Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 1 juni 2016

Aartsengel Michael “Strijders van het Licht: Proactief Liefdevol, Assertief” / Doorgegeven via Ronna Herman, LM-06-2016 (Juni 2016)

Aartsengel Michael
“Strijders van het Licht: Proactief Liefdevol, Assertief”
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-06-2016 (Juni 2016)

Geliefde meesters, in het verleden heeft het velen van jullie verstoord of in de war gemaakt toen wij de benamingen “Strijders van de Vrede” en “Strijders van het Licht” gebruikten, of wat geconstrueerd zou kunnen worden als krijgshaftige terminologie. Wederom zijn hier vele verschillende interpretaties en andere facetten van de waarheid. Sinds de val van de Aarde en de mensheid in/naar de dichtheid van afscheiding en pijn, hebben wij ijverig voor jullie en met jullie gevochten. Wij hebben de schaduwen van illusie en de negativiteit bevochten, gecreëerd door jullie collectieve bewustzijn overtuigingen van angst, schuldgevoel en onwaardigheid. Wij hebben gevochten om jullie te helpen je opnieuw te verbinden met de vele Facetten van jullie ware identiteit, en om jullie te helpen herinneren hoe schitterend jullie zijn.

Wij hebben ijverig de orders en richtlijnen uitgevoerd die overhandigd werden door onze Vader/Moeder God en de Allerhoogste Schepper, “Help onze kinderen om naar het Licht terug te keren en om hun Goddelijke Erfenis op te eisen”. Ja, wij zijn gedurende eonen aan tijd betrokken geweest in een strijd tussen het Licht van de Schepper en de schaduwen van de mensheid, maar onze wapens zijn Liefde, Mededogen, Begrip en Ondersteuning geweest terwijl jullie de valleien van de wanhoop bereisden, en ernaar streefden om hoog naar de bergtoppen van hoop en verlichting te vliegen.

Als jullie je bij ons aan zullen sluiten met onze inspanningen om Licht naar de schaduwwereld en de harten van de mensheid te brengen; als jullie sterk zullen staan in jullie overtuigingen dat uiteindelijk het recht zal zegevieren (wetende dat alleen onze Vader/Moeder God bewust is van het totale beeld en wat werkelijk de beste uitkomst is); als jullie een gevoel van Vrede en Vreugde binnenin kunnen handhaven en de uitbreidende Liefde van de Schepper voor de GEHELE mensheid  kunnen uitstralen, dan zijn jullie waarlijk een strijder in onze Legioenen van het Licht.

Wij hebben eerder heel vaak gesproken over de Wetten van Oorzaak en Gevolg, over dat er voor iedere actie een reactie/antwoord is, hetgeen resulteert in wat bekend is als positief of negatief Karma. Gedurende vele tijdperken, jullie, als de ver-Licht-en, hebben ijverig gewerkt om in/naar het evenwicht te brengen jullie persoonlijke karma, het voorouderlijke karma en ras-beïnvloedend karma. Dat was een belangrijk onderdeel van het spel van de dualiteit en polariteit - terugkeren naar evenwicht en harmonie in alle Facetten van jullie Zijnheid. En dus wat zal er nu gebeuren, terwijl de winden van oorlog, politieke onenigheid, en verwoesting wervelen zoals een donkere en zware mantel rondom de Aarde, alles en iedereen aanrakend en beïnvloedend? Dat hangt af van wat jullie voelen en denken, dierbaren - wat is in jullie gedachten en in jullie hart - aangaande of jullie sterk in het Licht zullen staan of toe zullen voegen aan de negatieve karmische gedachtevormen die in elk en ieder moment gecreëerd worden. Velen van jullie zijn wonderbaarlijk geslaagd met het balanceren van jullie Karmische grootboek van het leven. Laat ons het nu gewoon dat noemen, jullie “Grootboek van het Leven”, waardoor jullie een plus en een min kolom hebben, en jullie doel is om de minnen in/naar plussen of positieve energie patronen om te keren.

Het is tijd om een inventaris op te nemen van wat je denkt en van de emotionele energie die je gedurende deze dagen van onrust en stress op jullie planeet projecteert. Ben je de aura van harmonie die je om je heen gecreëerd hebt aan het verdunnen of vervormen door jezelf toe te staan om verstrikt te raken in de chaos van miscreaties en verwoesting dat aan het plaatsvinden is op de planeet Aarde in deze tijd? Ben je geheel in beslag genomen in de scenario’s die steeds maar weer opnieuw gepresenteerd worden via de televisie, radio en kranten media? Heb jij jezelf wederom toegestaan om terug getrokken te worden in/naar de dichtheid van de negatieve omgeving van de werkelijkheid? Als je antwoord ja is op welke van deze vragen dan ook, voorzie jij de chaotische vibraties van de wereldsituatie van brandstof met jouw energie, in plaats van je Liefde/ Licht/ Kracht toe te voegen aan dat van andere afgezanten van Vrede rondom de wereld. Zal je aan de zijde staan van diegenen wiens grootste wens is om een vreedzame oplossing te verwerkelijken voor het grootste voordeel van allen, of je onopzettelijk uitlijnen met diegenen die wensen om afscheiding, lijden en overheersing te vereeuwigen?

Wij bedoelen niet dat je niet geïnformeerd zou moeten blijven aangaande wat er aan het plaatsvinden is rondom de wereld. Niettemin zeggen wij dat nu, zoals nooit eerder, dat jullie uit moeten stijgen boven wat er zich aan het voordoen is en je bij ons aan te sluiten als waarnemers vanuit een hogere uitkijkpost - een uitkijkpost waar er geen goede of verkeerde manier is, alleen andere nuances van de waarheid en andere motieven - een uitkijkpost waar geen ras, land of religie rechtvaardig of zonder schuld is, noch het volledig fout heeft. Denk eraan, elke en iedere Ziel op de Aarde draagt een Vonk van het Goddelijke binnenin. Je moet hartgecentreerd en afgestemd blijven op je Hogere Zelf met een Spirit-geïnspireerd Bewustzijn, zodat je acties en beslissingen altijd in uitlijning zijn met het Goddelijke Plan. Dan, geliefden, zullen jullie tussen de rangen staan van de rechtvaardigen wiens grootste wens is om de Aarde en de mensheid terug te laten keren naar een echte staat van vreedzame co-existentie in een omgeving waar onze Vader/Moeder God het hoogste gezag heeft.

Toegegeven, daar zijn diegenen die ermee ingestemd hebben om de rol van de“Advocaat van de Duivel” te spelen, diegenen die je schaduwzijde voor jou op diens meest vernietigende manier representeren. Daar zijn anderen die zelf-rechtvaardiging claimen om alleen maar de hoogste, meest altruïstische motieven te hebben; nochtans zien en kennen wij de achterliggende motieven achter de beslissingen die gemaakt worden, en de acties die geïnitieerd worden uit naam van vrede en gerechtigheid. Het spel van de dualiteit wordt, precies op dit moment, op Aarde in diens meest dramatische vorm uitgespeeld, en het is aan jullie of jullie wel of niet in de wervelende neergaande spiraal getrokken zullen worden van de massale karmische actie die nu aan  het plaatsvinden is.

Wij vragen niet aan jullie om passief aan de kant van de weg te gaan zitten en niets te doen. Aan jullie word gevraagd om op te staan en van belang te zijn, want jullie dynamische Levenskracht energie is nu als nooit tevoren nodig. Jullie zijn veel krachtiger dan dat jullie je voor kunnen stellen, mijn dappere vrienden, en jullie spelen een belangrijke rol in het verwerven van een vreedzame oplossing in een zeer onrustige wereldsituatie. De energie die jullie voort uitstralen vanuit jullie hartcentrum heeft net zoveel een invloed op de uitkomst van dit grote conflict als van degenen die aan de “frontlinies” zijn. Jullie, ook, zijn aan de frontlinies, zogezegd, want jullie hebben de bekwaamheid om in te tappen op de pure, ongemanifesteerde Schepper Licht Substantie, en kneden het in/naar krachtige gedachtevormen en acties die iedere tegenspoed kan overwinnen.

Deze dappere Zielen die opgeroepen zijn naar het slagveld, ongeacht voor welke zijde zij vechten, als zij het aldus doen met een verlangen voor ware gerechtigheid voor allen, en met mededogen van Spirit voor hun medemenselijke wezens, in plaats van haat, een wens voor wraak, en om anderen te knechten en te controleren, dan functioneren zij als rechtvaardige strijders, en zijn de strijdkrachten van de Hemel met hen. Diegenen die gewelddadig protesteren, schreeuwen, en marcheren voor een zaak, voegen hun energie toe aan de smeltpot van de chaos. Zij bieden geen oplossingen aan of ondernemen positieve acties, maar leggen de schuld bij en protesteren tegen de acties van anderen, of verkondigen vaak dat geen-actie de enige manier is om vrede en harmonie te bereiken.

Het is een andere vorm van op het hek te zitten, of geen standpunt in te nemen. Wij hebben jullie vele keren eerder verteld: dat het tijd is om “van het hek af te komen”. Het is tijd om te verkondingen aan welke zijde je zult dienen, het Licht of de schaduwzijde. Het is tijd om te verkondigen dat je een Afgezant van het Licht bent,  een stralende Vonk van het Goddelijke, en een proactieve medeschepper van Liefde, Vreugde, Overvloed en Harmonie. Of ben jij een menselijk Wezen die bereid is om de gemakkelijke weg te nemen door de voorschriften van anderen op te volgen, daardoor, voorlopig, je Goddelijke Geboorterecht terzijde zettend - het geschenk van de Vrije Wil?

Vrede” is een vaak-gebruikt woord in deze onrustige tijden, en kan geïnterpreteerd worden op talrijke manieren. Jullie gebruiken de term ‘gemoedsrust’, wat betekent het hebben van een rustige evenwichtige geestesstaat, welke vrij is van onharmonische, onwelluidende gedachten of mentale conflicten. Vrede kan een wederzijdse overeenkomst betekenen tussen twee mensen, een familie, een groep, de buurt, stad of natie, welke allen tot voordeel strekt die erbij betrokken zijn, en welke een rustige, serene, en zekere atmosfeer verwezenlijken, alsook rechtmatige order. Het kan ook betekenen een verdrag of overeenkomst om een conflict tussen twee andersdenkende facties te voorkomen of te stoppen. Je mag een vreedzaam persoon of een pacifist genoemd worden, omdat je geneigd bent richting of streeft naar het promoten van een vreedzame omgeving. Je mag “Vrede nastreven” of je inspannen om “vrede te behouden” door inschikkelijke acties of door onenigheden te settelen door compromissen. Vrede is het eindresultaat van harmonie en evenwicht te bereiken in iedere situatie. Vrede wordt nooit verkregen via de emotionele aard of geest van het ego, maar door de hogere trillingsenergieën van spirit, welke altijd de grootste/beste uitkomst nastreven voor ALLE betrokkenen.

In jullie wereld van de dualiteit en polariteit, is het optimale doel om harmonie en evenwicht na te streven in alle dingen; echter, deze harmonie moet van binnenuit beginnen. Het moet binnenin het hart tot bloei komen, terwijl je Spirit toestaat af te dalen en wederom de heerschappij in je fysieke voertuig te nemen. Dan begin je te zien door ogen gefilterd met Liefde, en luister je met oren getemperd door mededogen. Je weet dat alles dat je ooit nodig zult hebben van jou is en je er alleen maar om hoeft te vragen, en je streeft er niet langer meer naar om dat te nemen wat een ander toebehoort. Je streeft altijd naar een win/win oplossing, en je weet dat wanneer iemand verliest, ook iedereen verliest. Jullie worden kampioenen van het Licht en jullie lopen zachtjes maar onverschrokken, terwijl jullie het stralende etherische zwaard dragen van de Goddelijke Wil, eer, waarheid en rechtvaardigheid. Je affirmeert wat jouw waarheid is, en je leeft je waarheid standvastig met integriteit en bescheidenheid, onderwijzend door voorbeeld, en alle anderen hetzelfde recht toe te staan. Jullie moeten eerst vrede van binnenuit nastreven, geliefden, en wanneer je vind wat je zoekt, zal je een aura van vrede naar buiten de wereld instralen waar het samengevoegd en vergroot zal worden door dat van anderen met een vreedzame en harmonieuze aard.

Gezamenlijk en in kracht, kunnen jullie iedere tegenspoed overwinnen, en kunnen jullie de cellen/gebieden van Licht creëren en verbeteren die jullie op de Aarde aan het bouwen zijn, alsook deze in de Vijfde Dimensie. En wanneer deze gedachtevormen van Licht een bepaald niveau van vergroting bereiken, zullen zij miraculeus beginnen te manifesteren op het Aardse vlak. Vele van jullie visioenen naderen dat punt en zullen zogenaamd zonder inspanning manifesteren. De laatste hand wordt gelegd en de voorbereidingen zijn bijna compleet, geliefden; kijk nu naar de wonderbaarlijke resultaten van al jullie standvastige inspanningen.

De onmenselijkheid van de mensheid richting elkaar is een doorgaand, nooit-ophoudend proces geweest sinds de val in/naar de dichtheid. Vreedzame co-existentie is nauwelijks ooit de uiteindelijke uitkomst geweest van een conflict. De onderliggende intentie is zeer vaak geweest om te overwinnen, veroveren en anderen in/naar onderwerping te forceren zonder mededogen voor het welzijn van diegenen die er middenin gevangen zitten of diegenen die geforceerd werden om te vechten.

Wij hebben jullie er herhaaldelijk aan herinnerd over hoe de kloof tussen het Licht en de schaduwen aan het verbreden is, bijna alsof een wereld gevuld met de trillingspatronen van het Licht bovenop de Derde/Vierde Dimensionale wereld van werkelijkheid en schaduwen geplaatst wordt. Deze conditie is bezig iedere dag meer dramatisch gedefinieerd te worden. Het is noodzakelijk dat jullie waakzaam, voorzichtig, hartgecentreerd en Spirit-geïnspireerd zijn in elk en ieder moment. Jullie moeten leren om energetische grenzen in te stellen, en constant jullie schild of kolom van beschermend Schepper Licht te herbekrachtigen. Jullie moeten luisteren naar de fluisteringen van jullie hart, want het is daar dat jullie engelachtige gidsen en leraren schatten aan wijsheid voor jullie zullen achterlaten om toegang tot te verkrijgen en te gebruiken.

Ga binnenin, mijn trouwe metgezellen, en herinner je hoe, zo vele eonen geleden, wij samen hoog vlogen in het Universum, nieuwe galaxies, werelden en beschavingen creërend voorbij jullie wildste dromen. Herinner je hoe je tot jou beschikbaar had al de Goddelijke Substantie van Creatie, en alles dat je hoefde te doen wat uit te reiken met je geest en het in/naar de vorm te kneden. Herinner je hoe alles dat je hoefde te doen was iets te visualiseren en dat het op wonderbaarlijke wijze voor jou verscheen. Probeer de vele vormen te herinneren die je genomen hebt, soms menselijk, maar ook vele andere vormen in een variëteit van samenstellingen, texturen en eigenschappen, maar allen prachtig en volmaakt in de ogen van onze Vader/Moeder God.

Het is belangrijk dat jij je herinnert dat je ieder WortelRas ervaren hebt dat ooit de Aarde bevolkte, wat betekent dat je iedere kleur geweest bent en je de karakteristieken geboren hebt van ieder ras dat nu op jullie planeet belichaamd is. Wij vertellen jullie dat jullie een veelzijdig Wezen zijn die alle rijkheid en diversiteit ervaren hebben dat deze Aarde, dit Zonnesysteem, galaxy, en Sub-Universum te bieden heeft. En dus, hoe kunnen jullie je broeders en zusters oordelen, omdat in dit leven zij een andere gekleurde huid hebben dan jij - of omdat zij andere gebruiken, overtuigingen hebben, en anders aanbidden of hun God bij een andere naam noemen? Het werd gezegd, maar verdraagt het om steeds weer opnieuw gezegd te worden, wanneer je dat aldus doet,OORDELEN JULLIE ALLEEN MAAR JEZELF!

Denk eraan, geliefden, gedurende deze tijden van grote verandering, kunnen jullie een verschil maken. Schijn jullie Liefde/Licht voor allen om te zien. Sta ons toe jullie te helpen om jullie Aardse missie te vervullen en jullie met onze Liefde te voeden. Samen, zullen wij zegevieren.

IK BEN Aartsengel Michael.

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.