woensdag 20 april 2016

Heavenletter 5626 Een Stemming Is een Stemming /20 April 2016

Een Stemming Is een Stemming
Brief uit de Hemel
20 April 2016


God zei:

Op een dag ben je op de top van de wereld en de volgende dag lijkt het dat je in wanhoop bent verzonken en je hebt geen idee waarom. Je deed het gewoon. En hier ben je, zo somber als het kan zijn, alweer terneergeslagen, ronduit miserabel en onbemind voelend.

Op dit moment verlicht het je hart niet te weten –en je weet het wel- ook dit zal voorbij gaan.

Alles is voorbij als Wij spreken, nog zie je niet wat goed dat voor je nu doet, als een stemming is als een mes stekend in jouw hart. Je zoekt naar redenen om je stemming te rechtvaardigen, alsof hoe meer redenen des te beter. Hoe je verklaringen wil. Geliefden, dit is een stemming. Een stemming is een stemming. Stemming zijn niet gerechtvaardigd.

Deze hele wereld waarin je leeft is gevuld met zulk soort dingen en zegeningen, dat Ik voorstel dat jij denkt aan redenen voor dit hele Geschenk van Leven.

Wanneer je je vertrapt voelt, plotseling of geleidelijk, ben je de glorie vergeten waarin ik je houdt en de Glorie van God waarvan je gemaakt bent. Wanneer je midden in wanhoop bent, vergeet je je frisse lucht te herinneren en natuur. Je vergeet je te herinneren al de schoonheid waar je aan deelneemt. Je vergeet je waarde aan Mij en aan de wereld. Je vergeet jezelf. Voor een poosje, accepteer je een beperkte uitgave van jezelf en neemt het als een blijde boodschap, alsof stemmingen jou beter kennen dan dat Ik doe.

Je weet, geliefde, dat het slechts een gordijn is dichtgetrokken over het stadium waarin je bent en stemming genaamd, het is hoogstens gelijk aan hoe een bepaalde lampenkap een andere tint licht reflecteert. Het Licht in de Hemelen blijft hetzelfde en verandert niet.

Door alles heen, blijft het Licht in de Hemelen onveranderd. Er is Één Licht in de Hemel. Het Licht in de Hemel is naadloos zuiver. Het Licht in de Hemel is niet vermengd en heen en weer. Hemel is niet bezoedeld met stemmingen. Er zijn geen stemmingen in de Hemel. Stemmingen zijn door de mens veroorzaakt. Alleen Waarheid verblijft in de Hemel.

En, dus, deze oncomfortabele leegte van je hart welke je voelt en een stemming wordt genoemd, is niets anders dan een inferieur, op een manier, net als al het andere in de illusie.

Toch, hoe echt lijkend zijn je stemmingen. Het is alsof je in je maag bent gestompt en dat de gordijnen gesloten zijn, om jouw blik weg te houden van de Zon en de Sterren.

Accepteer het voorgevoel van een stemming als een aanleiding om op te staan en een horlepijp te dansen. Sta deze onthutsing toe, zich terug te trekken. Zwaarmoedigheid is een teken dat Helder Licht paraat is om terug te klimmen in je hart. Je maakt ruimte voor meer en grotere Liefde en Licht. Er is geen manier om dit te omzeilen.

Zoek niet naar oorzaken waarom deze sipheid je najaagt, want deze zo hele sipheid is de weg aan het ophelderen voor je bestemming. In zijn ware doel, zijn stemmingen cadeaus. Stemmingen zijn slechts een herinnering aan hoe leven kan zijn, als je slepende stemmingen aan de kant gaan en Licht nogmaals meer helder schijnt op jou.

Accepteer de Waarheid dat je krachtig bent voorbij je schatting en voorbij de schatting van de wereld ook. De wereld snapt het niet werkelijk.

De lamme kan lopen en je kan uit bed komen en stemmingen te boven komen. Je kan nu zwierig worden. Je bent niet afhankelijk van stemmingen, want als je je voelt ingesloten door je stemmingen, is dit zeker een teken dat de inhoud van de droefgeestigheid is gestegen naar de oppervlakte en op zijn weg eruit.

Stemmingen zijn een zeker teken dat er opluchting gaat komen. Draai jezelf onderste boven voor een poosje en al de stress en spanning en ongewilde gedachten en gevoelens zullen van je af schudden.

Wonderen zullen gebeuren, want nu ben je vrij van de perken die je hebben gebonden, vrijwel zeker de banden waarmee je jezelf hebt gebonden.

Vertaal door: Anja