust wat je toestaat in je werkelijkheid via de tv, de sociale media, en het internet of door andere wezens. Als waar je je jezelf aan blootstelt, je druk, boosheid en verdriet of vrees in je lichaam brengt, willen wij zien hoe dit negatief inslaat op jullie en op alles om je heen.

Kijk naar hoe je persoonlijke uitwisselingen met anderen veranderen. De druk in jullie vorm houdt je af van het totaal loslaten van de lagere matrixen. In deze tijd is niets meer belangrijk dan het gebruiken van energieën om jezelf naar voren te brengen. Als ieder van jullie je afscheidt van de lagere matrix destabiliseert dit de constructie die meer licht laat binnen komen en die de illusie ontbloot. De illusie is gewoon iets dat je afhoudt van het toegang krijgen tot je persoonlijke waarheid en soevereiniteit.

We begrijpen dat velen van jullie verlangen naar verandering, dat jullie de mogelijkheden vluchtig hebben gezien van een werkelijk liefdevol en rechtvaardige wereld. We vragen dat je die energie opneemt, die wens, en die neerzet om het nieuwe te scheppen. Zoals met alle dingen, is er weinig gebruik om degenen te vragen die gewikkeld zitten in het oude om hun manier van zijn te veranderen. In plaats hiervan schep of wees deel van het nieuwe en je zult zien dat dit op zijn tijd het oude overneemt als een getijdenstroom, geen hoeveelheid of poging zal dit doen stoppen. Het is de manier van veranderen, men kan er in mee stromen of men kan er door worden overgenomen.

Denk aan de velen ogenblikken op jullie planeet waar grote verandering is gebeurd in sociale normen en zelfs vernieuwing. Er waren er die gezegd werden hoe onwaarschijnlijk het zou zijn dat computers een normaal meubel zouden zijn in het huis. Als de vernieuwingen hun tijd hadden doorgebracht om de twijfelaars te vragen te veranderen, zou er weinig zijn gebeurd. In plaats hiervan hielden zij hun overtuiging vast en schiepen het nieuwe. Dit is wat we van jullie vragen. Houd je visie vast en schep het nieuwe.

Terwijl ieder van jullie ontwaakt voor je persoonlijke waarheden zullen jullie groeien en veranderen. Jullie begrip van alles zal zich verdiepen omdat je meer gecentreerd wordt in je hart. In deze fundamentele tijd is het belangrijk om alleen te eren wat diep in je resoneert. Als waar je voor wordt blootgesteld, niet resoneert in je wezen, laat dat dan los.

Het moet passen bij wat je diep van binnen in je wezen voelt of het zal gewoon weer een andere illusie worden die later moet worden ontward. Begrijp dat, als je je herinnert wie je bent, want wat eens resoneerde kan niet langer meer zo voelen. Dit is een aanwijzing van groei, niet van desillusie. Begrijp dat jullie ieder een meester bent of je zou niet in deze tijd op Aarde zijn. Niemands waarheid is meer waardevol of meer juist dan die van jou. Dit is een belangrijke les op je pad naar het herinneren wie je bent.

Sommigen kunnen voelen dat de week die voert naar de Zonnewende en de weken daarna, zeer intens zijn en vol gelegenheden voor je om alle banden los te laten met de lagere matrix. Observeer hoe je je voelt en wat je getoond wordt in de buitenste wereld. Je zult zien waar je niet in verbinding bent met de onvoorwaardelijke liefde voor het zelf en voor anderen. Het is op die momenten dat je in staat zult zijn om je waarneming te veranderen en om terug te keren naar evenwicht. Evenwicht dat niet gevonden wordt in de drie dimensionale matrix omdat dit een plek van dualiteit is. Hoe meer je dit doet, hoe meer de lagere matrix onstabiel wordt en uiteindelijk oplossen zal. Laat de energie in deze tijd stromen om je volledig te helpen bij je transformatie.

Wij zijn de Galactische Raad van Licht en we houden jullie in het hoogste aanzien.

Persoonlijke vragen:

Ik: Dus er zijn veelvoudige matrixen?

Raad: Ja, ieder op een andere frequentie en ieder opererend in zijn eigen constructie. De vijfde dimensionale matrix is anders dan de derde net als de 12 Dimensionale matrix opmerkelijk anders is dan de vijfde.

Ik: Met alles dat gebeurt in het collectief is het moeilijk om niet te worden aangeraakt. Bijvoorbeeld dat schieten in Orlando dat pas is gebeurd.

Raad: Het is normaal om medeleven te voelen en om te doen wat je kan doen om de situatie te helpen, dit is een goed gebruik van jullie licht. Wat wij jullie adviseren is om te vermijden om degenen te veranderen die in hun wezen vrees vasthouden voor anderen. Jullie zullen niet in staat zijn om degenen te veranderen die vooroordelen hebben, omdat dit werk begint als de persoon eenmaal klaar is. Wat je kunt doen is om het voorbeeld te zijn en ruimte te bewaren voor degenen die niet in staat zijn om zich te verbreden op deze momenten.

Ik: Ik vond dat ik vol met sterke emoties zat over de presidentiele race van mijn land. Ik wilde dat de mensen konden zien dat ondanks wie je persoonlijke voorkeur heeft, er serieuze zaken zijn met ons democratisch proces. Ik vond dat ik boos was en oordelend. Toen ging ik zitten en dacht aan alle keren dat mensen hadden geprobeerd om hun begrip en geloof op mij te leggen en hoe ik mijn hakken in de grond had gedrukt. Sommigen wees ik af omdat het geloof/denkwijze niet resoneerde en sommigen waren gewoon omdat mijn ego verontwaardigd was omdat me verteld werd hoe ik moest zijn of moest denken. Ik realiseerde me toen wat ik anderen aandeed door te proberen hen te laten zien wat ik zag.

Raad: Een belangrijk begrip en een die nodig is als je in evenwicht wilt blijven. Als je vindt dat je niet in staat bent om dit patroon van gedrag te stoppen, is het ’t best om de verleiding weg te halen om op deze wijze te reageren. Na een tijd zal het patroon worden overschreven door een nieuw patroon.

Ik: Ik heb hard gewerkt om in mijn persoonlijk kracht te stappen en ik ontdek dat in mijn poging om dit te doen, er momenten zijn waarop ik inflexibel ben geworden. Dit heeft me grote angst en druk in mijn vorm gebracht.

Raad: Begrijp dat je je herinnert van binnen wie je bent. Er zullen momenten zijn dat je uit evenwicht bent. Dat is geen probleem, zo lang als je in staat bent om te leren en je aan te passen. Dit is jouw tijd om uit te vinden wie je bent maar je moet je zelf de ruimte geven om alle kanten te onderzoeken zodat je je evenwicht kunt vinden.

Ik: Ik hoop dat mijn vragen jullie net zo geholpen hebben zoals ze mij geholpen hebben. Ze zenden ons alle liefde en zegeningen waarmee we om kunnen gaan. DANK U aan iedereen die dit werk deelt! Het betekent de wereld.

Jenny

https://channelingthemasters.org/2016/06/14/third-wave-moving-beyond-the-3rd-dimension-galactic-council-of-light/