Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 21 juni 2016

Aartsengel Michael De Smaragdgroene Codes en de Terugkeer naar de Tuin van Creativiteit /17 Juni 2016 / Celia Fenn

Aartsengel Michael
De Smaragdgroene Codes en de Terugkeer naar de Tuin van Creativiteit
17 Juni 2016 / Celia Fenn

Opmerking van Cobie: Ja, ik weet het, ik zou niet meer vertalen voor mijn eigen rust, maar deze boodschap van Michael is te belangrijk om niet te vertalen… Dus geniet ervan!!

****
Juni/Juli 2016: Zonnewende, Planetaire Nieuwe Jaar en de Leeuwenpoort
Geliefde Familie van het Licht, wederom naderen jullie het midden van het jaar met diens krachtige golven van Kosmische Energie. Eerst is daar de Zonnewende op de 20ste Juni, hetgeen een “keerpunt” markeert in jullie spiralen van creatie. De Aarde bereikt haar verste punt “buitenwaarts” en, op dit moment dat zij pauzeert, alsof stil te staan, keert zij dan terug voor een volgende creatieve spiraal rondom de Zon. In de Noordelijke Hemisfeer zal dit de Zomer Zonnewende zijn, gemarkeerd door de langste dag en de kortste nacht van het jaar; in de Zuidelijke Hemisfeer zal dit de Winter Zonnewende zijn, gemarkeerd door de kortste dag en de langste nacht van het jaar.
Deze verschuiving van energieën initieert een serie van krachtige gebeurtenissen die de volgende fase van jullie persoonlijke en planetaire evolutie zullen bepalen. In Juli, op de 26ste, zullen jullie het Planetaire Nieuwe Jaar binnengaan, wanneer binnenkomende golven van Transformatieve energie voorafgaan aan de Grootse Kosmische Golf van de Leeuwenpoort Portaal op 8 Augustus (8/8/1). In deze tijd, worden nieuwe Lichtcode sjablonen voor het komende jaar geïntegreerd in de Kristallijnen Nieuwe Aarde Rasters van de Aarde.
In deze tijd, Geliefden, zullen er krachtige golven zijn van Diamanten Licht die ontstaan vanuit het Galactische Centrum. Dan ook, zullen jullie de krachtige transmissies ontvangen van de Scharlakenrode en Turkooise Lichtcodes om de Goddelijke Vrouwelijke en Mannelijke energieën te balanceren. En uiteindelijk, zullen de briljante Smaragdgroene codes uitgezonden worden vanuit het Kosmische Hart, om jullie toe te staan volledig jullie gezegende geschenk van het leven op een biologische wereld waar jullie creëren en co-creëren in de materiële rijken te integreren en te ervaren.
De Smaragdgroene Codes en de Herverbinding met de Ziel en de Natuur: De Dans van Magie en Sensualiteit
Geliefden, het doel van het Diamanten Licht en de Diamanten Codes is om jullie te helpen je te herverbinden met jullie Galactische Zelf, en jullie oorsprong in de Galaxy en jullie verbindingen met de Sterren Naties te begrijpen. Het doel van de Smaragdgroene codes is om jullie te helpen je te herverbinden met de Aarde, met jullie fysieke wezen en met jullie erfgoed en macht als een Lichtwezen in de Fysieke Vorm.
Wij vragen aan jullie om de stralende Smaragdgroene Lichtcodes te voelen die jullie Lichtlichaam en jullie Fysieke lichaam binnengaan om jullie diepe cellulaire herinneringen van het leven in een Paradijstuin van Liefde, Harmonie en Creativiteit opnieuw te ontwaken. Dit was altijd het plan voor het menselijke leven, om in harmonie te leven met de Natuur in een Planetaire Tuin van Sensuele Vreugde en Geneugte.
Jullie zouden kunnen vragen, wel waarom is dat niet zo vandaag de dag? Waarom zijn wij zo ver weg van dit idee? Als jullie om je heen kijken, zien jullie chaos, geweld en ongelukkigheid dat aldus ver verwijderd lijkt van het originele plan. Geliefden, er kwam een tijd toen jullie, als de Mensheid, besloten je te focussen op jullie Collectieve Evolutie in/naar een verkenning van de lagere dichtheid en dualiteit. Dit omvatte een ervaring van de aard van ‘goed en kwaad’ in de materiële vorm. Dit “experiment” in het collectieve bewustzijn, omschreven in de Bijbelse verhalen als de “Val”, is nu zowat voltooid, en jullie, als Familie van het Licht, zijn gereed om naar “huis” terug te keren naar de Tuin en naar het Hogere Bewustzijn voorbij de beperkingen van de dualiteit.
Dit wordt bereikt door middel van het proces genaamd Ascentie. De eerste fase van dit proces was om het Diamanten Lichtlichaam te activeren, wat ontkoppeld werd in de tijd van de “val”. Deze herverbinding is het werk van de Diamanten Lichtcodes. De eerste fase is de herbedrading van het Fysieke Lichaam en het Lichtlichaam en de genezing van de afscheiding van jullie Innerlijke Goddelijkheid en van de Natuur, hetgeen de consequentie was van de val in/naar de lagere frequenties en in/naar de dualiteit.
Terwijl jullie in bewustzijn stijgen, keren jullie terug naar de staat van Eenheidsbewustzijn en “Eensgezindheid” dat jullie toestaat om op de Vijfde Dimensionale Nieuwe Aarde te zijn. Maar, om het proces te voltooien, moeten jullie de Smaragdgroene Lichtcodes toestaan om hun werk te doen van het openen van jullie Hart en Ziel voor de Goddelijke Lichtstromen, welke magie en Overvloed op de Nieuwe Aarde creëren.
Toen jullie in de dichtere dimensies van de Derde Dimensie begonnen te leven en begonnen de dualiteit te verkennen, vonden jullie het meer bruikbaar om met het verstand en het ego te werken, en met de linker brein faculteiten van lineaire gedachten en logica. Mettertijd, werd deze ‘omleiding’ van het rechter brein, met diens intuïtieve wijsheid, en het hart met diens oude wijsheid, een manier van zijn voor jullie. Jullie waren waarlijk “ontkoppeld” en jullie fysieke lichaam werd mettertijd opnieuw bedraad om deze nieuwe ervaringen en deze nieuwe stromen van energie te accommoderen. Als een resultaat, verschoof de Ziel naar boven en verankerde boven het fysieke lichaam in het energiecentrum bekend als de “Ziel Ster Chakra”. De Ziel was nog steeds in staat om het lichaam te gidsen, maar van een “afstand” die alleen overbrugd kon worden door meditatie en gebed. De chakra’s creëerden nieuwe  paden van energie waar het Linker Brein verstand en de Zonnevlecht heersend waren, en het Rechter Brein en het Hart grotendeels omzeild werden. Dit “bedraden” van het Lichaam en Ziel/Spirit heeft het soort van destructieve en angstige maatschappij geproduceerd dat jullie vandaag de dag zien. Jullie hebben een cultuur die diens problemen niet op kan lossen of diens weg eruit vandaan kan zien, omdat het niet in staat is om samen met het hart, de Ziel en de Creatieve essentie samen te werken.  
Dus, Geliefden, het Ascentieproces, eerst door het Christus Bewustzijn begeleid, opende de Harten van diegenen die gereed waren, om te beginnen de energie van Liefde en Eensgezindheid te ervaren en te herverbinden met het Rechter Brein en de Goddelijke Vrouwelijke Intuïtieve Wijsheid. Dit werd opgevolgd door de Diamanten Codes, die het Lichtlichaam heractiveerden en de Ziel toestond om af te dalen en in het Hart te verankeren (1), wat het centrum werd van het Nieuwe Aarde wezen.
Welnu, Geliefden, de Smaragdgroene Codes staan jullie toe om het proces te voltooien. Om het Hart en de Ziel te herverbinden met de Aarde en om het stromen van de Goddelijke Creatieve Energie te “herbedraden” vanuit de Kroonchakra identiek door het linker en rechter brein, een nieuw en evenwichtig Stromen van de Magische Creatieve Energie creërend dat op de Aarde via jullie Creativiteit tot uitdrukking gebracht kan worden. Als jullie dit “herbedrading” proces toestaan, zullen jullie je herverbinden met de Creatieve Dans van jullie Ziel, en ook met het stromen van Magie en Synchroniciteit dat zich voordoet wanneer jullie Ziel met het Goddelijke Licht op de Aarde en met de Natuur creëert en danst.
Jullie zullen wederom de sensuele en creatieve vreugde voelen als jullie Ziel het Aardse bestaan in een staat van het Vijfde Dimensionale Bewustzijn en “Eensgezindheid” ervaart, en van een staat van gebalanceerd Stromen en Creativiteit.
Jullie Diamanten/Smaragdgroene Hart en jullie Creatieve Essentie
Dus, Geliefden, in deze laatste fase van de Ascentie en het Transformatieve proces, worden jullie uitgenodigd om volledig jullie Diamanten/Smaragdgroene Hart Licht te activeren en terug te keren naar de Essentie van Wie Jullie Zijn - Een Creatief en Evenwichtig Wezen levend in Innerlijke Harmonie met Zelf en de Ziel.
Nu is de tijd om te beginnen echt het evenwicht van het Rechter en Linker Brein te activeren. Genees de “afscheiding” door te herverbinden met jullie creatieve bekwaamheden en omring jullie zelf met de Schoonheid en de Hoge Frequenties van de Harmonische Creatie.
Wanneer jullie je Heilige Hart activeren en het toestaan om deel uit te maken van het Stromen van het Goddelijke Licht binnenin de Vier Fase energieën van Diamant, Smaragdgroen, Scharlakenrood en Turkoois, dan zal het Rechter Brein activeren en de Ziel zal beginnen zichzelf tot uitdrukking te brengen via Sensualiteit, Speelsheid en Magische Creatie.
Geliefden, Wanneer jullie dit evenwichtige Stromen van Goddelijke Energieën toestaan in jullie Wezen, zullen jullie jezelf uit voelen lijnen met verschillende/andere frequenties, en zullen jullie in een ander tempo en ritme leven! Jullie zullen je Kalm, Vredig en gefocust voelen aangaande jullie Hogere Doel in het leven en het Werk tot stand brengen van jullie Ziel op de Nieuwe Aarde die bezig is geboren te worden.
Dus, vragen wij aan jullie om te genieten van deze krachtige golven van energie en hen toe te staan jullie Creatieve en Intuïtieve Zelf te activeren, samen met jullie Hart energieën. Het is tijd om terug te keren naar de Tuin van Creativiteit!
*****
Voetnoot:

Cobie: Dit staat tegenwoordig bekend als de ‘Soul-Body Fusion’.
*****
Stijging Energieën van 20-06-2016

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-2016 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.