Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 13 mei 2016

Door Raphaël en de groep en Isoritas met de buitenaardse. Channeling nummer 20. / 30 april 2016 / Margreet de Carpentier

Door Raphaël en de groep en Isoritas met de buitenaardse.
Channeling nummer 20.
30 april 2016 / Margreet de Carpentier

Velen mensen zijn moe, ze gaan maar door en door en lopen zichzelf voorbij. Er worden te weinig rustmomenten ingepland. Wij zeggen nogmaals, pas goed op u zelf anders laat u lichaam het afweten. Las rustmomenten in, en als u even tijd hebt ga dan die tijd niet invullen met bezigheden.

Te veel rust is ook niet goed, het is goed voor de mensen als ze actief zijn op normale tijden met een normale cyclus van een dag als dit mogelijk is want sommige mensen moeten in de nacht werken, maar als zij ouder worden kunnen zij dit bijna nooit volhouden. Het normale dag en nacht ritme is het beste voor u. In dat dag ritme horen pauzes te zitten. Toen er nog geen elektrische lampen waren gingen de mensen zoveel mogelijk naar bed als het donker was en bij dag licht stonden ze op. Zo leefde zij met de loop van de seizoenen. In de winter als het kouder is heeft u meer rust nodig. In de zomer door de zon heeft u meer energie.

Energie is heel belangrijk, energie is ook belangrijk voor uw wereld. De energie die momenteel verkeerd gebruikt wordt. Wij hebben het over het misbruik van de oliemaatschappijen. Het gaat momenteel slecht met de oliemaatschappijen en met de energie die zij verkopen. De oliemaatschappijen hebben een groot financieel aandeel in het maken van plastic. Er worden gelukkig steeds meer mensen bewust dat zij minder plastic moeten gaan gebruiken. Er wordt gelukkig in uw land al beter opgelet door dat minder plastic tasjes worden gebruikt.

Weet u dat in veel voedsel, in tandpasta en in de crèmes veel nanodeeltjes plastic zitten die slecht zijn voor de volwassene en de kinderen. Er zij bepaalde merken zeep waar nul procent zeep in voorkomt. Crèmes en shampoos die volledig chemisch zijn en dat zijn grote merken die veel verkocht worden omdat ze zo lekker ruiken en de verpakking een mooie uitstraling heeft.

Het zou goed zijn als u weer terug gaat naar de producten die oma gebruikte de ouderwetse producten. Voor de fabrikanten en de oliemaatschappijen is het handel, levert het geld op en daardoor weer macht.

De wasmiddelen wassen witter en witter. Dit wordt u via de reclame al jaren, lang verteld. Zij geven het een ander uiterlijk er wordt een chemische optische witmaker toegevoegd en de mensen kopen het. Al deze fabrikanten werken samen met de olie-industrie.

Wordt bewust, wordt bewuster met wat u gebruikt in uw huishouden, wordt bewuster met wat u op uw huid smeert. Het is niet voor niets dat zoveel mensen allergische reacties krijgen van de producten die zij gebruiken. Het is allemaal handel voor de industrie en dat is geld en nog meer geld voor de directeuren.

Zonnebrandolie daar zitten kankerverwekkende stoffen in. Er wordt in de media verteld dat als u dat niet gebruikt u huidkanker krijgt. Weet dat de gewone huismiddeltjes die u in huis heeft dat die ook een zonnefactor hebben. Zoals de olijfolie of kokosolie.

Zon is energie, de zon geeft energie. Daardoor konden de mensen vroeger langer op het land werken in de zomer. Als de zon op zijn hoogst stond zochten zij de schaduw op voor een tussenpauze, voor rust die zij nodig hadden en ze namen een goede normale nachtrust.

Wij vragen u om bewuster te gaan leven, ga bewuster om met de aarde, ga bewuster om met uw eten en voedingsstoffen. Ga bewuster om met de schoonheidsmiddelen die veel geld kosten omdat er een merknaam opstaat. Wees bewust.

Er zullen banen gaan verdwijnen en die zijn al aan het verdwijnen in de olie-industrie maar eens raken die oliebronnen uitgeput en raakt de aarde uitgeput doordat alles er uitgehaald wordt. Dan moeten er toch andere manieren gezocht worden om energie op te wekken. Wij hebben u het al eerder verteld, er liggen achter in kluizen uitvindingen om energie op te wekken, ook voor uw auto’s. Het ligt te verstoffen en vele uitvindingen zijn vergeten om dat het geen geld opbrengt. De dikke nekken politiek houdt elkaar in stand die houden elkaar de hand boven het hoofd.

Als u samen groepeert, beter op uw voeding let, minder kant en klare voeding eet, eet wat uw lichaam nodig heeft, het zelf snijdt en bereid zodat u zuiver en eerlijk voedsel op tafel krijgt. Probeer de goede producten te gebruiken voor uw schoonmaak en uw persoonlijke verzorging, dat zal goed zijn voor de aarde en voor u.  Dan zullen er minder zieken zijn want de ziektes worden in stand gehouden door de fabrikanten die de medicijnen uitvinden. Als u medicijnen krijgt komt er weer een ander pilletje om de symptomen die de medicijnen veroorzaken te onder drukken. Vaak voelen de mensen zich daar niet beter door. Er zijn mensen waarbij gekeken wordt naar het gebruik van hun medicijnen omdat zij zich ziek voelen, vergeetachtig zijn of depressief worden. Als zij veel soorten medicijnen tezamen gebruiken en er wordt goed gekeken welke zij kunnen missen en welke zij kunnen afbouwen gaan zij zich in veel gevallen een stuk prettiger voelen want uw lichaam is geen chemische fabriek wat er soms wel van gemaakt wordt. Wees kritisch met alles wat er in uw mond gaat en wat u op uw huid smeert.

Als het mogelijk is leer dat ook uw kinderen, dan wordt het leven een stuk voordeliger. De gezondheidszorg kan daardoor een stuk goedkoper worden omdat minder mensen ziek worden door de medicijnen en het verkeerde eten. Wees zuinig op u zelf. Wees zuinig op de aarde, wees zuinig met de energie. Verspil geen water, verspil zo weinig mogelijk elektriciteit en benzine. Het is allemaal gemakkelijk en u bent aan het gemak gewend, maar probeer het te beperken. Er zij al grote groepen die samen zonnecollectoren en windenergie inkopen zodat die energie niet meer uit de kerncentrales hoeft te komen. Het is schoner maar er komt eens energie die praktisch niets kost en dat is nodig.

De banken zullen toch op een gegeven moment vallen. Het geld is een ruilmiddel, het geld zal minder waarde krijgen. Daardoor zal men gedwongen worden om minder te verspillen en weg te gooien, zuiniger in te kopen. Er wordt te veel eten verspild. Er hangt bij de meeste mensen ook te veel kleding in de kast, u kan maar één setje tegelijk dragen. Probeer niet te veel mee te gaan met de mode. Creëer u eigen mode ook in uw huis. Te veel mensen willen jaarlijks een andere stijl voor de inrichting in hun huis. Dit wordt gestimuleerd door de folders die op de mat vallen. Veel jonge mensen zijn daar gevoelig voor. Op deze manier is er veel verspilling.

Er wordt veel plastic ingezameld, maar omdat de opbrengst laag is wordt er veel vernietigd. Er wordt plastic verwerkt in nieuwe gebruiksvoorwerpen die duurzaam zijn en minimaal vijftig jaar mee gaan. Het plastic wat er toch al is daar kunnen onder andere prachtige banken voor in parken van gemaakt worden die geen onderhoud nodig hebben. Op deze manier hoeft er geen hout verspild te worden en hoeven er geen bossen voor omgehakt te worden.

De bossen en oerwouden zijn de longen van de wereld. U heeft die oerwouden hard nodig, zij zuiveren de lucht. Met hele grote machines willen de mensen meer vlak land creëren om te kunnen bouwen om meer wegen te kunnen aanleggen. Dit kan niet zo blijven doorgaan, dit moet eens ophouden.

Er zijn mensen die kappen en herplanten maar voordat dat deze bomen weer zo groot zijn als dat zij waren gaan er jaren overheen. U heeft de natuur heel hard nodig. De natuur die heel machtig is en veel rampen kan veroorzaken. De natuur die alles kan overwoekeren. De mens mag de natuur iets meer zijn gang laten gaan en het iets minder in de hand houden. U wil het allemaal te netjes hebben.

Er zullen in de oerwouden op afgelegen plekken overwoekerde steden en piramides ontdekt worden die daar al jaren verscholen liggen. Er zijn op de wereld veel meer piramides dan die in Egypte, overwoekerd door de natuur. De mensen zijn daar doorziekte en te weinig voedsel weggetrokken. Nu trekt de mens niet meer weg, zij hebben grote machines die de natuur intoom houden.

Wat er nog is aan natuur wordt langzaam maar zeker vernietigd. Ook hier komt een einde aan. De mens komt er stapje voor stapje achter dat zij die natuur nodig heeft. Dat zij die bossen nodig hebben om de lucht te zuiveren zodat zij niet met mondkapjes op moeten lopen vanwege de ongezonde lucht om dat men anders geen adem kan halen. De bossen en oerwouden zijn de longen van de aarden. Ook dit besef heeft net als de oorlogen nog een lange weg te gaan.

Weer zeggen wij begin bij u zelf, wordt zelf bewust met wat u kan aandragen om het te verbeteren. Het is niet altijd gemakkelijk want als u zelf uw tandpasta zou gaan maken of uw wasmiddel, dan kost u dat iets meer energie, een paar minuten extra tijd en u moet erover nadenken hoe u het maakt. Het is gemakkelijker om het in de winkel te kopen. Wees bewust over wat u eet. Wees bewust hoe u leeft, wees bewust wat u nodig heeft om u en uw gezin te voeden.  Het is moeilijk voor velen om die stappen te nemen en vooral voor de jongelui. De jongelui waar een grote groep van losgeslagen is.

De kinderen uit de nieuwetijd. Deze kinderen die geboren zijn en oorspronkelijk komen van andere planeten, de planeten die wij buitenaards noemen, zijn er om bij tedragen aan het bewustzijn van de mensen op de aarde. Zij hebben een moeilijke taak deze kinderen omdat zij op een nieuwe manier denken en daardoor niet begrepen worden op de scholen omdat zij een andere begeleiding nodig hebben. Kinderen met andere ideeën die anders denken, verder denken dan het taallesje dat ze krijgen, die verder denken dan de rekensommetjes die ze hebben. Deze kinderen hebben een heel goede begeleiding nodig.

Voor de ouders kost het heel veel strijd om deze kinderen op te voeden op de manier die ze nodig hebben. Wij de buitenaardse begeleiden ze beide, de ouders en deze kinderen. Tot een bepaald moment in hun leven kunnen wij ze beschermen en begeleiden en dan moeten wij ze loslaten deze zeer gevoelige kinderen. Als ze niet goed begeleid worden dan zakken ze af. Dan mag u hopen dat zij de goede vrienden krijgen en de voor hen goede vrienden tegen komen en ze niet afglijden. Wij zullen er dan alles aan doen om hun weer op hún pad te krijgen, het pad waar voor ze gekomen zijn, het pad om de mensheid iets te leren.

Velen van deze kinderen zullen uiteindelijk wetenschappers worden en nieuwe ontdekkingen gaan doen vanuit hun innerlijke weten. Zij hebben veel wijsheid meegenomen van de andere planeten waar zuiniger omgegaan wordt met de energie, waar er minder ziektes zijn.Waar de mensen, wij noemen ze nu mensen, ouder worden, vele malen ouder. Deze kinderen zullen altijd moeten strijden, ze zullen het altijd moeilijk hebben. Koester deze kinderen, koester deze kinderen die vaak onbegrepen worden.

Waarvan vaak gezegd wordt dat ze dom zijn, omdat ze niet in het gareel lopen van de scholen, omdat de lessen die ze krijgen ze niet interesseren, omdat zij verder denken als hun opvoeders. Zij komen met vragen waar de leerkrachten geen antwoordt op weten. Het is te hopen dat de scholen meer energie gaan besteden aan die kinderen. Dat er geld voor vrijgemaakt wordt voor hun begeleiding.

Geld is ook energie. Met geld kunnen zij extra hulp inkopen, waar vaak de noodzaak niet van wordt ingezien, en vooral niet als ze denken, dat ze met een kind niet kunnen pronken. Voor een uitblinker willen ze nog weleens een uitzondering maken. Maar niet voor een kind waarvan ze denken, dat wordt toch niets, terwijl het zo wijs is.

Vecht voor die kinderen. Degene die voor zo een kind mag zorgen zullen dit herkennen. Blijf voor ze vechten, ze zijn niet voor niets bij u geboren. U heeft de kracht, ook al voelt u zich soms uitgeput, hulpeloos en hopeloos. Wij proberen u, de ouders en de grootouders, als die een deel van de opvoeding op zich nemen, hierin te begeleiden en te steunen.

Dit gaat verder dan de kristalkinderen. Weet dan dat het bij u geboren is, omdat ze weten vanuit het licht en vanuit de buitenaardse werelden dat u het ondanks alle moeilijkheden aankan.

Het zijn voorlopers, de nieuwe voorlopers van een nieuwe tijd, een nieuwe tijd waarin een omslag mag komen, een omslag voor het veranderen van de wereld.Voor het bevorderen van de vrede, van het anders omgaan met de energie. Voor het welzijn van de mensheid en het welzijn van de aarde.

RAPHAEL en de GROEP en ISORITAS samen met de buitenaardse