Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 25 juni 2016

Ashtar On The Road: Aartsengel Michael: Zie de Waarheid over Wie Jullie Werkelijk Zijn! /14 juni 2016 /Susan Leland


Aartsengel Michael:
Zie de Waarheid over Wie Jullie Werkelijk Zijn!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
14 juni 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben Aartsengel Michaël en ik heb zojuist bewijs gehoord!* In dit gezelschap noemen wij The Age of Aquarius de Gouden Eeuw, maar zij zijn natuurlijk een en dezelfde. De waarheid is dat die is aangebroken. Het is begonnen! Het is gekend in jullie zonnestelsel, jullie Melkwegstelsel en ja, zelfs in het Universum en op alle Hogere Niveaus van dimensionaliteit.

Wat jullie in deze bijeenkomst hebben gehoord – en ook van de boodschappers** die voor jullie stonden in deze bijeenkomst – en wat jullie later zullen horen, is BEVESTIGING VAN DEZE WAARHEID! Dit is de bestemming van de Planeet Aarde omdat dit haar lotsbestemming is. Het is tijd dat deze bestemming vervuld gaat worden en dit is Waarheid! Jullie weten dit allemaal! Jullie weten waar de planeet Aarde naar toe gaat. Jullie weten allemaal van de Gouden Eeuw en alle wonderbaarlijke, wonderbaarlijke wonderen waarvoor ieder van jullie hier aanwezig is om die tot stand te brengen en die ook te leven.

Ik zal hier nu niet verder op ingaan in deze wonderlijke tijd die ik samen met jullie heb. In plaats daarvan kies ik ervoor om jullie mee te nemen naar jullie binnenkant, om het te hebben over Innerlijke Waarheid. Ik zie alles in jullie, in jullie prachtige Harten! Ik groet jullie die net zo Goddelijk zijn als Ik, en ook dit hele gezelschap, als in de Gebieden waar alleen Licht en Liefde zijn en alles wat door Liefde wordt geschapen of uitgedrukt.

Ik zie deze Waarheid zelfs in jullie driedimensionale Zelven die grotendeels illusoir zijn. Maar als jullie naar BINNEN zullen kijken, zien jullie dat de Waarheid heel helder schijnt in ieder van jullie! En gebruik daarbij, alsjeblieft, Excalibur en zwaai daarmee. Het maakt niet uit hoe oud jullie in fysieke jaren zijn. Het maakt niet uit of jullie heel en gezond zijn, zoals jullie dit noemen, of als jullie misschien ongemakken en ziekten in je fysieke zelven hebben. Zie jezelf zoals het Universum jullie ziet. Zie jezelf zoals jullie werkelijk zijn – in de Hogere niveaus waarin jullie bestaan waar jullie altijd hebben bestaan en waar jullie altijd zullen bestaan omdat jullie Licht, JULLIE LIEFDESLICHT EEUWIG IS!!! Verbind je! Laat Excalibur je helpen als jullie dit verlangen. Of roep jullie gidsen. Roep je Hoger Zelven aan om je te verbinden en samen te werken zodat jullie de echte Waarheid kunnen zien over Wie Jullie Werkelijk Zijn – begin hier!

Jullie gaan veel, veel meer Waarheden horen over de gebeurtenissen – de echte gebeurtenissen die zich voordoen in de wereld. Ik zal mij niet laten afleiden van mijn focus door hierover veel uit te wijden, anders dan te zeggen dat er, ja, nog steeds zwarte operaties plaatsvinden die worden gecontroleerd en gepleegd worden met het doel om angst in te boezemen.

Ik zeg jullie dat degenen die betrokken waren in Orlando worden gegroet en onthouden met Liefde, Compassie, Vergevingsgezindheid en Dankbaarheid nu zij hier zijn en waar jullie ook al hebben meegedaan op deze Hogere Niveaus. DEZE GEBEURTENISSEN STAAN OP HET PUNT OM VOOR ALTIJD TE VERDWIJNEN!!!

Zoals Ashtar al heeft gezegd*** worden deze bedriegers die zichzelf als alwetend presenteren, van het toneel verwijderd! Wees hiervan verzekerd. Doe wat jullie kunnen doen om de Waarheid te vinden en kijk in jezelf en zie de Waarheid over Wie Jullie Werkelijk Zijn. Begin daar. Wie zijn jullie? Wat is jullie doel en jullie missie hier? Wel, jullie weten dat dit Lichtwerker is, zoals men zegt. Jullie WETEN dat het erom gaat Vreugde te vinden, om Liefde uit te drukken, Compassievol te zijn en vergevingsgezind en Dankbaar te zijn op vele manieren. Het gaat erom boodschapper te zijn van het LiefdesLicht voor de hele wereld. Het gaat om het binnenbrengen naar de Gouden Eeuw!

Als jullie diep in jezelf kijken, zien jullie dit Licht dan helder stralen? Jullie zijn nog steeds gedeeltelijk mensen en het deel van jullie dat mens is verdient het om te weten dat de rest van jullie Goddelijk is, onbezwaard door welke situatie dan ook die jullie kunnen vinden in je driedimensionale aard als jullie jezelf bekijken door de traditionele spiegel. ZOEK DIEPER!

Als jullie voor de spiegel staan, zie dan het Licht dat uit jullie voort-straalt. Nogmaals, neem Excalibur en zwaai ermee zodat jullie misschien die Waarheid in jezelf kunnen zien. Sluit je ogen en kijk door je wijsheid-ogen. Nodig je gidsen uit om je bij te staan en jullie de weg te wijzen over Wie Jullie Werkelijk Zijn. Met andere woorden, maak dit tot jullie zoektocht, jullie missie, jullie ontdekking. ONTDEK JEZELF, MIJN ZEER GELIEFDE FAMILIE!!!

Sommigen van jullie zijn zeker engelen. Jullie hebben engelgenetica in jullie menselijke lichamen. Wisten jullie dit? Hebben jullie dit al ontdekt? En wat te denken van degenen van jullie die de genetica in je hebben van een of meer van de sterrenzaad-beschavingen. Misschien zijn jullie Kumara’s van Venus of komen jullie van Arcturius, van de sterren om hier een nieuwe beschaving te beginnen die jullie: “lang geleden en ver weg” noemen. Misschien zijn jullie Ashtar-Commandant in jullie Hoger Dimensionale wezens!

Het maakt niet uit! Ga jezelf leren kennen. Zoals ik al heb gezegd zijn jullie welkom om Excalibur te gebruiken om onderscheid te maken en jullie hebben nog vele, vele andere manieren daarvoor. Zien jullie, lieve mensen, jullie weten is heel belangrijk voor het omhooggaan van de planeet Aarde omdat dit consensus is geworden door jezelf te kennen en aldus jezelf te bekrachtigen om elkaar te kennen en het Licht te zien schijnen in al jullie broeders en zusters van de mensheid – en nog verder!

Al moeder Gaia’s koninkrijken hebben het Licht in zich, net zoals jullie. EN ALS DIT LICHT SAMENKOMT, GAAT DE PLANEET OMHOOG!!! Het gaat er dus om te beginnen met jezelf te kennen – te weten, te accepteren en toe te staan dat jullie goddelijke scheppers zijn. Jullie zijn meesters die rondlopen in menselijke lichamen, tenminste in jullie zogenaamde “waaktijd!” En zelfs dan kiezen jullie er soms voor om omhoog te gaan, uit jullie menselijk lichaam dat, hoe dan ook, ietwat beperkend is.

Maar hoe meer jullie de Waarheid en het LiefdesLicht herkennen dat jullie allen in jullie GEHELE energievelden vasthouden – niet alleen in jullie fysieke zelven – hoe meer jullie vooruit gaan in jullie eigen ontwikkeling.

Feitelijk bekrachtigen jullie de transformationele transmutaties van jullie lichamen die, natuurlijk, van wezenlijk belang zijn voor jullie ascensie – individueel en ook voor de gehele planeet Aarde!!!

Een wijze meester sprak twee woorden. Zij zijn zeer bekrachtigend als jullie hen kunnen doorzien als ik jullie de beschrijving heb gegeven. En deze woorden zijn: “Ken Uzelf!” Hij staat bekend als een meester-leraar, een filosoof. Natuurlijk is zijn naam Socrates. De wereld was nog niet helemaal klaar voor hetgeen Socrates leerde en dus straften zij hem. Dit is op zichzelf een programma uit de oude tijd. En toch kan ik jullie vertellen dat deze angst om gestraft te worden voor wat jullie weten, en nog meer voor wat jullie samen weten, in waarheid een afschrikwekkende en belemmerende werking heeft gehad op de evolutie van de mensheid en de gehele planeet Aarde.

Als jullie jezelf kennen, als jullie weten dat jullie goddelijke MeesterScheppers zijn van welke realiteit jullie ook kiezen, gaan jullie verder dan deze onware illusies. Ik kan blijven doorgaan met het geven van voorbeelden van onwaarheden. Maar wij zijn hier niet om ons te focussen op onwaarheden. Wij zijn hier eenvoudigweg om te vergeven en om dankbaar te zijn voor de wijsheden – EN HEN ACHTER TE LATEN!

Zij horen thuis in de derde dimensie – zij horen NIET thuis op de plaats waar de planeet Aarde naartoe gaat, lieve mensen. En zij horen al helemaal niet thuis in jullie! Kijk dus diep in jezelf. Zie de Waarheid over Wie Jullie Werkelijk Zijn! En als er ergens nog een paar kleine schaduwen zijn, gebruik dan het Liefdeslicht. Gebruik Excalibur. Gebruik de Violette Straal. Vraag hulp aan een of meer wezens van LiefdesLicht van jullie keuze en omhels jezelf! Jullie zijn allemaal goden en godinnen. JULLIE ZIJN ALLEMAAL GODDELIJK!!!

Ik weet dat het soms uitdagend en moeilijk is. Daarom ben ik hier om bij jullie te zijn en omdat dit een zeer gewichtige bijeenkomst is. Dit is een “omslaan van de bladzijde” als je wilt. Dit is een beweging naar Hoger Dimensionale Niveaus. Zelfs als zij een deel van 3D in zich hebben gaat het nog steeds omhoog naar de Hogere Niveaus waar zelfs nog meer LiefdesLicht voor jullie allen aanwezig is om te delen en omdat jullie steeds meer Licht in je opnemen, zelfs terwijl ik hier spreek!

Jullie versterken het LiefdesLicht dat jullie zijn en verwelkomen zelfs nog meer door je daarvoor open te stellen en door te geloven dat jullie wezens van Licht zijn en dat jullie dit altijd zijn geweest – zelfs als het er soms op leek dat dit licht ietwat gedimd was in het verleden of in voorgaande levens.

Ik kan jullie verzekeren dat de Waarheid over Wie Jullie Werkelijk Zijn altijd helder heeft geschenen, net zoals de planeet Aarde, omdat jullie hier zijn geweest en omdat jullie hier nu zijn!

Dus eren wij jullie, eren wij jullie met Liefde en Dank, veel meer dan ik met woorden kan uitdrukken. Open jullie harten en VOEL het bij mij en alle hier verzamelde wezens van Liefde vandaan, binnenkomen.  

Accepteer dit als jullie Goddelijk Recht, zoals jullie dit hebben verordonneerd in de wetenschap dat jullie begrijpen dat jullie individuen zijn en toch EEN zijn met ons allemaal!

Voel het, en voel het kloppen in jullie harten, binnen jullie eigen energievelden, binnen jullie eigen wezens!!!

En weet dat wij samen weer een stap hebben gedaan in deze Grootse Missie van het brengen van de Waarheid van Liefde naar allen van de planeet Aarde, eronder, erin en erboven – en het uitsturen in alle richtingen naar het hele verdere Universum!

Dank jullie wel, zeer geliefde mensen, voor jullie Eenheid in ons LiefdesLicht!

En zo is het!

Namaste!

*   AartsengelMichael koos The Age of Aquarius als introductiemuziek:

**  Recording of this call: 

*** Ashtar's transcript:
Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, June 14, 2016. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.