maandag 13 juni 2016

Dagtekst van Maandag 13 Juni 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 13 Juni 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Gevoeligheid en overgevoeligheid 

"Van degene die gemakkelijk gekwetst of beledigd is, zegt men dat hij gevoelig is. Nee, de ware gevoeligheid is dat je volledig openstaat voor de schoonheid en het licht van de goddelijke wereld, en dat je jezelf afsluit voor alle lelijkheid en absurditeit van de menselijke wereld. Wat men dus doorgaans gevoeligheid noemt, dat wil zeggen de eigenschap om onverschilligheid, minachting, kritiek en vernedering als pijnlijk te ervaren, is in feite slechts overgevoeligheid, sentimentaliteit. Wat een zielenpoten voor wie noch de Hemel, noch de engelen, noch vrienden of schoonheid bestaan, maar alleen onrechtvaardige en boosaardige mensen, met slechte bedoelingen?

Verwar gevoeligheid niet met sentimentaliteit. Sentimentaliteit is de ziekelijke uiting van een armzalige, bekrompen, kleinzielige en neurotische ‘ik’. Gevoeligheid is daarentegen een hogere graad van evolutie, die de mens in verbinding brengt met de hemelse regionen, en hem in staat stelt in een klank te trillen met heel de schoonheid van het universum."