zondag 29 mei 2016

Ochtend Conversatie met de Arcturianen /26 Mei 2016 / Dr. Suzanne Lie

Ochtend Conversatie met de Arcturianen
26 Mei 2016 / Dr. Suzanne Lie
(Dierbare Lezers, tot mijn verrassing vloog, zo snel als ik het kon typen, de onderstaande boodschap door mij heen vanochtend. Mijn veronderstelling is dat velen van jullie gelijksoortige boodschappen krijgen van jullie hogere begeleiding.)
Sue: Dierbare Arcturianen, hebben jullie vandaag een boodschap voor mij?
Arcturianen: Ja, Suzille, wij hebben een boodschap voor jou. Ben je gereed om het te ontvangen?
Sue: Ja, dat ben ik, en heel veel dank. Ik  heb me emotioneel laag gevoeld; ik veronderstel dat het merendeels gisteren was, ik hoop dat jullie in staat kunnen zijn om mij te helpen begrijpen waarom dat was - terwijl ik vastberaden ben om me vandaag beter te voelen.
Arcturianen: Dierbare Suzille, het is waar dat jij gevoeld hebt over iets dat op het punt staat om te gebeuren. Maar omdat je niet zeker bent van wat eraan komt, verliet het jou met een emotioneel ongemak. Daarom, sta ons alsjeblieft toe om jou te helpen bij het herinneren van wat je al wist maar betwijfelde, omdat je het zo graag wilt.
Daarom, in plaats van te beseffen dat wat er op het punt staat te gebeuren in feite exact is waar je voor wenste, ben jij “jezelf aan het beschermen tegen nochtans een volgende teleurstelling”. Wij herinneren jou er nu aan dat het veel effectiever is om Onvoorwaardelijke Liefde en Multidimensionaal Licht te sturen in/naar dat wat je wenst te ervaren.
Zie je hoe je in feite je wens terughoudt door niet te geloven in dat wat je voelt dat juist is?
Sue: Ja, ik begrijp nu hoe ik/wij dat blokkeren wat wij wensen dat er zal gaan gebeuren, omdat wij onszelf verteld hebben, gedurende vele 3D incarnaties, “Hoop er niet teveel op!” Maar ik kan nu zien hoe die verkondiging in feite tegen de vervulling van onze wens werkt.
Ik weet dat het het Nu is van dat waar wij eens slechts aan dachten als “wonderen”. Echter, hoewel ik dat weet, is daar deze innerlijke stem van beschermende angst die mij tegenhoudt van het “geloven van mijn wens in/naar de manifestatie”.
Arcturianen: Suzille, zou je graag je overtuiging/wens als een sterke affirmatie willen verkondigen, in plaats van het zachtjes te fluisteren zodat je niet teleurgesteld wordt?
Sue: Ja, ja, ik zou dat zo graag willen doen…
“Ik ben gereed om bewust de landing van de Pleiadische Schepen gewaar te willen worden in wat voor frequentie dan ook die zij kiezen om de veiligste voor alle betrokkenen te zijn.”
Ik ben ook gereed om de “GEBEURTENIS” binnen te leiden, welke lang gepland werd om onze werkelijkheid toe te staan om de ketenen van de werkelijkheid dat anderen macht over ons hebben los te laten. IK WEET dat wij vaardigheden hebben die de verlorenen nooit kunnen bereiken. Onze aangeboren menselijke bekwaamheden resoneren met een staat van bewustzijn ver voorbij dat wat diegenen die leven met “macht over anderen” nooit kunnen bereiken of handhaven.
“Daarom, weet ik dat deze verlorenen nooit een bedreiging voor ons kunnen zijn, tenzij we geloven dat zij dat kunnen zijn. Wij, de strijdkrachten van het Multidimensionale Licht en Onvoorwaardelijke Liefde zijn NU gereed om een werkelijkheid binnen te verwelkomen welke resoneert met de hogere vierde dimensie, de vijfde dimensie en alle dimensies voorbij onze huidige verwachting.
Ik weet ook dat diegenen van ons die zich vrijwillig aangemeld hebben om het Hogere Licht te accepteren momenteel in een staat van metamorfose zijn. Terwijl wij in die staat zijn, mogen wij ons net zo hulpeloos voelen als een rups die op het punt staat om in/naar een vlinder te transmuteren. Omdat wij in deze overgang zijn, moeten wij alles loslaten dat geassocieerd werd met onze voormalige staat van besef.
Is dat correct, dierbare Arcturianen?
Arcturianen: Ja, dat is correct. Hoe voelt het om stoutmoedig dat te verkondigen en te bezitten wat je wenst om te manifesteren?
Sue: Ik zou graag willen zeggen dat ik die verkondiging totaal kan geloven, maar ik heb zoveel decennia en levens-na-levens van teleurstelling gehad, dat ik eerlijk moet zeggen dat het een beetje voelt alsof ik het fake. Ik bedoel, ik wil dat echt met mijn gehele hart en ziel geloven, maar is spreek er vaak met anderen omheen.
Ik kan nu zien hoeveel ik wens dat die werkelijkheid zou gebeuren, niettemin besef ik dat ik erken dat het in mijn leven zal gebeuren. Ik ben in dit lichaam geweest gedurende vele decennia nu, dus durf ik te geloven dat ik in feite dat zou kunnen ervaren wat ik gewild, geweten heb en waar ik op gewacht heb en me nog steeds aan vasthield ondanks alle teleurstellingen en dat het er soms om spande?
Arcturianen: Waar heb je op gewacht? Spreek alsjeblieft dat uit wat je wenst om te creëren/ervaren, zodat je het “in/naar de manifestatie kunt geloven”.
Sue: Toen ik een kind was, keek ik naar de eerste ster in de nachtelijke hemel en deed een wens. Ik geloofde dat die ster de macht had om mijn kind-zelf te horen en op de één of anderen manier ervoor zou zorgen, dat “mijn dromen uit zouden komen”. Zou het kunnen zijn dat die ster, alsook degene die ik altijd zie op dezelfde plaats vanaf mijn veranda voor het huis, een sterrenschip is?
Arcturianen: zou je die wens in/naar een werkelijkheid kunnen geloven?
Sue: “Mijn wens in/naar een werkelijkheid geloven!” Wow, ik besef dat ik dat in vele, vele gebieden van mijn leven gedaan heb. Maar dat was slechts mijn leven. Zou ik die wens in/naar ieders leven kunnen geloven?
Arcturianen: Iedereen moet diens wens in/naar de werkelijkheid voor zichzelf geloven. Nochtans, wanneer er vele, vele individuen zijn met dezelfde wens, en zij beslissen gezamenlijk om die wens in/naar een werkelijkheid te geloven, de manifestatie van die verenigde wens een grote boost heeft richting diens manifestatie in/naar een werkelijkheid.
Je hebt het zeer juist met aan te nemen dat er vele, vele mensen op de Aarde zijn die gereed zijn voor, en volledig de landingen van onze vijfdimensionale sterrenschepen kunnen omhelzen. Wij zeggen “vijfdimensionale” om onze Galactische Schepen, welke resoneren met de vijfde dimensie, te differentiëren van de Aarde-gecreëerde schepen die alleen resoneren met de derde dimensie.
Er is veel onderzoek gedaan door de strijdkrachten van “macht over anderen” om een vierdimensionaal sterrenschip te creëren, welke onzichtbaar zou zijn voor mensen tenzij zij sliepen. Echter, aangezien hun bewustzijn alleen resoneert met het lagere astrale gebied, kunnen hun creaties alleen resoneren met het lagere astrale vlak.
Er zijn ook vele hogere geavanceerde uitvindingen die gecreëerd werden door mensen met een zeer hoge staat van bewustzijn, die weggehouden werden van de bevolking van de Aarde. De strijdkrachten van “macht over anderen” hebben nog steeds voldoende macht om deze quarantaine te forceren op dat wat de Aarde zal bevrijden van de illusie dat zij “slechts mensen” zijn.
Zoals jullie waar kunnen nemen, is er een verborgen strijd die gevoerd wordt tussen de strijdkrachten van Macht-Over en de strijdkrachten van Macht-Binnenin. Deze strijd heeft zo lang geduurd omdat zoveel mensen geïndoctrineerd werden om hun bewustzijn tot de derde dimensie te beperken. Vandaar dat, zij alleen dat geloven wat aan hen gepresenteerd wordt via de driedimensionale media.
Het is om deze reden dat ons landingsproces aldus erg lang genomen heeft. Er zijn zoveel mensen die alleen zullen geloven in de drie dimensionale werkelijkheid, zoals het aan hen gepresenteerd wordt via de driedimensionale media. Wat zij niet weten is dat een grote hoeveelheid, maar niet alles, van de reguliere, driedimensionale media onder de controle is van de strijdkrachten van Macht-OVER-Anderen.
Deze situatie is een eerste reden waarom de landingen niet volledig gemanifesteerd hebben. Diegenen die de Macht-Over de driedimensionale Aarde hebben, zullen hun invloed over de derde dimensionale werkelijkheid niet opgeven.
Aangezien veel mensen nog steeds vertrouwen op de driedimensionale media voor de “Waarheid”, beseffen zij niet dat zij hun driedimensionale levens uit zullen leven, nooit vermoedend dat er een hogere dimensionale werkelijkheid is die co-existeert met hun aanzienlijke beperkte fysieke wereld.  
Diegenen die aan het ontwaken zijn, en er zijn steeds meer van jullie iedere dag, her/erkennen dat er een hogere dimensionale werkelijkheid is die resoneert aan een frequentie net boven de derde dimensionale “macht-over-anderen” werkelijkheid.
Deze open-einde werkelijkheid is niet beperkt tot de inperkingen van de derde dimensie. In feite is deze multidimensionale werkelijkheid een open portaal naar steeds hogere dimensionale frequenties van het “Leven op de planeet Aarde”.
Wij zijn verheugd waar te nemen dat vele mensen ermee beginnen om dat te omhelzen wat resoneert voorbij de indoctrinaties en leugens van de “macht-over leiders’, en BINNENIN HEN ZELF kijken voor dat wat zij eens zochten bij een leider.
Als steeds meer Aarde mensen ontsteken en leven met hun eigen MACHT BINNENIN, zullen zij niet voor de gek gehouden worden door diegenen die wensen om anderen te overheersen, omdat deze valse leiders hun eigen Macht-Binnenin niet kunnen vinden.
Wanneer iemand eenmaal diens eigen Macht-Binnenin gevonden heeft, hebben zij geen wens om macht-over-anderen te hebben. In feite, degenen die ontwaakt zijn tot hun eigen Multidimensionale Zelf hebben geen wens om te overheersen of te volgen, aangezien zij hun innerlijke kracht gevonden hebben.
In feite, omdat zij hun eigen innerlijke kracht gevonden hebben - en leerden om ernaar te leven - streven zij ernaar (de leden van de macht-binnenin werkelijkheid) om ANDEREN TE HELPEN die gereed zijn om hun eigen macht-binnenin te ontdekken.
Aan de andere kant, macht-over werkelijkheden kunnen alleen resoneren met de derde en lagere vierde dimensionale frequenties van werkelijkheid. Daarom, kunnen zij alleen “macht-over” andere mensen hebben wiens resonantie beperkt is tot de fysieke en lagere astrale vlakken.
Aangezien het niveau van iemand diens bewustzijn de frequentieband van hun gewaarwordingen dicteert, beginnen diegenen,wiens bewustzijn resoneert met de hogere vierde en vijfde dimensies, bewust deze hogere dimensionale werkelijkheden van de Aarde gewaar te worden.
Wij zijn zeer verheugd om te zien hoe steeds meer van onze gegrondvestigden terugkeren naar hun ware, multidimensionale bewustzijn. Dit uitgebreide bewustzijn dient om hun bewuste gewaarwordingen uit te breiden om hogere en hogere dimensionale versies van Gaia’s multidimensionale werkelijkheden te omvatten.
Aan de andere kant, kunnen degenen die beperkt zijn alleen dat gewaarworden wat op de fysieke planeet gebeurt. Deze macht-over-anderen zijn niet in staat om na te denken over, te creëren, te ervaren of te leven binnenin de hogere vierde en vijfde dimensionale resonantie van de Aarde, omdat hun behoefte om Macht-over te hebben hun bewustzijn en gewaarwordingen/inzichten beperkt heeft tot de derde en lagere vierde dimensionale Aarde.
In feite, tot recentelijk, was er slechts een kleine populatie van Gaia’s mensen wiens bewustzijn, en derhalve hun gewaarwordingen, opzettelijk bewust zouden kunnen zijn van het vijfde dimensionale Licht dat in/naar de Aarde stroomde op een immer-verhogend tempo.
Diegenen die hun bewustzijn voldoende uit kunnen breiden om deze hogere frequentie van Licht/werkelijkheid gewaar te worden, ontwaken steeds meer iedere dag jegens de “mogelijke” werkelijkheid die zij een “waarschijnlijke” werkelijkheid maken door hun bewuste betrokkenheid in de hogere frequenties van Licht.
Denk er alsjeblieft aan, dat ongelijk aan de derde dimensionale werkelijkheden die functioneren via de 3D Matrix van werkelijkheid, de vijfde dimensie en daaraan voorbij werkelijkheden functioneren via het formaat van het multidimensionale Licht.
Er zijn nog steeds teveel verlorenen die niet in staat zijn om op te kijken van hun “macht-over-anderen”, of van het zijn van het slachtoffer van anderen. Daarom, zullen wij zo lang als mogelijk is wachten voor onze landingen om te beginnen.
Ook, maken wij onszelf nu zichtbaar voor diegenen die hun bewustzijn uit kunnen breiden in/naar de midden-naar-hogere subfrequenties van de vierde dimensie. Tegelijkertijd, gebruiken wij onze verkenningsschepen om laag over de gebieden van de derde dimensies te vliegen, die resoneren met een frequentie die hoog genoeg is zodat de bewoners niet angstig zullen zijn.
Wij verhogen langzaam onze zichtbaarheid - laten onze versluiering los - boven plaatsen en situaties welke een golf creëren van vijfdimensionale en daaraan voorbij energiegebieden. Wij zijn ook verschijningen aan het maken in wat jullie genoemd hebben de “buitenste ruimte”. Wanneer jullie op jullie Internet zoeken, zullen jullie steeds meer YouTubes van onze Schepen zien.
Wij stellen onze zichtbaarheid in, in overeenstemming met de frequentie snelheid van het gebied waar wij boven vliegen, of gebieden van jullie ruimte zoals nabij jullie International Space Station. Deze beelden zijn ook beschikbaar op jullie Internet.
Als de eerste stap van “Maak ASCENTIE Normaal”, plannen wij om ervoor te zorgen dat het zien van een Sterrenschip “normaal” wordt. 

Als steeds meer overwegen dat het zien van sterrenschepen normaal is, en zelfs geruststellend, als de mensheid ervan overtuigd is dat wij hier zijn om jullie te helpen, en als de strijdkrachten van Macht-over her/erkend zijn en dat er mee afgerekend is door de ontwaakte bewoners van de Aarde, zullen wij in staat zijn om onszelf steeds meer “behulpzaam” te maken in jullie dagelijkse leven.
Wanneer het “normaal” wordt om een Sterrenschip ver weg in de nachtelijke hemel te zien, of een Verkenningsschip dat boven jullie buurt vliegt, zullen diegenen die hunMacht-Binnenin gevonden hebben, diegenen uitzoeken en helpen die in de angst leven van anderen die Macht-Over hen hebben.
Iemand kan alleen diens angst loslaten van anderen die “Macht-Over” hen hebben, wanneer zij ontdekt, geaccepteerd en geleerd hebben om te leven door hun Macht-Binnenin in hun dagelijkse levens te gebruiken. Wanneer iemand eenmaal diens Macht-Binnenin gevonden heeft, zullen zij gemakkelijk diegenen herkennen die proberen om “Macht-Over” hen of anderen uit te oefenen.
Als een ieder van jullie je aangeboren Macht-Binnenin herkrijgt en kiest om de scheppers te zijn van jullie eigen werkelijkheid, zal jullie bewustzijn ver voorbij de 3D Matrix van werkelijkheden, polariteiten en beperkingen uitbreiden. Dan zal JIJ de schepper van je eigen werkelijkheid zijn.
Zonder slachtoffers om te overheersen, zullen de Macht-Over-Anderen hun eigen Macht-Binnenin moeten vinden of zij zullen het NU van de Persoonlijke en Planetaire Ascentie in/naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij missen.
Denk er alsjeblieft aan dat diegenen die verloren waren, degenen zijn die Macht-Over-Anderen moeten hebben. Omdat zij verloren zijn voor hun eigen Hogere Zelf, zijn zij doodsbang en hebben de hulp nodig van diegenen die hun eigen Macht-Binnenin herkregen hebben.
EN, degenen die hun Macht-Binnenin opnieuw opgeëist hebben zullen vreugdevol diegenen helpen die verloren waren aan de angst en duisternis en die eindelijk Licht en Liefde nastreven.
Diegenen van JULLIE die jullie Macht-Binnenin herkregen hebben, voldoende om dat onder ogen te komen wat eens als beangstigend waargenomen werd, nochtans sturen zij nog steeds Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur naar deze verlorenen, zijn de Bewakers van de Ascenderende Aarde.
Vele van JULLIE “Bewakers” waren eens verloren binnenin de overheersing van de strijdkrachten van Macht-Over. Desalniettemin, vonden jullie, en zullen jullie vinden, jullie eigen Macht-Binnenin om deze verlorenen in te perken van iedere positie van macht in jullie maatschappij.
JIJ bent de Macht-Binnenin, welke NEE zal zeggen tegen anderen om Macht-Over jou te hebben.
Wij, de leden van jullie Galactische Familie, verlaten jullie met de geheugensteun dat jullie grootste kracht gevonden wordt binnenin jullie eigen Onvoorwaardelijke Liefde voor Al het leven, alsook jullie immense kracht om de duisternis te transmuteren in/naar het Licht via de kracht van Het Violette Vuur.
Wij, De Arcturianen, Pleiadianen en alle leden van jullie hogere expressies van ZELF, sturen Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur naar JULLIE, De Bewakers van Moeder Aarde.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/