Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 8 mei 2016

Ashtar On The Road: Ashtar: Jullie zijn de Gehouden Belofte en degenen die de Belofte houden! / 26 april 2016 /Susan Leland


Ashtar:
Jullie zijn de Gehouden Belofte en degenen die de Belofte houden!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
26 april 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefde familie! Wij zijn hier in eenheid met jullie in het Licht en de Liefde van Wie Wij Zijn. Wij voelen opwinding en wij weten dat dit bij jullie ook zo is – zelfs als jullie je daarvan niet bewust zijn – want jullie doen mee in deze energie, deze opgewaardeerde en steeds meer omhooggaande energie van Eenheid, van Vreugde! En voor wat Vrede betreft is er een vrolijk makende soort Vrede – helemaal geen ingehouden Vrede. Het is een vrolijk makende Vrede! Frisse lucht stroomt in het hart en de geest van allen.

Voor sommigen is het nog steeds zoiets als het kloppen op de deur van bewustzijn, om het zo maar uit te drukken. Maar steeds meer mensen voelen en bespeuren, begrijpen binnenin, weten binnenin. En het is heel belangrijk dat zij zich ook vertrouwd voelen. Het is allemaal helemaal goed: net zoiets als het gaan naar een sprookjesfilm, nietwaar – waar iedereen nog lang en gelukkig leeft en iedereen – ja, ja – een pot met goud aan het einde van de regenboog vindt, of zoiets. Iedereen is in harmonie en alle Koninkrijken dansen in de weiden enzovoorts, enzovoorts!

Maar er is nog iets om op te vertrouwen en dat is wat wij op dit nu-moment scheppen – en het is voorwaar al geschapen op de Hogere Niveaus – het is gewoon dat wij het naar ons toebrengen. Ik zeg “ons” omdat wij samen met jullie in partnerschap zijn. Wij zouden hier niet kunnen zijn als wij daarvoor jullie toestemming niet zouden hebben. Dat zou niet kunnen, niet alleen niet aanwezig zijn, maar ook niet om door te gaan met het ontwikkelen van de hoeveelheden en de niveaus van de missies die wij mede-scheppen in dit partnerschap met jullie; zonder jullie permissie was dit inderdaad niet mogelijk.

Er zijn er onder jullie die – als jullie je op een of andere manier en niveau bezighouden met de Eenheid die wij zijn – een warm gevoel krijgen, zoals jullie dit noemen. Wel, dat is bij ons ook zo! Wij willen alleen maar graag dat jullie dit weten. Wij kunnen dan wel wezens van Licht zijn – omdat wij op deze manier het best kunnen helpen, het meest kunnen steunen en jullie optillen – maar wij hebben gevoelens, weet je?

Wij zijn ons heel goed bewust van Liefde! En wij zijn ons bewust van jullie toenemende interesse en jullie welkome uitnodiging, als jullie willen, en, laten wij duidelijk zijn – van de Liefde die verder doordringt!!!

Wij weten uit onze observaties, vanuit het perspectief dat wij op jullie hebben – en dat is het LiefdesLicht – dat jullie steeds meer omhoog gaan als leden van de mensheid. Wij verzekeren jullie dat de andere koninkrijken naast jullie staan en al in de Hogere Gebieden zijn omdat dit hun missie is en de belofte die zij hebben gehouden, net zoals jullie dit doen!

Het is dus heerlijk om te zien en te voelen – samen met jullie te observeren en te voelen – dat dit vertrouwen toeneemt, of moet ik zeggen: “zich zoveel meer ontwikkelt? Vergis je niet. Het is er altijd geweest in het deel van jullie dat dit perspectief had. Maar wij weten dat ieder van jullie een lange, lange, lange Weg is gegaan naar je eigen ascensie.

Ik wil dit met jullie delen: – de meesten van jullie, met name de senioren onder jullie – zullen weldra worden verjongd en weer jongeren zijn – jullie hebben in je levens gekozen voor enkele zeer uitdagende paden, nietwaar? Jullie hebben langer geleefd dan de jongeren en dus kunnen wij stellen dat jullie meer van jullie momenten op deze paden hebben gehad. Wel, het einde is in zicht, als jullie het al niet hebben bereikt! Dit is het eerste wat ik jullie wil verzekeren. Laten wij hier niet verder op ingaan omdat dit een Hoog Vibrationele, Hoog Dimensionale plaats is waar wij zijn! Daarom wil ik jullie dit verzekeren.

Jullie zouden niet naar deze plaats zijn gekomen, nietwaar, zonder een niveau van Vertrouwen in je wezen, een soort begeleiding die tegen jullie zegt: “Het gaat allemaal veranderen. Je hebt hier een mogelijkheid. Je kwam hier om deel uit te maken van de veranderingen. Laten wij hiermee doorgaan! Laten wij deze veranderingen mede-scheppen in je eigen wezen en laten wij verder gaan en anderen helpen om hetzelfde te doen!”

Jullie hebben dus alle mogelijkheden om te laten zien wat jullie hebben geleerd en als jullie je op dit moment uitbundiger voelen, vrolijker, dan in de voorgaande momenten, wel, dan hebben jullie dit verdiend! Jullie verdienen het, jullie hebben het verdiend want jullie hebben een lange weg afgelegd!

En dit is precies waar jullie bedoeld waren te zijn in dit moment zoals jullie tijd meten en in jullie tijdlijnen!!!

Er is hier niemand van jullie die hier niet is om te slagen op dit Pad, maar jullie moeten het vertrouwen hebben, en jullie moeten Weten dat er mateloos van jullie wordt gehouden, dat jullie een nog ongelooflijke hoeveelheid LiefdesLicht in kunnen brengen om jezelf en anderen energie te geven en dat Julie de Gehouden Belofte Zijn!!!  Dit klopt! Jullie, in jullie ontwikkelende zelven, in jullie ascenderende zelven, jullie zijn De Houders van de Belofte en de Gehouden Belofte voor anderen die na jullie komen, die misschien niet het niveau van vertrouwen hebben ontwikkeld dat jullie op dit moment hebben, maar die de mogelijkheid in zich hebben om dit te doen omdat zij de kennis hebben.

Het is misschien opgesloten op een plaatswaar zij de sleutel nog niet voor hebben. Maar jullie hebben de sleutels en het is aan jullie om te delen wat jullie weten en waarop jullie vertrouwen!

Het is allemaal goed en wel om te zeggen: “Wel, ik hoorde Tara en Rama* dit en dat vertellen.” Hebben jullie de Waarheid zelf geaccepteerd? Weten jullie hoe je Waarheid kunt onderscheiden? Wat jullie er ook van vinden, draag het uit, draag het voorwaarts. Vertrouw erop dat jullie precies zijn zoals bedoeld toen jullie voor het eerst in een lichaam kwamen. Vertrouw erop dat jullie zelf, ieder van jullie, de mogelijkheden heeft om een veranderaar te zijn, als jullie dit willen, van welke omstandigheden dan ook die jullie veranderd willen zien!  Breng het LiefdesLicht in en voeg dit overal toe!!!

Dit zal niet altijd makkelijk zijn, het zal niet het eerste zijn waar jullie aan denken te doen. Wij begrijpen dat er tijden zijn waarin jullie alleen maar onder de dekens willen kruipen en je verstoppen omdat de dingen behoorlijk benauwend zijn waar jullie je bevinden. Kijk naar het goede nieuws, het vreugdevolle nieuws, het vrolijke nieuws en laat de rest gaan – als dit het is dat jullie binnen je eigen energievelden beïnvloedt omdat het aan jullie is om mee te doen in de Eenheid, om de aanwezigheid van iedereen in het Ashtar Commando te voelen, iedereen van de Hoger Dimensionale Gebieden van LiefdesLicht en ja, iedereen in, onder en op de planeet Aarde!

En als degenen die donkere hoedendragers zijn geweest en daarmee doorgaan – althans, schijnbaar daarmee doorgaan – weet dan gewoon dat ook zij ergens in zichzelf de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen zoals jullie dit doen. Nodig hen uit om op het Pad te komen! Sommigen zullen het doen, anderen niet. Dat is niet jullie zaak. Het gaat er gewoon om de uitnodiging uit te breiden zoals jullie dit ook zo heerlijk naar ons toe hebben gedaan door jezelf te openen, om je te openen voor het LiefdesLicht, voor het zijn in deze grootse Eenheid van Liefde en om de scheppers te zijn, de bestuurders, de managers van je eigen leven en je eigen manier van leven!  

Het maakt niet uit dat er ook andere planeten zijn die achteruit gaan, enzovoorts, enzovoorts. Als jullie de sterren volgen en deze informatie willen hebben, op alle manieren, doe dit dan, astrologisch, fysiek, mentaal, sociaal, politiek of welk ander genre dan ook, maar kijk er niet naar alsof het jullie op welke manier dan ook schade toebrengt of tegenhoudt bij jullie vooruitgang omdat dit de manier is waarop wij jullie zien, Lieve Mensen!!! Vertrouw op ons woord als jullie jezelf misschien niet vertrouwen. Doe met ons mee! Laat jezelf de gloed van de warmte, van de bries van wetenschap voelen dat wij jullie zien zoals jullie werkelijk zijn!

Vertrouw jezelf, geliefden, en weet dat alles goed is en zelfs nog beter gaat worden in al jullie innerlijke koninkrijken. Want jullie zijn waarlijk Goddelijk. Jullie zijn degenen die je Beloften Houden, De Houders van Beloften – jullie levens, jezelf – jullie Zijn de Belofte die jullie zo lang geleden deden toen dit grootse avontuur op de planeet Aarde begon!

Welkom dus in onze Eenheid, in onze Vrede, onze Vreugde, en bovenal, onze Liefde. En dank jullie wel omdat jullie hier bij ons en onze Familie van Ashtar on the Road waren.

En zo is het.

Saluut!

*Tara and Rama's A&A News Reports:

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, April 26, 2016. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.