Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 21 mei 2016

Suzanne Lie: Arcturians - De landingen. / 20 mei 2016 door Andrew Eardley

Suzanne Lie:
Arcturians - De landingen.
20 mei 2016 door Andrew Eardley

Van onze Lieve Gezanten, aan de Aarde,
Wij komen naar jullie in dit NU om jullie te informeren dat we binnenkort zullen landen, maar alleen in een frequentie van werkelijkheid waarin de "Kracht Binnenin het Zelf" alle resten heeft vervangen van "macht over anderen."

Daarom zal de frequentie waarin we landen worden bepaald door de mensheid. We weten dat mensen die via de Kracht Binnenin Leven niet verantwoordelijk zijn voor degenen die blijven hangen in de lagere dimensionale vorm van macht over anderen.

Alles wat onze geliefde terugkeerders naar het lichtlichaam kunnen doen om degenen verloren voor de Kracht te helpen, is door hen Onvoorwaardelijke Lief te hebben en Violet Vuur te sturen. Dan moet je ze losmaken van je bewustzijn, want het is hun beslissing om te ontwaken of in slaap te blijven binnen een realiteit van angst en overheersing.

Door in de vorm van angst en overheersing te blijven zullen ze ervoor gekozen hebben om met hun lagere staten van bewustzijn vast te houden aan de overblijfselen van Gaia's Lagere Astrale Oppervlak. Het Lagere Astrale Oppervlak  is net als de kelder van een oud huis dat verlaten is. Dit 'oude huis' wordt gerenoveerd vanaf het “dak” helemaal naar beneden.

Als het "huis" gerenoveerd is, zal de frequentiegraad uitbreiden naar hogere dimensies die niet toegankelijk zijn voor degenen die kozen in de duisternis van de kelder te leven onder datgene wat al lang geleden is opgeslagen en vergeten.

Met andere woorden, als onze Ontwaakten niet vergeten om degene die zijn verdwaald te vergeten, zal hun bewustzijn uitbreiden voorbij het "frequentiebereik van ervaring" van hen die zichzelf verloren hebben aan de “kelder.” Daarom zullen de verlorenen in de laagste niveaus van het bestaan blijven terwijl degene die ascenderen afstemmen op steeds hogere frequenties van de werkelijkheid.

Uiteindelijk zal de frequentie van de planeet zo wonderbaarlijk hoog zijn dat het lagere astrale oppervlak zal worden afgestoten van Gaia's lichaam. Net als een dier een zware bontjas neemt voor de lange, koude winter en hem in het voorjaar afwerpt, zal Gaia haar zware, Lagere Astrale Vlak afschudden.

Als ze terugkeert naar haar geliefde vijfde dimensionale frequentie, zal ze eerst de dichtheid van het Lagere Astrale Vlak afschudden en, uiteindelijk, alle resten van haar derde en vierde dimensionale planetaire lichaam afwerpen.

Zoals we vaak hebben gezegd, is Gaia een zeer liefdevolle moeder. Daarom, zolang Ze nog resten draagt van de derde / vierde dimensionale tijd, zal Zij een plaats bieden waar degenen van haar die de verlorenen zijn kunnen beslissen het Licht binnen te gaan.

Dit Hogere Licht zal uiteindelijk zelfs het laagste astrale vlak overspoelen, en de verdwaalden zullen zich naar een andere planeet moeten verplaatsen waarop zij, hopelijk, hun gewoonte van Macht Over los zullen laten, evenals hun behoefte om een slachtoffer te zijn, een vijand te hebben, en te lijden voordat ze kunnen veranderen.

Zie je, Macht Over kan alleen bestaan als er anderen zijn die ervoor gekozen hebben om een slachtoffer te zijn. Wij zeggen niet dat de keuze om een slachtoffer te zijn een bewuste keuze is, want het is meestal een onbewuste keuze. Velen zijn verslaafd geraakt aan de derde dimensie vorm van heerser of overheerst worden.

Deze verslaving zal alleen verdwijnen wanneer degene die gevangen zitten in de vorm van Overheersing zich herinneren dat Gaia een planeet is die wordt geregeerd door de vrije wil. Vanwege Gaia's vrije wil, kunnen degenen die er voor kozen om in de Overheersings vorm te zijn en om een slachtoffer te zijn, er ook voor kiezen om die verslaving los te laten en de leiding te nemen over hun eigen leven.

Degenen die deze mensen wensen te helpen kunnen dat het beste doen door het sturen van Onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur. Onvoorwaardelijke Liefde is waarschijnlijk onbekend bij degenen die zich verloren aan de Overheersings vorm, zoals ze waarschijnlijk hun leven hebben geleefd - in feite hebben ze waarschijnlijk vele levens geleefd - in de overtuiging dat ze niet de meesters waren van hun eigen lot.

Toch zal de gift van Onvoorwaardelijke Liefde grote impact hebben op hen, omdat ze waarschijnlijk alleen voorwaardelijke liefde hebben ontvangen in veel van hun incarnaties. Zodra zij Onvoorwaardelijke Liefde ontvangen, zullen ze beginnen te beseffen dat ze heel misschien kunnen opstaan tegen wat hen in het patroon van een slachtoffer heeft gehouden.

Dit beseffend zal hun leven voor altijd veranderen, als zij zullen ontdekken dat ze gewoon "onvoorwaardelijke Liefde." verdienen. Het concept van het verdienen van Liefde, alleen maar omdat je leeft is waarschijnlijk zeer nieuw voor hen, omdat ze zijn opgegroeid in  de overtuiging dat ze niet "goed genoeg" waren.

Met deze realisatie, zijn ze klaar om jouw gift van de Violet Vuur te ontvangen om hen te helpen in hun proces van transmutatie naar een hogere frequentie van de werkelijkheid. Er zijn veel onzichtbare sub-vlakken in het fysieke vlak van de derde dimensie.

Want liefde is veel te vaak "voorwaardelijk" binnen die frequentie van de werkelijkheid, veel mensen raken verloren in de overtuiging dat ze niet 'goed genoeg zijn.’ De duisteren hebben voor vele cycli een grote macht binnen die resonantie van realiteit gehad.

Zij hebben hun macht in stand gehouden door anderen te overtuigen dat ze niet sterk genoeg zijn om op te komen voor zichzelf en de "hulp" van degenen die sterker lijken te zijn nodig hebben. Omdat diegene die gevangen zitten in wat zij zien als hun mislukkingen, teleurstellingen, ontberingen van de laagste resonantie van de derde dimensie zo terneergeslagen zijn door het leven, zien zij niet in dat de hulp van deze duistere kliek in werkelijkheid een val is.

Daarom, gaat de cyclus maar door en door, van mislukking naar mislukking en val naar val. Hoe herstelt iemand van deze cyclus? We keren opnieuw  terug naar Onvoorwaardelijke Liefde. Onvoorwaardelijke Liefde is GEEN emotie. Onvoorwaardelijke Liefde is een energieveld van Liefde, hoop, Bekrachtiging, en belofte.

We zullen nu elk van deze begrippen aanpakken, te beginnen met Liefde. Liefde is een energieveld dat zich beweegt in zich uitbreidende cycli, waarin Liefde zich als tegenovergestelde van angst verplaatst in steeds afnemende cycli. We zeggen "cycli" omdat energievelden reizen in cirkelvormige patronen, terwijl ze ook verticaal en horizontaal reizen.

Wanneer we praten over een 'energieveld, "bedoelen we" een pakket van energie die resoneert op dezelfde 'velden' van gedachten en emoties. In dit geval, denk aan het woord "veld" zoveel als een grasveld, bloemen, sneeuw of gewassen, zoals tarwe. Alles op dit "veld" is vergelijkbaar en heeft dezelfde hoeveelheid licht, water, warmte en / of schaduw nodig.

 

Op dezelfde wijze, houd een energieveld gelijksoortige gedachten vast, die groeien uit het "veld" van gelijksoortige emoties. Als men opgroeit en / of gevangen raakt in een energieveld van teleurstelling, mislukking, verlies en lijden, zullen ze anderen vinden zoals zij die ook verdwaald zijn in dat energieveld.

Aangezien zij allen verdwaald zijn, is het moeilijk voor iemand om de weg daaruit te zien. Degenen die leven via macht-over-anderen werken hard om situaties te creëren waarin mensen terugvallen en brengen hen samen met andere mensen die ook zijn teruggevallen.

Echter, Onvoorwaardelijke Liefde is ook een energieveld. Echter, dit energieveld is de collectieve acceptatie, ondersteuning en bekrachtiging van iemands liefdevolle Zelf genoeg om elkaar openlijk en van harte lief te hebben. Omdat ieder mens zichzelf kan liefhebben en accepteren, kunnen ze ook anderen liefhebben en accepteren.

Met andere woorden, men kan alleen 'weggeven' wat men heeft. Als een kleine groep uit het energieveld van Onvoorwaardelijke Liefde deel zou nemen aan het energie veld van teleurstelling en lijden, zouden ze onmiddellijk voelen dat er iets heel erg mis is.

Dan, omdat ze zijn omgeven door Onvoorwaardelijke Liefde, zijn ze in staat om te zeggen: "Hoe kunnen we je helpen?"  Aan de andere kant, zouden ze waarschijnlijk een gevoel van ontoereikendheid hebben zoals bij iemand die gewend was aan het energieveld van teleurstelling en ontberingen.

In dit geval zou de grote kracht van Onvoorwaardelijke Liefde aanzienlijk degene helpen die terneergeslagen zijn door de ontberingen van het leven, want er is GEEN oordeel in Onvoorwaardelijke Liefde. In plaats daarvan is er acceptatie en geduld.

Zie je hoe wij jullie het "grotere plaatje" van jouw realiteit laten zien? Terwijl je loopt in het midden van een enorm "veld" kunt je alleen zien wat er om je heen is. Echter, als je op een heuvel was, of in een vliegtuig - of Sterrenschip - zou je hetzelfde perspectief te zien krijgen als wij vanuit de hogere dimensies van onze schepen.

Wij heten jullie welkom om met ons mee te gaan op onze schepen, maar de meeste van jullie zijn nog niet in staat om die ervaring bewust te hebben. Echter, we willen dat jullie weten dat velen van jullie met ons mee gaan terwijl jullie in je vierde dimensionale astrale lichaam zijn. Meestal gebeurt dit tijdens het slapen of het doen van een diepe meditatie, maar al snel zullen jullie bezoeken vaker voorkomen.

Net als de persoon die binnen een op angst gebaseerde, macht-over energieveld ongemakkelijk leeft in een op liefde gebaseerde, en binnen een kracht gebied van energie, jullie driedimensionale bewustzijn kan zich erg ongemakkelijk voelen in een vijfde dimensionale Sterrenschip. Gelukkig zijn onze schepen gevuld met Onvoorwaardelijke Liefde, die direct zullen zorgen dat jullie je veilig en rustig voelen.

Bovendien, net zoals de Onvoorwaardelijke Liefde die we delen met jullie transmuteert jullie energieveld naar een hogere resonantie, jullie Onvoorwaardelijke Liefde in de richting van degenen die gevangen zitten in een Macht-Over energieveld zullen hun energieveld transmuteren naar een hogere resonantie.

Hebben jullie je ooit gerealiseerd dat jullie zoveel kracht in jullie hebben? Hebben jullie je ooit gerealiseerd dat alleen door het sturen van Onvoorwaardelijke Liefde naar iemand in nood je een belangrijke bijdrage kunt leveren richting hun proces van transmutatie naar een hogere resonantie?

Jullie wereld staat aan de vooravond van grote veranderingen en chaos gaat meestal vooraf aan verandering. Jullie zullen allemaal worden opgeroepen om jullie comfortzone te verlaten en moedig de aspecten onder ogen te zien van de werkelijkheid die zeer uitdagend zou kunnen zijn, in feite beangstigend, voor degenen die nooit het feit dat er andere beschavingen buiten de Aarde zijn hadden overwogen.

Dan, zullen ze worden geconfronteerd met het feit dat deze beschavingen veel meer technologisch, mentaal, sociaal en emotioneel geavanceerd zijn. Degenen die hebben geleefd met hun “Macht over-Anderen" regime zullen zijn geschokt, doodsbang, en gevaarlijk zijn.

Daarom zullen degenen onder jullie die op de hoogte zijn en mentaal en emotioneel voorbereid, worden opgeroepen om jullie diepste Onvoorwaardelijke Liefde te sturen in de energievelden van angst, verwarring en ongeloof.

Velen van onze Aarde vrienden zullen de verschuiving in hun werkelijkheid van harte verwelkomen, omdat ze zijn geïnformeerd en in contact hebben gestaan met ons voor vele decennia. Aan de andere kant, hebben veel mensen nog nooit overwogen dat er hogere dimensies van de werkelijkheid zijn, waarin ontelbare samenlevingen en werelden leven in vrede en onvoorwaardelijke liefde.

We horen u vragen: "Wanneer zal dit gebeuren?"  Wij antwoorden u door te vragen: "Wanneer ben je klaar om volledig je perceptie van de werkelijkheid naar de hogere dimensies te verschuiven?”

Zie je, we zullen onze landingen beginnen in de lagere gebieden van de vijfde dimensie. Dus alleen zij die hun bewustzijn uitgebreid hebben voorbij de vierde dimensie op drempel van de vijfde dimensie zullen onze aanwezigheid kunnen waarnemen.

Zoals je kunt zien vanaf jullie internet, boeken en cursussen, beginnen meer en meer mensen bewust een werkelijkheid te omarmen waarin de illusies van de derde / vierde dimensies worden vervangen door het bewijs dat er een vijfde dimensionale wereld is, maar ook ver, ver daar voorbij.

Bent JIJ klaar om dit hoger dimensionale energieveld te omarmen? Als je antwoord JA is, dan zul je waarschijnlijk onder degenen behoren die zich voorbereiden, om degene die nog niet klaar zijn op te leiden en degene te kalmerende die nog niet klaar zijn.

Als je antwoord NEE is, dan zul je waarschijnlijk nooit dit bericht lezen. Maar als je dat wel doet, bedenk dan dat de werkelijkheid een keuze is van iemands eigen waarneming.

De werkelijkheid die je hebt gekozen waar te nemen is de realiteit waarvan je gelooft dat echt is. En, de realiteit die jij gelooft dat werkelijk is, is de werkelijkheid die jij zult leven.

Vergeet niet, of jullie het nu toegeven of niet, jullie zijn allemaal de schepper van je eigen werkelijkheid! Bovendien, vergeet niet dat, "Tijd een illusie is van de derde dimensie." Als wij zeggen dat we NU komen, dan betekent dat dat je het NU zult ervaren alleen wanneer JIJ klaar bent.

Met velen van jullie communiceren wij op een dagelijkse basis. Ook zijn er velen van jullie die vaak onze schepen bezoeken. Stel jullie driedimensionale Aardse hersenen in staat om zo lang als je nodig hebt zich aan te passen aan de Nieuwe Aarde die NU hier is!
Om deze Aarde te vinden, kijk niet OMHOOG

Om Nieuwe Aarde te vinden, kijk naar BINNEN!

Met Onvoorwaardelijke Liefde,

de Arcturiërs

The Arcturians – The Landings. Channelled by Suzanne Lie. May 19, 2016. http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl