Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 22 mei 2016

Een Uur met een Engel: Sanat Kumara: ................ / 28 April 2016: Gastheer - Steve Beckow / Kanaal - Linda Dillon

Een Uur met een Engel
Sanat Kumara: De Universele Wet is Geen Gevangenis Cel, maar de Bevrijdende Sleutel
28 April 2016: Gastheer - Steve Beckow / Kanaal - Linda Dillon


Voorwoord van Steve Beckow: Planetaire Logos Sanat Kumara sluit zich bij ons aan vandaag om het belang in onze levens te bespreken van een klinkende kennis van de Universele Wetten (1).

“Raj” zei, dat aldus veel van wat hij onderwezen heeft over de Universele Wetten niet gebruikt wordt, dit zeer tot de verrassing van het Gezelschap van de Hemel. Hij zei dat hij zijn post als Planetaire Logos niet zou verlaten om zijn plichten als Solar Logos op zich te nemen, totdat de mensheid geleerd heeft om de Universele Wetten te gebruiken.

Zo velen van ons negeren routinematig wetten zoals de Wet van de Vrije Wil iedere dag van onze levens. Wij strategiseren, ontfutselen, manipuleren en gebruiken ieder ander middel om mensen te laten doen wat wij willen, zonder te weten dat wij de andere persoon diens Vrije Wil schenden.

Ten koste van wat? Raj vertelt ons dat het ten koste gaat van het feit dat wij geen gelukzaligheid ervaren.

Toen ik hem vroeg om commentaar te geven over het feit dat mensen, die ernaar hunkeren om vrij te zijn op deze zogenoemde “gevangenis planeet”, zullen kijken naar het leren van de Universele Wetten als een volgende ergernis aangaande hun nieuw-gewonnen vrijheid, zette hij uiteen dat de Universele Wetten geen gevangenis cel zijn maar de sleutel die de celdeur opent.

Raj vergeleek de Wet van Eén met Liefde. Raj keerde zich ook naar het onderwerp van de gebeurtenissen in Brazilië en zei dat geen van beide zijden compleet schone handen had. Terwijl er geen periode van burgeroorlog zou zijn in dat land, zou er een periode van burgerlijke onrust zijn dat maanden zou kunnen duren voordat de zaken weer zouden kalmeren. Hij zei dat dit niet anders was dan wat er gebeurd is in andere landen rondom de wereld.

Ik persoonlijk voel de noodzaak om de Universele Wetten te leren, dus verwelkom ik Raj ons steeds dieper in het onderwerp mee te nemen.

*****
Steve Beckow: Goedenavond iedereen en welkom bij Een Uur met een Engel. Ik ben Steve Beckow, hoofdredacteur van het Gouden Tijdperk van Gaia en bij mij vandaag is Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde. En ook de auteur van de “Nieuwe Jij” en “De Grote Ontwaking”. Welkom Linda.

Linda Dillon: Welkom aan jou, Steve. Wat een geweldige dag hebben we hier, met onze speciale gast.

SB: Absoluut. Ja, onze speciale gast is Sanat Kumara vandaag begrijp ik. Is dat correct?

LD: Dat is correct.

SB: Wel, laat mij hem introduceren terwijl jij je voorbereidingen maakt, en de luisteraars mogen wel of niet weten dat Sanat Kumara de Planetaire Logos is … In feite zal hij de Solar Logos zijn op het één of andere punt … Ik zou zeggen op een tijdstip, maar dan natuurlijk is er geen tijd aan de andere zijde.

Hij is bekend bij alle wereldreligies, hij is Geïncarneerd en beïnvloedde alle wereldreligies. Ik kan enige rollen noemen die hij speelde, bijvoorbeeld; de Australiërs kenden hem als de Huramasda, de Wijze Heer, De Hindoes kenden hem als Skanda en Supermania, Boeddhisten zouden hem kennen als Depenkra de Boeddha die Guatama Boeddha’s verzoek ontving om een Boeddha te zijn, en de Azteken of Mexicanen of de Maya’s, ik weet niet wie, kennen hem als Quetzalcoatl. Welnu, ik moet zeggen dat dit een verbazingwekkende prestatie is voor mij, omdat mijn geheugen niet heel erg goed werkt deze dagen. Het werd weggenomen, en dus het feit dat ik me dit kan herinneren verbijstert mij. Hij heeft een rol in alle wereldreligies gespeeld en hij is de Opzichter van de Universele Wetten, en we gaan vandaag met hem praten over het praktische gebruik van de Universele Wetten, dus hiermee … Welkom Sanat Kumara, welkom Raj.

Sanat Kumara: Ik ben Sanat Kumara, en ja ik ben jullie dierbare vriend en bondgenoot en Raj. En welkom aan jullie mijn geliefde vrienden, geliefde Gaians, geliefde familie van deze dierbare planeet, welkom allemaal. En ik zoals velen, verkondig op deze dag welke jullie tijd noemen, deze avond van oneindigheid, dat deze vibratie en frequentie reist naar alle harten van de Gaians die allen mee door mogen gaan te ontvangen, de talrijke zegeningen die onophoudelijk naar elk en iedereen van jullie gestuurd worden. Het is een golf van Liefde, het is een golf van hanteerbaarheid, het is een golf van vertrouwen en hoop en goedgunstigheid, welke een ieder van jullie ontvangt.

Ik breng jullie deze avond mijn gouden uitstraling, ik breng jullie het Roze van Venus. Op deze glorieuze planeet … jullie als menselijke wezens, jullie als Gaians, zijn op het punt waar jullie de kans hebben om te verschuiven, om te groeien, om uit te breiden, om te ascenderen, om af te dalen, in/naar de Liefde om het anker, het baken, de epidemie van Liefde te zijn op deze planeet.

Ja, ik word vaak op vele manieren geadresseerd en als de Opzichter van de Universele Wet, is dit één van mijn belangrijke rollen als Universele en Planetaire Logos. Het is de lering, de toepassing, het meegeven, het verankeren, de integratie van de Universele Wet in je ware kern en in de hanteerbaarheid van jullie leven. Ik heb het privilege gehad, de vreugde en de eer van met jullie te spreken, jullie allemaal, over de Universele Wet, persoonlijk en als een collectief gedurende verscheidene jaren nu. Het is mijn vreugde geweest om met jullie de essentie, de inhoud, de elementen van hoe de Universele Wet werkt te delen. Over hoe jullie planeet en jullie systeem werken.

Geliefden, ik heb niet deze Waarheid, dit begrip, deze wijsheid gedeeld als een esoterische uitoefening. Want dergelijke uitoefeningen zijn louter, op vele manieren, eenvoudig van het ego. En er mogen misschien vele dingen zijn waar ik mee naar de voorgrond kom om mee te delen, maar dat is niet van het ego. Ik kom zodat deze Wetten toegepast mogen worden, gebruikt in het leven dat jullie aan het creëren zijn, de cocreatie van Nova Wezens, Nova Aarde, Terra Gaia op de nieuwe manier van gemeenschap, met elkaar, met jullie sterrenfamilie, met alle wezens, boven en beneden, binnen en buiten. Maar de reden dat ik gevraagd heb om deze avond naar voren te treden, is dat zoveel dat ik met jullie deel, wat ik enthousiast met jullie deel, niet wordt geïntegreerd of geïmplementeerd in de volheid van wat mogelijk is.

Er zijn sommigen van jullie die bepaalde wetten gekozen en geselecteerd hebben, en dat is een goed iets en jullie gebruiken deze principes. Maar op vele manieren … zijn wij, en wanneer ik zeg wij bedoel ik de volledige Raad van Liefde … ik bedoel het volledige Gezelschap van de Hemel, en jullie broeders en zusters van ver en verafgelegen zijn ietwat verrast. Dat deze wijsheid en kennis, de diepte van het begrip niet dieper omhelst werd.

Welnu, laat mij zeer duidelijk zijn. Ik zeg dit niet op de manier van bekritisering en zeer zeker niet van oordeel. Wat ik tegen jullie zeg is overduidelijk en ogenschijnlijk dat ik geen adequaat werk gedaan heb, nietwaar? … met deze informatie te delen, en het belang, de hanteerbaarheid van deze informatie met u.

Er zijn sommigen die gesuggereerd hebben dat ik verder gegaan ben naar een nieuwe rol. Dat, mijn dierbare vrienden, is niet van waarheid. Ja er zal een dag komen, in jullie rijk en in die van ons, dat ik verder zal gaan naar nochtans een andere opdracht. Maar het zal nog steeds zijn met de Universele Wet en de Wet van Eén, welke Liefde is. Maar tot aan een dergelijke tijd, als alles van Gaia, allen op haar naar deze volgende stap gekomen zijn van interdimensionale, multidimensionale werkelijkheid, de praktische toepassing van de Wet, het verankeren en de praktische expressie en ervaring van Liefde, ga ik nergens naar toe! Stelt dit mij op wat voor manier dan ook teleur? Nee!

Jullie leven in deze bracket van de tijd van de Moeder, in de meest opwindende plaats in het Multiversum. Het is voorbij het voorstellingsvermogen menselijk of anderszins, wel nooit voorbij de Moeder. Maar wat er zich voordoet is zo schitterend, zo fantastisch met zo een impact doorheen het Multiversum, het Omniversum, dat dit de plaats is om te zijn. Engelen  en Aardeopzichters, Aartsengelen, Sterrenzaden, Portaal- en Poortopzichters, Wegwijzers en Padvinders, jullie hebben de juiste tijd en plaats gekozen om jullie Meesterschap te verankeren, om de Waarheid te accepteren, de Macht en de creatieve kracht van wie jullie zijn.

Wij hebben tegen jullie gesproken over hoe jullie het Schepperras zijn … Wat betekent dit in praktische termen. Hoe werk je met de creatieformule waar ik over gesproken heb en jullie heb onderwezen, terwijl jullie het allemaal aldus doen voor de toepassing van de Universele Wet. Deze zijn geen wetten die in deze tijd reflectief zijn van de menselijke wet. De menselijke wet vertrok uit de zuiverheid van de Wet en raakte ingeworteld in zoveel van het oude 3de paradigma. Maar dat was nooit van Waarheid.

Welnu, Nova Aarde en Nova Wezen werken in overeenstemming met, leeft in overeenstemming met, viert in overeenstemming met de Wetten van de Moeder, met de Wetten van de Ene. Lang geleden zijn wij op Venus, waar zo velen aan neigen te denken als de planeet van Liefde - Ik zou ernaar willen refereren als de Planeet van Goedgunstigheid - niet door hetzelfde proces maar door een gelijkaardig proces heengegaan.

Terwijl Gaia en de Aarde voorwaarts gaan worden jullie die zuster-planeet in de schoonheid van wie jullie zijn. Het is een terugkeer naar een oorspronkelijke vorm, maar die terugkeer naar die oorspronkelijke vorm, is niet door onze verkondiging dat de wens van de Moeder al op diens plaats is, dus dat is voltooid. Maar is gedaan in heilige partnerschap. Niet met een paar, niet met een paar geselecteerden, maar met elk en iedereen van jullie.

Jullie planeet, jullie collectief … leefden te lang in het patroon van dualiteit en polariteit van het “hebben” en “niet hebben”, de machtigen en de rechtelozen … dat is niet van Liefde. Dus het kan niet zijn dat er een paar geselecteerden zijn, dat er ingewijden zijn en diegenen die achtergelaten zijn. Dat is niet de collectieve wens die jullie hebben ontworpen en verkondigd, en het is zeer zeker niet onze wens.

Welnu zijn er sommigen, door die uitoefening genoemd de Vrij Wil keuze beslissing, die niet kiezen om Liefde te transmuteren, te transformeren, te accepteren, te erkennen, te omhelzen? Zullen de Wetten dat? Ja. En zij zijn niet louter de onbuigzamen of degenen die afgeleid zijn, er zijn sommigen die onverschillig zijn en kiezen om er niet mee om te gaan. Dat is acceptabel. En in de oneindige geschiedenis van de evolutie zijn zij nooit buitengesloten en is niets verloren, waar jullie aan denken als de kleinere groep, ongeacht van hoe jullie jezelf noemen, in welke categorie jullie jezelf plaatsen, zijn de Wegwijzers, omdat wat jullie aan het doen zijn in die herpatroonvorming niet alleen het verankeren, maar het ook de weg smeden is. Jullie breken de barrières af en jullie openen de deuren, zodat allen vrij zijn en zichzelf kennen vrij te zijn.

Welnu, jullie zeiden tegen mij, “Raj, wat op de Aarde of waar dan ook, heeft dit te maken met de Universele Wet?” Geliefden, bondgenoten, mijn familie, wanneer jullie met de Liefde werken, deze toepassen, oproepen en gebruiken maakt het jullie leven gemakkelijker, omdat jullie in die uitlijning zijn met de Moeder/Vader/Ene, in diens meest simplistische termen  en diens meest ingewikkelde. Dat is wat de Universele Wet is. Aan jullie zijn zoveel geschenken gegeven en specifiek het geschenk van deKarmische Dispensatie, zodat jullie vrij zijn om voorwaarts te gaan. En voorwaarts is eenvoudig een benaming om beweging te betekenen dat in uitlijning is en reflecterend is van de beweging van de Moeder.

Dit is een tijd, wat Jezus-Sananda verkondigd heeft een buitengewone tijd van verandering te zijn, een ongeëvenaarde kans om voorwaarts te gaan, te verschuiven, te ascenderen, uit te breiden, in het hartbewustzijn te zijn wat de doorgang opent van interdimensionaliteit en het besef daarvan. Zouden jullie het accepteren? Natuurlijk zouden jullie dat.

Dus in mijn rol als jullie Planetaire Logos keer ik terug om met jullie te praten, om jullie Wegwijzer te zijn, om jullie leraar te zijn, jullie genezer, jullie mentor, jullie coach, omdat dit mijn wens is, dit is mijn rol, dit is de vervulling van mijn belofte. Welnu, het is niet alleen dat mijn hart toebehoort aan de Moeder/Vader/Ene, dat ik kies om dit te doen. Het is omdat mijn hart aan elk en iedereen van jullie toebehoort. Dat is de natuur van mijn wezen, en dat is de natuur van jullie wezen. Er is in elk van jullie ruimte genoeg om van iedereen te houden.

Welnu, mijn dierbare vriend Steve waar wil jij deze dag beginnen? 

SB: Heel veel dank, Raj. Aan het einde van de uitzending heb ik een vraag voor u van een lezer in Brazilië . Onze positie in Brazilië is problematisch … euh, heeft gestemd om Dilma Rouseff te beschuldigen. Maar voordat we daar naartoe gaan, laat mij u een zeer eenvoudige vraag stellen over de Universele Wet.

U zei eens tegen ons, dat onze levens niet zouden werken als wij ons niet uitlijnen met de Universele Wet. Kunnen we een zeer alledaags voorbeeld nemen, dat van een getrouwd stel waarin twee mensen iedere strategie en iedere manipulatie gebruiken om hun partner iets te laten doen dat zij niet willen doen. Dat schijnt een schending te zijn, en is een doorgaande schending van de Wet van de Vrije Wil. Wat zijn de consequenties voor twee mensen die routinematig deze Wet op deze manier schenden?

SK: Wel, de meest smartelijke consequentie is dat je nooit gelukkig zult zijn. Je zult nooit verhuizen in/naar het uitgebreide hartbewustzijn, je zou nooit de gelukzaligheid en de extase kennen, je zult nooit de vervulling zijn van wie je bent, jouw heilige ontwerp, jouw heilige doel. Als je volhoudt in een dergelijk gedrag … …

Laten we een klein beetje teruggaan, en ik ben verheugd praktisch te zijn. Dat is de natuur - en misschien wat ik gemist heb in de eerste ronde - … Waarom zou je voor iemand wensen om zich uit te lijnen met jouw wil, wanneer het niet hun wil is. Wat is het binnenin je wezen dat ervoor zorgt dat je denkt, voelt en gelooft dat jij meer uitgelijnd, meer correct bent en de positie hebt om superioriteit aan te nemen, over een ander diens leven.
Hoe in wat voor constructie dan ook, zou dit ooit als Liefde beschouwd kunnen worden. Hoe in het overschrijven van waar jullie aan denken van goed en fout, correct of incorrect, van wat je denkt dat iemand anders denkt, doet, gedraagt en voelt. Hoe kan dat ooit vertaald worden als Liefde. Wel, dat kan het overduidelijk niet. Het is een egoïstische beweging en het is een beweging geworteld in onzekerheid, en een gebrek aan vertrouwen, vergiffenis en zelfwaarde.

Welnu, ouders worden vaak in deze zeer moeilijke situatie geplaatst met kinderen die aan hen toevertrouwd zijn. En jullie zien wat jullie onderscheiden en dat anders dan oordeel is. Dus ik wil een verschil maken tussen partners en ouders en kinderen, en dat je ziet dat je kind zich in een gevaarlijke situatie plaatst. En natuurlijk vanuit Liefde, wens je om opnieuw aan te sturen, of hen uit een positie vandaan te grissen waarin zij benadeeld worden/gewond raken.

Maar zelfs in deze situaties moet men komen vanuit de zuiverheid van het weten, in plaats van het te willen, vanuit het onderscheidingsvermogen in plaats van oordeel. En dit is een zeer belangrijk onderwerp om besproken te worden, en dat zullen wij. Maar wanneer je in een moeilijke situatie bent … laat ons naar je vraag terugkeren, geliefde … met je partner en dat jij probeert, omdat je oprecht, vanuit de hartruimte van Liefde, ziet dat zij op een pad zijn dat niet van hun ontwerp of heelheid is, kom je niet tussenbeide met hun Vrije Wil. Maar je zou kunnen wensen … Ik zou willen suggereren, dat je in de relatie begint aan te roepen de Universele Wet van het Heilige Doel, deUniversele Wet van Verandering, de Universele Wet van Eenheid, de Universele Wet van Transmutatie, zodat die persoon de relatie beëindigt en begint te verschuiven. Dat het in uitlijning is met hun Hoogste Goede.

Welnu, er zijn tijden wanneer een individu in het partnerschap in uitlijning komt met hun Hoogste Goede. Omdat dat echt het doel is van de Universele Wet, nietwaar? Het Hoogste Goede, het Hoogste Ontwerp, de Zuiverste Liefde in uitlijning met de Moeder/Vader/Ene. En er zijn tijden dat het aanroepen van die Wet één of twee dingen zal betekenen. Ofwel dat er harmonie zal zijn en het evenwicht hersteld wordt voor de relatie, of jullie gaan uit elkaar. Maar je hebt behoefte om te accepteren en je over te geven als de scheiding het resultaat is. Dan is dat in overeenstemming met het Goddelijke Plan en jouw Goddelijke Plan binnenin dat Plan.

Maar je kan niet, niet ten koste van je Ziel en je Zieldoel, je kan niet tussenbeide komen of proberen een ander diens Vrije Wil te overschrijven. Het is struikroverij. Is het duidelijk voor u.

SB: Wel, 99% ervan was duidelijk, één procent was dat niet.

SK: Dan, druk mij in mijn rol en vertel het me. Wat begrijp je niet.

SB: Wel u zei, en dit heeft me lange tijd beziggehouden. U zei dat wij nooit gelukkig zouden zijn als we de Universele Wet zouden schenden. St. Franciscus, als een jongeman, schond iedere Universele Wet waar ik aan kan denken. Ik ga overdrijven ter wille van de duidelijkheid, hij feestte, hij vleide, hij verspilde ieder moment op de meest beschamende manier dat hij mogelijk maar kon. En toch ervoer hij de gelukzaligheid van het besef. Hoe kan dit zijn? En tussen haakjes, hij is niet de enige, er zijn ook anderen die gelijksoortige levens geleid hebben, en in een moment werden hun levens getransformeerd.

SK: En in dat moment lijnden zij zich uit met hun Heilige Zelf en het Zelf, de Ene. Dus het is niet alsof zij geleefd hebben zoals jij het uitdrukte, een beschamend of ironisch leven en dat je nooit deze plaats van weten kunt bereiken. Maar het is vanuit die plaats van het weten en verbinding dat je verder gaat om echt te creëren.

Welnu, je creëert iedere enkelvoudige dag. Dus het is ook ironisch, wanneer ik steeds maar weer hoor dat menselijke wezens, Gaians zeggen, “Ik weet niet hoe ik moet creëren.” Als je ademhaalt, ben je aan het creëren. Als je probeert om je partner te overschrijven, ben je aan het creëren. Als jij je kinderen slaat, ben je aan het creëren. Als je drugs gebruikt of aan de drank bent, ben je aan het creëren. Maar ben je aan het creëren wat je wenst? Ben je Liefde aan het uitbreiden? Ben je in uitlijning met de Wet? … als wat je aan het creëren bent gaat blijven, of zal het destructief zijn of leidt het naar je ondergang? Je mag in het moment gelukkig zijn, van het zijn in losbandigheid, maar zal het je eeuwige genade geven? Nee.

Dus is suggereer niet aan jullie, en dat is waarom ik de kinderen noemde die ook op de toeristische routes gaan. Er zijn tijden wanneer die uitstapjes in/naar de experimenten, dat is hoe ik hen zal noemen, een doel dienen dat ongeveer hetzelfde is als een ziekte of ongemak dat een doel kan dienen. Maar het is om te weten, niet te denken of te voelen, maar te weten wat de ervaring, de expressie daarvan is.

Maar dat is niet het eindspel. En dat is zeer zeker niet het eindspel voor deze planeet. Welnu, laat mij nu iets zeer angstaanjagends zeggen, “Kan het zijn?” … Niet echt. Dat spel van losbandigheid wat wij zouden kunnen zeggen dat het bestaan heeft gedurende honderden aan duizenden aan jaren, is niet de waarheid. En misschien maak ik een fout als ik zeg dat je nooit gelukkig zult zijn, maar je zult zeer zeker nooit in vreugde of gelukzaligheid zijn.

Er is een punt waarop men vertrekt uit dat geloofsysteem of die aansluiting in een trillingstempo dat niet verheffend, en uitlijnt met de Waarheid, met de Wet, met de Liefde. En het is alleen dan dat deze verheven vreugde binnenkomt. … … Maakt dit het voor jou duidelijk?

SB: Ja, dat doet het. En ik weet dat St. Franciscus een prachtig gevoel van humor heeft, dus ga ik zeggen dat ik denk dat hij het bedacht heeft voor zijn eerdere leven, in zijn leven van Mahatma Ghandi. Maar hoe … mmm.

SK: Maar ik zou het net zo goed kunnen maken. En zeg, was deze ene niet extremistisch van de ene naar de andere kant.

SB: Ja, inderdaad, inderdaad. En hij had zeker nog andere levens die dat ook illustreerden.

SK: Ja, dat had hij zeker.

SB: [gelach] Wat een taak hebben wij voor ons liggen … Weet u, de mensen van de Aarde, geloof ik, hunkeren naar vrijheid. Zij hunkeren om vrij te zijn van alle ketenen en hinderlijkheden, inperkingen en verboden en alle … ik bedoel zij hebben een leven geleid … euh, sommige mensen hebben ons slaven genoemd en sommige mensen noemen dit een gevangenis planeet. Dus ze gaan uit hun ketenen barsten, en dan gaan wij ons naar hen omdraaien en gaan zeggen, nu moeten jullie leren over de Universele Wet. En ik denk dat veel mensen zullen zeggen, “Sorry ik ben met vakantie”, of “Sorry ik ben hier net aangekomen en ik wil niet teruggaan.”… in/naar wat zij mogen gewaarworden als een gevangenis. Kunt u daar alstublieft over praten?

SK: Ja, en ik zal er op diverse manieren over spreken. Het eerste van alles … De Universele Wet (schiet in de lach) … Ik heb hen vele dingen genoemd gehad, gevangenis is niet één van hen.

SB: [lacht] Er zijn heel veel eerste gebeurtenissen in deze tijd.

SK: Ja die zijn er zeer zeker. Maar als je wenst om op deze manier aan de Universele Wet te denken, dan is de Universele Wet de houweel, de beitel, de sleutel. Het is niets iets om jullie in te perken, maar eerder om jullie te bevrijden om die cel te openen en jullie te laten zien. Laten wij dit voorbeeld gebruiken.

Als je in de gevangenis zit, letterlijk of anderszins, en je begint de Universele Wet te gebruiken, en je roept aan de Wet van de Vrije Wil, de Wet van Intentie, de Wet van Ogenblikkelijke Transmissie, de Wet van Dispensatie. En wat je doet, is dat je begint een energie binnen te roepen waardoor de celdeur opengaat. Waar je van denkt zelfs menselijke, maar zeer zeker goddelijke gerechtigheid te zijn, komt en dan de cel ontsluit. 
Welnu, laat mij een klein beetje teruggaan, omdat ik verplicht ben om jullie echt te laten begrijpen. Ik hoop dat ik dat zal, ik weet dat ik dat zal.

De menselijke wezens, zoals jij zegt, veel te veel van hen hunkeren naar vrijheid. Die geloven dat zij begrensd zijn, ingeperkt, geketend … Er is een hele lijst van manieren waarop het te omschrijven. Maar laat ons met de Waarheid beginnen, en de Waarheid is, dat jullie Vrij zijn. Jullie zijn altijd Vrij geweest. Jullie kwamen vrij, zelfs diegenen die geknecht werden, zelfs diegenen die momenteel geknecht zijn, in gevangeniskampen zijn enzovoorts …in gevangenissen.

Jij, je essentiële Zelf … is Vrij. Welnu, laat dat samenwerken met het … niet de overtuiging maar het onveranderlijke feit dat jij de schepper bent. Dat jij de volheid van je Zielontwerp naar dit piepkleine lichaam gebracht hebt, want het is klein, en daarin heb je alles dat je nodig hebt. Dus het is zoals een puzzel, je bent in de gevangenis, de vijl, de sleutel, de hamer … Je hebt het allemaal in je matras zitten en je weet niet dat ze daar zijn. Maar als je op die matras ligt te mediteren en tegen me zegt, “Raj, zou je mij hieruit kunnen helpen.” … dan zou je onmiddellijk alles wat je nodig hebt in je rug voelen steken … omdat de gereedschappen er zijn, je bent niet gevangen. Je gelooft het alleen maar en het is onjuist, en deze onjuistheid werd zo diep ingeworteld en geloofd, dat je het zelfs niet probeert en het complex niet verlaat. Maar het is niet echt.

Jullie zeggen tegen mij, “Maar Raj het is wel echt. Ik heb niet genoeg geld om op onderzoek uit te gaan. Mijn werk is om alle dieren te redden, ik heb het geld niet om al het land te kunnen kopen waarop de dieren vast te  houden.” En dus zou ik tegen jullie zeggen, mijn geliefde vrienden, roep de Wetten aan van binnen en buiten, boven en beneden. Er is geen tekort van waar jullie aan denken als hulpbronnen, keihard geld, wij gebruiken die valuta niet, maar jullie denken er op die manier aan.

In ons rijk is alleen maar overvloed. Wanneer jullie beginnen deze Wet aan te roepen van wat boven is, binnenin mij is … het is in mijn beenderen, het komt naar mij toe, ik trek het aan, ik roep de Wet van Aantrekking en Afstoting aan. En dus trek ik het in mijn wezen, in mijn gebied, in mijn leven. Dan denk je buiten jezelf … Wel, er zijn vele, vele hulpbronnen en overvloed op jullie planeet. Je zegt, “Ja, maar ik heb niets.” Maar trek je het naar je toe, verkondig je - niet stelen - maar heb je er toegang toe en trek je het naar je toe. Dat je het hebt … geen afbreuk doend aan een ander, want vergeet niet … er is alleen maar overvloed. Deze planeet werd met eindeloze overvloed gecreëerd.

Dat is wat er hersteld wordt. Maar wanneer je komt vanuit een plaats van geloof en schaarste, dan is dat precies wat je krijgt. Als je gelooft in de Wet van het Stromen en Overvloed en deze uitoefent, dan is dat wat je krijgt. Jullie zien dit iedere enkelvoudige dag, of het nu het vinden is van een dubbeltje op de straat, of dat een vreemde jou een euro geeft. Het is niet van belang, maar wanneer je zit en de ketenen aan je enkels en polsen voelt, en je zegt, “Ik zit gevangen. Ik heb geen macht.” Dan heb je een krachtige creatie gecreëerd, een zelfvervullende profetie. Maar wanneer je weigert, wanneer jij je macht uitoefent van, “Nee, nu nog niet.” En je zegt, “Nee …” Dat is niet in uitlijning met ofwel mijn Vrije Wil in keuze, en het is zeer zeker niet in uitlijning met de Wil van de Moeder.          

Als je geboren bent, als je gekomen bent naar deze incarnatie om in armoede te leven. Ik ben hier praktisch. Dan, binnenin je hart, niet binnenin je ego of je psyche, maar binnenin je hart heb je niet het verlangen om te gaan en miljoenen te creëren. Er is een weten binnenin jou, dat je naar dit leven gekomen bent om anderen toe te staan om generositeit en het delen tot uitdrukking te brengen. Dus je hebt niet dezelfde aansturing.
Welnu, als je in extreme armoede bent en denkt, “Dit is niet waar ik mee ingestemd heb.” … dan heb je wel dat verlangen. Je luistert niet naar wat je hart jou vertelt. Niet over ons, maar over jou. Wij blijven tegen jullie zeggen … en ik ga nergens naartoe. Ik ben samen met jullie in het Heilige Partnerschap, collectief en individueel. En wat dat betekent is, dat ik hier ben om te helpen. Het is zeer eenvoudig, maar het begint met jullie te weten … dat jullie al Vrij zijn. Jullie zijn dat altijd geweest. Dus laat die illusie, die oude illusie van controle … omdat het een uitoefening van controle is dat jullie je gevangen voelen. Laat het los.

Jullie hebben dat gezegde dat de Keizer geen kleding draagt, wel niet alleen draagt hij geen kleding, dierbare harten, hij heeft geen inhoud dat God controleert, dat verafgood werd, die ironische macht, die figuur, het bestaat niet. Laat het los.

SB: Raj, ik heb een volgende vraag en ga dan proberen om toe te staan om tussen vijf en tien minuten om Brazilië te bespreken. De laatste vraag die ik aangaande dit onderwerp heb is, dat ik sommige mensen kan horen zeggen, “Oh, dit is zo ingewikkeld. Ik heb een PHD nodig om de Universele Wetten te begrijpen. Ik heb er de tijd of het verstand niet voor.” Wat zou u tegen hen zeggen.

SK: Wat ik tegen  jullie zou zeggen, hoewel wij aan jullie gegeven hebben een lichaam van 13 zeer eenvoudige wetten (1). Denk er in zeer praktische termen over na. Jullie hebben geen PHD nodig of wat anders dan ook. Wat jullie nodig zijn is jullie hart. Omdat dat is waar Liefde leeft, dat is waar Waarheid leeft. Denk erover na in termen van jullie cijfers. Dus jullie gaan door dit zeer eenvoudige proces heen wanneer jullie proberen te creëren … is dit in uitlijning met wie ik ben, mijn heilige doel, is dit werkelijk wat ik echt wil, is dit voor mijn hoogste goede. Het antwoord is ja je gaat verder, en je roept de Heilige Wet van het Heilige Doel aan. Als de Wet niet past, als het antwoord nee is dan zet je het eenvoudig aan de kant. Het is niet het onthouden van oude tekst, het is niet het leren van nieuw ritueel, het is zeer, zeer praktisch.

Ik voel dat ik een nieuw paar schoenen nodig heb … Oh wacht even de engelen gaan blootsvoets, ben ik bedoeld om blootsvoets te gaan? Nee, want er is teveel viezigheid en verontreiniging op het geliefde aangezicht van Gaia. En terzijde van dat, doen mijn voeten pijn. En je denkt hierover na en je zegt, “Oké, kan ik dan voor mij de schoenen hebben uit een enorm warenhuis van schoenen op deze planeet. Kan ik trekken vanuit wat daarbuiten is, het buitenste, naar mij, naar binnenin, van buiten je gebied naar binnenin je gebied, het buitenste is buiten je, binnenin is binnenin je gebied. Kan ik, zeer praktisch, een paar schoenen naar mij toe trekken? Kan iemand mij hiermee helpen? Ofwel met het geld, de pasvorm of de middelen.

Ik wil mijn liefdevolle partner, en ik weet dat mijn geliefde, mijn Tweeling, in de meeste gevallen, boven is. Kan je mij alsjeblieft helpen, in het beneden? Ik zit hier te verschrompelen, ik wil iemand om mee te praten, om van te houden, om mee te delen, te groeien, om samen mee te zijn. Kunt u mij iemand sturen. Dan, wanneer zij op komen dagen, doe dan niet alsof je het nooit gevraagd hebt, dat je niets van deze persoon te leren hebt, of dat je argwanend bent omdat het als uit het niets tevoorschijn kwam.

Wanneer jullie eenvoudig met de Wetten werken, hebben jullie gezegden die jullie gehele leven in jullie uiteenlopende talen geweest zijn, deze zijn eenvoudig reflecties van evenwicht, van aantrekking, van afstoting, verandering. Precies nu gaat jullie planeet door zo een verandering heen … Als je alle Wetten zou negeren en zegt, “Ik werk met de Wet van Verandering. Help me gewoon om te veranderen in/naar wie ik ben, te veranderen wat niet werkt en binnen te brengen wat wel werkt.” Dat is alles dat de Wet van Verandering is. Het is beseffen dat alles, alle inademing, alle uitademing verandering is. Het is zo eenvoudig als de seizoenen, zoals de Zon opkomt en ondergaat, zoals de Maan opkomt en ondergaat.

Waarom denken jullie dat dit ingewikkeld is? Het is het patroon van de Moeder, en het is al binnenin jullie. Dus het is niet moeilijk. Dus hoe wat betreft, dierbare Gaians, als jullie alleen maar werken met de Wet van Verandering.

SB: Wel, dank u wel daarvoor, Raj. We gaan ons wenden naar Brazilië. Eén van onze lezers uit Brazilië, heeft gevraagd … Wat is ons lot, wat is onze toekomst … euh … Dat Dilma Rousseff afgezet is. Waarschijnlijk ziet het ernaar uit dat het door corrupte tegenstanders gedaan werd, die proberen om hun eigen proces van ontmaskering te verzachten. Wat kunt u de Brazilianen vertellen over wat er in hun land gebeurt en hoe de uitkomst eruit ziet of gaat zijn.

SK: Wat jullie zien in Brazilië. Zien jullie ook, en nemen jullie waar, en nemen jullie aan deel in Irak, Iran, Syrië, de Verenigde Staten van Amerika … Dus de twee delen hier … Maar laat ons eerst spreken over het bredere verlangen aan de kant van de mensen, de populatie, de Gaians, om te veranderen.

Welnu, velen die betrokken zijn bij dit verlangen om zichzelf te bevrijden van de ketenen van de onderdrukking, begrijpen niet de politieke intrige en gewiekstheid welke gaande is op het hogere niveau. Dus laat ons daar eerst over spreken.

Het feit dat zo velen op de planeet deze verschuiving verlangen/wensen is veelbelovend. Het is niet dat zij … en ik spreek over het collectief nu, dat zij macht nastreven. Zij streven kwaliteit, gemeenschap en eenheid na. En dat is een positief iets.

Welnu,  jullie mogen zeggen, of denken, of voelen, dat jullie denken dat sommige van deze grote groepen, wat afhankelijk is aan welke zijde van de munt zij werkzaam zijn, gemanipuleerd worden met halve waarheden of onwaarheden. En dat is, tussen haakjes, waar. Maar dat doet niet deze menselijke spirit aansturing teniet, dat de mensen eindelijk collectief beseffen, dat er enige serieuze misvattingen en fouten zijn die niet van Liefde zijn, aan beide zijden, aan alle zijden. Dat meer te maken heeft met het onderhoud of het verkrijgen van controle en macht dan dat zij te maken hebben met delen en vrijheid en Liefde.   

Dus de bron, de golf van verandering die jullie zien, in een variëteit van expressies, is een zeer positieve beweging. Welnu, hoe jullie met de Wet van Verandering moeten werken is, te verzekeren en aan te roepen, dat deze verandering voor het Hoogste Goede is van het collectief. En dat is in uitlijning met het Plan van de Moeder. Dat is de praktische twee seconden uitoefening.

Welnu, in Brazilië, zou ik aan jullie mogen suggereren … waarom vertel ik het jullie niet gewoon? … dat geen van beide zijden compleet schoon is. Dat er fouten en misstappen geweest zijn aan beide zijden, en er is het verlangen naar macht geweest en het handhaven van macht aan beide zijden. In Brazilië, door degenen die aan de macht waren, was er een oprecht verlangen om maatschappelijke positieve veranderingen te creëren, om in de richting van Nova Aarde en Nova Wezen te verhuizen. Maar er zijn vele geïnvesteerde belangen geweest. Ja geld … geld en macht, zij gaan in vele plaatsen hand in hand. Niet altijd, niet op Nova Aarde, maar in het oude. En zij werden verplaatst en zij voelen het, en daarom er is heel veel aan geruchten-verspreiding geweest, aan de kant van wat jullie noemen de oppositie om de huidige machthebber in diskrediet te brengen.
En het is zeer waarschijnlijk dat zij afgezet zal zijn omdat er enige misstappen geweest zijn.

Maar dit allemaal, voor de Waarheid om naar buiten te komen … als alle mensen, van Gaia, van Brazilië zullen beginnen om de Wet van Verandering aan te roepen voor het hoogste en beste, zouden jullie een zeer andere uitkomst zien. De waarheid zou opnieuw naar boven komen en er zou zijn, waar jullie aan denken reparatie, bezinning en reconstitutie, en dat zou een goed ding zijn, omdat de visie van oprecht regeren, hersteld zou worden.

Wat er gebeurt is, dat velen van de populatie, die verlangend zijn naar verandering, in plaats van waarlijk te werken met de veranderingen die aldus positief zouden zijn, in de ene of de andere zijde van het drama trappen, van dat iemand het juist heeft en dat iemand het verkeerd heeft, dat eentje zal winnen en eentje verslagen zal worden. In plaats van te kijken naar wat de beste oplossing is, wat waarlijk de mensen, en de spirit van vrijheid zou dienen dat meer in Brazilië leeft dan in vele, vele plaatsen, zodat verslaving aan het drama hier niet bestaat. Dus als zij waren te zeggen, maak het beneden zoals het boven is, dat Waarheid zal heersen. Roep Michael op, zodat Waarheid tevoorschijn zal komen en Vrede opnieuw verankerd zal worden. Dat is een zeer praktisch gebruik van de Universele Wet.

Maar er is een periode van grote onrust momenteel in Brazilië, en tenzij er een verschuiving is, weg van het drama en in/naar de Waarheid, zal er een grote hoeveelheid aan verwoesting en chaos zijn. En dat is zeer triest, omdat het de planeet en het collectief terugplaatst.

SB: Ik hoor u aangaande de grote hoeveelheid aan chaos, maar ik denk dat luisteraars in Brazilië bijvoorbeeld die dat horen, zullen willen weten hoe groot … en ik besef dat we weinig tijd over hebben. Gaat het bijvoorbeeld in/naar een burgeroorlog glijden?

SK: Nee. Het is hoogst onwaarschijnlijk….

SB: Prima.

SK: …., dat het naar een burgeroorlog zal glijden. Het zal burgerlijke onrust en chaos zijn voor een periode van maanden, en dan zal het tot rust komen.

SB: Oké, dat is zeer goed. Wel dank u wel voor die woorden, voor de mensen van Brazilië, die zeer verontrust zijn over wat er gebeurt. En het klinkt alsof zij helaas een verontrustende producerende periode voor zich hebben liggen.

SK: Maar verval niet in/naar de angst. Verval in/naar het vertrouwen. En doe een beroep op ons, dat is waar partners voor zijn.

SB: Juist. Het is een klein beetje ongemakkelijk om hier in het vertrouwen te zitten, terwijl alles om ons heen, u weet wel, … de vlammen overal boven ons uitstijgen enzovoorts. Het voelt een beetje, alsof wij weg zijn in onze eigen wereld, zogezegd … en misschien…

SK: En op een andere manier, wanneer de vlammen overal om jullie heen omhoog gaan, wat kan je anders dan dat doen?   

SB: Daar ga ik vanuit. Misschien zouden we dat ook in een toekomstig programma kunnen bespreken, Raj.

SK: Dat zou ik fijn vinden.

SB: Zeer goed. Heel veel dank voor bij ons te komen vandaan, en ons een ander inzicht te geven over dit zeer belangrijke onderwerp van de Universele Wet.

SK: Oh, het is mij een genoegen. En ik sta niet op het punt om het op te geven.

SB: Nee.

SK: Ga met mijn Liefde.

SB: Dank u wel, Raj.

SK: Vaarwel.

SB: Vaarwel.

Voetnoot:
(1) - Hieronder staan de tot nu toe behandelde Universele Wetten.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/