Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 22 mei 2016

Aartsengel Raphael: De Toekomst van Genezing / 20 Mei 2016 / Natalie Glasson


Aartsengel Raphael
De Toekomst van Genezing
20 Mei 2016 / Natalie Glasson

Ieder persoon op de Aarde heeft de bekwaamheid om genezende vibraties te ontvangen en te accepteren, of het nu van een ander menselijk wezen is of vanuit een innerlijk vlak wezen of het Universum van de Schepper. Om genezing te ontvangen is een goddelijk recht voor alle Zielen op de Aarde of de innerlijke vlakken. Het is ook belangrijk om te beseffen dat het ieder persoon diens goddelijke recht en natuurlijke bekwaamheid is om genezende energieën vanuit hun wezen naar zichzelf en anderen tot uitdrukking te brengen. Dit betekent dat ieder persoon genezen kan worden en de genezer kan zijn. Wanneer jij je goddelijke recht en natuurlijke bekwaamheid beseft, bekrachtig jij jezelf. Het Universum van de Schepper verstrekt altijd genezende frequenties aan jullie, en via jullie is het eenvoudig jullie keuze als tot of je het alleen wenst te ontvangen om jezelf te ondersteunen, of het met anderen in behoefte wilt delen.  

Heel veel mensen geloven ook dat om een genezer te zijn, er een noodzaak is om begeleid of geïnstrueerd te worden over hoe de genezende energieën tot uitdrukking te brengen. Er zijn vele organisaties die jullie zullen ondersteunen aangaande deze kwestie op de Aarde en de innerlijke vlakken; zij bieden een diepgaand begrip aan, terwijl zij jullie aanmoedigen om verantwoordelijkheid te nemen voor jullie genezende bekwaamheid. Zij mogen jullie besef focussen op bepaalde genezende energieën in het Universum van de Schepper waar jullie een beroep op kunnen doen om met jullie samen te werken. Dit werd voor enige tijd het geaccepteerde traject om een genezer te worden, hoewel in deze tijd van Ascentie heel veel mensen in hun eigen tijd en ruimte zich bewust aan het worden zijn van hun genezende bekwaamheid en de genezende energieën welke hun ziel van hen wenst om door te brengen. Het is verwant aan een dagende herinnering of een activering van jullie goddelijke recht. De vibratie van de Aarde en de mensheid is aanzienlijk aan het versnellen en veroorzaakt bij velen om zich hun waarheid te herinneren; hun natuurlijke genezende vaardigheden en uitlijningen.

Als je natuurlijke genezende bekwaamheid aan het activeren is, mag je hitte of een tintelende sensatie in je handen, voeten en zelfs in je borst, wenkbrauwen of kroon ervaren. Dit mag zich op bepaalde tijdstippen voordoen of zelfs onophoudelijk gedurende je dag. Denk eraan dat ieder deel van je lichaam de bekwaamheid heeft om genezende energie tot uitdrukking te brengen. Je mag energie door je lichaam heen voelen stromen zoals een elektriciteitsstroom. Weet dat als je genezende bekwaamheid ontwaakt, je volledige wezen en fysieke lichaam zich aldus openen en uitbreiden. Dit mag een diepe schoonmaak op vele niveaus creëren, verbeterde gevoeligheid en verhoogde intuïtieve gevoelens. Jullie natuurlijke genezende bekwaamheid ontwaakt niet vanuit een vroeger of gelijktijdig leven; het ontwaakt vanuit jullie originele energieën, de waarheid en essentie van jullie wezen; jullie Ziel, welke een expressie van de Schepper is.

Heel veel mensen mogen zich de genezende technieken herinneren die zij gebruikt hebben in andere levensspannen en zij mogen zich begeleid voelen om deze gaven wederom te delen. Echter, het is de genezende bekwaamheid van je Ziel welke in deze tijd van Ascentie activeert en ontwaakt. Een genezende bekwaamheid uitgelijnd met de vibratie van de waarheid van je Ziel. Dit mag een genezing zijn die je gebruikt hebt in vele levenspannen; het is de zuiverste expressie beschikbaar voor jou via je Ziel. Er mogen ook vele genezende vibraties zijn welke je Ziel door jou heen channelt, elk van deze zal een specifiek doel en specifieke betekenis hebben voor jou, terwijl het jou toestaat anderen te dienen.

Je Ziel diens Genezende Bekwaamheid Activeren
Of jij jezelf al als een genezer her/erkent of niet, neem de tijd om vreedzaam in meditatie te zitten of omringd te zijn door prachtige natuur.

Herhaal: “Ik ben een genezer, ik belichaam en breng mijn Ziel diens genezende bekwaamheden tot uitdrukking” Focus op je Zielster Chakra boven je hoofd, adem in en uit dit gebied. Sta de energie en de natuurlijke genezende bekwaamheden van je Ziel toe op te bouwen als een bron van Licht in deze gebieden.

Plaats dan je focus binnenin je Aardester Chakra onder je voeten, adem in dit gebied totdat je de energie van je Ziel voelt opbouwen.

Breng de aandacht van je geest naar je hartchakra of hogere hartchakra, de energie van je Ziel herkennend. Straal deze energie in alle richtingen uit, jezelf toestaand om goddelijk geïnspireerd te zijn door de begeleiding van je Ziel aangaande je genezende bekwaamheid.

Je ziel lijnt je ogenblikkelijk uit met de genezende frequentie welke het jouw wenst tot uitdrukking te brengen, hetgeen een aspect van je Ziel of een frequentie mag zijn vanuit het Universum van de Schepper. Je Ziel mag met jou de manier delen waarop je de genezende energie tot uitdrukking kunt brengen of mag eenvoudig de energie door je wezen heen gutsten, jou uitnodigend om het waar te nemen. Het is belangrijk om te beseffen dat hoe meer je deze oefening uitoefent, hoe groter de ervaring en het begrip zullen worden. Je kunt dan de energie expressie gebruiken om je eigen genezende reis te ondersteunen, terwijl je toegang krijgt tot een groter begrip van diens invloed op je wezen, aldus de verantwoordelijkheid nemend voor de energie die je tot uitdrukking brengt. Een overtuiging zal manifesteren dat je de bekwaamheid hebt om iedere situatie in je werkelijkheid met gemak en volmaaktheid te genezen.

Ieder persoon is van nature een genezer en geneest, uitgelijnd met de Schepper, op een volmaakte manier.

Met de genezende bekwaamheden van je Ziel, zal het ontwaken van je Ziel jou bewust maken van bepaalde energiefrequenties dat het van jou wenst om tot uitdrukking te brengen. Dit verbindt in/naar een energetische verschuiving welke zich nu op de Aarde voordoet. Doorheen talrijke beschavingen en gebieden van de Aarde, hebben de mensen diverse genezende technieken gepraktiseerd en tot uitdrukking gebracht. De genezende frequenties en informatie betreffende de genezingsmethodes verblijven nog steeds in het land waar zij beoefend werden. Moeder Aarde stuurt nu haar eigen genezende energieën dwars over Haar lichaam heen met het doel van alle geschikte genezende frequenties en methodes te activeren die in het land verankerd zijn. Sommige van de genezende frequenties mogen verloren geweest of lang vergeten zijn. Er is nu een mogelijkheid voor oude en zeer nodige genezende frequenties en begrippen om terug te keren naar het bewuste besef van de mensheid. Dus, de kennis van genezing van de mensheid, specifiek het genezen van het fysieke lichaam, zal immens vooruitgaan en ontwikkelen. Dit zou een nieuw begrip kunnen veroorzaken met betrekking tot het ondersteunen van het fysieke lichaam bij het genezen, hetgeen standaard en wereldwijs geaccepteerd zou worden.

Moeder Aarde nodigt jullie uit om de energie van jullie Ziel tot uitdrukking te brengen om de Aarde te omringen, met de intentie van de geschikte genezende frequenties en methodes te activeren, hetgeen vereist is om herinnerd te worden en een integraal deel is van het Ascentieproces van iedereen.

Energetisch, via de meditatie, mogen jullie aangetrokken worden naar een plaats op de Aarde om de genezende frequenties en methodes te ontvangen en te accepteren welke daar eens gebruikt werden. Jullie mogen zelfs geïnspireerd zijn om fysiek bepaalde gebieden van de Aarde te bezoeken, of te ontdekken dat jullie bewust worden van een genezende frequentie in een plaats op de Aarde waar jullie het niet verwacht hadden. Het is belangrijk om jezelf toe te staan om open en ontvankelijk te zijn, wetende dat je het proces niet kunt pushen of aan kunt moedigen om te gebeuren, het zal manifesteren met goddelijke timing en perfectie.

Doe eenvoudig een beroep op mijn energieën, Aartsengel Raphael, om je te omringen. Of je nu een plaats energetisch of fysiek bezoekt, weet dat mijn Groene Licht je altijd zal ondersteunen en gidsen. Als je in mijn bubbel van Groen Licht bestaat, sta jezelf eenvoudig toe om door je intuïtie geleid te worden, wat alles zal delen dat nodig en vereist is.

De ontwaking van oude genezende frequenties en methodes, welke beschermd werden binnenin Moeder Aarde, gekoppeld met je Ziel die wenst jou te begeleiden met het realiseren van je natuurlijke bekwaamheden als een genezer, kondigen een belangrijk verschuiving in het bewustzijn van de mensheid aan. Collectief nemen velen hun verantwoordelijkheid, herinneren zich de waarheid, beseffen de zinsbegoochelende gewoontes van de mensheid en wensen om terug te keren naar en zuiverder uit te lijnen met de Waarheid van de Schepper, als de mensheid beseft dat zij genezing kunnen ontvangen en genezing tot uitdrukking kunnen brengen vanuit het Universum van de Schepper, zou dit een zeer krachtige verschuiving in het inzicht veroorzaken, aangezien velen niet langer meer buiten zichzelf zouden zoeken om het fysieke, emotionele en mentale evenwicht en de gezondheid te herstellen. Dit zou veranderen hoe de volledige wereld diens dag en leven ervaart. Bekrachtiging, vrijheid en keuze zouden de belangrijke ervaringen zijn, hetgeen de Ascentie gigantisch zou versnellen. Dit zal tijd nemen om te manifesteren, hoewel het een toekomst is waar de mensheid naartoe beweegt. Een stap dichterbij is genomen voor allen, wanneer één persoon zichzelf echt toestaat zich af te stemmen op en te geloven in diens eigen bekwaamheden om genezing te ontvangen en tot uitdrukking te brengen. Het is tijd om jouw rol te spelen in de ontwikkeling, de overtuiging en het vertrouwen in de magie van de energetische genezing.

Mijn genezende energie is constant bij jullie, ondersteund en houd van jullie,

Aartsengel Raphael

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com