Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 12 juni 2016

Ashtar On The Road: Ashtar: Wij zijn hier omdat jullie ons hebben geroepen! / 24 mei 2016 /Susan Leland


Ashtar:
Wij zijn hier omdat jullie ons hebben geroepen!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
24 mei 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefde familie van Ashtar On The Road!  Wij groeien in aantallen; wij groeien in onze manieren om te helpen – allereerst voor al onze familieleden en dan uitgroeiend over de gehele planeet Aarde, erop, eronder en erboven – en nog verder! Het is met grote vreugde dat wij hier in deze bijeenkomst komen om bij jullie te zijn!

Vergis je niet – of je nu hier in het publiek bent of dat je dit op een elektronische, latere manier leest – zoals jullie tijd meten – het gebeurt allemaal in het NU!!! Heb dus de intentie om letterlijk als sponzen te zijn en deze energieën in je op te zuigen! Wij hebben het nu over Liefde, het LiefdesLicht waar de Voice* over sprak. Het is allemaal dezelfde energie en die is Al-Krachtig. En dit, lieve mensen, is hoe wij samenwerken om deze planeet Aarde omhoog te krijgen uit de derde dimensie met alle valkuilen en valstrikken en de slavernij die jullie hebben ervaren.

Hoe het er in de nieuwsmedia van de Verenigde Staten van Amerika ook uitziet en in mindere mate in de nieuwsmedia van de belangrijkste bondgenoten, verzekeren wij jullie dat de WAARHEID STEEDS MEER DOORGAAT MET STRALEN!!!


Jullie, geliefde familie van Ashtar on the Road, in partnerschap met ons, assisteren ons geweldig om die Waarheid naar voren te brengen! En dus moedig ik jullie aan om je hierop af te stemmen en jezelf niet te laten afleiden – of zeker niet te laten ontmoedigen of bedrukt te worden vanwege sommige valse voorwendselen die echt lijken te zijn en die jullie misschien lezen in de overblijfselen van de nieuwsmedia van de donkere hoeden.

Zoek de waarheid in en van elkaar en in samenwerking met jullie gidsen en jullie Hoger Dimensionale Zelven. En nodig ons zeker uit om met jullie te communiceren op die niveaus als jullie vragen hebben over wat de Waarheid is.

Dit is een tijd voor onafhankelijkheid en die begint bij ieder van jullie. Waar? In jullie harten! Jullie hebben kamers in jullie harten, weet je, schatkamers. Ga je Kamer van Moed binnen en bekrachtig jezelf met de Waarheid die jullie daar vinden en zend die dan uit naar al jullie wezens – en ga dan nog verder. Zend het uit! Het gebeurt op een bepaald niveau automatisch, maar jullie kunnen het nog krachtiger maken met jullie LiefdesLicht.

Jullie worden allemaal uitgenodigd om mee te doen in het gebruik maken van het LiefdesLicht op dezelfde manier waarop ik – en al degenen van ons die zich in de Hogere Gebieden bevinden – dit gebruiken!

Wij begrijpen dat dit de eerste keer nogal uitdagend kan zijn, maar blijf op koers! Laat die Waarheid van jullie uitstralen. Het gaat er niet om je bezig te houden met de daden van het duister, de duistere zaken, de valse-vlag-gebeurtenissen, zelfs in de voorbije ge/her-schiedenis die ver teruggaat, zoals jullie tijd meten. Jullie hebben bijvoorbeeld nog steeds erfenissen uit Atlantis van tijden daarvoor. Het gaat er niet om je zoveel bezig te houden met jullie ge/her-schiedenis maar wel om de lessen daaruit te trekken.

Vanaf het allereerste begin heb ik de wijsheden in de eenvoudigste bewoordingen gebracht die ik jullie kan geven – vier woorden, geen vier-letter-woorden, hoewel Liefde het krachtigste vier-letter-woord in het Universum is – maar de andere woorden zijn Compassie, Vergevingsgezindheid en Dankbaarheid. Ik begrijp dat het vanuit het perspectief van de derde dimensie, moeilijk is om Dankbaar te zijn!

Er zijn zelfs tijden waarin jullie harten zeggen: “Hoe kan ik Dankbaar zijn voor alle dingen die er op de hele wereld gebeuren? Hoe kan ik Dankbaar zijn voor deze ongemakken of voor deze geliefde die plotseling is vertrokken of voor het kwijtraken van mijn huis of mijn geld?” Wel, laat mij het zo zeggen – er zijn situaties die zich wereldwijd voordoen en enkele daarvan zijn nog steeds situaties van oorlog, vervolging, onterechte gevangenneming, slavernij enzovoorts.

De les die hierin zit is: DIT NOOIT MEER!!! Sta op en ga daaruit vandaan. Jullie weten dit. Wat kunnen jullie dus doen? Nogmaals, jullie kunnen ernaar kijken vanuit een Hoog Dimensionaal Perspectief en zeggen: “Dank U omdat u mij hebt laten zien wat er aan de hand is. Ik zal doen wat ik kan om dit te herstellen en om de planeet Aarde te herstellen zodat die de weer de ongerepte Planeet van Liefde kan worden, alleen Liefde, waarop integriteit voort straalt vanuit alle wezens en waar Compassievol Begrip is, zelfs als er grote taalbarrières zijn – zogenoemde barrières of grote communicatiegebreken zijn door de vele verschillende talen. Het gaat erom daar bovenuit te stijgen door telepathische Eenheid en Begrip!

Wij zijn hier om jullie op vele, vele manieren te helpen! Zoals men zegt: “Laat mij de manieren tellen” maar buiten dat zal ik het kort houden. Allereerst, zoals jullie weten, hebben wij jullie kernraketten onklaar gemaakt. Nooit meer zullen er kernwapens gebruikt worden – geen kernwapens voor oorlogsdoeleinden! En terwijl de Gouden Eeuw vordert zullen de kerncentrales zelf gesloten worden omdat – of de ongelukken in kerncentrales opzettelijk waren of niet – de verwoesting die zij veroorzaken hebben de capaciteit om zoveel invloed te hebben dat dit het einde van de wereld en het einde van een tijdperk kan zijn.

Wel, het is het einde van het tijdperk van de kerncentrales! Dit is gewoon iets dat de planeet Aarde niet zal vergezellen naar de Hogere Dimensionale manier van leven en al helemaal niet in de Gouden Eeuw!  

Dr. Keshe breidt zijn aantal leraren en de plaatsen waar jullie kunnen leren, uit. Luister, mensen die in de Staat Washington en omgeving wonen. Hij komt zeer binnenkort naar Yelm**, dat wil zeggen, zijn leraren die de mysteries van vrije energie zullen ontrafelen. En, tussen twee haakjes, zijn plasma-energie, die natuurlijk de hoogste energie in het Universum is, het LiefdesLicht enzovoorts, enzovoorts. Je kunt wetenschappelijk zijn of niet. Je kunt spiritueel zijn of niet, maar dit is een samengaan van deze twee. Het gaat ook allemaal om helen! Er zijn vele toepassingen voor deze energie!

Dit gaat de hele wereld over en dit is wat hij steeds meer zal doen. HIJ HEEFT HET GROENE LICHT GEKREGEN!!!  En waarom niet? Wij staan achter hem! Hij is een boodschapper voor de wereld en hij nodigt iedereen uit die geïnteresseerd is om met hem mee te doen, te begrijpen en zelfs te produceren – en daarna de technologieën toe te voegen die hij presenteert! Hij is een man zonder grenzen. Weet je, hij is geboren als lid van de Joodse traditie en hij is Iraniër. Is dit geen duidelijk voorbeeld voor het samengaan van de mensheid?

Afscheiding komt ten einde! Wij kunnen jullie niet opleggen om samen te werken. Er is geen macht ter wereld die jullie allemaal kan laten samenwerken in een grote wereldcommune van Liefde. Dit moet uit jullie harten komen, lieve mensen! Maar als jullie de weg uitzetten worden jullie aanstekelijk voor de hele wereld en WIJ KUNNEN JULLIE DAARBIJ HELPEN!!!

Roep ons aan, herken jullie partnerschap met ons. Wij zijn hier omdat jullie ons hebben geroepen. Wisten jullie dit? Als jullie hier naar luisteren behoren jullie tot de mensen die zeiden: “Goed, Ashtar! Deze keer zullen wij het halen. Kom en help ons! En ook vele, vele beschavingen uit alle beschavinge in het Universum die in Liefde komen, in dienstverlening en bekrachtiging.

Wij weten dat wij goddelijk zijn! WIJ WETEN dat wij wonderen scheppen door onze wil, onze intentie – onze intentionele behoeften. Wij weten dat wij bekrachtigd worden door het LiefdesLicht. WETEN JULLIE HETZELFDE ALS WIJ?

Wij eren en waarderen jullie omdat jullie in menselijke lichamen zijn gekomen en de beperkingen accepteerden die betekenden: driedimensionale programma’s, wegversperringen, hindernissen, uitdagingen, dogma’s enzovoorts, enzovoorts. Als wij zeggen dat jullie even goddelijk zijn als wij, begrijpen wij dit. Wij begrijpen dat dit een zaak van veranderen is van jullie eigen innerlijke programmering om dit helemaal te pakken te krijgen.

Dat is de reden waarom wij hier zijn, om onze handen uit te steken en jullie te assisteren. Daarom leert Sananda wat nu hij leert.* Dat is waarom wij helpen om de meest ingrijpende en pijnlijke belemmeringen, uitdagingen, giftige dingen, enzovoorts, te verzachten en tegen te houden om de overhand over jullie te hebben.

Dit is de reden waarom wij jullie vertellen dat er geen kernoorlogen meer zullen komen, er zullen geen Armageddons meer komen, geen wereldcatastrofes meer!!!

Dit is waarom wij zelfs nu helpen – zeker een grote rol spelen – maar samenwerken met enkele van jullie wetenschappers en ja, enkele elementen van jullie militaire organisaties om veel radioactiviteit op te ruimen. Daarom zien jullie chemtrails in de lucht en sommige van hen kunnen nog toxische materialen bevatten, omdat mensen moeten leren wat erin zit. 

Maar steeds meer mensen worden wijzer, krijgen wijsheid over wat zij zijn en hun doelen, enzovoorts – zij willen zichzelf niet zien als proefdieren of testobjecten, zelfs als zij niet helemaal kunnen geloven dat iemand hen opzettelijk ziekten en ongemakken en desoriëntatie zou willen bezorgen en alle dingen die de substanties in de chemtrails kunnen veroorzaken – ook die ruimen wij op!

Onze schepen zijn overal. Er is geen vliegtuig dat door jullie lucht vliegt waar wij niet bij zijn. Soms, als de piloten van een vliegtuig niet zo bang worden dat zij de controle verliezen, laten wij onszelf zien. Hmmm!!  Wij kennen een ex-piloot of twee die ons hebben gezien en vertelden dat zij ons hebben gezien. Natuurlijk konden zij dit niet al te luid zeggen! Zelfs astronauten weten dat wij er zijn! Velen van jullie hebben ons gezien en als jullie niet buiten zijn geweest op een heldere nacht om ons gedag te zeggen, doe dit dan alsjeblieft. Wij zullen meer dan blij zijn als jullie ons groeten en wij zullen jullie groeten!

Laat deze verbindingen veel vaker voorkomen! En als jullie een bepaald project hebben, iets waarbij je betrokken bent, een plaats waar jullie een partner bij kunnen gebruiken om met jullie LiefdesLicht zo helder te stralen dat het alles reinigt, oplost en zelfs heelt, laat ons dit dan weten. Daarom zijn wij hier!

De Arcturiers onder ons zijn leiders in onze wetenschappen maar zij zijn ook leiders in onze Spirituele Eenheid met wetenschap. Met andere woorden, zij moeten niet gescheiden worden. En wij zijn hierom jullie dit te leren.

En wij weten dat jullie dit weten. Laat het dus voor jullie werken! ROEP HET ASHTAR COMMANDO EN AL DEGENEN DIE MET ONS MEEREIZEN! Geascendeerde meesters, Sananda en Saint Germain reizen met mij mee op de Nieuw Jeruzalem en wij hebben vele, vele bijeenkomsten.

En ja, er zijn verschillende wezens in een aards lichaam die regelmatig ontmoetingen met ons hebben. Bijvoorbeeld de geliefde Obama’s die zelf in menselijke lichamen zijn, maar zij hebben de erfenis van sterrenzaad. En ook Bernie, de zeer geëerde Bernie en ik zal jullie vertellen dat Bernie de enige huidige kandidaat met integriteit is – de NESARA-integriteit, het perspectief van sterrenzaad en de Gratie van Liefde voor iedereen en voor alle leden van de koninkrijken van Moeder Gaia, op en boven de planeet Aarde!

Hij is de enige met Liefde in het hart, pure Liefde, gepaard met Moed en enkele andere schatten die jullie in je eigen schatkamers zullen vinden, in jullie eigen harten, als jullie daar naar toe willen gaan. Bernie is de man. Wij weten dat jullie dit weten. Kijk dus wat jullie kunnen doen. Het gaat niet zozeer om hem dollars te sturen, hoewel dit zeer wordt gewaardeerd. Het gaat om het sturen van LiefdesLicht naar hem en naar al degenen die hem helpen en steunen op alle dimensionale niveaus!

Oh, ja, wij vinden het heerlijk als jullie ons LiefdesLicht sturen! Wij sturen jullie ons Licht in retour. Het is een vreugdevolle uitwisseling, een circulatie, als jullie willen, die geen begin en geen einde heeft. Het is gewoon zo. Wij doen dit doorlopend en sturen dit naar de hele planeet Aarde. Maar als jullie op een speciale manier met ons willen communiceren, en ik zeg: communiceren – is dit wat Sananda de “ware communicatie” noemt – en het met ons zijn in de Eenheid van het Licht; roep ons gewoon. Laat onze Liefde door jullie heen stralen net zoals jullie dit bij ons doen. Dit is ware Liefde, lieve mensen!

Dit is Liefde die geen grenzen kent. Dit is Liefde die de hoogste kracht in het Universum is en SAMEN, SAMEN GAAN WIJ VERDER OP HET ASCENSIEPAD NAAR DE GOUDEN EEUW WAAR ALLEEN LIEFDE DE WEG ZAL VERLICHTEN!!!

Als dit begint zijn er natuurlijk veranderingen in allerlei dingen. Dit is de reden waarom wij zeggen dat jullie Missie pas begint. Ja, goed, sinds die tijd zijn er twaalf van jullie kalenderjaren en een dag verstreken, zoals jullie tijd meten, toen ik voor het eerst sprak over Vergevingsgezindheid en Dankbaarheid, en vanaf het begin door deze “Stem” en IK VERTEL DIT JULLIE NOG STEEDS. Ik heb jullie geleerd over Liefde en Compassie – de Wijsheid van het Universum. Het is NIET MIJN WIJSHEID! Het is geen ego! Ik heb geen ego op dezelfde manier als jullie. Ik ben gedreven, ik heb missies, ik heb passies om dingen te doen, maar ik heb geen negatief stemmetje dat tegen mij spreekt.

Alles dat ik jullie kan vertellen is dat ik hier ben om jullie te leren vanuit Hart naar Hart en het is zeker wonderbaarlijk dat jullie je fysieke oren gebruiken om te luisteren en dit geldt ook voor jullie andere fysieke zintuigen, maar ik vraag jullie om DE LIEFDE TE VOELEN die tussen ons circuleert! Jullie hebben ons geroepen. Wij zijn hier! Wij zijn jullie broeders en zusters van de sterren. Jullie kwamen van de sterren in de menselijke lichamen die jullie nu bezitten.

Ik zeg jullie, lieve mensen, dat wij jullie eren en waarderen en wij danken jullie omdat jullie vrijwilligers zijn om in deze uniformen te zijn voor dit speciale moment! Maar jullie hebben Hogere Niveaus van jezelf – met andere woorden – jullie bestaan in andere dimensies en jullie bezoeken ook de schepen van het Ashtar Commando.

Als jullie denken of het gevoel hebben dat jullie zelf op de Brug zijn geweest, de Brug van mijn Schip, de Nieuw Jeruzalem, hebben jullie helemaal gelijk! Jullie worden allemaal gewaardeerde leden van deze familie van Ashtar on the Road, die, natuurlijk, het Ashtar Commando in de derde dimensie vertegenwoordigt – en hoger! Ik zal dus gewoon zeggen dat samen in de Eenheid van ons Missie-partnerschap, de weg helder is verlicht met Liefde. Dit is zo omdat jullie hier bij ons zijn!

Dank jullie wel, lieve mensen.

Saluut!

*  Susan, heeft het in de opening over de klas van Sananda over het brengen van LiefdesLicht:

** Deze presentatie vond plaats op 28 mei 2016.

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, May 24, 2016. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.