Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 21 mei 2016

De Berichtgevingen van God Toegang tot de Nieuwe Wereld / Mei 2016 / Yael en Doug Powell

De Berichtgevingen van God
Toegang tot de Nieuwe Wereld
Mei 2016 / Yael en Doug Powell
Geliefden, wanneer jullie in gemeenschap met Mij zijn, kunnen jullie de Waarheid voelen. Jullie stappen vrij van iedere inperking. Jullie bewustzijn ontrolt in/naar vrijheid. Jullie herkennen de grenzeloosheid van jullie eigen wezen en jullie hart is totaal beschikbaar. Jullie zijn Liefde.
In deze communicatie die wij delen, kunnen jullie je voeding, jullie leven, de her/erkenning van jullie goedgunstigheid en schoonheid ontvangen. Jullie ontdekken ook dat dit de tijd is wanneer jullie gereed zijn om de werkelijkheid van Liefde te ontvangen en alles op te eisen dat jullie zijn.
Jullie zoeken naar tekens dat de Nieuwe Wereld aan het arriveren is. Geliefden, deze tekens zijn in jullie hart. De tijd is voor jullie gekomen om te her/erkennen dat het jullie bewustzijn is dat deze wereld inzaait en jullie hart deze dingen creëert die jullie focus duidelijk maakt.
Daarom, laat Mij jullie weer vertellen dat de Wereld van Liefde hier is. Het is gearriveerd. Het is overal, en is alles en allen die jullie ontmoeten. Maar jullie, geliefden, zijn het creatieve bewustzijn. En dus, geliefden, moeten jullie je macht en de macht van jullie Liefde opeisen.
Jullie staan op de rand tussen vrijheid en de oude wereld, gecreëerd door beperkende gedachte. Jullie kennen diep binnenin alles dat er op jullie wacht. En jullie weten, ook, dat alles dat jullie moeten doen is het op te eisen. Maar om het op te eisen, geliefden, moeten jullie in jullie hart geloven. Jullie moeten jullie eigen goddelijke natuur her/erkennen. Jullie moeten jezelf toestaan om in de spiegel van het hart te kijken, om naar Mij te kijken voor jullie identiteit en jullie waarheid.
Eenmaal gezien, geliefden, moeten jullie het opeisen, opnieuw, en opnieuw en opnieuw, als het moet zijn, totdat jullie de waarheid van jullie grenzeloze Liefde, jullie eeuwige vrijheid en jullie vereniging met Mij leven; totdat iedere hartslag en iedere ademteug de affirmatie is van Alles-Dat-Is. Alles-Dat-Is Echt, Alles-Dat-Is levend, Alles-Dat-Is schitterend en prachtig, Alles-Dat-Is gecreëerd door Liefde en alleen Liefde. Als jullie de Werkelijkheid van God zien en voelen en kennen, zal deze Werkelijkheid moeiteloos in het zicht komen, en daarmee, alles dat Liefde geeft. Alles dat jullie hart kent en beschikbaar maakt zal aan jullie voeten landen, jullie handen vullen, jullie gelach en vreugde worden, en jullie bewustzijn vullen met dankbaarheid welke nooit-eindigend is, totdat de dankbaarheid het wiel van het leven wordt.
Hoe meer waar je dankbaar voor bent, hoe meer je voelt dat je adoreert, hoe meer gecreëerd is als de reflectie van jullie hart; en hoe meer het versterkt wordt door jullie gebeden en het geven van dank, totdat iedere seconde een lofzang is aan Mij en ieder moment jullie waarheid is.
Dus het is tijd, geliefden, om de Nieuwe Wereld op te eisen, de zaden te her/erkennen die jullie geplant hebben en om hen te bewateren met jullie Liefde, om hen met jullie inzicht te voeden, om de buis van God Ik Ben te zijn, hen moeiteloos naar de geboorte brengend, totdat de Werkelijkheid van Liefde niet alleen jullie voertuig is, maar het ook dat is wat jullie kennen als de waarheid van het leven; totdat jullie deze waarheid op zo een krachtige manier leven, dat jullie volledig magnetisch worden. Elkeen wiens vibratie hen in/naar jullie gebied brengt wordt ogenblikkelijk uitgelijnd met de Liefde welke Ik Ben en de wereld van volmaakte vreugde en schoonheid.
Deze wereld bestaat waarlijk al. Maar jullie brengen het in/naar het zicht door jullie vibratie, door jullie hart en specifiek, precies nu, door jullie focus. Het is door jullie keuze om in Liefde te geloven en niets anders, dat jullie uitlijning jullie afstemt met wat al bestaat, wat de Werkelijkheid van jullie hart en bewustzijn is en aldus de wereld wordt waarin jullie leven.
Dus verandering heeft zich voorgedaan, maar jullie moeten het binnenbrengen. Jullie moeten jullie aandacht erop focussen totdat het duidelijk binnenkomt. Jullie moeten niet zijn zoals het verhaal van Lot diens vrouw, steeds weer opnieuw achterom kijkend naar waar je doorheen gegaan bent. Maar in plaats daarvan, is jullie hart het Licht wat jullie voorwaarts leidt, wat jullie pad verlicht en wat het gemakkelijk maakt om in/naar de waarheid en in/naar het leven te verhuizen dat jullie altijd gekend hebben te bestaan. En nu worden jullie diens levende bewijs.
Dus de focus van jullie Liefde, geliefden, is alles. En het mag een tijdje voor jullie duren om het oude-wereld denken te verliezen, het oude-wereld bewustzijn. Het mag vastberadenheid nemen, de verplichting om het scherm te veranderen van het inzicht van het kleine verstand, naar de Werkelijkheid van Liefde -- het inzicht van het hart.
En nochtans weten jullie dat jullie dat kunnen. Een ieder van jullie heeft manieren die jullie al gedaan hebben. Maar nog steeds, kunnen jullie nog steeds overtuigd worden dat de oude wereld bestaat. Maar niet voor lang meer, specifiek als jullie de handen en harten, het bewustzijn en de focus bij elkaar aansluiten, en elkaar helpen met het vasthouden van de vibratie van Liefde, totdat gezamenlijk, jullie resonantie het bewijs is dat Alles-Dat-Is Liefde is.
Terwijl het ego-verstand met diens op handen zijnde dood geconfronteerd wordt, zogezegd, begint het te vechten om diens identiteit te behouden. Jullie hebben dit voor een lange tijd geweten, en jullie voelen het nog steeds. Maar soms bezwijken jullie voor de oude wereld verhalen en voor dat wat recht voor jullie ogen tevoorschijn schijnt te komen.
Jullie hart ziet recht door de illusie heen. Het voelt de Waarheid van jullie Liefde en de glorie van jullie vrijheid. Het voelt, geliefden, onze eenheid en hoe volmaakt jullie een deel zijn van een stromen van Liefde, waarin iedereen die afscheiden lijkt te zijn van jullie hart, geopenbaard wordt om deel uit te maken aan jullie eigen natuur -- een uniek stromen van Mijn levende Liefde welke altijd gekoesterd en tot uitdrukking gebracht wordt op diens eigen manier en nochtans deel uitmaakt van het Lied van de Liefde welke jullie samen zijn.
Wanneer dit gevoeld wordt, wanneer het gekoesterd wordt, wanneer het geliefd is, dan is ieder geschenk van iedere stroom van bewustzijn van jullie. Het bouwt jullie op; het geeft jullie een immer groter besef. Het brengt nieuwe geschenken voort, dat wanneer zij gecombineerd zijn met jullie energie verbazingwekkende kunst en glorieuze expressies creëert van het Al van God, de perfectie van Liefde. En al het andere valt weg, zodat Liefde ruimte mag hebben om te groeien.
Dus laat jullie harten gevoed worden door onze innigheid. En geliefden, stel je open in deze gemeenschap met Mij, totdat jullie Mijn aanwezigheid zo duidelijk voelen, dat jullie in onze Liefde in volmaakt vertrouwen rusten. En dit vertrouwen brengt naar jullie je uitgebreide inzicht, laat jullie zien hoe jullie bewustzijn en hart creëren, jullie je nieuwe identiteit geeft als Liefde diens expressie in deze wereld, en verheft jullie in/naar een ervaring van de Hemel, van volmaaktheid, van Liefde dat niets te maken heeft, geliefden, met dualiteit. Eerder, heeft het te maken met de intieme expressie van de grote schare van Liefde, alle verschillende stromen van energie, van het leven en de ervaring dat jullie samenkomen dat van jullie hart een bloeiende bloem maakt in de velden van Liefde.
In dit veld van Liefde, worden jullie gevoed. Wat jullie accepteren en verbeelden met jullie inzicht van wat ik jullie geef wordt in/naar het leven gevonkt, gevoed met jullie hart, geplant in de rijke bodem van jullie geloof en vertrouwen in Mij, totdat jullie de wereld van jullie creatie vieren en iedere moment in de expressie van jullie hart leven.
Dus dit is een tijd om te leren dat liefde creëert en dat de focus die jullie brengen is wat jullie hart, jullie Liefde gidst. En die creatie, geliefden, maakt deel uit van jullie wezen, maakt deel uit van jullie waarheid, de expressie van jullie hart als de goddelijkheid in expressie. Iedere ademteug is niet alleen creatief, maar het is ook dankbaarheid geleefd, en gevoeld, en gevierd, en gevisualiseerd, en dus voort gebracht.
Als jullie je in/naar onze gemeenschap verheffen, voel jullie hart in diens acceptatie van de macht en de schoonheid welke Liefde creëert. Neem het visioen dat je ontvangt en houd het vast, voed het, zeg, “ja” met je gehele wezen.
Houd het geloof/vertrouwen vast dat alles wat in jullie hart aangevonkt is, in de Tweeling Vlam schoot, vreugdevol en moeiteloos naar voren komt om als jullie reflectie in de symbolen van de wereld te manifesteren, dat jullie een open invitatie voor allen zouden kunnen vasthouden die jullie kant opkomen, allen die ik naar jullie toestuur. Jullie openen je in dit moment, jegens het geschenk van onze gemeenschap welke dieper, krachtige, mooier, meer orgastisch, meer vervullend, vreugdevoller en krachtiger groeit terwijl het uitbreidt.
Eenheid en de Waarheid van Liefde zijn dit moment. Die uitbreiding is een verdieping en een opening van het perspectief dat waarlijk een kwantum energie wordt dat vermenigvuldigt en dat jullie voelen als het jullie hart vult en jullie voort draagt om je aan te sluiten bij de wereld als een prachtige expressie van Mijn Liefde.
Jullie saamhorigheid en dat wat jullie zien, is dat wat jullie waarlijk altijd binnenin gekend hebben. Jullie hart antwoordt. Jullie kunnen het voelen. Laat het visioen van jullie hart ook gevoed worden door jullie Liefde. Laat het bewust met jullie beginnen en laat dan los en vertrouw. Begin iedere dag dankbaarheid te bidden, ieder moment dat jullie Mij mogen voelen en alle geschenken die ik jullie breng, totdat perfectie jullie innerlijke naam en overvloed wordt, de werkelijkheid van jullie besef.
Geliefden, open jullie hart en open het dan wijder. Blijf dat loslaten wat je denkt, en houd dat vast wat je wilt in de communicatie van ons hart, totdat dankbaarheid alle energie neemt die je bent, die je creëert, en het versterkt totdat jij de Liefde bent dat al het leven beschikbaar maakt om meer te zijn dan dat het ooit eerder geweest is.
Het is groter dan het visualiseren van jullie persoonlijke wereld. Het is groter dan het visualiseren van een volmaakte wereld voor de mensheid. Het is groter, en meer groots en meer glorieus dan wat dan ook dat jullie met jullie geest visualiseren.
Maar jullie kunnen het voelen. Jullie kunnen jullie zelf voelen als het Hart van God, de Waarheid welke ik Ben, de krachtige ontwaking van het bewustzijn en goedgunstigheid, de pulsaties van creatie die door jullie heen gaan om eindeloos meer volmaaktheid te creëren, en meer schoonheid en meer expressies van vertrouwen, en van gemeenschap en vrijheid.
Neem die wereld en voel het als de Waarheid van jullie hart. Voel de uitbreiding, de grenzeloosheid. Laat vrijheid doorheen jullie gehele wezen weerklinken. Als het weerklinkt, als jullie het voelen, als jullie vibreren, zeg “Ja” geliefden, tegen Mijn versterking van de Waarheid van jullie hart en de glorie van onze vereniging.
Probeer niet om te begrijpen, met het kleine verstand, waar Liefde jullie naartoe leidt. Maar in plaats daarvan, voel jullie hart en laat het jullie gidsen, aangezien jullie de vinders van de richting van kracht en Liefde worden. Jullie komen ertoe om alle geschenken van eenheid/eensgezindheid en alle schoonheid van de mensheid te vieren.
Jullie zijn gereed om de Werkelijkheid van Liefde te leven, om de gemeenschap van jullie hart met Mij gemanifesteerd gemaakt te zien in de symbolen van de wereld welke uit blijft breiden, dat het mogelijk maakt om door te gaan Liefde op gloednieuwe manieren te kennen, zoals jullie uitgebeeld worden door jullie hart als de volmaaktheid van Liefde en de uitreiking van God Ik Ben.
Blijf dit voelen, dit weten. Zelfs jullie verstand kan met de waarheid uitgelijnd worden. Kijk naar de wereld met het oog van een open hart. Vier ieder moment, de geschenken welke wij brengen. En leef het, adem het, kies het, ervaar het en ben dankbaar. Stap dan in de opening waar jullie hart in voorziet en vier onze Liefde.
Samen zijn wij het geschenk van het hart.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
De Berichtgevingen van God
via Yael and Doug Powell
At Circle of Light
www.circleoflight.net
3969 Mundell Road
Eureka Springs, AR 72631