Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 27 juni 2016

Heer Sanat Kumara over: “Waarheid en Eenheid” En Méline over de Juni Zonnewende / 26 Juni 2016 / Méline Portia Lafont

Heer Sanat Kumara over:
“Waarheid en Eenheid”
En Méline over de Juni Zonnewende
26 Juni 2016 / Méline Portia Lafont
Cobie: Zoals jullie zien ontkom ik er niet aan om zo nu en dan een vertaling te doen. De frequentie zal niet hoog liggen nog, dus blijf de Blog gewoon in de gaten houden. Deze situatie zal voor onbepaalde tijd blijven voortduren. Uiteindelijk kom ik weer volledig terug met een aanvulling op mijn verhaal van zaterdag 18 Juni. Geniet van de mooie boodschappen van Méline en Sanat Kumara.
*****
Zegeningen prachtige Stam,
Wij zijn een prachtig momentum van de Hart Toegangspoort in/naar meer diepgaande manieren aan het versterken. Deze Zonnewende-stroom en energie toevloed van Juni werden ingezaaid met Galactische codes vanuit het Galactische Centrum en dit laat een kolossale ontwaking in het bewustzijn voor de mensheid zien. Natuurlijk, om hiervan de resultaten te zien neemt tijd, aangezien het vele veranderingen op gang brengt op het innerlijke vlak binnenin iemand diens hart en geest. Dus, al met al, zal deze periode van ontwakende integratie een paar weken tot verscheidene maanden overspannen voordat jullie zullen beginnen meer tastbare resultaten te zien.
Desalniettemin werden al deze codes ingezaaid en dit betekent dat er geen terugkeer is. De zaden werden gezaaid en nu zullen zij enige tijd nodig hebben om te groeien. De beste manier om deze zaden binnenin iedere ziel te voeden is om het geloof/vertrouwen en de kracht hoog te houden, om te blijven geloven in het goede van alles en het beste in alles, om de aard van de taal te begrijpen en hoe iemand binnenin verder gaat wanneer hij/zij tot nieuwe begrippen komt. Iedere manier is mogelijk, begrijp gewoon dat het niet hetzelfde hoeft te zijn als jouw begrippen … desalniettemin is het een manier naar een nieuw begrip als een resultaat.
Evenwicht is de sleutel om de orde van het Licht en de kracht van Liefde in het momentum te houden van alle harten op dit vlak. Het zal met jullie en door jullie beginnen, er alleen het baken en de buis voor zijnd. Deze laatste paar maanden zijn zwaar geweest met integratie om nieuwe wijsheid, nieuwe sleutels en de hercodering van onze sterfelijke coderingen te verstrekken. Dit alles ligt nu in de fundering van ons kern Wezen, bezield zijnde in verscheidene delen van onze Zijnheid en vertoevend binnenin de gebieden van de geest - creatie - emotie - bewustzijn en de fysicaliteit.
Nu met de Juni Zonnewende en de zaden vanuit het Galactische Centrum, zijn jullie ingezaaid met wijsheid van de Diamanten Straal en de Galactische niveaus op het planetaire niveau, jullie verder in een verdiepte ontwaking en activering brengend van jullie onsterfelijkheid. Het Galactische Centrum zaait in en voedt jullie Zijnheid met diepgaande nieuwe integraties en leringen die gezaaid worden vanuit een zwart gat als het Centrum van alles.
Dit brengt velen naar een bepaalde “reset” (opnieuw instellen) en overtuiging om door dergelijke diepgaande veranderingen heen te gaan dat je ieder op zichzelf staand deel van je leven en gewaarwording van werkelijkheid, je werk, je relaties en je leringen/inzichten wilt veranderen. Deze zaden stellen dit geschenk van herrijzenis op een bepaalde manier in staat van jezelf in/naar andere niveaus opnieuw geboren te laten worden.
Méline
*****
Heer Sanat Kumara: “Waarheid en Eenheid”
“Komend vanuit de staat van alles en niets tegelijkertijd, staat jullie toe om de noodzakelijke coderingen te resetten en te integreren om jullie planetaire bewustzijn te herbouwen en zelfs vanaf niets te beginnen met een andere taal.
Jullie zien de wereld nu door andere ogen en wat moet gebeuren zal op de meest noodzakelijke manieren tot stand komen om de mensheid te helpen dat punt van herrijzenis te bereiken. Wij spreken over het God Bewustzijn nu en niet alleen over het Gechristende Licht, want het Gechristende Licht werd een langere tijd geleden herrezen, een punt bereikend van de terugkeer van de Christus. Nu wordt het God Bewustzijn bezield en geïntegreerd via de Galactische Zon (centrum) en de Galactische codes.
Dit God Bewustzijn brengt een gevoel terug van Eenheid en gaat helemaal over Eenheid. Dus zullen jullie ertoe komen om dingen en gebeurtenissen te zien plaatsvinden op jullie Aarde, welke Eenheid benadrukken en Eenheid terugbrengen. Jullie zullen floreren door Eenheid en Eenheid zal alles zijn dat jullie zullen zien als een resultaat van vele dingen.
Wat tussen de zaden naar Eenheid en het tot bloei komen van Eenheid in is, is slechts een manier om tot het begrip te komen van deze natuur. We moeten het niet serieus nemen, we hoeven alleen  maar te weten dat het gewoon een manier is om jullie daar te krijgen. De weg ertussenin is een momentum van verandering, een kracht die tot stand brengt en jullie allemaal helpt om dit te gebruiken.
Nu dat de derde golf van bewustzijn begonnen is te ontwaken en hun zaden inzaaien, zullen jullie allemaal een verhoging in de energie voelen binnenin jullie lichamen, aangezien dit zal beginnen jullie allemaal op te tillen naar een groter gevoel van Zelf. Eenheidsbewustzijn zal nu in staat zijn om meer naar voren te komen, terwijl jullie door jullie fases van herrijzenis heengaan. Sommigen zullen dieper vertoeven in een ruimte van diepe ontwaking van de Goddelijke Blauwdruk dan anderen, aangezien de meesten in andere stadiums zijn van hun Goddelijke Menselijke Ervaring.
De belichaming van deze grote wijsheid en kennis is wat belangrijk is om vast te houden en om naar behoren te gebruiken.
Iedereen zal hier op diens eigen menselijke manier mee om moeten gaan, weet zeker wat je doet en kiest, dit is de beste manier voor jullie ALLEMAAL. Van nu af aan zullen jullie de daad bij het woord moeten voegen (walk your talk), want jullie zullen snel beginnen op te merken dat alleen het praten jullie niet hier in dit momentum van het hart zal houden. Het gaat over de fundering van dit te ZIJN, dus de daad bij het woord voegen en alles ZIJN dat je zegt dat je bent.
Iedere andere manier zal zwaar en moeilijk worden om in te functioneren, want jullie meest natuurlijke zintuigen en manier van Zijn/Bestaan zullen de orde van de dag worden. Er zal geen andere weg zijn dan jullie authentieke zelf te zijn, zien jullie? Dit maakt deel uit van het grote Zelfmeesterschap en jullie hebben hier zeer hard voor gewerkt. Nu dat jullie beginnen deze wereld van wonderen binnen te stappen, moeten jullie oprecht jegens jullie zelf zijn en alles moet in de grond van jullie hart zijn van wat jullie doen, zeggen en zijn.
Jullie zullen nu jullie zelf en alles dat jullie zijn sneller manifesteren als een energie. Er zal minder tijd zijn voor misleidende dingen om jullie uit de illusie (van afgescheiden te zijn) vandaan te krijgen. Aldus zullen jullie jezelf leren kennen op een allesomvattende manier en in hoge mate diepgaand, en dat is een God Gegeven keuze en opdracht.
Jullie zullen leren hoe snelle veranderingen en manifestaties te hanteren, alsook jullie helderziendheid en overzichtelijkheid’ vaardigheden. De waarheid zal niet langer meer voor jullie verborgen zijn, maar presenteert zichzelf zeer direct recht voor jullie gezicht of via jullie inzichten en jullie zullen niet in staat zijn om weg te kijken. Het zal niet weggaan voordat jullie het gezien hebben en weten wat het is dat jullie zouden moeten weten. Dit betekent het onder ogen komen van ALLES van jezelf en ook je angsten. Zoals wij tegen jullie zeggen: Jullie zullen jezelf in hoge mate en op een allesomvattende manier leren kennen!
Dit is het Goddelijke: niets te verbergen maar duidelijk en open ~ transparant. Anderen zullen beginnen om meer te zien van wie jullie zijn en waar jullie in overeenstemming mee vibreren, aangezien ook hun zintuigen aan het verbeteren zijn samen met hun eigen gebieden van intentie/voornemen. Wederom zullen jullie jezelf in hoge mate leren kennen als alles duidelijk wordt en de waarheid niet langer verborgen zal zijn.
Omhels deze waarheid zoals het naar je toekomt. Het is niet je vijand het is je bondgenoot. Houd dit in gedachten wanneer het ook is dat de dingen in de wereld naar buiten komen als de waarheid. Haal jezelf niet naar beneden door kwaadheid en haat, maar omhels het aangezicht van de waarheid aangezien het vreugde en vrijheid voort kan brengen. Weten en uit je slaap ontwaken is vrijheid!  
Jullie zullen nu de daad bij het woord moeten voegen, aangezien jullie bezig zijn weer grootse Meesters te worden. Ben oprecht jegens je hart en jezelf, aldus zal het zijn in de wereld als een direct resultaat en reflectie. Moment na moment verblijven wij binnenin je hart.”
Heer Sanat Kumara
*****
Méline: Als een terzijde … deze boodschap van Eenheid mag jullie in verwarring brengen wanneer je nadenkt over dat de UK Europa verlaat. Mijn begrip en gevoel over dit gebeuren is, dat dit het begin is van een andere manier van Eenheid, aangezien het beeld van Eenheid welke Europa vasthoudt een onjuist beeld geweest is. Nu, terwijl Europa begint te verbrokkelen, kan echte Eenheid eindelijk tevoorschijn beginnen te komen als een Eenheid vanuit het hart en niet vanuit het leiderschap van het verstand. Dus naar mijn bescheiden mening is dit iets goeds, wat de tastbare verandering begonnen is naar een andere werkelijkheid en de op Hart gebaseerde Eenheid.
Liefde en Licht,
Méline 
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl 
Méline Lafont 2012 – 2016, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline :http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com