Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 6 juni 2016

Aranuth: Enoch: De Waarheid / Malcolm Bell /3 juni 2016

Aranuth:
Enoch: De Waarheid
Malcolm Bell /3 juni 2016

Door de Jaren heen hebben veel mensen gezegd dat ik in staat lijkt te zijn om in te tappen, om aan te sluiten op frequentie-eisen te channelen met opgestegen meesters en andere hoog ontwikkelde wezens vanuit enkele zeer hoge vibratiegebieden.

Terugkijkend naar de jaren waarin ik informatie en boodschappen heb gechanneld moet ik het hiermee eens zijn. Onlangs, tijdens een privé-sessie kwam een andere, onbekende en totaal onverwachte gids met het grootste gemak binnen mijn energie en leverde een diepgaande boodschap af. Dit wezen maakte zich bekend als “Enoch….. de echte” en na het afleveren ging hij net zo makkelijk weg als hij was gekomen. De opgeschreven versie van zijn boodschap was dat er al een behoorlijk aantal jaren, eonen van tijd – eonenlang? –zielen incarneren die zich focussen op heling- en compassie-energie en op het sturen van Liefde en Licht naar verschillende landen, situaties en geïncarneerde zielen. Dit is allemaal goed en wel, zei Enoch, maar toch missen wij een belangrijk facet……het facet van de WAARHEID. 

De waarheid over onze oorsprong, ons Zijn, ons evolutie-pad, de absolute waarheid over de substantie en de compositie van de Bron, het Al; van elk aspect van de totaliteit, van klein naar groot van ons wezen, neemt prioriteit over de focus van “Liefdesenergie” die een vorm van vrede, gelukzaligheid en extase brengt naar de bewuste, bedoelde ontvanger en de focus van “Licht” die krachtig licht brengt om te verlichten, te onthullen en de ontelbare golvingen, fluctuaties, verschijnselen en geplande ervaringen op het Pad te sturen.

Het “Licht” verlicht en onthult de Waarheid. Enoch suggereerde dat wij ons gaan focussen op Waarheid en vragen om de disclosure en de onthulling van de absolute waarheid van alle schepping.

Enoch adviseerde ook dat er een enorm voordeel in zit, in plaats van het focussen op het negativisme van de onderdrukten, de zieken en de hongerende bevolking van plaatsen zoals Afrika en de verschrikkingen van de oorlog en terrorisme in het Midden Oosten en de andere theaters van oorlogen. Wij zouden meer bereiken door het visualiseren van gelukkige, zorgeloze en goed gevoede mensen in Afrika (en elders) en vredige samenwerking tussen alle landen op de planeet. Het focussen en sturen van liefde en licht naar wat wij negatieve situaties noemen is feitelijk een oordeel over de gebreken en de onvolkomenheden in het Grote Plan van de Schepper en het laat zien hoe weinig wij de uitwerking van het Grootse Plan vertrouwen en begrijpen.

Het Grote Plan van de Schepper geeft geen ruimte voor vergissingen in zijn uitwerking. Als wij allen maar bewust genoeg zouden zijn en de Waarheid van Schepping en alles dat daarbij hoort zouden herkennen, zouden wij ons in een veel betere ruimte bevinden.

Toen ik het bovenstaande had geschreven over de onderstaande boodschap was ik niet echt klaar voor de boodschap die doorkwam; ik zou zeggen dat ik helemaal niet was voorbereid op de kracht, de assertiviteit en de passie die aan de boodschap ten grondslag lagen. Lees maar….

De Boodschap:

Een zeer goedenavond allemaal. Vanavond zullen wij jullie iets anders brengen. Iets opmerkelijk anders. Iets van groot belang dat jullie vandaag en in de toekomst zal helpen, ervan uitgaande dat jullie hier aandacht aan willen schenken. Eerder, in een andere tijd en op een andere plaats, schonken jullie hier geen aandacht aan, maar nu kom ik voor de eerste keer door dit kanaal heen, en dit zal vaker gaan gebeuren. Ik zal dit fysieke lichaam in de toekomst vaker gebruiken om met name boodschappen van begeleiding en advies te brengen. Ten voordele van jullie zal ik over oude grond moeten gaan lopen. Als ik “oude grond” zeg, spreek ik over het herhalen van wat ik enkele dagen geleden heb gezegd. 

Het onderwerp waarover ik wil spreken is het belangrijkste dat jullie hebben of ooit zullen tegenkomen. Ik spreek over de “Waarheid.” Ik spreek over de “absolute Waarheid” als het hoogtepunt, het absolute hoogtepunt van niet alleen jullie eigenwezen, maar over de Eenheid, van het Al, de energie van de Bron, van de Schepper. Wij zijn ons ervan bewust dat velen van jullie zielen al jaren je liefde en licht focussen op een veelheid van situaties en incidenten die plaatsvinden op jullie planeet en dat jullie je aangemoedigd voelen om je best te doen om te helpen zoeken naar een vredige oplossing voor iets dat jullie ontoelaatbaar vinden en dat jullie liefde sturen naar die situatie zodat jullie de geziene ongerechtigheid, pijn en onrecht, wat het ook is, kunnen veranderen naar iets dat veel beter te pruimen is.

Over het algemeen genereren jullie, enkelen van jullie, ongelooflijke, ongelooflijk krachtige Liefde naar deze niet te tolereren situatie. Jullie focussen “briljant “Licht” op deze situaties.

Als voorbeeld kan ik jullie zeggen dat jullie je beledigd voelen door de honger en de ziekten in vele arme landen op het Afrikaanse continent. Jullie hebben ook enorme compassie voor deze mensen die omkomen in vloedgolven, vuur, tsunami’s overstromingen en aardbevingen. Jullie hebben ook enorme compassie voor de mensen die omkomen in oorlogen en terrorisme in plaatsen als het Midden Oosten. En terwijl jullie het beste doen wat jullie kunnen, alleen, individueel, soms in groepen, beslissen jullie dat het niet kan worden toegestaan dat deze situaties voortduren en dat jullie daar iets aan zullen gaan doen.

Jullie sturen “Liefde” en “Licht”. Zeer prijzenswaardig! Toch hebben jullie het mis. Jullie hebben het mis! Als jullie kijken naar ziekte, honger, onderdrukking van de mensen uit arme landen zoals enkele landen van het Afrikaanse continent zien jullie jullie dit vanuit je beperkte gezichtspunt als niet te tolereren. Dit laat jullie in feite oordelen over de Schepper en over het Grote Plan van de Schepper. Als jullie je focussen op oorlogen en terreur, dood, verwondingen, de pijn, nogmaals, oordelen jullie over het Grote Plan van de Schepper. Bij elk incident zoals deze, vanuit jullie beperkte gezichtspunt, kijken jullie naar het Grote Plan van de Schepper, zien onvolkomenheden daarin…..waarvan jullie voelen dat jullie hen willen veranderen. Jullie willen een Groots Plan veranderen dat de Schepper in werking heeft gezet? Hmmmm. Dit is wat jullie doen. Oordelen over de Schepper en het vermogen van de Schepper om een perfect plan te formuleren. De reden waarom jullie dit doen is omdat jullie het hele plaatje van het Plan van de Schepper niet kunnen zien. Jullie zien een klein, klein deeltje van wat het Grote Plan is.

Het is als het kijken door het oog van een naald en je dan een mening te vormen en daar dan over te oordelen. Wat ik hier vandaag kom doen en wat ik al eerder in een privé-sessie deed is om jullie te adviseren dat het nu de tijd is om daarmee te stoppen! Stop ermee om op een negatieve manier te kijken naar gebeurtenissen. Stop ermee om je te focussen op het negatieve: stop ermee om de energie van “Liefde” en “Licht” te sturen als jullie voelen dat iets dient te veranderen. Zelfvernietiging! Dit is zelf-vernietiging! Als jullie kijken naar “Liefde” en “Licht” incarneren de meeste zielen op deze dag; zie dit als een samenvatting.

De samenvatting van de energie van het Al van de Eenheid. Dat is het niet. Dat is het niet! Het zou gezien kunnen worden als de op een na beste mening. De “beste” samenvatting  is de samenvatting: de Top is deWaarheid. Waarheid! Absolute Waarheid! Denk hieraan! Als jullie in alles de Waarheid maar zouden kunnen zien! Als jullie de absolute “Waarheid”van alles zouden kennen. Als jullie de absolute “Waarheid” van jullie Bron zouden kennen; van jullie geboorte, van jullie zijn, van jullie pad, van jullie kleine leventje op jullie pad op deze planeet. Als jullie alleen maar de “Waarheid” zouden kunnen zien in al deze dingen zou jullie zienswijze ogenblikkelijk veranderen.

Hij zal niet alleen direct veranderen, maar laat ik jullie op voorhand waarschuwen: jullie zullen pijn voelen. Jullie zullen pijn voelen, gewoonweg door alle dingen die jullie zien als goed, prachtig, behorend tot het leven, zo prachtig; als jullie eenmaal de Waarheid van dit alles zien, zullen jullie je voelen alsof jullie bedrogen zijn. Jullie zijn onderdeel geweest van een groot vertrouwensspel.

Het is tijd, tijd, tijd voor jullie om daaruit te gaan. Kom uit deze cocon. Kom eruit en zoek naar Waarheid. Zie “Waarheid”. Wees “Waarheid”. Elke minuut van elke dag van jullieleven worden jullie gecontroleerd door anderen die de Waarheid voor jullie verborgen zullen houden. Jullie hebben het nodig om de Waarheid van alle dingen te voelen. De Schepper ziet en weet die niet alleen, “Waarheid” is een deel van schepping. Als jullie het Grote Plan van de Schepper kunnen zien, dat werd geformuleerd in absolute Waarheid, zullen jullie op je knieën gaan en smeken: “Alstublieft, heb medelijden met mij: ik ben dwaas; ik doe een beroep op U; ik ben misleid. Ik ben dwaas.” “Ik was blind, ik wilde het niet zien; ik kon het niet zien.” Dit mag dramatisch klinken maar dit is precies wat er zal gaan gebeuren.

Waar ik ben in het Universum? Laat mij herhalen dat ik niet in het Universum ben. Vanuit waar ik ben in relatie tot jullie in jullie Universum, hebben anderen zoals ik toestemming gekregen om de wekker te laten klinken. (klap, klap, klap….luidop) Wakker worden! Wakker worden! “Waarheid!” Zoek naar de Waarheid in alles! Als jullie stil willen zitten, doe dit dan en vraag gewoon om de “Waarheid”. Vraag gewoon: Laat mij alsjeblieft “Waarheid” zien. De Hele Waarheid, alle Waarheid. Geen delen van de Waarheid die van toepassing zijn op jullie werk, jullie huwelijk, jullie vrienden, jullie hobby’s; vraag om de hele Waarheid getoond te worden; de gehele “Waarheid” van Schepping omdat het “Waarheid” is die jullie vrij zal maken.

Willen jullie in dit leven, net als in elke andere incarnaties, geketend zijn en gecontroleerd worden, waarin jullie werden geketend, gecontroleerd en geblinddoekt? Word wakker! Wordwakker! Klap, klap! Tijd voor de “Waarheid”. Het is Nu de tijd daarvoor!

Ik moet naar jullie komen op deze zeer empathische en assertieve manier om jullie goede en solide raad te geven om wakker te worden omdat ik, als ik kom en zachtjes tegen jullie spreek, vriendelijk, binnen een paar uren van jullie dag of binnen een paar dagen, zouden jullie dit zeer belangrijke verhaal zijn vergeten. “Waarheid” Ik bied jullie hier en nu een mogelijkheid die jullie nooit eerder hebben gehad op zo’n breekbare en assertieve manier om jullie je te laten realiseren wat “Waarheid” is.

Vanaf dit punt gaan wij dus Waarheid naar jullie brengen. Wij zullen jullie vragen om te zoeken naar de Waarheid in alles! Als tegenprestatie vragen wij van jullie dat jullie “Waarheid” in woord en gedachten nemen. “Waarheid” in daden omdat het de Waarheid is die jullie vrij zal maken. Als jullie de absolute “Waarheid” gaan zien valt er niets meer te zien: niets meer te weten omdat jullie de “Waarheid” al kennen, jullie weten het al!

Nu, jullie kunnen doorgaan met het sturen van Licht en Liefde naar verschillende situaties. Als jullie “Licht” sturen, wat denken jullie dan dat dit “Licht” zal doen? Het “Licht” is de grote illuminator. Het “Licht” onthult: als jullie er goed naar kijken onthult het “Licht” “Waarheid!” Als jullie “Liefde” sturen is dit een zeer krachtige vibratie. En ja, het doet ook goed. Maar het doet niet het goede van de “Waarheid!”

Liefde zal steeds meer bekrachtigd worden als het wordt gebruikt om de “Waarheid” te bekrachtigen. Het Licht verlicht het. Waarheid is Waarheid. Licht en Liefde hebben hun taak, zij hebben hunrol te spelen. Zij hebben niet de rol die “Waarheid” heeft. Waarom denken jullie dat jullie hier op deze planeet zijn en nu en in vorige levens zijn geïncarneerd? Jullie staan bekend als Zoekers. Jullie doen samen in een spirituele enclave en noemen jezelf Zoekers. Wat zoeken jullie?

Hogerop gaan? Verlichting? Kennis, Begrip? Natuurlijk doen jullie dit. Jullie zoeken naar de kennis en het begrip van “Waarheid”. “Waarheid”; dat is waar jullie naar zoeken! Dat is wat jullie willen, dat is wat jullie nodig hebben en dat is het ding dat jullie zal redden. Absolute “Waarheid”.

In mijn tijd op jullie Aarde werd ik belasterd en misbruikt, op zijn zachtst gezegd, vanwege mijn absolute aandringen om de “Waarheid” te verspreiden. De “Waarheid” beschikbaar maken voor allen die daarnaar zoeken.

En hier ben ik weer en gebruik dit familiaire fysieke lichaam om jullie aan te sporen om de “Waarheid” te zoeken in word en gedachten en daden. Omdat er alleen “Waarheid” is; eris alleen de almacht van de Schepper en dat is “Waarheid!” Wees Waarheid!!!

Ik zal vaker en op verschillende plaatsen komen en nogmaals, ik zal over de “Waarheid” spreken. In een eerdere, laten wij zeggen, conversatie met dit fysieke lichaam zijn wij als duo overeen gekomen om meer tijd door te brengen op verschillende plaatsen, verschillende locaties, met verschillende groepen mensen, groot en klein en spreken over “Waarheid” en “Waarheid “ zullen bespreken en jullie vragen mee te doen In “Waarheid” en als deel van deze samenwerking zal jullie gevraagd en toegestaan worden om vragen te stellen met betrekking tot “Waarheid.” Niet over andere dingen, alleen als het gaat over Waarheid.

Tijdens deze toekomstige bijeenkomsten zal ik dit fysieke lichaam gebruiken om voor jullie te staan, om jullie dingen te vertellen en jullie vragen te beantwoorden. Ik zal dit omgeven en informatie en antwoorden doorgeven door dit fysieke lichaam, als mijn medium. Het medium dat ik, als niet-fysieke entiteit kan gebruiken om mijn woorden, mijn kennis, mijn begeleiding en mijn adviezen voor jullie voort te brengen en geschikte tijden te regelen en te adviseren voor zielen zoals jullie die hier in het fysieke zijn; zielen die dit horen, zielen die dit lezen. Ik zal de “Waarheid” beschikbaar maken door mijzelf en aan mijn medium.

Ik nodig jullie uit om hieraan deel te nemen als jullie dit willen. Als jullie hiervoor kiezen zullen jullie verlicht worden. Als jullie ervoor kiezen om dit niet te doen, is dat jullie keuze. Jullie kunnen teruggaan naar het duister waarin jullie je al meer dan tweeduizend jaren hebben bevonden. Deze dag zou een omslagpunt in jullie leven moeten zijn. Niet alleen jullie fysieke, emotionele en spirituele leven, het geheel van levens, geheel van levens; elk gelijktijdig en parallel leven dat jullie ooit hebben gehad zal resoneren met de Waarheid die ik spreek door elk van deze levens. En niet alleen dat, laat mij jullie dit verzekeren. De Waarheid die ik zal spreken zal resoneren met wat jullie de Hogere Spirituele Gebieden noemen.

De hoog ontwikkelde wezens die jullie gidsen noemen zullen het ook horen en voordeel hebben van de “Waarheid” omdat ook zij een opmerkelijke taak uitvoeren, jullie begeleiden en beschermen op jullie pad; zij zijn echter niet allen van zo’n verhoogd niveau dat zij allen al zijn ontwaakt voor de Waarheid.

Spreek met je gidsen. Spreek tegen hen allen. Kijk welke gids ooit met jullie heeft gesproken over de Waarheid. Kijk wat jullie gids ooit tegen jullie vertelde over “Liefde” en “Licht” maar nooit de extra stap zette om jullie te vertellen over “Waarheid!

Eonenlang hebben Licht en Liefde en alles wat daarbij hoort een glazen plafond boven jullie gevormd. Een onbreekbaar, kogelvrij glazen plafond. Jullie werden vastgehouden onder dit plafond en werd alleen toegestaan om te gaan – en daar ook toe aangemoedigd – om niet verder te gaan dan “Liefde en Licht!” Op dit moment verpletter ik dit glazen plafond. Ik neem jullie boeien en zal jullie vrijlaten …..met jullie toestemming. Ik zal…ik zal nu stoppen omdat dit fysieke medium onrustig wordt.

Mijn naam is Enoch van de “Waarheid”
Goedenavond.

Direct na de communicatie had ik tranen, pijn in mijn maag, een gevoel van paars in mijn hoofd en een gevoel van ‘uit de ruimte” te zijn. Deze effecten hielden een paar uur aan en werden toen minder….met dank aan mijn spirituele, geïncarneerde vrienden.

In mijn rustige gesprekken met Enoch – en andere gidsen – het ik gevraag of toekomstige transmissies een beetje minder krachtig kunnen zijn  zodat ik niet door elkaar geschud achterblijf aan het einde van elke boodschap. Ik dien nog steeds te zorgen voor mijn fysieke welzijn. Volgende discussies met verscheidene spiritueel georiënteerde mensen zullen plaatsvinden in Cairns, in het Spiritueel Centrum (met ook Enoch daarbij aanwezig) en bestaan ook uit vragen en antwoorden en misschien ook elders op geschikte tijden of als dit wordt gevraagd door Enoch.

Regenbogen & Rozen

Malcolm.

Share this: