Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 24 mei 2016

JEZUS: Jullie zijn allemaal prachtige wezens van intens Licht! / door John Smallman op 22 mei 2016

JEZUS:
Jullie zijn allemaal prachtige wezens van intens Licht!
door John Smallman op 22 mei 2016

Dit zijn interessante tijden! Er gebeurt veel in de fysische rijken dat nogal is zonder antecedent. (voorafgaand geval van gelijke aard) De stabiliteit van veel van jullie “democratische” regeringen of overheden is niet langer gewaarborgd,  zoals ontevredenheid met het hele politieke proces onder de burgers van deze verschillende landen toeneemt. En de gekozen ambtenaren lijken ofwel niet op de hoogte van de situatie of zijn niet bereid om het aan te pakken. Uit dergelijke situaties doet zich revolutie voor.

Enorme veranderingen staan op het punt om zich voor te doen, die jullie zullen verbazen en schokken, als de echte agenda’s van velen in posities van macht en autoriteit over jullie, worden onthuld door ontevreden gunstelingen (minions) en werknemers. Klokkenluiders verschijnen overal met informatie die onthouden is, maar die in het publieke domein zouden moeten zijn. Als dit aanhoudt, doet dat ook de ontevredenheid van de mensen en dat leidt tot verandering. In dit geval enorme verandering!

Alle onthullingen over endemische corruptie in hoge plaatsen zijn aan het gebeuren als een resultaat van collectieve besluitvorming van de mensheid om te ontwaken uit de droom. Wat zo voor lang verborgen heeft gelegen kan niet langer verborgen blijven en zoals steeds meer van de endemische corruptie wordt blootgelegd, dan zal het duidelijke worden aan alle bij volle verstande zijnde wezens, dat verandering essentieel is. Daarom zal verandering  optreden.

Wij hebben jullie dit al een tijdje verteld, zodat jullie ‘klaar’ (ready > gereed, bereid, paraat) zullen zijn en veel veranderingen zijn imminent. Het lijkt waarschijnlijk, aannemelijk voor velen, dat wij woorden en zinnen gebruikt hebben als “spoedig, imminent, heel dichtbij, sneller dan jullie je voor kunnen stellen,” met een zwierig/vrij (cavalier) terzijdestelling voor de manier waarop tijd zich ontvouwt op Aarde. Dit is zeker niet het geval.

Het neemt tijd in voor het belang en onvermijdelijkheid van de aanstaande veranderingen waar wij over spreken, om zich te wortelen in jullie bewustzijn, zodat jullie, jullie collectieve intentie versterken om hen tot bloei te brengen. Dat is wat er is gebeurd in de afgelopen jaren als steeds meer mensen zich steeds meer bewust zijn geworden van de corruptie en oneerlijkheid die wereldwijd endemisch is binnen regeringen, internationale corporaties, grote banken en wereldwijde industriële giganten, dat degene die ze runnen, jullie consequent verteld hebben dat ze eerlijk en betrouwbaar zijn.

Jullie weten nu dat dit niet het geval is en jullie hebben zeer recent het collectieve besluit genomen, om het oude systeem te ontbinden, zodat er één nieuw en onomkoopbaar, die baat heeft bij heel de mensheid kan worden samengesteld om het te vervangen. Zoals bij jullie welbekend, is oorlog de handel van grote industriële corporaties en van de banken die het kapitaal verstrekken en ze verdienen fortuinen aan het lijden van de massa’s. Dat moet veranderen. Kleine groepen van buitensporig rijke, invloedrijke en veelvermogende mensen zijn te lang in controle geweest van globale economie en politiek en aan hun bewind komt een abrupt einde.

Een groot deel van de strijd die momenteel gaande is over de hele planeet is een resultaat  van hun laatste wanhopige pogingen om hun posities van macht te handhaven, door conflicten te veroorzaken en intens lijden op zoveel mogelijk plaatsen, om angst op grote schaal te creëren. Ze hopen zo nog meer van de wereld te militariseren zodat ze het laag vergrendeld/begrensd kunnen blijven houden en doorgaan met jullie te controleren/beheersen.

Zij zullen niet slagen !

Hier in de spirituele rijken zijn we ons allemaal bewust van de frustratie die jullie ervaren, zoals jullie vol verwachting wachten op de beloofde veranderingen, die vrede op Aarde zullen vestigen, en voedsel, onderdak en veiligheid voor alle op de planeet. De mensheid heeft de collectieve intentie ingesteld dat deze veranderingen optreden en daarom zullen zij. Waarlijk de kracht van jullie collectieve intentie is immens, jullie hebben gekozen om collectief te ontwaken en zo zullen jullie.

Jullie zijn al in het proces om het te doen en er is niet de geringste mogelijkheid dat jullie van gedachten veranderen of om jullie ontwakingsproces om te keren. Wat jullie gezamenlijk gekozen hebben om te bereiken is niet te stoppen. Wanneer jullie dit lezen, sta jullie zelf toe om te dalen in jullie meest gecentreerde punt van jullie wezen waar ieder moment Liefde briljant en veerkrachtig schijnt.

Jullie blijven voornamelijk onbewust van Het, omdat jullie twijfels en angsten toestaan om jullie gedachten processen te regeren. Diep naar binnen gaande, ten minste eenmaal dagelijks is absoluut essentieel voor jullie welzijn, dus verwaarloos dit niet of vergeet dit niet te doen, en jullie jezelf openen, doe het met zekerheid voor de overvloed van Liefde die daar binnenin jullie verblijft, in afwachting van jullie onvoorwaardelijke acceptatie. Het is er altijd voor jullie, maar Het is niet afdwingend of Zichzelf opdringend aan jullie.

Liefde is oneindig krachtig en oneindig teder.

Dit lijkt waarschijnlijk een paradox voor de meeste van jullie, maar het is de Waarheid. Omdat er niets anders is. Liefde lijkt alleen niet bij jullie aanwezig te zijn binnenin jullie, omdat jullie het allemaal hebben, in een zekere etappe, geleid te geloven dat jullie onwaardig zijn en zodat jullie niet geloven het te vinden binnenin jullie.

Laat deze hulpbehoevende en zinneloze overtuigingen vrij, herinner jullie zelf er regelmatig aan dat jullie inderdaad de geliefde kinderen van God zijn, eeuwig levend binnenin Zijn eeuwige omhelzing en wijs al de negatieve zelfoordelen af, die jullie terneerdrukken met een absoluut vals gevoel van waardeloosheid vis-à-vis (recht tegen over) God.

Wat God creëert is eeuwig, als Hij zelf, eeuwig perfect en eeuwig en oneindig geliefd. En Hij heeft JULLIE gecreëerd! Of geloven jullie dat niet? In dat geval, waar komen jullie dan vandaan? Want er is nergens anders.

Velen van jullie zijn natuurlijk van tijd tot tijd gekwetst door degene van wie jullie geloofden  dat ze van jullie houden en dat heeft het onderliggende gevoel gesterkt van niet goed genoeg te zijn,  een gevoel dat vaak wordt ontkend omdat het te pijnlijk is om bewust van te zijn.

Ik vertel jullie nu en zeker niet voor de eerste keer, dit is volslagen in gebreke. Er is niets over één kind van God – en alle zijn God’s kinderen – dat is onacceptabel, onwaardig, onbezonnen, of onsmakelijk. Jullie zijn allemaal prachtige wezens van intens Licht!

Alsjeblieft, Ik smeek jullie laat gaan deze volledige gebrekkige  zelfoordelen en sta de Liefde toe binnenin jullie te stromen. Jullie zijn allemaal Goddelijke kanalen, waardoor Liefde zeer krachtig wenst te stromen. De natuur van Liefde is om te stromen, maar, omdat het niet wil opleggen of vereisen, kan Het niet door jullie stromen, tenzij jullie het  daartoe toestaan. Jullie eigen negatieve zelf oordelen beperken of blokkeren volledig deze stroom, voor jullie zelf en de hele mensheid.

Wanneer jullie jezelf accepteren, accepteren jullie God in jullie levens en dan vloeit Zijn oneindige Liefde over jullie en stroomt vanuit jullie breedvoerig  in de wereld, direct invloed hebbend op iedereen op wie jullie inwerken, op enigerlei wijze. Jullie zijn precies op dit moment op Aarde om dit te doen.

Jullie hebben alle gekozen om hier te zijn, op dit moment te zijn, voor het Goddelijke doel en jullie deel in het, is absoluut essentieel. Wijs af, dank af, alle negatieve zelf oordelen en hou buiten rekening elk negatief oordeel die anderen jullie proberen op te leggen. Wees liefdevol in ieder moment, met andere woorden, wees jullie zelf! Dat is waarom jullie hier zijn. En wanneer jullie leven als jullie zelf, de hele wereld verandert, wanneer het onwerkelijke gewoon wegvalt, en Liefde alles doordringt.

Jullie liefhebbende broer Jezus.


Vertaald voor wakkeremensen.blogspot.nl

Minion; (> Mignon (F)), het betekent gunsteling of lieveling, op een manier ook slaafse volgeling.

Imminent betekent: naderend, naderbij komend, boven het hoofd hangend, soms gerelateerd naar onheilspellend of naar zonder voorafgaande tekenen.