Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 30 juni 2016

Dagtekst van Donderdag 30 Juni 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 30 Juni 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Spirituele oefeningen - op welke voorwaarden maken zij ons ontvankelijk voor de boodschappen van de Hemel

 "Bidden, vasten, rituele wassingen, enz., alle praktijken die voorgeschreven worden door de religies van de hele wereld, hebben als functie de mensen voor te bereiden om op een correcte wijze de stromen en de boodschappen van de Hemel te ontvangen. Maar het belangrijkste zijn niet de praktijken op zich. Het belangrijkste is de wil om een innerlijk werk van onthechting en zuivering te ondernemen: zijn gedachten, gevoelens en handelingen te verbeteren. Degene die niet vastbesloten is om dat werk te verrichten, zou er beter aan doen de spiritualiteit terzijde te laten, anders zal hij een gevaar voor zichzelf en voor de anderen worden.

Zolang men zich niet bevrijd heeft van bepaalde vooroordelen en vooringenomenheid, is niets gevaarlijker dan de spirituele oefeningen: zij geven aan de beoefenaar ervan de illusie een boodschapper, een instrument van de Hemel te kunnen zijn. Zo heeft men al kunnen vaststellen dat mensen scherprechters werden van hun familie of zelfs van hun volk. Alleen degene die gewerkt heeft aan de onbaatzuchtigheid en aan de naastenliefde is in staat de boodschappen van de Hemel te horen en door te geven."