Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 10 mei 2016

Aranuth: Alessandro: Positieve Energiefocus / 5 mei 2016 /Malcolm Bell

Aranuth:
Alessandro: Positieve Energiefocus
5 mei 2016 /Malcolm Bell
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Hallo allemaal. Ik ben blij om deze nieuwe channeling vrij te geven: Positieve energiefocus door Alessandro. 

Het is weer zo’n tijd; er is een nieuwe boodschap doorgekomen en oh, boy, het is een mooie. Alle gechannelde boodschappen zijn “mooi” in zoverre dat zij allemaal behulpzame kennis, informatie en begeleiding bevatten voor onze toekomstige evolutie en ontwikkeling, maar deze boodschap over Positieve Energiefocus van een voor mij nieuwe gids, Alessandro, leek heel erg aan te slaan bij degenen die deze live sessie bijwoonden. Een dierbare ziel in het publiek merkte op dat er meer dan een paar gidsen lijken te zijn die in de rij staan om door mij heen te komen……en Alessandro is de laatste. Hij heeft gezegd dat hij terug zal komen en zodoende kunnen wij uitkijken naar zijn volgende bezoek.

Het was echt groots om weer terug te zijn in Ravenshoe en vele vrienden en bekenden te ontmoeten. In de laatste paar maanden is mijn maandelijkse regelmaat voor wat de channelings betreft een beetje verstoord, maar toch, ik ben weer terug en dus kunnen wij uitzien naar het regelmatig ontvangen van boodschappen.

Boodschap:
Goedenavond, dierbare zielen van het licht; in het licht. Mijn boodschap van vandaag is voor jullie niet gewoon: “van het licht”; hij is van de “vibratie binnen het licht”. De vibratie/s zijn verbonden met het licht. Deze term is jullie bekend. Maar jullie zijn toch niet helemaal bekend met wat het licht samenstelt. Wat is het “licht”? Ja, het licht is zichtbaar, je kunt het ook bespeuren en voelen. Het kan jullie beïnvloeden en dit doet het ook, niet alleen maar als licht. Als jullie het licht zouden ontleden zouden jullie daarin een vibratie aantreffen. Dit is de vibratie van creatie. Niets is geschapen zonder dat het een vibratie heeft. Waarom dingen tot manifestatie komen is omdat wat jullie proberen te manifesteren, wat jullie in je licht proberen te brengen, naar jullie planeet, een match moet hebben met de Universele Vibratie.

Wat jullie dus verlangen is van een andere vibratie dan de vibratie die in het licht is. Als het niet verenigbaar is, is er geen manifestatie.

De reden waarom ik hier vanavond met dit statement begin is om het te hebben over wat wij zijn. Wat er gaat volgen is direct in relatie met de vibratie binnen het licht. Voordat ik verder ga wil ik zeggen dat de term “vibratie binnen het licht” niet helemaal correct is. Het is geen enkelvoudige vibratie. Het is een veelvuldigheid van vibraties.

De kunst is het selecteren van de juiste vibratie die zal matchen met jullie verlangen en……. bingo! Daar is de manifestatie. Waar ik jullie allen aan wil herinneren is, en ik begrijp dat velen van jullie hier niet eens over nadenken, dat jullie gewoon een combinatie van vibraties zijn. Jullie vibreren op een voorbestemde frequentie maar binnen deze vibratie – die in de vibratie van het Al is – is jullie unieke individuele vibratie. Al jullie naar je familie kijken, naar de vrienden, jullie bekenden, hebben jullie gemerkt dat zij niet beantwoorden aan, resoneren met of vibreren op dezelfde frequentie als die van jullie individueel. Jullie zijn allemaal unieke, soevereine individuen. Elk op dit moment geïncarneerd mens op deze planeet heeft een andere opzet, combinatie en waarde van vibraties die hun eigen enkelvoudige individuele vibratie samenstellen.

Begrijpen jullie dit? Het is dus dwaasheid om te verwachten dat je vrienden, je familie, je bekenden vibreren op precies dezelfde frequentie als jijzelf….. gewoon omdat zij allen op een ander niveau van ervaren, van ontwikkeling, van vooruitgang, van bereikte dingen, zitten. Er zijn er geen twee hetzelfde! Er zijn er veel die op elkaar lijken, maar zij zijn niet hetzelfde!

Ik zou willen dat jullie hier eens over nadenken: de samenstelling van vibraties die momenteel jullie planeet nadert en omspoelt kan, en wordt, beïnvloed door de vibratie die jullie, alleen en collectief, uitstralen.  

Om dit eenvoudiger te stellen: laten wij zeggen dat jullie willen dat jullie een verandering wensen op jullie planeet, in jullie structuren. Hoe bereiken jullie die verandering.

Allereerst dienen jullie een vibratie uit te zenden die vanuit het hart komt. Hij moet van een kwaliteit zijn die een echt hart-gevoeld verlangen uitdrukt. Hij moet deze kracht hebben, dit vanuit het hart gevoeld verlangen.

Jullie moeten ook intentie hebben; jullie moeten de intentie hebben dat jullie verlangen is gefocust op een bepaalde uitkomst. Wat is uitkomst? Jullie willen iets inbrengen: jullie willen iets scheppen; jullie willen iets manifesteren; of jullie willen een bestaande situatie of structuur op jullie planeet veranderen.

Jullie denken onder geen voorwaarde, of onderzoeken, of denken over wat de huidige situatie “is”. De huidige situatie “is” al zo en heeft niemand nodig om hem te ontleden of te halveren. Hij is genesteld. Hij is in werking. Wat willen jullie doen? Jullie willen hem vervangen? Dan willen jullie niet matigen wat jullie al hebben; wat er al is, jullie willen het veranderen. Hmmmm? Laat het…. Omdat zeer snel zullen jullie het terugsturen naar het Universum….. als energie. Wat jullie verlangen is een hele set nieuwe omstandigheden, dingen of structuren daarvoor in de plaats. Geef geen aandacht aan wat er is geïnstalleerd en wat er al is. Het staat op het punt om teruggestuurd te worden.

Als jullie dus veel dingen op jullie planeet willen veranderen, jezelf, je gemeenschap, je structuren, alles; wat jullie dan moeten doen is duidelijk aangeven wat jullie “ideaal” is. Wat is jullie ideaal voor deze realiteit? Focus je op je ideaal.

Jullie hebben nu dus een ideaal; jullie hebben de creatieve energie met de vibratie daarin…. in het ding dat jullie willen inbrengen. Jullie verlangen dat dit ideaal gaat plaatsvinden. Jullie hebben dit ideaal nodig om te manifesteren. Dus, terwijl jullie je energie focussen op creatie en manifesteren van het ideaal of die situatie, is er het Universum zelf, het altijd draaiend wiel, als een pokermachine. Als de omstandigheden rijp zijn voor manifestatie….. klik, klik, klik…. raak!

(Alessandro gebruikt zijn rechterhand en tekent het draaien van kleine wielen terwijl de linkerhand in grotere cirkels draait om te laten zien hoe het Universum draait)

Energie/ Vibratie! Raak! Kleine en grote wielen klikken ineen als de pictogrammen van een pokermachine. Het zal niet manifest worden als het Universele Wiel van Creatie geen overeenkomstige vibratie kan vinden binnen jullie verlangen. Dit is de reden waarom zoveel van jullie moeilijkheden hebben  en waarom jullie een specifieke situatie of zaak op jullie planeet niet kunnen veranderen.

Wij zijn ons ervan bewust, zeerbewust, dat jullie groepen vormen; jullie hebben een specifieke intentie om in te brengen, te scheppen, te manifesteren wat jullie verlangen.

Wat zou gunstiger zijn voor ieder van jullie zielen in deze groep, of het nu een grote, middelmatige of kleine groep is, een lokale groep of wereldwijde groep; iedereen in deze groep moet zich focussen en dezelfde vibratie vasthouden.

Jullie moeten je gezamenlijk precies focussen op wat jullie willen inbrengen – niet ieders individuele versie daarvan! Wat willen jullie inbrengen? De groep, de massa zielen moeten overeenstemmen om een blauwdruk te kunnen scheppen zodat zij allemaal in synchroniciteit de woorden zingen of hetzelfde lied in harmonie zingen omdat zij allen verschillende ideeën hebben over hoe dit bereikt dient te worden en over wanneer het bereikt dient te worden en dan zijn er nog betrokkenen die kijken naar wat er al bestaat in plaats van zich te focussen op wat zij willen inbrengen, wat zij willen scheppen en manifesteren; zij focussen zich op hoe zij kunnen prutsen aan wat er al is en hopen erop dat zij “het lelijke eendje wat is” kunnen veranderen in een prachtige zwaan.

Allen moeten dezelfde focus en visie hebben met de intentie dat de focus van hun intentie manifest wordt!

Wel, kinderen, laat mij jullie vertellen dat wij maar zelden een groep zien die intentie heeft om te focussen op het lelijke eendje dat een prachtige zwaan wordt. Zelden, zelden! Vergeet het maar! Wat Is, Is! Laat het zijn! Waar jullie naar zoeken is wat wordt verlangd: wat er kan zijn, niet naar wat er al is….. naar wat kan zijn! Wat verlangen jullie? Heeft iedereen hetzelfde beeld van wat er wordt verlangd? Ja?

Okay, wij hebben nu alle ingrediënten bijeen. Het rad draait dus (rechterhand draait kleine wieltjes en het wiel van het Universum, linkerhand toont een veel groter rad – het Universum) tik, tik, tik, Match! Manifest!

Nu even terug naar mijn woorden toen ik deze bijeenkomst opende: nu kunnen jullie het in verband brengen wat ik als eerste zei en waar ik het zojuist over had.

Ja, elk individu kan wensen om een situatie, een zaak of iets anders te scheppen of te manifesteren – dat is puur verbinden aan hun eigen pad, hun eigen bestaan, hun eigen ervaringen in het spel….. dat is alleen voor het individu persoonlijk. Ja, jullie kunnen dit scheppen. Toch moeten jullie ook aandacht schenken aan wat ik eerder zei over het laten gaan van het oude, van dat “wat is.” Denk er zelfs niet aan! Adopteer de houding: dat wat normaal gesproken opereert of bestaat, is er niet meer en telt niet meer mee. Focus je alleen op watje wel in wilt brengen. Als je dus uitsluit wat “er is” is er een vacuüm…… en hoe vul je een vacuüm?

Schep iets om het te vullen, manifesteer het; maar gebruik van je eigen persoonlijke energie, je eigen persoonlijke vibratie tot een niveau van verenigbaarheid dat je zelf wilt. Jullie zullen verschillende gradaties van succes hebben en natuurlijk, als ik zeg “verschillende gradaties van succes” komt dit omdat wij verschillende graden en niveaus van voortgang hebben, van begrip en energie; de variatie is er altijd. Dit kunnen jullie dus zelf doen. Jullie eigen persoonlijk individueel niveau.

Hoe gaan jullie alleen of als groep nu iets in jullie driedimensionale wereld, in jullie wereld, op jullie planeet, manifesteren? Wel, allereerst moeten jullie dezelfde woorden van hetzelfde lied zingen uit hetzelfde boek en in dezelfde toonhoogte. Match! Jullie persoonlijke verlangens en zaken die jullie willen scheppen, wel, laat die achter je, voor zover dit gaat. In de huidige situatie in jullie wereld hebben wij dus een paar situaties waar jullie echt naar moeten kijken, heel goed moeten onderzoeken. Allereerst: wat is het pad van jullie planeet? 

Wat is het opgezette, concrete pad, evolutieplan en de vooruitgang van de planeet Aarde. Wij moeten hierover nadenken. Jullie planeet is een levend ding. Hij heeft een pad en hij heeft zijn eigen ervaringen en lessen….. net zoals jullie die hebben. Deze Aarde, deze driedimensionale ervaring, deze illusie, ha, ha, ha….. deze illusie is jullie schepping, heeft zijn eigen pad en evolutie en daarbij ingesloten zijn natuurlijk de ervaringen en de lessen omdat deze driedimensionale planeet, jullie zielen, en alle zielen van deze vibratie en in deze vibratie, ook je eigen individuele pad van evolutie en ervaringen en lessen hebben. Wij hebben in dit concert dus een duet.

Jullie planeet en jullie individuele zelf bewandelen je pad, ervaren hoe het zich ontvouwt, ontwikkelen je, hebben ervaringen en lessen – en hopelijk leren jullie en hebben jullie hier voordeel van.

Zo is de planeet Aarde dus. Hmmmm, daar hebben jullie nooit over nagedacht! Ik kan het zien. Jullie hebben daar nooit over nagedacht. Nu merken jullie dus dat jullie en de Aarde samengaan met het pad van de Aarde en haar vibraties. Jullie zijn gemixt. Jullie zitten allemaal in deze mix. Jullie vibratie en die van de planeet zijn Een. Alles is in de Bel van Illusie en in deze bel is er een vibratie en alles marcheert naar die planetaire vibratietoon.

Nu nog een ander stukje van de legpuzzel. Er vanuit gaande dat dit een driedimensionale planeet is met een eigen pad en eigen individuele ervaringen en lessen, zijn jullie daarmee in overeenstemming, jullie marcheren gezamenlijk in deze driedimensionale vibratie. In die vibratie ontwikkelen jullie je, hebben ervaringen, jullie lessen, en doen myriaden andere dingen…. en er zijn myriaden andere dingen die meegaan met jullie evolutie. Jullie planeet heeft dus een eigen vibratie en een eigen bestemming. Bestemming! Jullie, elke ziel, elke levende cel, elke levende cel heeft zijn bestemming, heeft zijn pad; het heeft een bestemming.

Als jullie dus je planeet willen veranderen, verwijder dan je solitaire zelf van je solitaire persoonlijke verlangens; heb niet de intentie om iets voor jezelf te scheppen – stop het in de kast, stop het achter het gordijn. Nu moeten jullie er even aan denken dat de planeet een pad en een bestemming heeft. Jullie als individuen hebben een pad en een bestemming. Jullie willen dus iets op jullie planeet veranderen. Jullie willen een aardbeving voorkomen? Jullie willen vulkanische erupties tot zwijgen brengen? Willen jullie de zee kalmeren, de overstromingen? Begrijpelijk, jullie hebben geen manier om te weten wat de bestemming van jullie planeet is.

Jullie hebben geen manier of begrip om te weten welke evolutionaire gebeurtenis, ervaring, les of iets anders bij het pad van de Aarde hoort. Jullie hoeven jezelf niet op te jagen. Jullie begrijpen dit niet. Jullie hoeven niet meer te weten dan de wetenschap dat jullie planeet een bestemming heeft. En in die bestemming, in dit briljante verhaal van gebeurtenissen kunnen jullie dit niet zien, maar jullie weten dat het er is en dat jullie het dus toestaan. Waarom staan jullie het toe als jullie het niet kunnen veranderen? Bestemming.

Nu, jullie willen iets veranderen op jullie planeet. Is het oorlog? Is het ziekte? Is het de pest? Is het hongersnood? Wel, er zijn enkele zaken die het waard zijn; enkele waardige doelen om te selecteren en er de verandering in te brengen die jullie als focusgroep willen veranderen. Een individu, zoals ik al eerder vertelde, zal niet genoeg kracht hebben om het Wiel en de radertjes op hun plaats te laten vallen…. laat de planeet dus haar eigen bestemming. Ik heb het nu over aarde-gebeurtenissen. Laat de planeet haar bestemming. Ja, stuur haar liefde en licht. Stuur liefde en licht!!!

Niet om het te veranderen maar om te helpen haar bestemming te bereiken. Met wereldziekte, honger, pest, agressie en alle doelen voor verandering. Nogmaals, focus je op “wat is!” Ja, doelen, doelen voor verandering. Is het gek om te zitten nadenken over hongersnood in Afrika? Jullie zullen niets bereiken, absoluut niets, omdat jullie je focussen op het negatieve dat er al is. Jullie focussen je niet op het binnenbrengen van iets moois. Jullie focussen je op het negatieve dat er al is. Focus je niet op”wat al is” Jullie zullen niet veranderen “wat is” jullie zullen het in de vuilnisbak gooien.

Gelukkige, gezonde mensen met heldere ogen, spelende kinderen, blije families, een blij land met alle overvloed waar zij mogelijk van kunnen dromen. Er is een doel! (luid geklap) En er zijn nog veel meer doelen waaruit jullie kunnen kiezen. Zoek een niveau van verbondenheid, acceptatie en overeenstemming met vele andere zielen als jullie kunnen, met een groep van 10, 100, 1.000, een miljoen over de hele wereld. Als jullie dit kunnen regelen, bemoedigen, alle zielen bijeenbrengen voor die speciale situatie; als jullie het met hen kunnen bepraten en verzekeren dat niemand zich focust op “wat is” – dat is in de vuilnisbak – en je alleen focussen op wat jullie willen scheppen, op wat jullie willen manifesteren.

Als jullie een anti-oorlogbeweging hebben, zou deze beweging geen agressieve, bijtende, verstorende activiteiten moeten hebben vanwege “wat is” omdat dit de situatie alleen maar versterkt. Het ideaal voor zo’n anti-oorlogsgroep, anti-terrorismegroep zou zijn om helemaal te vergeten “wat is” en zich collectief te focussen op wat zij in willen brengen, welke situatie zij willen installeren.

Als jullie je niet focussen op het negatieve van het heden – jullie waren het ermee eens dat het in de vuilnisbak is gegooid – hebben jullie nu een vacuüm dat ingevuld kan worden. Het vacuüm dat jullie willen vullen met vrede, harmonie, samenwerking tussen staten en internationale handel en commercie. Focus je daarop!!!

Niemand zou zich moeten focussen op de eigen versie ervan omdat jullie de vibratie uitsturen van (laat de hand steeds lager en lager gaan) zzzhhh, zzzhhh, zzzhhh, en als jullie het Wiel van het Universum van Creatie aan het draaien willen hebben naar een positie waar dit allemaal in lijn komt, moeten jullie je allemaal focussen op de groepsvisie van wat jullie binnen willen brengen en dus hebben jullie de macht van 10, 100, 100, 10 miljoen zielen die zich allemaal focussen OP HETZELFDE BEELD, HET ENE STEL WOORDEN, HET ENE LIED, DIE ENE MUZIKALE SCORE ZONDER VARIATIE, ZAL HET GEBEUREN! (knipt met zijn vingers) Gewoon zo! Jullie hebben mijn garantie dat het dat het zo zal gebeuren!

In de Gebieden – hoewel dit niet belangrijk is – waar ik mij ophoud, en vele anderen met mij, kunnen wij dit zien. Wij begrijpen dat de bevolking van deze planeet nog een lange, lange weg heeft te gaan, zelfs als zij met elkaar gaan communiceren en zich ervan verzekeren dat iedereen begrijpt wat de exacte en precieze situatie is die zij willen scheppen en manifesteren. Het zal gebeuren, echt. Ga dus door, in isolatie, individueel of in groepen, om je te focussen op wat jullie als oneerlijkheid zien en onthoud dat individuen of grote groepen, zelfs als zij zich focussen op en exact hetzelfde beeld bezittenvan wat zij willen manifesteren, houd in gedachten dat de planeet haar eigen bestemming heeft.

Wij hebben nu dus drie setjes omstandigheden. Wij hebben jullie, lieve zielen, die individueel willen scheppen en een betere situatie willen hebben in jullie wereld; dan hebben wij jullie groepen die eraan werken om positieve verandering te brengen op de planeet en allen die zich daarop bevinden; en dan hebben jullie de planeet zelf, jullie planetaire vibratie, die haar eigen evolutionaire pad volgt naar haar eigen uiteindelijke bestemming.

Wij moeten hen in de rij zetten en er een uitkiezen en die tot manifestatie willen brengen. En dan hebben wij nog het Universum dat in lijn moet komen, net zoals bij de analogie van de pokermachine die ik eerder heb gebruikt. Het moet allemaal in lijn zijn, rood, rood, rood, rood, match, Bingo! Manifestatie. Ik realiseer mij ten volle dat jullie deze gedachtegang misschien al hebben gehoord, maar jullie hebben er zelf nog niet over nagedacht; misschien hebben jullie nooit nagedacht over alle mogelijke variaties, maar dat is allemaal in orde. Het is allemaal goed. Jullie zijn hier voor de lange adem. Jullie zijn hier allemaal om te ervaren, te groeien, te ontwikkelen, je uit te breiden, en dit maakt daar allemaal deel van uit.

Ik denk dat wij het hier nu bij moeten laten, mijn vrienden. Hopelijk hebben jullie van mijn boodschap genoten ook al hebben jullie nooit eerder van mij gehoord. Jullie hebben nooit eerder van mij gehoord. Ik kwam door bij dit kanaal om behulpzame informatie en advies bij jullie te brengen. Mijn naam, het doet er heel weinig toe, is Alessandro. Ik zal vaker bij jullie komen. Ik hebeen contract met dit kanaal en wij zullen beiden dit contract erenom meer informatie, begeleiding, kennis te brengen. Vraag erom en ik zal het brengen.

Een andere dag, een andere tijd, een andere discussie, een ander onderwerp.Ik heb hiervan genoten, mijn eerste bezoek. Ik zal dit onthouden.

Goedenavond, lieve zielen en geniet van je pad.

Ik wens jullie een goede gezondheid, vreugde, geluk, overvloed en vele zegeningen.

Malcolm.

Deel dit!