Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 14 juni 2016

De Arcturiaanse Groep “Weerstand Vermindert als een Individu Spiritueel Evolueert” / 12 Juni 2016 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
“Weerstand Vermindert als een Individu Spiritueel Evolueert”
12 Juni 2016 / Marilyn Rafaelle
Welkom dierbaren. Terwijl de Nieuwe Wereld tevoorschijn komt beginnen jullie de overtuigingen en concepten te zien vervagen van vroegere generaties, ongeacht de pogingen om hen op hun plaats te houden door diegenen die hun zekerheid in hen vinden.  
Terugkijkend naar zelfs een paar jaren en de gedachten vergelijkend van toen versus nu, kunnen jullie zien hoe ver jullie gekomen zijn. De dierenrechten zoals zij vandaag de dag zijn, waren ongekend zelfs zo recentelijk als 20 jaren geleden. Vrouwen en mannen beide individueel en als groepen, komen ertoe te beseffen dat de vrouwelijke energie niet minder is dan de mannelijke, maar dat beide gelijke delen zijn die het geheel samenvatten.
Diegenen opgevoed in of die overtuigingen onderwezen werden dat zij als minder, zondig, of op de één of andere manier beschadigd geboren waren en in behoefte waren van te  herstellen, zijn aan het ontwaken jegens hun ware natuur en eisen de macht op die zij onwetend toestonden van hen afgenomen te worden door deze overtuigingen.
Velen van jullie zijn aan het ontdekken dat sommige lastig makende kwesties die voorheen pijn, kwaadheid of frustratie veroorzaakten, jullie niet langer meer beïnvloeden zoals zij eens deden. Wanneer je niet langer de energie van iets draagt, lost het eenvoudig op in/naar de nietsheid dat het altijd was, omdat er geen energie is om het op diens plaats te houden. Alleen de kwaliteiten van het Goddelijke Bewustzijn worden door de Wet op hun plaats gehouden.
Het verworven bewustzijn van deze waarheid dient ertoe om de wens/het verlangen te elimineren om het kwaad te weerstaan, fouten te bevechten en tegen dat te worstelen van wat jullie geloven dat jullie afscheidt van wat jullie nodig zijn. Jullie beginnen te begrijpen dat alles dat jullie nastreven al volledig en compleet binnenin jullie is en daar vastgehouden wordt door de Goddelijke Wet. De evolutie staat op het punt om voorbij de verzamelde verkeerde overtuigingen te gaan, om te ervaren wie en wat jullie werkelijk zijn.
Ieder piepklein beetje van verworven spiritueel bewustzijn stroomt automatisch terwijl je bezig bent met je normale alledaagse leven, omdat besefte waarheid (niet slechts intellectueel gekend) wordt wie je bent. Je bent bewustzijn, niet slechts een fysiek lichaam. Als je leeft vanuit je hoogst verworven staat van besef, ontvouwen nieuwe waarheden aangezien je gereed bent om hen te integreren, vaak wanneer je dat het laatst verwacht. Waarheid is eindeloos, er is geen einde.
Als individuen ontwaken, worden zij zich bewust van hun onwenselijke gewoontes en kwaliteiten en beginnen actie te ondernemen (fysiek, emotioneel, mentaal en zelfs spiritueel) om de “onheilige” kwaliteiten die zij ontdekt hebben te verwijderen. (Verbeeld je de geseling van monniken en “heiligen” of diegenen die de kruisiging verheerlijken in de onjuiste overtuiging dat het lijden of het bevrijden van jezelf van het fysieke, “heiligheid” was.)
In werkelijkheid, zijn dit soort van acties onnodig en representeren onverlichte concepten van de spirituele reis -- de reis van gevoel naar ziel. Het fysieke lichaam is een heilige container van je bewustzijn, gevormd door jou en noodzakelijk voor het leven in de derde dimensionale energie.
Weerstand jegens een persoon, plaats of ding beschenkt het met macht dat het niet aangeboren heeft. Dit betekent het in ere houden in plaats van te weerstaan, de negatieve persoonlijke gewoonten en kwaliteiten. Her/erken hen eenvoudig als facetten van wie je bent in deze tijd en besef dat er geen Wet is om hen op hun plaats te houden. Persoonlijke kwaliteiten van iedere soort kunnen krachtige gereedschappen zijn die ertoe dienen om Licht te laten schijnen in/op iemand diens geloofsysteem en de ware concepten en overtuigingen/geloven bloot te leggen die zich nu manifesteren als deze negatieve karakteristieken die jullie wensen kwijt te raken.
Weerstand is zo oud als de mensheid. De ziel streeft er altijd naar om erkend te worden voor wie en wat het is, en voor de onontwikkelde zal dit zich manifesteren in de derde dimensionale vorm. De hunkering van een ziel om bewust her/erkend te zijn, zal nooit ophouden omdat het de werkelijkheid is van wie je bent. Vrijheid en heelheid zijn facetten van het Goddelijke, voor eeuwig op hun plaats gehouden door de Goddelijke Wet, maar kan zich niet hoger manifesteren dan een individu diens verworven staat van bewustzijn. Zelfs de moordenaar gelooft dat hij heelheid naar de één of andere situatie brengt.
Weerstand begint vaak wanneer de spirituele beginner plotseling ontwaakt jegens een waarheid, maar alleen in staat is het te begrijpen via diens derde dimensionale staat van bewustzijn. Deze worden vaak verkondigers aan iedereen die wil luisteren, alsook diegenen die dat niet willen, verkondigend dat zij de waarheid kennen en iedereen moet geloven zoals zij doen of dat zij anders verloren zijn.  
In hun enthousiasme om de volheid van de enige waarheid te verspreiden wat zij geloven, dringen zij er bij hun volgers op aan om alles te weerstaan dat niet past bij dit beperkte geloofsysteem. Frequent, worstelen deze dierbaren zelf met de kwesties die zij veroordelen en die zij nastreven in anderen te verlichten. Dit is gemakkelijk waar te nemen in de acties van vele georganiseerde religies.
Weerstand is gebaseerd op de overtuiging dat iedereen, inclusief zelf, afgescheiden is van het Goddelijke (hun goede) maar dat dit gecorrigeerd kan worden door uiteenlopende fysieke, emotionele, mentale of spirituele methodes. Van weerstand wordt vaak geloofd het beste gereedschap te zijn voor het elimineren van kwesties waarvan vastgesteld is dat zij onjuist zijn, zondig, of onacceptabel door diegenen die van zichzelf geloven autoriteiten te zijn wat betreft goed en verkeerd.
Het oude testament is een boek van regels en voorschriften, en was noodzakelijk voor de tijd toen een onontwikkelde maatschappij regels nodig had. Tweeduizend jaren geleden proclameerde een verlichte leraar dat Hij kwam om een nieuw testament te brengen. Dit nieuwe testament was bedoeld om het oude te vervangen, de mensheid begeleidend in/naar een bewustzijn gebaseerd op Liefde en Eenheid. Echter, tot aan deze dag, houden velen zich nog steeds vast aan de regels van het oude testament terwijl zij zichzelf “Christenen” noemen.
Niet allemaal, maar de meeste mensen en zeer zeker allen die deze boodschappen lezen, hebben zich ontwikkeld voorbij de behoefte van regels en voorschriften om in vrede te leven. Jullie verhuizen in/naar die nieuwe testament staat van bewustzijn, eentje waarin zelf alsook alle levende dingen in ere gehouden en gerespecteerd worden als zijnde in en van het Goddelijke. De tijd is gekomen en jullie zijn gereed om voorbij het schuldgevoel, lage zelfachting en alle facetten van een driedimensionaal bewustzijn te verhuizen.
Weerstand kan iets relatief onbelangrijks in/naar een krachtige vijand maken die overwonnen of geëlimineerd dient te worden. Onwelkome kwaliteiten en gewoontes stromen gewoonlijk uit het cellulaire geheugen, vanuit levensspannen toen deze kwaliteiten noodzakelijk waren voor de overleving. Worstel niet, maar sta deze dingen toe opgeruimd te worden door jullie innerlijke werk en de intentie om spiritueel te evolueren.
Als je meer diepgaand verhuist in/naar te leven vanuit een bewustzijn van waarheid, zal je beginnen het proces te vertrouwen. Vergeet nooit, in het aangezicht van iedere disharmonie binnenin en buitenom, dat je een Hoger Zelf hebt, Gidsen, een voor-geboorte plan, en dat je hier bent om je ware zelf te herinneren en te ervaren terwijl je op Aarde bent. Weerstand vermindert als een individu spiritueel evolueert, want er is het besef dat er niets is om te weerstaan, te bevechten, of te proberen om kwijt te raken want allen zijn beelden in de gedachte.
Zoals met alle activiteiten van het dagelijkse leven, zullen er tijden zijn wanneer je gegidst zult worden om menselijke voetstappen te nemen welke als weerstand mogen schijnen te zijn voor anderen. Als je op deze manier begeleid wordt, vertrouw dan je intuïtie. Blijf nooit in een gewelddadige of misbruikende situatie in de foutieve overtuiging dat door te vertrekken het weerstand zou zijn, dat de situatie de één of andere verdiende straf is, of je moet blijven om iets te leren. Jezelf uit dergelijke situaties te verwijderen is geen weerstand, maar het is het eren en liefhebben van zelf/Zelf.
Een fijne lijn scheidt weerstand van het ondernemen van de noodzakelijke actie. Welke dat is, hangt af van de staat van bewustzijn van het individu. Is het een bewustzijn dat door verschijningsvormen heen kijkt naar de werkelijkheid gevolgd door de één of andere intuïtief begeleide actie, of is het eenvoudig een poging om iets kwijt te raken dat gezien wordt als macht? Je bent gerechtigd door de Vrije Wil aangaande je keuzes, maar laat hen begeleid worden van binnenuit.
Probeer om geen enkele schuld te voelen boven de angsten die je nog steeds vast mag houden, want het is zeer gemakkelijk om in de Universele angsten van de wereld te trappen terwijl op de Aarde. Dingen om te vrezen worden 24/7 aan jullie gepresenteerd door regeringen, kerken, experts en iedereen met een mening. Diegenen van jullie die gevoelig zijn voor energie, ervaren vaak onpersoonlijke wereld angst en geloven het van jullie zelf te zijn. Ben alert hierop, je energiegebied met Licht gevuld houdend en nooit deze energieën opeisend persoonlijk van jou te zijn.
Sta het proces van evolutie toe zich op diens eigen manier te ontvouwen, hetgeen zeer anders mag zijn van waar je toe gekomen bent om te verwachten. Iedere reis is persoonlijk, want jullie lessen en ervaringen zijn niet hetzelfde als die van jullie buren, noch zullen jullie ervaringen degene dupliceren waar jullie over gelezen mogen hebben in de spirituele literatuur. Iedere ziel is uniek, geïndividualiseerd binnenin de Ene.
Bewustzijn ontvouwt zich als zachte en rustige stappen van besef, bij tijden slingerend over stenen, en op andere tijden door velden van wilde bloemen. Ongeacht de wendingen van jullie persoonlijke pad, of hoe overgroeit het bij tijden ook mag worden, denk eraan dat het altijd alleen maar voor jou blijft, en jou doorheen levensspannen gevolgd heeft omdat het door jou gecreëerd en op diens plaats gezet was en een facet van je bewustzijn is.
Iedere ziel is toegestaan door de Vrije Wil om te rusten of zijpaden te nemen zo vaak als zij wensen, derhalve is er comfort in te weten dat iemand diens spirituele pad voor altijd aanwezig is en op je wacht.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/