Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 28 mei 2016

Het water - een ondersteuning voor ons spirituele leven? / Dagtekst van zaterdag 28 mei 2016 / Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov

Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986) is geboren in Bulgarije. In 1937 komt hij naar Frankrijk waar hij de essentie van zijn onderricht brengt.

Opvallend in zijn werk is de veelzijdigheid waarmee hij het onderwerp 'De mens en zijn vervolmaking' behandelt.  

Welk thema hij ook aansnijdt, steeds gaat het erom dat de mens zichzelf beter leert kennen, begrijpen en gedragen.

 Het water - een ondersteuning voor ons spirituele leven
Dagtekst van zaterdag 28 mei 2016

"Wat is er gewoner dan de handen wassen? Maar in werkelijkheid is niets gewoon, niets is onbeduidend, indien de mens er zijn bewustzijn in legt. Het water dat men aanraakt is de materiële uitdrukking van een onzichtbaar water dat door het universum stroomt, en je kunt dus in verbinding treden met dat kosmische water door het te vragen je te zuiveren. En aangezien het ook over een groot vermogen van ontvankelijkheid, van oplossing beschikt, kun je je beste gedachten, gevoelens en verlangens eraan toevertrouwen voor jezelf en voor alle mensen in de wereld: het water zal ervan doordrongen worden en het vervoeren naar overal waar het komt.

Sommigen zullen protesteren: ‘Tegen het water spreken opdat onze verlangens zouden worden gerealiseerd? U raadt ons aan als heidenen te handelen?’ Neen, dit is niet heidenser dan wanneer de christenen bidden voor een standbeeld of heiligenprentje. Wanneer je je richt tot het water, is het niet omdat je het water beschouwt als een godheid die je gebeden zal verhoren: het betekent een ondersteuning voor je innerlijk werk, en een ondersteuning die des te doeltreffender is, omdat het water levend is, levend van het leven van God Zelf. En hetzelfde is waar voor de aarde, de lucht en het vuur."