Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 13 april 2016

SAUL: VOLLEDIGE EERLIJKHEID ONTWAPENT EEN AANVALLER / door John Smallman op 10 april 2016


SAUL:
VOLLEDIGE EERLIJKHEID ONTWAPENT EEN AANVALLER
door John Smallman op 10 april 2016

De mensheid is ongeduldig aan het wachten om te ontwaken. Ja, de overgrote meerderheid is onbewust van deze imminente en lang verwachte gebeurtenis van enorme betekenis in het algemene ontwerp van de dingen. Echter, op een dieper niveau, waar jullie nooit kunnen vergeten dat allen Één zijn, weet iedereen dat jullie ontwaken imminent is, vandaar ongeduld. Nogal een paradox!

Degene onder jullie die jullie Licht hoog gehouden hebben – Lichtwerkers en Lichtdragers – en degene van jullie die de veranderingen ‘in de lucht’ gevoeld/bemerkt hebben, zijn full time bezig geweest dit tot stand te brengen. Zoals jullie verteld, het omslagpunt is gepasseerd, de balans is verschoven, en echt, het ontwaken van de mensheid is imminent.


Op illusie niveau, waar de meesten van jullie, jullie dagelijks leven leven, werkend om de rekeningen te betalen en familie te onderhouden, zijn de tekenen niet bemoedigend, als de media mainstream onophoudelijke focust op de conflicten – militair, politiek, economie en sociaal – die ieder deel van de wereld lijken aan te steken en te bewegen/op te winden.

Zoals jullie zo vaak is verteld door zoveel ‘oude wijze mannen’, niets is wat het lijkt. En dat is waarheid! Maar alleen betreffende de illusie. Hoe kon wat jullie zien, enige relatie aan Werkelijkheid toedragen? Werkelijkheid is Liefde, is God, is de Bron, waarin, waaruit Al voortvloeit. In Werkelijkheid is alles bekend, er zijn geen geheimen, Liefde, God, de Hoogste Intelligentie omarmt al onvoorwaardelijk, zonder enig soort oordeel, omdat Al door God geschapen zijn en dus in alle opzichten perfect.

In de illusie is zoveel verborgen onder de donkere sluier, welke schijnt, doet zich vertonen als, jullie af te scheiden van God, en dat het onmogelijk is om de waarheid te zien, omdat het hele doel van de illusie is, te scheiden, te verbergen, te huichelen!

Gedurende jullie aardse levens, zijn jullie, -ieder mens -, constant ‘wake up calls’ (wakker worden oproepen) aan het ontvangen, ‘wake up calls’, die je tot nu toe gekozen hebt om te negeren, te ontkennen of niet te horen! Binnen in de illusie, de nachtmerrie of droom, welke jullie ervaren als werkelijkheid, is het erg lastig om de waarheid te horen, zodat jullie het blokkeren.

Jullie hebben gekozen om de regels van het spel te hebben, dat jullie gevoel van afscheiding afdwingt – lichamen die zonder twijfel apart zijn, die hun eigen individuele pijn ervaren en alleen lijden vervlogen - en die lijken jullie rust te verlangen.

Schommel de boot niet, maak geen golven, niet vragen, niet vertellen….. zoals in het sprookje van Hans Christiaan Andersen : “De Nieuwe Kleren van de Keizer” (1837). Nu dat bereidheid om het systeem te ondersteunen aan het afbrokkelen is, omdat de mensheid niet langer bereid is om in stilte te lijden, als een paar individuelen proberen jullie te onderwerpen.

Al de skeletten in de mensheid zijn collectieve kast van beschaamdheid en oneerlijkheid zijn eruit aan het vallen en kunnen niet langer worden verborgen. Iedereen, is wel eens oneerlijk geweest, ergens in zijn leven, en heeft vervolgens geprobeerd schaamte te verbergen. Schaamte (schande) is een aspect van oordeel, is een manier om mensen te controleren, omdat er niemand is, die, in hun eigen ogen, niet iets schandelijks heeft gedaan.

Schande (schaamte) geeft gelegenheid tot en moedigt chantage aan, en des te meer machtig of invloedrijk de persoon is, die iets van schande /schaamte heeft gedaan om te verbergen, des te effectiever kan er worden gechanteerd. Volledige eerlijkheid voorkomt chantage. Maar angst voorkomt volledige eerlijkheid. Het lijkt een Catch 22 te zijn. Het is het niet.

Volledige eerlijkheid ontwapent een aanvaller. Oneerlijkheid, corruptie, en niet onthullende zelfbelangen, dat zijn wapens die tegen jullie kunnen worden gebruikt, en vaak op het meest schade toebrengende moment. Binnenin de illusie lijkt het of je niemand kan vertrouwen!

Maar het spel van afscheiding dat de illusie is, is onwerkelijk. In Werkelijkheid is niets verborgen, er zijn geen skeletten in enige kast, omdat er geen kasten zijn. Dit is een angstaanjagende gedachte voor velen die gevangen zitten in de illusie en in het spel welke toeschijnt dat ze moeten spelen, omdat met succes te spelen, moet je huichelen, liegen en bedriegen. Dat is niet jullie natuur en het voelt buitengewoon oncomfortabel als jullie je verbinden met dit spel, het spelen.

Niettemin, ieder ander lijkt te spelen met die regels en zo lijkt het of jullie geen keuze hebben. Als jullie willen slagen en de beloningen willen krijgen die het systeem aanbiedt, dan moeten jullie vals spelen, slinks. Nu, beseffen velen eindelijk, dat de beloningen die het systeem aanbiedt, giftig zijn! Als jullie niet eerlijk tegen jullie zelf kunnen zijn, elke beloning die jullie ontvangen,  verandert vrijwel direct in as in jullie monden. Jullie hebben jullie zelf verraden om ze te behalen.

Voor een tijdje kunnen jullie jezelf voor de gek houden, door te zoeken naar en het winnen van verdere beloningen, als degenen met wie jullie zogenaamd samenwerken, maar die jullie in feite bedriegen, verkrijgen geen gelijke beloningen. Jij/jullie hebben gewonnen, zij hebben verloren – wat een slim en heerlijk wezen moet je zijn!

Uiteindelijk beseffen jullie, dat jullie geen vrienden hebben, alleen vijanden en jullie afscheiding is compleet! Het kan lijken dat jullie vrienden hebben, omdat je regelmatig met anderen omgaat, die net zo gedreven zijn om te slagen, en die jullie lijken te ondersteunen, maar wanneer jullie teleurstellen of als jullie niet meer kunnen zorgen voor de toegang tot de macht en de invloed waarnaar ze hunkeren, dan dumpen ze jullie en gaan verder.

De illusie is een plaats waar vertrouwen regelmatig wordt verraden, zonder een moment na te denken, als degenen die verraden, zich inbeelden in enig opzicht baat te hebben bij het resultaat. De illusie is een zinneloos en volkomen onwerkelijk milieu dat enorm leed brengt aan miljarden, als de leiders, de samenzweerders en intriganten, die volkomen zijn toegewijd aan hun eigen ego verheerlijking, over anderen heen lopen, zich niet storende aan diegene die verzet bieden. Jullie kunnen dit bewijs van dit alles om jullie heen zien op elke niveau van de hiërarchieën waarin jullie bewegen. Achterbaks is endemisch.

Het goede nieuws is dat mensen wakker worden voor de waanzin die hun leven lijkt te regeren, en zij kiezen er nu voor om het spelen te stoppen van deze pijnlijke en smadelijke spelletjes/wedstrijden. De oude orde is aan het bezwijken onder het gewicht van zijn eigen verdorvenheid. Wanneer corruptie voor lang genoeg vrijelijk heeft kunnen stromen, zoals het nu is, ontstaat verrotting, de geur wordt onverdraaglijk en mensen gaan weg. Het wordt snel gerealiseerd, dat de geur in feite heel gelokaliseerd is en dat als het verval eindigt – as tot as, stof tot stof – en de geur verdwijnt, ontstaan nieuwe beginnen, binnenbrengend een nieuwe en veel meer open weg gedijend op harmonie en samenwerking.

Het ontwaken van de mensheid is een collectief weg bewegen van de endemische corruptie van eerder en in een Nieuwe Eeuw van liefdevolle acceptatie, waarin mensen van verschillend ras, huidskleur, geloof en politieke en economische  filosofieën samenkomen om elkaars behoeften te begrijpen en elkaars behoeften te integreren, om ze allemaal te voldoen, zodat niemand het recht wordt ontnomen of aan de zijlijn wordt gezet. Zoals deze Nieuwe Eeuw groeit en  tot ontwikkeling komt, zal Liefde al de mensen van de wereld begeleiden in harmonieuze samenwerking, als een groot uitgestrekt koor en orkest, een hemelse compositie uitvoerend, waarin iedereen een essentiële en onvervangbare heeft te spelen. Bereid jullie zelf voor om muziek te horen zoals jullie nog nooit eerder hebben gehoord – jullie vreugde en verbazing, zal jullie overweldigen.

Met zo heel veel Liefde, Saul.


Vertaler: Anja > Voor wakkere mensen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de vertaler:
Ik had nog niet van Catch 22 gehoord, dus even opzoeken in die hele hele grote bibliotheek.

Het is de titel van een boek, de debuutroman van de Amerikaanse schrijver Joseph Heller ((1961)
Een boek dat heeft te maken heeft met oorlog en situaties daarin voorkomende. Wat ik begrijp is dat Catch 22 een situatie is, die zich herhaald en waar je niet uit komt, door meerdere partijen en belanghebbenden, regels en toestanden en de te maken keuzes.
Al de gelezen informatie nodige mij niet uit om het boek te gaan lezen, eerder om uitkomsten te bedenken om ‘niet meer’ (nooit) in dergelijke situaties te belanden en mochten we er ‘toch’ in zijn of (toch weer dreigen)te komen, dat te creëren om eruit te komen of te voorkomen.

Imminent betekent: naderend, naderbij komend, boven het hoofd hangend, soms gerelateerd naar onheilspellend of naar zonder voorafgaande tekenen.
(Nog een uitnodiging om alleen maar te denken aan het meest liefdevolle en positieve voor in de huidige bestaansvorm)