Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 12 april 2016

Waarom Fases Overslaan? / 11 April 2016 / Brenda Hoffman

Waarom Fases Overslaan?
11 April 2016 / Brenda Hoffman
Dierbare(n),
De Aarde verschuift sneller dan dat het zelfs zes maanden geleden voorspeld werd. Maar aangezien jullie deel van die verschuiving uitmaken, is het moeilijk voor jullie om de verandering op te merken.
Jullie hebben lang gehoopt op en gedroomd over van wat er nu aan het gebeuren is. Maar deze verschuiving gebeurt zo langzaam, in jullie gedachteprocessen, dat jullie niet begrijpen dat iets dergelijks aan het gebeuren is. Jullie wezen is een beetje zoals de wielen van een auto die zo snel bewegen, dat jullie moeilijkheden hebben met te zien dat de wielen draaien.
Deze verschuiving is er één van perspectief en van een fysieke natuur.
Misschien zal het je beter helpen begrijpen als je je jeugd herinnert. Iedere maand, was je een beetje wijzer en zeer waarschijnlijk, veranderde je fysiek. Jij herinnert je die groei niet omdat je van die groei was. Alles dat je wist was dat je broeken langer moesten worden of dat je moeder zuchtte omdat je groei nieuwe kleding noodzakelijk maakte.
Aldus is het nu. Wij nemen jullie groei en verschuivingen waar, hoewel jullie dat niet kunnen. Jullie zijn in een zeer andere plaats dan zes maanden geleden. In waarheid, groeien jullie sneller dan jullie je voorgesteld hebben of dat wij voorspelden. Aldus is het dat jullie volledig verwachten jullie nieuwe leven NU op te eisen. Net zoals het waar was toen jullie een tiener waren en jullie ouders beperkingen moesten plaatsen op jullie sociale activiteiten, als jullie je meer volwassen voelden dan dat jullie waren.
Dat is niet te zeggen dat jullie niet snel vooruitgaan, maar in plaats daarvan dat jullie jezelf nog niet goed genoeg kennen om de totaliteit van jullie Nieuwe Wezen op te eisen.
Jullie gaan door te oefenen met jullie Nieuwe Jij computer software. En door dat aldus te doen, toegang verkrijgen tot vaardigheden waarvan jullie niet beseften dat jullie daartoe toegang zouden verkrijgen in dit Aardse leven. Jullie zijn veel meer geavanceerd dan jullie dachten dat mogelijk was, maar nog niet geavanceerd genoeg om in/naar de ethers te fladderen zonder een binding met de Aarde.
De meesten van jullie erkennen dat jullie van de Aarde zijn en de  Aarde naar de Hemelen, de Universums terugkeren - niet als een kind maar als een volwaardig lid van de Universums.
Waar jullie moeilijkheden mee hebben om te bevatten is, dat jullie nog niet “volwassen” genoeg zijn in de Universele betekenis, om op jezelf in/naar de ethers te vliegen.
Jullie hebben lang doorheen de Universums gefladderd in jullie nachtelijke dromen en meditaties overdag. Jullie hebben je met diverse wezens verbonden. Jullie hebben zogenaamde wonderen gecreëerd. Maar dat alles is louter een volwassen vaardigheidsniveau waar jullie mee doorgaan iedere dag uit te breiden - en dat jullie aanzienlijk uitgebreid hebben in de laatste paar weken.
Het is voor jullie tijd om jullie noodzaak voor hulp voor deze volgende fase te erkennen. Want deze fase is een beetje zoals je eerste afspraakje. Hoewel eerste afspraakjes regelmatig uitgebeeld worden via jullie media en omschreven door vrienden, zijn jullie ervaringen nooit precies dezelfde als die van een ander.
Jullie hebben lang gedroomd over de vrijheid van deze volgende fase, maar jullie zijn nog niet helemaal daar.
Aldus is het dat velen van jullie ofwel een rustperiode nodig hebben tussen Universele energie hulp en/of verstrekte informatie aan jullie via jullie Universele bronnen, of jullie zijn verward over jullie volgende fase.
Jullie volgende fase is jullie eerste solo trip in/naar het onbekende van jullie fysieke wezen. Een solo trip die een beetje anders voor een ieder van jullie zal zijn - net zoals jullie eerste afspraakje of eerste liefde voor een ieder anders was.
Wij kunnen een algemene sensatie of emotie verstrekken, maar hoe en wanneer jullie deze volgende fase implementeren is volledig aan jullie.
Sommigen van jullie hebben meer rust nodig. Anderen van jullie wachten een beetje om een variëteit aan redenen inclusief vrees voor het onbekende. En nog weer anderen, worden teruggehouden door jullie Universele sponsors, want jullie hebben een voorafgaande fase nog niet voltooid - zeer opmerkelijk, jullie Aarde droom creatie.
Deze overgang is zeer gelijk aan jullie leven op school. Hoewel jullie mogen wensen om uit deze les te avanceren naar die les zonder de voorloper, is iets dergelijks niet mogelijk want jullie zouden niet de structuur voor afwijkingen hebben van het normale van die les zonder de stapstenen die door jullie instructeurs verstrekt worden.
Jullie zijn klaar en maken je gereed voor de volgende fase, hoewel jullie je nog niet realiseren hoe geavanceerd die fase is en de concrete benodigdheden die jullie nodig zijn om het te bereiken. Diegenen van jullie die nog niet jullie Aarde droom gecreëerd hebben zullen ontdekken dat jullie het nu zullen wensen.
Niet omdat jullie moeten, maar omdat jullie ermee beginnen het belang te begrijpen van jullie Aarde droom met de creatie van jullie Universele wezen. Zonder je Aarde droom, je Universele leven in dit leven, zou ongeveer zo zijn als hallo te zeggen tegen de eerste jongen, nog net niet in zijn tienerjaren, die je aantrekkelijk vond, wat binnen seconden gevolgd wordt door je eerste afspraakje met een zware fysieke interactie. Misschien gebeurde dat met sommigen van jullie. Maar wij wagen het te veronderstellen dat als iets dergelijks waar is, je een beetje verlangt naar de zoetheid van de ontdekking die in jouw tijd en op jouw interesse niveau geweest had kunnen zijn.
Aldus is het dat velen van jullie zich haasten naar de volgende fase vanwege de recente energieën. Niet omdat het noodzakelijk is wat jullie zullen wensen in de toekomst, maar in plaats daarvan dat jullie “gereed zijn om te rollen” zonder de noodzakelijke voorlopers.
Geniet ervan. Er is geen haast. Je zult de wereld niet redden als jij je in/naar deze volgende fase haast, niet meer dan dat je dat zult als je het negeert. Jullie allemaal verhuizen sneller dan voorspeld door jullie of door ons.
Het is tijd om te vertragen en van de rit te genieten - die eerste jeugdige zoete, onschuldige kus die je nu mag wensen te omzeilen, maar later waarschijnlijk naar zult verlangen. Er is geen haast. Er zijn geen extra punten voor van de ene naar de andere fase te racen.
Jij bent een fysiek wezen. Sta dat toe te zijn. En sta dan jezelf toe om je Aarde droom te creëren - je beloning voor een taak goed uitgevoerd. Een taak die in vreugde door zal gaan als, en alleen als, jij je niet gebruikt en misbruikt voelt.
Vooruit gaand zonder jezelf te belonen is meer van jullie zorgdragende/slachtoffer houding.
“Ik moet de wereld redden door dit zonder verwachtingen te doen van wat dan ook anders dan innerlijke gevoelens van een taak goed uitgevoerd,” is ZO van gisteren.
Verschuif naar vandaag. “Ik houd op dezelfde wijze van mezelf, de Aarde en de Universums. Dus zal ik mezelf niet meer uitputten of negeren dan ik van anderen, de Aarde of de Universums zou verwachten.”
Jullie gaan door het 3D win/verlies spel te spelen ondanks alle inspanningen om jullie aan te moedigen te verhuizen naar de win/win. Aldus is het dat jullie een beetje rusttijd nodig hebben om jullie geloofprocessen en actie modus te vernieuwen.
Zo zij het. Amen.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:http://www.LifeTapestryCreations.com