Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 18 juni 2016

Ashtar On The Road: Ashtar: Jullie zijn Nu Hier, Waar je het meest nodig bent!” / 14 juni 2016 / Susan Leland


Ashtar:
Jullie zijn hier Nu waar jullie het meest nodig zijn!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
14 juni 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefde familie! Wij zijn verheugd om hier bij jullie te zijn! Er breekt prachtig nieuws door in alle richtingen. Geniet ervan, laat het je goed smaken en geef het door. Ik zie dat soms een duidelijk feit aan de aandacht ontsnapt, op zijn minst voor de twee boodschappers hier.* Natuurlijk zeg ik dat wij allemaal Groep3 zijn, inclusief deze vier.** Maar laat ik zeggen dat jullie allen zijn uitgenodigd om boodschappers van Groep 3 te worden door te verspreiden wat jullie tijdens de presentaties van deze vier horen.

Jullie doen er toch al op vele manieren aan mee, als mede-Wezens van Licht, oftewel Lichtwerkers. Als jullie je aangetrokken voelen tot Ashtar on the Road zitten jullie ook in het Ashtar Commando. Of zijn jullie misschien een engel of een lid van een ander Hoger Dimensionaal koninkrijk. Jullie hebben allemaal sterrenzaadgenetica in je. Er is er niet een van jullie die dit niet heeft! Zo zien jullie dat het alleen maar natuurlijk is dat jullie meedoen aan de Missie. In feite is er niets dat natuurlijker is dan dit!

Wij danken jullie voor het luisteren naar dit alles, voor het opnemen hiervan in jullie eigen harten en voor jullie overwegingen over hoe jullie dit verder kunnen uitdragen omdat dit jullie moment is! Wij weten - wij weten – dat sommigen van jullie al jullie levens op dit moment hebben gewacht; sommigen van jullie kwamen in de vroege negentiger jaren tot bewustzijn. Het maakt niet uit of jullie vanmorgen pas wakker werden met de informerende inspiratie. Jullie zijn hier Nu op de plaats waar jullie het meest nodig zijn, waar jullie de grootste mogelijkheid hebben om het verschil te maken waar wij over spreken – om de Planeet Aarde naar het Licht te brengen en zover naar ascensie te brengen dat dit de manier van leven wordt!.

Jullie hebben ons horen spreken en wij gaven jullie vele beschrijvingen van de Gouden Eeuw. Het is allemaal waar, en meer, omdat de Gouden Eeuw over jullie gaat en over wat jullie voor je hebben! Nu, waar jullie jezelf precies naartoe gidsen op je individuele pad, of laten wij zeggen waar jullie je pad heen leiden, hangt natuurlijk van jullie af.

Maar wij kunnen jullie verzekeren dat jullie allemaal naar de Gouden Eeuw gaan – de Gouden Eeuw binnengaan en genieten van zijn voordelen en de Ascensie waar jullie zoveel beter op voorbereid zijn als jullie door de Poort zijn gegaan omdat jullie zonder allerlei soorten stressvolle programma’s en levensbedreigende agenda’s zullen zijn die jullie tot nu toe zo hebben uitgedaagd in de derde dimensie!

Zoals wij zo graag zeggen – en wij lenen hier een van jullie uitdrukkingen – “Het is over, Rover!” Nu werken wij samen, net als een ontdekker, net zoals een Rover-ontdekker en wij gaan naar nieuwe gebieden.

Maar het goede nieuws is dat wij hier al zijn als wij in ons Hoger Perspectief zijn en wij nodigen jullie uit om met ons mee te doen. Dit is natuurlijk al een plaats voor permanent verblijf – voor een deel van jullie – en ALLES van jullie gaat gewoon omhoog om op een bepaalde manier weer herenigd te worden. IK ZEG DAT DIT EEN ANDERE MANIER IS OM ASCENSIE TE BESCHRIJVEN!!!

Waarom brengen jullie jezelf daar niet naartoe en breiden jullie je visioenen uit? Wij hebben het niet over WAT ZOU KUNNEN ZIJN, wat de atmosfeer voor jullie ZOU KUNNEN BEVATTEN, of hoe de planeet Aarde in de Gouden Eeuw ZOU KUNNEN ZIJN. Ik zeg jullie dat dit de realiteit is van wat de planeet Aarde al IS en alles wat wij jullie vragen te doen is het goede nieuws te verspreiden en iedereen te helpen hogerop te komen omdat dit het is waar de realiteit is!

Ik ben af en toe gek op het vertellen van een verhaaltje. Zij*** noemen het “spreekverhalen.” Vaak is het gerelateerd aan voorouders en wijsheden en lessen uit het verleden die ik naar voren breng naar het Nu-moment van onze bijeenkomsten. Wel, hier is een die gaat over Stripfiguur:

Sommigen van jullie kunnen oud genoeg zijn om je oude cartoons te herinneren. Jullie hadden een schurk die een hoed droeg en een donkere, gekrulde snor. Oh, dat was er een van lang geleden - zijn naam was Poison Zumack. Dit waren stripfiguren, maar zij deden ook toneelstukken op een toneel, een echt toneel met echte acteurs. Er was altijd een held, en oh, iemand die gered moest worden, meestal een vrouw omdat het stereotype natuurlijk altijd was dat er een vrouw gered moest worden omdat zij het “zwakke geslacht” zijn, weet je?

Natuurlijk breng ik hier alleen maar een plaatje; ik spreek niet de Waarheid over dit concept! Zo was ook hij op het toneel en de boef was juist bezig met hoogdravend spreken en bedreigen, en iedereen dook in elkaar. En opeens kwam er van achter het toneel een grote, lange staf. Het was een schaapherdersstaf met een haak op het einde. In een oogwenk ving de schaapherdersstaf de schurk op het toneel en nam hem te pakken – met andere woorden, hield hem echt gevangen in de haak – en toen, met een machtige haal, werd de schurk van het toneel gegooid. Hij werd door de staf van het toneel gehaald. Dit is de kern van het toneelstuk omdat er aan de andere kant van de staf iemand ervoor zorgde dat deze actie plaatsvond. Natuurlijk joelde het publiek en kwamen alle acteurs tegelijk op het toneel en bogen, enzovoorts, enzovoorts.

Waar ik het over heb is over wat er nu op de planeet Aarde gebeurt. De boeven, wel, ik noem hen de “donkere hoeden” - ik heb hen “de stouterds” genoemd in plaats van Illuminatie, maar dit is een beetje oordelend – ik laat het maar bij “donkere hoeden!” ZIJ WORDEN LETTERLIJK VERWIJDERD VAN HET TONEEL!!!

Het kan er misschien op lijken dat dit niet in een ogenblik gebeurt, met name voor degenen van jullie die al zo vele Jaren op deze gebeurtenissen hebben gewacht, zoals jullie tijd meten. Voor ons is het zelfs geen oogwenk. Maar hoe dan ook, wij begrijpen de menselijke zienswijze en wij begrijpen dat jullie er klaar voor zijn en willen dat de Gouden Eeuw zichtbaar wordt in de realiteit van de planeet Aarde, op welk niveau van dimensionaliteit de mensen zich ook bevinden. Aldus is het nodig dat de Gouden eeuw tot in de derde dimensie moet reiken, of wat daarvan over is, en de delen van de derde dimensie REFORMEERT **** die willen blijven hangen en niet mee willen gaan. Ik heb het nu over de programma’s die controleprogramma’s waren en natuurlijk ook over degenen die hen – laten wij zeggen – publiceerden en kracht gaven aan de programma’s die niet wilden vertrekken. Zodat zij een beetje gaan argumenteren. MAAR HOE DAN OOK, WIE HEEFT HET EINDE VAN DE SCHAAPHERDERSSTAF IN HANDEN?

En wij zijn natuurlijk ook bij jullie. Maar over hoe dit wordt gedaan, zijn JULLIE degenen die werkelijk de leiding hebben, lieve mensen, en ook alle Lichtwerkers van de planeet Aarde.Wij zijn hier. Wij verzachten en kalmeren, wij doen alles dat wij kunnen op alle niveaus van communicatie. Jullie komen steeds op het schip en wij overleggen met jullie!

Wij plannen, organiseren, wij dragen onze missies uit en soms zijn het missies die de meest ingrijpende schade ongedaan maken die werd aangebracht door degenen die met hun laatste ronde van acties en uitdrukkingen bezig zijn in een armoedige poging om te blijven! Maar als wij jullie vertellen dat jullie de leiding hebben, spreken wij niet over een exacte datum. Wij hebben het over liever eerder dan later uitvoeren! 

Doe dus met hen mee!** Doe met ons mee! Sta rechtop – verspreid het woord – ga eruit! Wees de boodschappers en laat de goede tijden – de Gouden Eeuw komen, open de poorten van de Gouden Eeuw zover dat iedereen, absoluut iedereen, daardoorheen kan gaan! Ja, zelfs jullie buren – die misschien helemaal niets afweten van wat er gaat gebeuren – gaan genieten van dit goede nieuws dat van jullie vandaan komt.

De tijden zijn zelfs in deze laatste paar weken aanzienlijk veranderd, zoals jullie tijd meten. En wij bereiden ons voor op de gebeurtenis van de zonnewende die heel ontwakend zal zijn! Maar wat jullie kunnen doen tussen nu en die datum op jullie kalender is: voorbereiden – binnenwaarts en buitenwaarts. Overleg wat jullie nog meer zouden kunnen doen. Het tekenen van petities**** is een goede starten het neemt echt niet veel van jullie tijd in beslag – en wat zouden jullie nog meer kunnen doen?

Breng LiefdesLicht in en deel dit – en het LiefdesLicht bevat goed nieuws. Dus, degenen van jullie die delen, misschien is er nog een volgende, grote stap die jullie kunnen doen en voor degenen die pas beginnen: welkom aan boord! Doe mee met de boodschappers die jullie vragen om op te staan en boodschappers te zijn in je eigen recht, met Liefde, Compassie, Vergevingsgezindheid en Dankbaarheid!  

Wij smeken jullie, lieve familie, en wij nodigen jullie uit om dit Licht in te brengen in al jullie gedachten, woorden en handelingen! Iedereen wint uiteindelijk, zelfs degenen die de controle die zij hadden, verliezen. Er zijn geen verliezers, herinner je dus dat jullie al leden zijn van wat jullie zouden kunnen zien als het “winnende team” omdat “DIT IS VERORDEND EN OMDAT HET IS VOORSPELD EN OMDAT DIT DE BESTEMMING IS, DE BESTEMMING VAN DE PLANEET AARDE DIE JULLIE VOORUIT HEBBEN GENOEMD!!!

Wij vragen jullie alleen om daar meer energie aan te geven zodat wij het samen voor elkaar zullen krijgen op de snelst mogelijke manier!

Wij danken jullie voor het luisteren, omdat jullie hier bij ons waren, voor alles dat jullie hebben gedaan en voor alles dat jullie gaan doen. Jullie zijn waarlijk Goddelijke en zeer kostbare Broeders en Zusters die hier allen bijeen zijn gekomen in de Eenheid van de Liefde Die Wij Zijn!
En zo is het!

Saluut!

*       Susan and Fran
**      Refererend aan Tara and Rama's Rapport (the four are Susan, Fran, Tara and  Rama)  The transcript will be published.  (Link to call recording)
***     Hawaiians
****   Refererend aan de R (Reformatie) in N.E.S.A.R.A.
Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, June 14, 2016. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.