Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 9 mei 2016

Water. / 7 Mei 2016 / ArjunA

Water.
7 Mei 2016 / ArjunA

Genesis 1:2 De aarde nu was woest en leeg, duisternis was op de afgrond. En de Geest Gods zweefde op de wateren.

Laten we wanneer we weer eens mopperen op een regenbui, stil staan bij een simpele vergelijking. In 2015 verbruikte een gemiddelde Nederlander 119 liter water per dag. De WHO houdt 20 liter water per dag aan als bestaansminimum. In door droogte getroffen gebieden in Afrika is er vaak slechts 5 liter per persoon per dag.

Afrikaantjes hebben niet alleen mooie bloemen, maar houden door hun geur ook schadelijke insecten uit de buurt. Afrikaantjes worden daarom veel langs de randen van moestuintjes gezaaid als natuurlijke bestrijding of voorkoming van een plaag. Zorg ervoor dat de afrikaantjes niet lange tijd zonder water zitten, dit belemmerd een goede groei…

Na het vorige artikel over ‘man-made’ tsunami’s, aardbevingen en vulkaanerupties, gaat het in dit artikel over de (volgens mij) door mensen veroorzaakte droogte. Vorig jaar rond deze tijd was er een alarmerend bericht over de mysterieuze sterfte van meer dan 120.000 Saiga-Antilopen, een ras dat voorkomt in Centraal-Azië, op de steppen van Kazachstan. Experts braken zich het hoofd over de oorzaak van deze massasterfte.

Het mysterie zorgde voor wilde speculaties. Zo had het Kazachse Luchtvaartagentschap al laten weten dat er geen link is tussen de dode antilopen en het aantal Russische raketwerpers in de omgeving waar de dieren leven. Maar, zo zei het agentschap ook, 'niets kan worden uitgesloten'.

Dokter Rauni Kilde de Finse arts/klokkenluider die boeken schreef en lezingen gaf over parapsychologie, UFO’s en mind control heeft ons vlak voordat ze vermoord werd nog gezegd al het grote nieuws ‘upside-down’ te lezen als je de waarheid wilt weten. Het tegenovergestelde van wat je leest is vaak eerder waar in onze door leugens en bedrog geteisterde werkelijkheid.

De mainstream media hadden het na Hemelvaartsdag en Nationale Bevrijdingsdag alleen maar over hoe de mensen de vrije dag hadden gevierd. Geen woord over Hemelvaart, en dat zegt genoeg over het volk. Op de foto’s die de media vertoonden, zag ik voornamelijk dansende en drinkende jongeren die het geen barst kan schelen wat die vrijheid heeft gekost. Dat zegt genoeg over het volk, en het zegt heel veel over mainstream media.

Brood & Spelen.
Geef het volk brood en spelen, dan blijven ze lekker in hun comfortzone, dan hebben ze geen behoefte aan minder goed of slecht nieuws. Laten we weer stil staan bij een simpele vergelijking. Het voorbij kwartaal waren er in de vijf grootste mainstream media in Nederland 812 artikelen gewijd aan de Donald Trump en 539 artikelen aan Hillary Clinton.

Blijkbaar zijn verhalen over twee puissant rijke leugenaars en bedriegers interessanter dan miljoenen mensen die met hongersnood worden bedreigd in Afrika. De strijd om het presidentschap in Amerika leverde 1352 artikelen op, tegen 64 artikelen in dezelfde media over de droogte in Afrika. Het is een goed voorbeeld van hoe de mensheid in slaap wordt gesust.

Nog steeds kijken mensen me aan of ze water zien branden als ik het heb over de machtselite die het nodig vindt om met alle middelen waarover ze beschikken de wereld bevolking met minimaal 50% te reduceren. Er zijn teveel mensen op deze planeet, en daar zijn oplossingen voor ontworpen. De Wereld Elite, de Nieuwe Wereld Orde, de Farma Maffia, of hoe ze zich ook mogen noemen, zijn al heel lang bezig om de wereldbevolking te halveren.

Teveel mensen.
  • Aids was het eerste biologische massavernietigingswapen, dat uit de laboratoria van de Wereld Gezondheid Organisatie kwam. Dr. Strecker toonde in een video hoe de Verenigde Naties (Verenigde Nazi’s) een poging deden om het probleem van overbevolking met aids op te lossen.
  • Daarna kwam SARS, dat via HAARP werd geprojecteerd.
  • Dagelijks worden er via chemtrails mega hoeveelheden kankerverwekkend barium in de lucht verspreid.
  • Al in 1976 was er een plotselinge uitbraak van varkensgriep in Burlington County, New Jersey, USA. Ook dit kwam uit de laboratoria.
  • In maart 2009 werden meer dan 380.000 meisjes vanaf dertien jaar uitgenodigd om zich tegen baarmoederhalskanker te beschermen. Een geweldige manier om de wereldbevolking te halveren; maak de jeugd onvruchtbaar met gratis inentingen die ‘onschuldig’ zijn!
  • Toen was er ineens de Varkensgriep, de Mexicaanse Griep, het Ebolavirus en het Zikavirus.
  • Als het niet lukt om de mensheid met farmaceutica om zeep te brengen, worden er valse vlag operaties uitgevoerd, en het maakt niet uit hoeveel slachtoffers die maken.
  • Als brood en spelen niet meer helpen, wordt het verspreiden van angst en het ontwrichten van de samenleving uit de doos van Pandora gehaald.
  • Sinds 2010 wordt ook Solar Radiation Management gebruikt om het klimaat te beheersen op een manier die alleen het welzijn van de machtselite ten goede komt.
  • De stratosfeer wordt naast het kankerverwekkende barium ook verziekt door CHAFF, dat is met nanodeeltjes aluminium bedekt fiberglas, door radioactief thorium, cadmium, chromium, nikkel, gedehydreerd bloed, schimmel sporen, paddenstoel gif, het extreem giftige ethyleen dibromide, polimeer vezels en nog veel meer.
Mag het een ietsje meer zijn?
Waarom moet de wereldpopulatie met minimaal 50% gereduceerd worden? Hoe groter de wereldbevolking, hoe meer er vlees geconsumeerd wordt. Er is dus veel meer slachtvee, vooral rundvlees, nodig. Hoe meer mest de runderen produceren, hoe minder zuurstof er zal zijn, omdat koemest zuurstof bindt! Dat komt dan boven op het tekort aan zuurstof door de massale ontbossing en commerciële kap van regenwouden.

Dit is nog tamelijk onschuldig, maar als je nog gelooft dat het recht op leven voor iedereen een onvervreemdbaar grondrecht is, lees dan niet verder en blijf slapen. Er zijn thans 178 landen, inclusief Nederland, die een handtekening hebben gezet onder het zogenaamde Agenda 21 duurzame ontwikkeling plan, dat streeft naar het reduceren van de menselijke bevolking met maar liefst 85%.

Ted Turner, oprichter en eigenaar van CNN zei in een interview met Audubon Magazine: “Een wereldbevolking van totaal zo’n 250-300 miljoen mensen, dus een reductie van 95% in vergelijking met het huidige niveau, zou ideaal zijn”

Professor Paul Ehrlich (wat een naam) van de Stanford Universiteit in Californië maakte het nog bonter: “Kanker is een ongecontroleerde celdeling; de bevolkingsexplosie is een ongecontroleerde deling van de mensheid.. We moeten onze inspanningen richten het uitsnijden van de kankercellen, in plaats van het behandelen van de symptomen. Deze operatie vraagt wel om veel schijnbaar brutale en harteloze beslissingen”.

Bill Gates: “Om de overbevolkte wereld waarin we leven ‘uit te dunnen’ moeten minstens 350.000 mensen per dag worden gedood.” Bill Gates geeft toe dat er een vaccin is ontwikkeld waarmee overheden de wereld kunnen laten uitdunnen.

Mensen worden onopgemerkt langzaam gedood. De vruchtbaarheid van vrouwen wordt verminderd, opeenvolgende generaties worden zo voorkomen en mensen worden subtiel via conventionele geneeskunde uitgeroeid, zonder dat ze er erg in hebben.

Miskramen worden opgewekt door de ‘veilige’ vaccins en griep virussen die wereldwijd doden vergen, na een inenting met de griep spuit. Dit alles gebeurt onder het mom van veiligheid voor de volksgezondheid. Deze sterfgevallen wereldwijd worden weer gebruikt om nog meer vaccins te ontwikkelen, nog meer doden te laten vallen en nog meer de wereldpopulatie te laten uitdunnen.

Aquarius.
Dit artikel is bedoeld om je de ogen te openen, niet om je bang te maken. Wanneer je deze tekst leest heb je een veel grotere kracht in je dan waarover de machtselite beschikt. De kleine kliek met de duistere agenda heeft eeuwenlang angst, de schaduwzijde van liefde, misbruikt om de mensheid te domineren.

Jij die dit leest beschikt over liefde, het mooiste licht dat alles in de schaduw zet. Jij bent god op Aarde, jij bent schepper in een fysieke jas. Creëer dan nu in harmonie met al die andere nog onzichtbare zielsverwanten de Nieuwe Werkelijkheid. Besef dat er een code is verborgen in die eerste regel waar dit artikel mee begon.

Gods Geest zweefde op de wateren.
Als je beseft dat je fysiek lichaam uit 60 - 80 % water bestaat, dan weet je dat jouw mentale lichaam de Geest Gods vertegenwoordigt. Het zijn jouw gedachten die de Nieuwe Aarde, de Nieuwe Mensheid en de Nieuwe Aarde kunnen scheppen. Waar wacht je op?
Visualiseer dat er een Wereldwijd Ontwaken zal plaatsvinden, waarbij de Machtselite de kans krijgt alsnog de weg van het Hart te vinden. Laten we een win/win situatie creëren, waarin zij ontwaken UIT het Duister en wij ontwaken IN het Licht!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com