Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 5 april 2016

JEZUS: Jullie en God zijn Één en jullie kunnen niet eeuwig onbewust blijven van deze Goddelijke waarheid. / door John Smallman op 3 april 2016

JEZUS:
Jullie en God zijn Één en jullie kunnen niet eeuwig onbewust blijven van deze Goddelijke waarheid.
door John Smallman op 3 april 2016


 Er zijn geen toevalligheden, er zijn alleen synchroniteiten. Iedere mens is altijd op hun gekozen levenspad. Wat zich voordoet is bedoeld. Dat lijkt misschien een brute of zinloze suggestie, als jullie om je heen kijken naar al het lijden op de wereld, of naar eigen persoonlijk leed.

Maar iedereen die incarneert als een mens in elk gewenst tijdperk, met oneindige wijze spirituele begeleiding om te assisteren, maakte de vrije wil keuze om dat te doen in die bepaalde tijd en plaats, met grote helderheid van geest.

Jullie hebben allemaal een goddelijke doel, ieder kind van God heeft een goddelijk doel en dat is om Jezelf te zijn, het perfecte wezen dat God creëerde. Als mensen binnenin de illusie, lijkt dit vaak niet het geval te zijn.

Door te incarneren gaan jullie de illusie in, een plaats van vergeetachtigheid, geheugenverlies, en, in waarheid krankzinnigheid (zinneloosheid). Jullie doel, ieder mens zijn doel, is te ontwaken uit de illusionaire droom of nachtmerrie en om andere te helpen om te ontwaken, ten einde nogmaals Jullie zelf te zijn. Niettemin toen jullie de illusie construeerden, hebben jullie jullie oneindige goddelijke vermogen daartoe gebruikt en jullie bedoelden het absoluut echt te laten lijken en dit is jullie gelukt.

Iedereen op Aarde is een kind van God, een goddelijk Wezen, absoluut perfect, omdat wat God schept, kan alleen perfect zijn. Echter, als jullie groeien uit kindsheid, de vage herinnering aan de geestelijke rijken die met jullie was, verdwijnt aanvankelijk uit het bewustzijn en zodanig leren jullie de regels van de race, cultuur, geloof of geloofssysteem waarin jullie werden geboren, als een kwestie van overleven. Niet in overeenstemming zijnde leiding tot afkeuring en vaak tot straf, dus meestal schikken jullie zich. -Ja, jij rebel, wanneer je denkt dat niemand naar je kijkt of wanneer je denkt er mee weg te komen- En dan als jonge volwassenen, afhankelijk van de doeltreffendheid van de acculturatie (hersenspoelen, overnemen van cultuurprocessen) welke jullie hebben ondergaan, gaan jullie de volwassen wereld binnen, de werkplek, met een reeks van overtuigingen, die jullie begeleiden in het dagelijkse leven.

Op een bepaald moment in het leven tussen volwassenheid en latere leeftijd, doen gebeurtenissen zich voor, komen ideeën in de geest, die jullie instellen om vragen te stellen, om deze overtuigingen te bevragen en ofwel jullie bevestigen het, passen het aan of breken er volledig mee. In het laatste geval worden ze vaak vervangen door volledig tegengestelde opvattingen, die meestal geen meerwaarde hebben dan degenen die jullie verkozen om weg te doen, waaraan jullie dan jullie onverdeelde support geven.

Om een mens te zijn en bewegen naar ontwaken is een erg moeilijke taak, daarom
hebben jullie zo veel assistentie in de vorm van schijnbaar onvoorspelbare en onverwachte ontmoetingen, relaties, gebeurtenissen, of zelfs catastrofes welke optreden in jullie leven, evenals de beschikbaarheid van de onbeperkte steun van degene in de spirituele rijken, wiens enige doel is om over jullie te waken en onmiddellijk te reageren wanneer jullie om hulp roepen. Jullie roepen wordt altijd gehoord en altijd beantwoord, maar meestal wordt jullie mogelijkheid om te luisteren, belemmerd door de kakofonie van afleidingen, die de illusie jullie constant presenteert.

Intense ontevredenheid met het leven zal voor sommige van jullie ontstaan, ontevredenheid dat het lijkt om met niemand te kunnen bespreken, omdat als gevolg van het gezonde verstand (common sense) van ontoereikendheid, ervaren velen het maar kunnen het niet toegeven, jullie delen nooit met iemand deze ingebakken en diep verontrustende gevoelens, want iedereen lijkt zo zelfverzekerd te zijn.

Heden, zo de Tsunami van Liefde voortgaat te intensifiëren over de gehele planeet, meer en meer van jullie openen naar delen van deze gevoelens van ontoereikendheid. Daarbij ontdekken jullie het feit, dat niet alleen, jullie op geen enkele manier alleen zijn, iedereen heeft gelijkende gevoelens, maar ook dat deze gevoelens steekhoudend zijn. Door het delen met anderen, realiseren jullie dat het ontoereikend voelen, een deel is van de menselijke staat, deel van de illusie, iets waar jullie allemaal mee te maken hebben en daarom wijst het jullie de richting naar het spirituele pad, dat voor jullie heeft gewacht om te worden erkend. Wanneer jullie, jullie pad zoeken, en jullie keren naar de geest, naar God, naar de Bron, onbezwaard door onrealistische overtuigingen over zonde en schuld, oordeel, straf en hel, is het een eerste soort van ontwaken.

Het betekent ook dat jullie gerealiseerd hebben, dat God Liefde is en dat daarom er niet zoiets is zoals zonde, schuld, hel, of, niet ingekocht zijn in, de ‘angst voor God’ mentaliteit, hebben jullie de krankzinnigheid  van de wereld om jullie heen gerealiseerd, en hebben geconcludeerd dat er een betere manier om samen te leven moet zijn en dat het liefdevol moet zijn.

En dus, voor de eerste keer bewust, zetten jullie uiteen, jullie persoonlijke pad naar ontwaking. Jullie zijn er altijd op geweest, jullie hadden het gewoon niet beseft. Voor iedereen van jullie op Aarde, is er alleen jullie eigen spirituele pad. Jullie kunnen het niet volgen van iemand anders en niemand anders kan dat van jou volgen. Zoeken naar hulp van verstandige  mensen, waarvan jullie kunnen zien dat ze een heilig pad volgen, een manier van leven waarbij ze liefde in actie demonstreren, kan heel behulpzaam zijn.

Niettemin, kunnen ze jullie alleen suggesties aanbieden, ze kunnen jullie niet vertellen wat te doen. Dat is iets wat jullie voor jullie zelf moeten beslissen, jullie innerlijk weten gebruikend, jullie intuïtie, jullie ware hogere zelf, voor de nodige bevestiging. Begeleiding van mentoren kunnen jullie enorm helpen en ook helpen om fouten of valkuilen te voorkomen, maar uiteindelijk is het pad dat jullie volgen alleen van jullie zelf, en het kan anderen vreemd lijken, vreemd of zelfs krankzinnig. Om terug te keren naar het standaard advies, wat Ik jullie aanbied in ieder bericht, het is absoluut essentieel, dat jullie naar binnen gaan iedere dag, naar jullie innerlijke heiligdom of tempel, waar het Licht dat jullie delen met God, onblusbaar brandt en open jullie harten naar de grenzeloze Liefde die jullie wordt aangeboden. Jullie zijn slechts schijnbaar afgescheiden  door een extreem dunne sluier en als jullie oefenen – jullie dagelijks visites naar binnen- versterkt dit en wordt een moeiteloos deel van jullie dagelijkse leven, zal deze sluier zachtjes vervagen, totdat jullie de aanwezigheid van God binnenin jullie kunnen voelen. Jullie en God zijn Één en jullie kunnen niet voor eeuwig onbewust blijven van deze Goddelijke Waarheid, jullie ontwaken is Goddelijk verzekerd.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.