Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 5 april 2016

Jij Bent een Overgang Olympische Ster / 4 April 2016 / Brenda Hoffman

Jij Bent een Overgang Olympische Ster
4 April 2016 / Brenda Hoffman


Dierbare(n),
Je merkt een nieuwe rol of actie op die jou misschien eerder bezocht maar nooit tot de omvang van de afgelopen paar dagen. Het testen van je nieuwe software resulteert in een verschuiving binnenin je wezen.
Sommigen van jullie merkten ongebruikelijke dag- of nachtdromen op. Anderen van jullie internaliseerden informatie waar jullie eerder over hoorden dat nu belangrijk toeschijnt. En nog weer anderen werden of worden begenadigd met AHA’s uit ongebruikelijke bronnen.
Hoewel de meesten van jullie AHA’s hadden doorheen jullie overgangsreis, voorziet deze AHA je met een groter beeld van je rol.
Misschien in het verleden, ruimde je angsten via deze AHA’s op. Of merkte je een kleine sectie op van je nieuwe rol. Maar de informatie die je recentelijk her/erkende diep binnenin je wezen is, dat je een nieuw persoon met een nieuwe rol bent welke veel groter is dan waar je op anticipeerde, of bij tijden, om wenste.
De her/erkenning van die rol is niet om je Aarde droomcreatie te ontkennen, maar om jou te informeren dat je de vaardigheden hebt om beide tegelijkertijd of in een gelijksoortig tijdskader te doen.
Velen van jullie wilden hun moed en nieuwe vaardigheidsset testen door twee zeer verschillende overgangfases te combineren. En aldus doe je dat. Je nieuwe rol accepterend - hetgeen waarschijnlijk veel groter is dan waar je op anticipeerde - en je Aarde droom creërend als een resultaat of keuzepakket.
Sommigen van jullie beginnen nog maar net de waarde van jullie overgang te beseffen. Hoewel je steeds weer opnieuw geïnformeerd werd over hoe waardevol je bent - hoe belangrijk jouw puzzelstukje is voor de totaliteit van deze overgang - ging je door te denken en te handelen met een 3D bewustzijn.
Een bewustzijn dat jou vertelde, dat hoewel je misschien zou kunnen channelen, dingen zien of horen die anderen niet zouden kunnen, iets dergelijks jou niet speciaal maakte. Jij was gewoon jij.
Hoewel dat waar is vanuit een Universeel inzicht, was je en ben je instrumentaal in de grootste verschuiving ooit geprobeerd binnenin de Universums.
Misschien vraag jij je af hoe de twee concepten - jij bent slechts jij en toch zo instrumentaal - verenigbaar zijn. Jij bent niet anders dan wie anders dan ook, anders dan dat je een vaardigheidsset hebt die noodzakelijk is voor deze overgang, die je gedurende eonen verborgen gehouden hebt. Net zoals een natuurkundige een menselijk wezen is met een vaardigheidsset welke jij niet hebt. Niet omdat je de vaardigheidsset van een natuurkundige niet kon verwerven, maar omdat je niet geïnteresseerd bent om dat aldus te doen.
Een ieder van jullie die deze blog leest heeft een speciale vaardigheidsset die inherent belangrijk is voor deze overgang.
Jouw unieke vaardigheidsset werd voorafgaand aan je entree op de Aarde in dit leven geselecteerd. Diegenen met duplicaat vaardigheidssets of niet noodzakelijkerwijs geschikte vaardigheidssets voor deze overgang zijn je “om naartoe te gaan” groep in de ethers. Misschien maken zij deel uit van je persoonlijke Raad. Of zij observeren jou. Of zij zijn verder gegaan naar andere plaatsen en tijden. Het is niet van belang. Jij werd voor jou speciale vaardigheidsset geselecteerd. En nu begin je de belangrijkheid van die vaardigheidsset voor deze overgang te begrijpen.
Sommigen van jullie gaan door te denken dat het een toevalstreffer is dat je in deze tijd van de Aarde bent, hoewel je gewaarwordt dat blogs zoals deze en vele andere belangrijk voor jou aanvoelen om toegang tot te verkrijgen.
In waarheid, zou je niet in wat voor overgangsmaterialen dan ook geïnteresseerd zijn als je geen deel uitmaakte van deze overgang. Dit is geen religieuze beweging. En je rol is niet om de gedachten van anderen te verschuiven door jouw filosofie op een zeepkistje te verkondigen. In plaats daarvan, heb je een vastgestelde rol die de Universele veranderingen waar je over gedroomd hebt zal produceren.
Jij bent niet iemand die adverteert, jij bent een schepper.
Een verschil die velen van jullie beginnen te accepteren en te begrijpen. Je hebt geloofd dat je op de één of andere manier aan het staarteinde, of een onbelangrijk stukje was van deze overgang. Dat je er deel van uitmaakt, maar dat deze overgang zou gebeuren of jij je nu wel of niet verplicht of geïnteresseerd genoeg voelde om te doen waar je van geniet om te doen.
Je rol is veel dieper en meer belangrijk dan dat jij je ooit voorstelde. Het concept dat het tapijtwerk gecreëerd zal worden met of zonder jou, maar met VEEL minder sprankeling zonder jouw invoer, is veel meer accuraat dan je gelooft.
Je selecteerde en werd geselecteerd voor je rol vanwege je wonderbaarlijke vaardigheidsset. Een vaardigheidsset die je gedurende eonen polijstte, om te verzekeren dat je gereed was om alle Aarde wezens te helpen overgaan gedurende deze tijd. Dit is de Overgang Olympische Spelen. En vanwege jouw toewijding om je vaardigheidsset te polijsten, werd je geselecteerd als de afgevaardigde voor al diegenen die wensten om deel te nemen.
Sommigen van jullie voelen zich te uitgeput of gefrustreerd om na te denken over dit concept. Tob niet. Er zal een tijd zijn in de nabije toekomst, wanneer jullie dit stukje beter zullen begrijpen. Het is voldoende voor jou om te weten dat je een menselijk Universeel wezen bent met de speciale vaardigheid welke noodzakelijk is voor deze overgang.
Als je verkiest om niet deel te nemen, zijn er tweede en derde keuzes gereed om jouw plaats in te nemen. Want deze overgang is aan het gebeuren en is gebeurd. Jij bent van de 5D. Nu verhuis je daaraan voorbij met gebruikmaking van je speciale vaardigheden.
Wat als jullie massaal verkozen hadden te stoppen met een 4D overgang of de Aarde te verlaten voordat jullie in staat waren het leven/de Aarde van jullie dromen te creëren? Jullie zouden teruggekeerd zijn naar de één of andere toekomstige tijd om jullie speciale vaardigheden te gebruiken.
Maar in plaats daarvan, besloten jullie massaal om het onmogelijke in één levensspanne te doen.
Aldus is het dat jij de rol begrijpt die alleen van jou is. En je bent aan het ontdekken hoe leuk het is om die rol vrijelijk toe te passen.
Je bent niet alleen een uitermate vaardig individu, jouw speciale wezen is dapper en onverschrokken voorbij wat dan ook dat voorgesteld werd voorafgaand aan je Aarde entree in dit leven.
Jij bent net zo speciaal als iedere Olympische atleet, en een mens die dichterbij komt om zelf-liefde te voltooien, terwijl je de vreugde accepteert van je bestemming te vervullen waar door jou op gehoopt werd toen de Aarde aanvankelijk gevormd werd.
Diegenen van jullie die betrokken waren bij de formatie van de Aarde trokken rond in de Universums en verzamelden de vaardigheden die nu nodig zijn - inclusief uiteenlopende Aarde levens. Vaardigheden polijstend tot aan de graad welke jullie toegestaan heeft om de afgevaardigde te zijn van jullie groep, jullie collectief op de Aarde tijdens deze verbazingwekkende overgang.
En als je ontwaakt, zal jij jezelf verbazen met je capaciteiten en begrip van de totaliteit welke deze overgang is.
Zo zij het. Amen.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:http://www.LifeTapestryCreations.com