Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 10 mei 2016

Cobra Conference ‐ Glarus Zwitserland /Uitgebreid Ooggetuigen verslag door Michel K. / Zaterdag 16 April 2016/ geplaatst 10 mei 2016

Cobra Conference Glarus Zwitserland
Uitgebreid Ooggetuigen verslag door Michel K.
Zaterdag 16 April 2016/ geplaatst 10 mei 2016

We zijn in de eindfase beland om het licht te laten overwinnen. Deze conferentie is de eerste stap op weg naar “The Event”.

Het is eigenlijk al een beetje begonnen in de vorm van de “New Age‐periode” die door velen in het verleden is voorspeld. We zitten nu midden in een periode van purificatie.

Er is erg veel disinfo verspreid en deze conferentie is bedoeld om hierover meer duidelijkheid te geven. Wij zullen alles moeten ‘ontleren’ wat wij tot nu toe hebben geleerd.

Wij zijn hier op aarde beland om te assisteren bij het transformatieproces en om een einde te maken aan de quarantaine. De implantaten die wij allemaal hebben ontvangen voorafgaand aan onze geboorte hebben veroorzaakt dat wij zijn afgesloten van de Bron. Dit is ook de reden dat veel baby’s vlak na hun geboorte zgn.”huilbaby’s” waren. Zij realiseerden zich dat hun herinneringen aan vorige levens ineens verdwenen waren en hadden moeite met het feit dat ze zich nu aan de wil en emoties van hun ouders moesten overgeven.

Wij komen van andere planetaire systemen en ervaren hier slechts een beperkte bandbreedte van de grotere realiteit. Geluiden onder 16Hz en boven 24.000Hz horen wij niet en lichtfrequenties zoals infrarood of ultraviolet zien wij niet. Dit geldt ook voor röntgen straling. We weten dat het er is, maar kunnen het met onze beperkte zintuigen niet horen of zien.

We hebben allemaal gedurende al onze levens talenten ontwikkeld die goed van pas zullen komen tijdens de periode zowel voor als na ‘The Event’. Het is aan ons om daar ook iets mee te doen. Maar de stille hints die we met enige regelmaat krijgen worden door ons vaak niet als zodanig herkend of opgepakt. Het beste is om goed te letten op je interesses en deze meer aandacht te geven. Er zal voor ons allen een moment komen waarop we ons deze talenten weer herinneren en wij zullen het dan in eerste instantie bijna niet kunnen geloven. We hadden ‘The Event’ al achter de rug kunnen hebben, maar doordat de meesten van ons nog niet helemaal ontwaakt zijn heeft het nog niet zo mogen zijn. Het is daarom belangrijk dat we allemaal bewuster en scherper worden.

Rondom de aarde is een plasma schild geprojecteerd door de negatieve groepen. Dit schild
belemmerd de hoog energetische lichtdeeltjes (Tachyons) om de aarde te bereiken. Dit is een andere belangrijke oorzaak dat wij niet of nauwelijks contact kunnen krijgen met de bron. Cobra heeft het positieve effect ervan beleefd tijdens zijn ruimtevlucht. Er zijn inmiddels Tachyon kamers gebouwd om ons toch alvast kennis te laten maken met deze hogere energie.

Moldavite is afkomstig van een meteoriet van de Pleiaden. Het heeft een zeer hoge frequentie. Net als Cintamani. Deze is afkomstig van het Sirius sterrenstelsel en heeft de hoogste frequentie van alle bekende steensoorten op aarde.

Ondanks dat de aarde door buitenaardsen tegen de toename van interstellaire deeltjes wordt beschermd zijn er sinds begin april 2016 toch meer deeltjes die ons bereiken. Dit heeft veel invloed op onze stemmingswisselingen. NASA heeft dit ook gemeten en officieel bekend gemaakt naar aanleiding van metingen door Voyager‐2. De kosmische straling komt van de centrale zon in onze Melkweg. Deze geeft eens in de ca 25.000 jaar een energetische puls af die veroorzaakt dat alle zonnen ook actiever worden. Dit is een van de oorzaken dat ook onze zon actiever is en we zien dit ook terug in de afwijkende weerpatronen op aarde. Ten tijde van Atlantis was deze puls catastrofaal voor de aarde, maar deze keer zal dat niet gebeuren. Vooral dankzij de hulp van buitenaardse

beschavingen. Velen onder ons voelen dat de zon anders is dan vroeger en dat de energie is verandert.



De ‘Super Galactic Wave’ van Tachyons die ons inmiddels heeft bereikt zorgt ervoor dat alles gezuiverd wordt. En velen zullen hierdoor gaan beseffen dat er wel degelijk een hogere Bron is. Er zijn in het verleden veel profetieën geweest over de tijd waarin we nu leven, maar velen zijn niet uitgekomen. Dit hebben we te danken aan buitenaardse interventie, maar ook aan de verhoging van ons bewustzijn.

Cobra toont een foto van Jupiter met een stip die doet denken aan een grote heldere ster. Dat schijnt het niet te zijn, maar volgens Cobra is het een kort ge‐decloaked moederschip met een diameter van 500 tot 1000 km. Dit schijnt de manier te zijn van de buitenaardsen om ons al voorzichtig te laten wennen aan hun bestaan. Er zijn al zeer veel van dit soort schepen in ons zonnestelsel aanwezig.

NASA blijft het maar ontkennen, verbloemen en Photoshoppen dat ze continu vreemde objecten filmen vanuit bijvoorbeeld ISS, maar gelukkig zijn er ook al veel wakkere mensen die de life‐streams continu volgen, downloaden en direct met de wereld delen. Vaak zijn er moederschepen van de Galactische Federatie op de video’s te zien.

Het spreekt voor zich, maar zij met het hoogste bewustzijnsniveau kunnen veel invloed hebben op de ontwikkeling van het algehele bewustzijn op aarde.

Dieren hebben hun eigen trauma’s te verwerken en zullen op hun manier doorgaan met hun
groeiproces.

Plasma is een vorm van licht en bewustzijn. Het is de sleutel tot onze bevrijding. Zodra wij in staat zijn om ons collectieve bewustzijn te sturen heeft dat effect op dit plasma. Zo lang wij in onze huidige geloofssystemen blijven hangen zal er aan het plasma dat onze aarde omringt, niks veranderen. Als je veel energie besteed aan het plasma veld kun je een positieve bijdrage leveren aan de afbraak en wijziging ervan. Dit werkt op het etherische nivo.

Op mentaal nivo hebben wij invloed op onze geloofssystemen. En deze hebben ook invloed op de aarde en zo ook op de rest van de mensheid. Op die manier kunnen geloofsovertuigingen hele generaties onveranderd blijven. En hoe langer mensen niet in staat zijn om kritische vragen te stellen, hoe hardnekkiger de geloofssystemen blijven hangen. In dit verband is het ook essentieel hoe wij over onszelf denken. Alles wat wij van onszelf vinden slaan wij ook op in ons mentale energieveld en vroeg of laat vangen anderen dat op.

Zodra je begrijpt wat plasma is zou je in staat moeten zijn om vrije energie generatoren te maken. Hiermee kun je ook je gezondheid verbeteren en het ascentie‐proces bespoedigen.
Emoties werken op het astrale nivo. Je kan dit voelen tijdens bijv. popconcerten.

Dankzij Internet worden steeds meer mensen zich bewust van andere vertellingen en verandert er permanent iets aan het algehele geloofssysteem. Wij hebben allemaal invloed op het bewustzijnsveld dat de aarde omringt. Het is gevisualiseerd als een vortex rondom de aarde. Deze is in de afgelopen jaren steeds krachtiger geworden en het is niet tegen te houden door de negatieve groepen. De door ons gecreëerde vortex wordt ook wel de octopus genoemd. Het is ook zichtbaar gemaakt als allemaal stippen van wisselende grootte rondom de aarde.

NASA gebruikt ook een nogal boze octopus in haar logo op diverse missies en hebben deze voorzien van de text “nothing is beyond our reach”. Ze controleren met het door hen gecreëerde plasma ook wie er in of uit kan. Wij zijn allen zo geconditioneerd om na onze dood naar ‘het licht’ te gaan, maar dat zou wel eens het door NASA gecreëerde plasma kunnen zijn. Onze ziel wordt hierin opgevangen en ge‐reset om vervolgens in een oneindige cyclus van reïncarnaties gevangen te worden. ‘Oneindig’ tot het moment dat wij ons ervan bewust worden en na onze dood ons hogere bewustzijn volgen om terug te keren naar de Bron. Het plasma wordt onder andere gecontroleerd vanuit Long Island, Maui, Antigua, Ascension Island, Diego Garcia, Moron, Feltwell, en andere locaties.

Het plasma is in 2015 ontdekt en gevisualiseerd door een wetenschapper uit Azië.


Archangels zijn kosmische lichtwezens die zich o.a. bekommeren om het verwijderen van Strangelet en Topletbommen waarmee onze negatieve leiders ons gevangen houden. Ze chanteren de positieve hulptroepen met het laten im/exploderen van deze bommen. Het hele universum zal im/exploderen als deze (antimaterie) bommen afgaan. De Archangels zijn in staat om deze bommen op te ruimen door er een energetische vortex omheen te creëren. Het schijnt niet zo makkelijk te zijn om deze bommen op te sporen en daardoor neemt het proces nogal wat tijd in beslag.


De geheime ruimtevaartprogramma’s zijn begin 20e eeuw begonnen in Duitsland. De Pleiadians hebben destijds contact gezocht met een vrouw uit Kroatië (Maria Orsich) die kon channelen. Zij is naar Duitsland verhuisd en heeft contact gezocht met wetenschappers om de bouwplannen van ruimteschepen aan hen door te geven. Het eerste prototype is al in de jaren 20 gebouwd. De nazi’s wilden er hun voordeel mee doen en hebben de ideeën geconfisqueerd. Ze wilden uit alle macht voorkomen dat het publiek er ooit gebruik van zou maken. De eerste basis op de maan hebben zij al in 1940 gerealiseerd. Bij hun eerste bezoek aan de maan ontdekten ze dat er reptillians op de maan leefden en ze raakten al snel met elkaar in conflict waardoor er een oorlog uitbrak. De reptillians hebben het daarbij moeten ontgelden. Dit was het begin van geheime ruimtevaartprogramma’s. Sindsdien zijn de nazi’s er gestationeerd en ook in Argentinië en Antarctica hebben zij bases gerealiseerd.

De nazi’s zijn na WO2 voor een deel naar Amerika gehaald in operatie Paperclip en zijn zo terecht gekomen bij organisaties zoals NASA en CIA. Direct na WO2 hebben de nazi’s een pact gesloten met Draco/Reptillians en zijn ze het zonnestelsel verder gaan verkennen en koloniseren. NASA is deels positief en deels negatief. Wij zien alleen de positieve berichten van de publieke programma’s. Op de rampen zoals van de Challenger na dan. Al in 1986 heeft de positieve tak van NASA onnatuurlijke structuren op de manen van Uranus ontdekt. Maar omdat de negatieve groep hen onder druk wilde zetten om er vooral niks over naar buiten te brengen hebben ze de Challenger neergehaald. Dit soort rampen zorgen er ook voor dat de positieve kant van NASA een tijdje stil komt te liggen doordat er eerst allemaal onderzoeken dienen te worden gestart om de oorzaak te achterhalen.

Ook de US military heeft positieve groepen. Zij hebben al anti zwaartekracht middelen tot hun beschikking en hebben daarmee Solar Warden ontwikkeld. De bedoeling van dit ruimtevaartprogramma is om de mensheid tegen de Draco’s te beschermen. Deze waren daar niet blij mee en zijn daarom geïnfiltreerd in Solar Warden onder het mom dat ze de aarde wilden beschermen. Maar ze deden het juist om de Aarde te veroveren. Organisaties zoals Boeing en Lockheed hebben ze ook geïnfiltreerd en deze organisaties zijn daardoor steeds negatiever geworden.

Inmiddels is men met de geheime ruimtevaartprogramma’s ook al druk bezig met het ontginnen van asteroïden. Er zijn asteroïden die volledig uit diamant bestaan. Ze gebruiken hier slaven voor. Bijna al ons belastinggeld wordt besteed aan dit soort programma’s.

In de Keplar krater op de maan is oa een basis gevestigd. Deze basis heeft een diepte van 1 mijl. De lightforces zijn al jaren druk bezig met het verwijderen van verschillende negatieve groepen in ons zonnestelsel. Dit zijn Chimera en Nazi”s. Ons zonnestelsel is al 25.000 jaar bezet door de Chimera groep. Je kunt je voorstellen dat ze in die periode zijn uitgegroeid zijn tot een enorm grote vloot. Er is ook een enorm grote vloot in de Kuiper ring. De lightforces zijn nog steeds druk bezig met het verwijderen van de buitenste ring. Ook de Russen hebben hun eigen geheime ruimtevaart programma dat veel positiever is. Er zijn ook diverse andere VN‐landen door het Ashtar Command benaderd om op hun beurt ook geheime ruimtevaart programma’s te ontwikkelen zodat zij de positieve groepen kunnen ondersteunen. Onder BoraBora is een Pleiadische basis gevestigd.

Ashtar is ca 25.000 jaar geleden geascendeerd en was door de eeuwen heen in staat om zich op aarde te manifesteren, zodat hij ons waar nodig kon helpen.

ESA is een wat positievere groep doordat zij in wat mindere mate geïnfiltreerd zijn, maar is helaas, ondanks de goede intenties, nog steeds wat minder succesvol.

De schepen van de Light Forces zijn rondom voorzien van een Tachyon membraan zodat ze
onzichtbaar worden voor alle radar‐ en detectiemiddelen en ook voor remote viewers zijn ze
hierdoor niet op te sporen.

De binnenste of 1e ring van schepen in ons zonnestelsel valt onder verantwoordelijkheid van Ashtar Command. In 1953 heeft Ashtar zich op de Edwards Air‐Force Base gemanifesteerd aan Eisenhower, een aantal top militairen, Jezuïeten en andere hoogwaardigheid bekleders. Het is algemeen bekend dat Eisenhower destijds onverwachts enkele dagen verdwenen was, omdat hij zogezegd ‘een afspraak met de tandarts had’. Tijdens deze sessie wilde Ashtar hoogwaardige technologie met hen delen op voorwaarde dat alle landen hun kernwapenprogramma’s zou schrappen. Daarmee gingen de militairen en Eisenhower niet akkoord. Ook Putin was vorig jaar ruim een week ‘van de aardbodem verdwenen’. Nu schijnt het zo te zijn dat hij naar een Pleiadische basis in Siberië was. Hier heeft hij informatie ontvangen over de Amerikaanse inval in Syrië en over de rol die Rusland zou moeten spelen in dit conflict onder hun supervisie.

Putin heeft enkele jaren geleden de Rothshilds uit Rusland gezet. De recent openbaar gemaakte ‘Panama papers’ waren een poging van de Rothshilds en George Soros om Putin zwart te maken. Ze hadden er echter geen rekening mee gehouden dat het juist hen zelf wel eens kon gaan treffen. Toen Ashtar in 1953 zijn voorstel had gedaan aan Eisenhower om de mensheid verder te helpen had hij hen ervoor gewaarschuwd dat als ze niet met hem in zee zouden gaan er een andere groep zou volgen die minder aardig was. Dit waren de Draco’s. Zij hebben op dit moment de controle in het westen overgenomen en dat is dan ook de reden dat de Rothschilds, Soros’, andere grote namen en ook onze politici zich zo gek gedragen. Ondanks deze hoopgevende situatie is er helaas niemand die ons zal komen redden. Ons collectief zal dat zelf moeten doen. Maar daarvoor is eerst nog een enorme sprong in ons bewustzijn nodig.

Sinds de Archon invasie in 1996 waren er veel mensen die “de stem van God” in hun hoofd hoorden. Hierdoor dachten veel channelers dat ze ‘ontwaakt’ waren terwijl ze niet doorhadden dat ze juist gebruikt werden om disinfo te verspreidden. Hierdoor moest Ashtar uitwijken naar een nieuwe tactiek. Deze zal wat minder subtiel zijn en 99% van de mensen zal hierdoor, in de hopelijk niet al te verre toekomst, compleet overrompeld gaan worden en niet weten wat zij meemaken. Wat er precies gaat gebeuren kan Cobra nog niet zeggen.

De 2e ring van schepen in ons zonnestelsel is ‘Jupiter Command’ en de 3e ring is van de overige ‘Galactic Forces’. Zij zijn afkomstig uit het hele universum en onder hen zijn ook de ‘Sphere Beings’ waar Corey Goode over spreekt. Zij beschikken over schepen met een doorsnede van 5.000 – 10.000km. Dit zijn ‘Bio‐spheres’ die volledig bestaan uit licht.

Jupiters’ grootste maan Ganymedes heeft het sterkste lichtportaal in ons zonnestelsel (de grote donkere vlek rechtsboven).


In Mount Shasta in Amerika heeft Ashtar Command een belangrijke basis. Vandaar dat daar ook veel UFO’s gezien worden.

De zgn.’Ascended Masters’ hebben ook ooit op aarde geleefd, net als wij. Zij hebben in het verleden een mogelijkheid gevonden om door te groeien naar een hogere dimensie. Voor de Archon‐invasie van 1996 was het voor hen nog mogelijk om zich in onze dimensie te manifesteren, maar sindsdien hebben zij een probleem en lukt het hen niet meer. Zij hebben zich door de hele geschiedenis heen aan ons gemanifesteerd en ook van de Tempeliers is bekend dat zij geregeld bezocht zijn door deze Ascended Masters. De USA Constitution uit 1776 is één van de goede voorbeelden van onze vooruitgang die met hun hulp tot stand is gekomen.

Enkele jaren geleden was er een conferentie bij Mount Shasta waar Cobra ook aanwezig was. Tijdens één van de sessies verscheen Ashtar. Zijn energie was zo sterk dat de aanwezigen het bijna niet uithielden. De vrouw op de foto is lid van één van de positieve drakenfamilies. Zij is hier op aarde om de energie te herstellen. De Pleiadians zijn het zusterras van de mens. Zij zijn overal op aarde en zijn niet als zodanig herkenbaar als we ze op straat tegenkomen. Zij hebben ook een basis op de maan, bij Bora Bora in de stille oceaan en in de Hymalaya. De Boedisten konden deze basis in het verleden vrijelijk bezoeken, maar het werd zo’n populair ‘vakantieoord’ dat China besloot om de toegang tot dit gebied af te sluiten. De MSM in India heeft hier destijds veelvuldig over bericht. Onze vrienden van Sirius zijn hier aanwezig om de positieve trilling te ondersteunen en in stand te houden. Ook zij hebben schepen met een diameter van 500km.

Er is veel walvissterfte doordat de negatieve machten gebruik maken van ‘scalar weapons’. Dit zijn wapens die een sterke energiepuls af kunnen geven door twee tegengestelde sinusgolven te genereren.

Eigenlijk is de menselijke vorm de meest voorkomende levensvorm in het universum.

De controlerende machten hebben ‘Planet X’ op alle oorspronkelijke foto’s weg geretoucheerd en op andere foto’s hebben ze deze ‘12e planeet’ er juist in geplakt. Dit doen ze omdat ze de informatiestroom graag volledig naar hun hand zetten.

Er is een enorm netwerk van ondergrondse complexen op Aarde. De Jezuïet ‘Kircher’ was de eerste die er in de 17e eeuw over berichtte. Onder de Alpen in Zwitserland is er ook een en ook het drinkwater van Zwitserland komt uit één van de ondergrondse zeeën. 33 speeches van St.Germain zijn op internet te vinden.

Zondag 17 April 2016

Wat er nu op aarde plaatsvindt heeft effect op vele andere samenlevingen in het universum. Doordat wij bewust door negatieve lieden klein worden gehouden zijn andere beschavingen niet in staat om door te groeien naar een hoger nivo. De ‘Oort Cloud’ is afgeladen met moederschepen van duizenden andere kosmische rassen. Zij focussen hun energie op onze vooruitgang en volgen het intensief. Deze periode is voor iedereen belangrijk. Daarom is het van groot belang dat wij ons focussen op onze ‘IK BEN’ Aanwezigheid en vrije wil om onze realiteit te willen veranderen.

Er wordt meer dan een miljard per dag aan besteed om het UFO fenomeen te onderdrukken.

Ondanks dat is er tegelijkertijd ook een gelimiteerd disclosure proces gaande door goed willende mensen die hun persoonlijke ervaringen en waarnemingen delen. Er zijn al publieke missies naar de maan en Mars gepland en wordt er ook al gewerkt aan ruimtesondes die naar andere zonnestelsels kunnen worden gestuurd. Over enkele jaren zijn er zo veel ruimteschepen rond de aarde dat we onze huidige situatie snel vergeten zullen zijn. Door de ruime reizen is straks net zo normaal als nu met een vliegtuig. Het is dan ook mogelijk om binnen een kwartier naar Mars te vliegen. Iets waar we nu nog 3 maanden over doen. De controlerende machten zijn nu al niet meer in staat om de Aarde in quarantaine te houden. Dit is ook de reden dat Hilary Clnton aangaf dat ze openbaar zou maken wat er zoal gaande is in Area 51. Zodra dit gebeurt zal het bestaan van Draco’s ook bekend worden en zij
zullen op hun beurt aangeven dat ze al die jaren alleen ‘orders hebben uitgevoerd’.

Ook in de geheime ruimtevaart programma’s wordt veel gebruik gemaakt van slavenarbeid. Zij worden net als wij in duisternis gehouden over de grotere realiteit en leven in de overtuiging dat de aarde lang geleden is geëxplodeerd. De Chimera groep heeft haar schepen verborgen weten te houden voor de Pleiadians en andere positieve groepen. De Chimera groep komt van oorsprong van één van de planeten in Andromeda. Deze mensachtige soort heeft zich destijds zeer diep in de negatieve kant verdiept en ze worden ook wel de gevallen engelen genoemd. Zij hebben destijds ook contact gezocht met de nazi’s.

Zodra “The Event” plaatsvindt betekent dat ook het einde van de dualiteit. Aan de ‘goed‐kwaad’ creatie van de Archons zal dan een einde komen. Ook het ‘plasma plane’ zal dan volledig hersteld worden.

De vluchtelingenstroom die we al een tijdje in Europa zien is licht geïnfiltreerd door negatieve figuren. Zij worden nauwlettend in de gaten gehouden door de light forces en belemmerd zodra ze negatief gedrag vertonen.

Voor de mensen die religies aanhangen zal het een grote opluchting zijn zodra ze ontdekken in welke mate ze gemanipuleerd en klein gehouden zijn. De hel bestaat niet en is als middel gebruikt om ons in angst en onder controle te houden. In het Vaticaans museum is een programmeringscentrum waar het personeel wordt onderverdeeld op hersenkenmerken, zodat ze allemaal in groepen met gelijkgestemden samenwerken.

Wat gebeurt er na ‘The Event’. Het eerste contact zal energetisch en telepathisch zijn zodat we rustig kunnen wennen aan de grotere realiteit. We zijn hier in het algemeen niet voor getraind en er is veel dis‐/ misinfo over te vinden op internet. Ook zullen we ons vertrouwen moeten terugvinden in positieve groepen omdat we allemaal achterdochtig zijn geworden door MSM en allerlei vormen van propaganda. Het grootste deel van onze kosmische broeders en zusters is positief, maar er zal nog veel werk moeten worden verzet om ons aan elkaar te laten wennen. Zij beschikken over simulatiekamers waarin zij kunnen wennen aan onze realiteit. Hoe het is om ziek te zijn of om financiële problemen te hebben. Voor hen zal het moeilijker zijn om zich aan te passen aan onze realiteit dan voor ons aan die van hen. Wij zullen er behoorlijk op vooruit gaan.

Steven Greer heeft protocollen geschreven over hoe het eerste contact kan plaatsvinden.

Na het telepathische contact zal er nog een andere voorbereidende fase zijn. vanaf dat moment zullen wij bekend worden gemaakt met ‘vectoring’. Hiermee krijg je de vaardigheid om telepathisch ruimteschepen te lokaliseren om ze vervolgens met je gefocuste brein naar jouw locatie te laten komen.

Er zijn al privé grondstukken waar het eerste contact zal plaatsvinden. Cobra kan nog niet zeggen waar deze zich bevinden. Openbare grondstukken zijn minder geschikt voor omdat daar wetgeving geldt en de energie nog te veel verstoord is. Bij privé grondstukken kan de eigenaar bepalen of er een schip mag landen en is de verbinding persoonlijker. De grondeigenaren zullen sterke spirituele openbaringen meemaken waarbij ze worden voorbereid op de eventuele landing en het persoonlijke contact. Grondbezitters zullen wereldwijd de MSM opzoeken en de VN zal een speciale divisie oprichten om de situatie te overzien.

Veel derde wereld landen zijn nu al in het geheim druk bezig met het treffen van voorbereidingen. Er zal ook vastgelegd gaan worden hoe als eerste de Pleiadians ons in onze vooruitgang gaan helpen. Zij lijken het meeste op ons en zullen ons daarom niet angstig maken. Er zullen ook individuen worden getraind die op hun beurt weer anderen zullen gaan trainen.

We zullen ook allemaal een training krijgen over hoe wij dienen om te gaan met echte vrije wil. Voor onze huidige slavenmentaiteit zal dan geen ruimte meer zijn. Ook Agartha zal in het proces betrokken gaan worden, al is dat in een latere fase. Er is veel wantrouwen over en weer tussen Agartha en ons. Agarthans zullen op hun eigen manier contact zoeken zodra het juiste moment daar is. Dit contact zal wat eerder fysiek zijn en als eerste met de mensen die het hoogst ontwikkelde bewustzijn hebben. Ondanks dat zal het proces met hen wat meer tijd vergen. Ook de Arcturians zijn nauw betrokken bij onze ontwaking.

De ‘Compression Break Through’ zal een sterke spirituele ervaring zijn voor ons allen en vanaf dat moment zullen ook de Tachyons het aardoppervlak bereiken. Ook de Cintamani stenen zullen op dat moment worden geactiveerd. Voor wat betreft spiritualiteit verkeren wij allemaal nog op kleuterschool‐nivo en ook dat zal dan drastisch veranderen. Het echte werk gaat dan beginnen.

We zullen ontdekken dat er meerdere lagen zijn in spiritualiteit. En dat geldt voor het mentale‐, emotionele‐, astrale‐, etherische vlak etc. Na ‘The Event’ zal ook al het negatieve verdwijnen en wordt het ook veel makkelijker om elkaar te begrijpen. Ook de Ascended Masters kunnen dan weer openlijk materialiseren en wij kunnen dan ook weer ascenderen naar hogere bestaansniveaus of zelfs terugkeren ‘naar huis’. De ziel zal dan via plasma wormgaten terugkeren naar de bron. Er is meer dan één plasma nivo en op deze niveaus kunnen Universums met elkaar communiceren.

Er is een Leyline in Zwitserland die het huis van Billie Meyer met twee andere locaties verbind. Er is een particulier initiatief om een satelliet in een baan rond de aarde te brengen. Vanaf dat moment zullen er interessante foto’s verschijnen van ‘verlichte’ gebieden.

Als gevolg van veel onderlinge conflicten zijn er veel positieve initiatieven om gemeenschappen te creëren mislukt. Dit is mede veroorzaakt door inmenging van Archons.

Er zijn al vele grotten die aan het hoger godinnelijke zijn geweid en deze zijn veelal verbonden aan Agartha. Na ‘The Event’ zullen ook deze bekend worden gemaakt.

Ons eigen lichtlichaam maakt het mogelijk om door de sterren te reizen. Dat hebben wij te danken aan onze hart‐chakra. Hiermee kun je sneller dan het licht reizen. Hierin ontstaat dan een dubbele vortex waarmee wij kunnen reizen. Zodra deze vortexen op volle snelheid roteren ontstaat er een echte Cintamani. Het is eigenlijk interne Asscensie‐technologie. Er bestaat ook externe Asscensie tech. Zoals eerder geschreven wordt deze technologie ook in UFO’s gebruikt om sneller dan het licht te kunnen reizen.

Na ‘The Event’ zullen er overal ter wereld portalen worden opgericht waarmee wij naar andere locaties kunnen teleporteren. Een reis van Zwitserland naar Rio de Janeiro duurt dan hooguit 40sec.

Replicatoren zullen worden gebruikt om allerlei lichaamsdelen, producten, voedsel en medicatie te reproduceren. Deze apparaten hebben basis ingrediënten in reservoirs en kunnen op basis hiervan ongeveer alles maken wat wij nodig hebben. Zodra wij zieke of beschadigde lichaamsdelen hebben kunnen deze worden gereproduceerd en vervangen.

Elke magneet produceert ‘vrije energie’. Er zijn al vrije energie apparaten ontwikkeld die rendabel waren, maar deze apparaten zijn tot op heden nog steeds opgekocht door machtige zakenlieden voor bedragen tot 500 miljoen Dollar. De uitvinders zijn hier helaas nog steeds gevoelig voor. Het is ook maar de vraag of ze wel een keuze hebben. Als ze het geld niet aannemen zullen ze waarschijnlijk om zeep gebracht worden. Geldt ook voor hyper dimensionale geluidssystemen waarmee wij onszelf kunnen genezen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er vrije energie generatoren beschikbaar zullen zijn voor het Event.

Mandala White Star is een apparaat dat wit licht (= volledig spectrum) afgeeft om ons (licht)lichaam te resetten.

In allerlei westerse steden zijn Palmyra triomfbogen gebouwd. In eerste instantie was dit het
initiatief van positieve archeologen die hiermee het drama onder de aandacht wilden brengen dat de originele boog in Palmyra door “IS” vernietigd is, maar de negatieve figuren hebben deze triomfbogen meteen een negatieve lading gegeven door deze bogen energetisch te verbinden met Ba’al.

Het kost vele jaren om channelen onder controle te krijgen doordat het in het begin heel lastig is om contact te krijgen met zuivere bronnen. Veel channelers krijgen contact met Archons zonder het zich te realiseren en brengen daardoor onbewust disinfo naar buiten.

Uitgewerkt getuigen verslag Cobra Conferentie Clarus Zwitserland April 2016

Met dank aan Michel K.