Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 26 mei 2016

SAUL: Mensheid is één met zichzelf, iedereen is familie, en de ware aard van iedereen is Liefde. / door John Smallman op 24 mei 2016


SAUL:
Mensheid is één met zichzelf, iedereen is familie, en de ware aard van iedereen is Liefde.
door John Smallman  op 24 mei 2016

Zoals Jezus jullie heeft verteld, de mensheid zijn ontwaking is imminent. Ik weet dat jullie voelen dat jullie dit vele, vele keren hebben horen zeggen en toch lijkt het dat niets is opgetreden om te bevestigen dat de ontwaking van de mensheid aanhoudend is, laat staan imminent!

Maar omdat jullie geluisterd hebben naar onze boodschappen aan jullie vanuit de spirituele rijken,  jullie vertellende dat jullie ontwaken imminent is, hebben jullie, als resultaat van het luisteren naar ons, jullie collectieve intentie versterkt om het tot stand te brengen.

En, zoals jullie ook velen, velen malen verteld, de kracht van de individuele intentie, zonder het vermelden van de verbazingwekkende kracht van de collectieve intentie, is enorme en buitengewoon effectief. Jullie zijn ontwakende mensheid!

Ja, ieder van jullie vasthoudend aan de intentie, laten dit plaats vinden. Zoals zovele kanalen jullie al verteld hebben, is het jullie intentie die dit laat gebeuren. Wij, natuurlijk, ondersteunen jullie op elk moment, maar jullie laten het gebeuren. Jullie allen hebben de moedige keuze gemaakt om te incarneren gedurende deze ‘eindtijden’ om te assisteren bij deze gedenkwaardige gebeurtenis en te verzekeren dat het gebeurd. En het zal! Jullie zijn het collectief!

Jullie hebben zelfs niet het geringste besef van de enorme aantallen van jullie die kozen om te incarneren bij dit enorm belangrijke moment in de illusionaire droom van afscheiding die God’s Zoon heeft gekozen om te bouwen en ervaren zo vele eeuwen geleden.

Zoals jullie goed weten, is dit in waarheid slechts een moment geleden dat jullie gekozen hebben om het spel van afscheiding te spelen, maar jullie gebruikten jullie immense kracht en verbeelding om een omgeving te construeren die heel echt zou lijken tot degenen die zich ermee verbonden door te incarneren als mensen.

En daarom verschijnt het, intens lijden brengend aan velen, maar met de constante gehandhaafde hoop dat dingen zouden verbeteren, dat Leven gemakkelijker zou worden, met minder stress, en dat uiteindelijk vrede zou ontstaan en dat alle op Aarde, zonder uitzondering, overvloedig worden voorzien.

Wel dat moment tekent nader, omdat jullie collectieve intentie, in het bijzonder de laatste vijf of zes decennia, al meer en meer komt tot het op één lijn brengen. Eerder, voor eeuwen zoals jullie tijd meten op Aarde, kochten jullie je van harte in het geloof dat jullie ieder afgescheiden wezens waren, afgescheiden van God, Die jullie je voorstelden als een oneindige krachtig Wezen wakend over elke van jullie gedachte, woord, en actie, en jullie hard beoordelend wanneer jullie niet voldeden aan de normen, die jullie je voorstelden die Hij van jullie eiste.

Maar, God is Liefde. Hij veroordeelt nooit, want Liefde is het onvoorwaardelijk accepteren van ieder lid van God’s goddelijke familie, omdat dat de aard van Liefde is. En iedere bewuste entiteit, zonder uitzondering, is een geliefd lid van deze goddelijke familie.
Afscheiding is niet alleen illusionair, het is onmogelijk, omdat al wat God creëert eeuwig Één is met Hem. En er is niets losstaand van wat God creëert, omdat God Is…… God is Al wat bestaat.

De mensheid heeft eeuwen doorgebracht in oorlog met zichzelf, zichzelf intense pijn en lijden veroorzakend, aangezien het heeft gepoogd een veilige haven te vestigen binnenin de illusionaire omgeving, waar het kan leven in vrede met degene die beoordelen om zijn/haar vrienden en familie te zijn. De mensheid is één met zichzelf, iedereen is familie en de ware aard van iedereen is Liefde!

Het is jullie vele, vele malen verteld en toch kozen jullie voor afscheiding, door de meeste anderen te beoordelen als onacceptabel of vijanden vanwege hun veronderstelde verschillen met jullie. Jullie zien al die vreemde mensen, die duidelijk onacceptabel zijn voor de god die jullie vereren, en van wie jullie geloven, minstens vermeden te moeten worden en weggehouden van jullie dierbaren, of, nog beter, gelabeld als terroristen en vernietigd. Degene die jullie veroordelen en wensen te vernietigen zijn andere leden van God’s Één goddelijke familie.

En, natuurlijk, vele van hen, bekijken jullie door dezelfde massaal vervormde lens die jullie betekenis van waarneming is. Dit spel dat jullie hebben gespeeld, is onredelijk geworden, omdat het het stadium heeft bereikt, waar degene die het nog steeds willen spelen, maar
één motief hebben, namelijk om alle te vernietigen, die hun beoordelen als zijnde onheil.
En natuurlijk, het woord ‘onheil’ betekent werkelijk ‘anders’. En afscheiding is een staat waarin jullie iedereen zien als anders, behalve jullie zelf.

Jullie hebben een gezegde, “verlies vrienden niet uit het oog, maar vijanden evenmin.” De reden hiervoor is dat jullie niemand kunnen vertrouwen! En deze houding is absolute waanzin die de illusie jullie voorlegt, omdat het erin geslaagd is jullie te overtuigen dat jullie van elkaar zijn afgescheiden. En natuurlijk, zijn jullie dat niet.

Wat jullie delen, geven, projecteren, opdringen, of op enigerlei wijze elkaar aandoen, dat doen jullie aan jullie zelf aan. Wanneer jullie in een liefdevolle relatie zijn tot iedereen – intieme partner, familielid, hele goede vriend – dan zien jullie alles dat bewonderenswaardig is over jullie zelf, naar jullie gereflecteerd als jullie in hun ogen kijken en daar acceptatie en liefde vinden.

Wanneer jullie in een betrekking zijn met conflicten, dan zien jullie alles wat jullie verachten en waar jullie van walgen over jullie zelf – waar wat ontkend wordt en heel diep begraven – naar jullie gereflecteerd.

MAAR, jullie zijn alle perfecte goddelijke wezens. Wat jullie ervaren in de illusionaire staat van zijn, van een mens te zijn, is dualiteit, tegenstellingen, verwarring en chaos. Het slaat nergens op! Waarom? Omdat het onwerkelijk is! Jullie hebben een spel geconstrueerd en zoals jullie weten wordt een spel gespeeld door tegengestelde teams of tegengestelde individuelen! Jullie hebben gekozen dit spel te spelen en hebben toen vergeten dat het een spel was en hebben al jullie menselijke intelligentie gebruikt om degene over wie jullie besloten hebben, jullie tegengestelden, jullie vijanden te zijn, om ze te slim af te zijn of te vernietigen.

Hoe, als geliefde kinderen van God, eeuwig Één met Hem en met ieder ander, kunnen jullie mogelijkerwijs vijanden hebben? Zeker, er zijn er een weinig van jullie, die dit niet zien als krankzinnigheid.

Daarvoor, ga dagelijks naar binnen, verbind met de Liefde die daar verblijft, open jullie harten volledig en sta toe en accepteer wat Het jullie in ieder moment van jullie eeuwige bestaan aanbiedt. Wanneer jullie dat van ganser harte doen, zonder enige terughouding, zal vrede jullie harten vinden en zal Liefde jullie omhelzen. Wanneer jullie toestaan dit te laten gebeuren, zal jullie hele waarneming van leven, van liefde, van mensen, volledig veranderen.

Jullie zullen alleen Liefde in anderen zien, Christusbewustzijn, jullie ware en eeuwige natuur voort schijnend en naar jullie terug reflecterend. Dagelijks naar binnen gaan, zoals meer en meer van jullie doen, en de onvoorwaardelijke Liefde accepterend, welke jullie constant wordt aangeboden, is de wereld aan het veranderen.

Wanneer jullie over het web surfen en zoeken naar alternatieve nieuws sites, welke berichten over de prachtige gebeurtenissen die plaatsvinden als resultaat van mensen die zich verbinden met en werken vanuit hun ware aard, zullen jullie zien dat de veranderingen waar jullie alle op hebben gehoopt en voor hebben gebeden, aan het gebeuren zijn. Grootste essentiële veranderingen zijn nu (right now) aan het gebeuren over de hele planeet.

Jullie zijn aan het leven in de tijd van het ontwaken van de mensheid, de tijd waar jullie voor eeuwen voor hebben gebeden en gehoopt, en het is NU!

Met zo heel veel liefde, Saul.


Vertaald voor wakkeremensen.blogspot.nl