Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 15 april 2016

JEZUS: De energieke bedekking van de Aarde is erg zwaar, wat het moeilijk maakt ........ ./ door John Smallman op 13 april 2016

JEZUS:
De energieke bedekking van de Aarde is erg zwaar, wat het moeilijk maakt voor degene op Aarde om te communiceren met degene in de spirituele rijken.
door John Smallman op 13 april 2016


Jullie zijn altijd oneindig geliefd, er is geen moment waarop jullie niet geborgen zijn door de Goddelijke omhelzing, het veld van Liefde dat God is, onze Bron. Er is niets, dat iemand kan doen om de banden van Liefde te breken die hen verbinden met God, Die noch berecht, beschuldigd of veroordeeld. Deze zijn al onwerkelijke menselijke concepten, aangezien Liefde de enige Realiteit is.

Dus, vergeef jullie zelf, accepteer jullie zelf en omhels jullie zelf, zoals God doet; en met het weten dat jullie eeuwig en oneindig geliefd zijn, dus hou, eer en respect van jullie zelf. Wanneer jullie dat doen, zullen jullie bemerken dat jullie ook houden van en respecteren alle anderen. Dat betekent niet dat jullie op magische wijze hen aardig vinden of hun gedragingen en opinies, het betekent dat jullie hen liefdevol accepteren zoals zij zijn, en dan, bij toverslag, zullen antipathieën vervagen.

Waarom is dat, kunnen jullie je afvragen? Wel, dat is vrij eenvoudig, jullie zijn allemaal  spiegels voor elkaar. Wat jullie graag mogen of van houden bij een ander, is een perfecte reflectie van wat jullie goedkeuren van jullie zelf, en wat jullie niet mogen en afkeuren, is wat jullie niet mogen en afkeuren van jullie zelf.

Maar, omdat jullie meestal voor jullie zelf verbergen, wat jullie graag mogen of goedkeuren, omdat jullie aanvoelen dat het gebrekkig is – wat jullie graag mogen en goedkeuren, kan ontmoedigd zijn geworden door jullie ouders, verzorgers of onderwijzers – en wat jullie niet mogen of afkeuren van jullie, zijn jullie vaak over beschaamd en kunnen erkenning niet verdragen.

Iedereen heeft te doen met deze kwesties, en in aanvang, in vroege kinderjaren, leren jullie dat jullie een acceptabel masker nodig hebben om jullie echte en ‘onacceptabele’ zelf te verschuilen, het zelf dat fouten maakt en is beoordeeld en beschuldigd. Deze vroege conditionering is diep ingeworteld en niet eenvoudig los te laten of uit te bannen. Jullie hebben hulp nodig. Ieder mens wordt vergezeld op de Aarde reis door ten minste één gids of mentor uit de spirituele rijken, niettegenstaande dat, de energieke bedekking van de Aarde is erg zwaar, wat het moeilijk maakt voor degene op Aarde om te communiceren met degene in de spirituele rijken.

Daarbovenop wanneer jullie het Aardse rijk betreden, vervaagt jullie herinnering aan de spirituele rijken, tamelijk snel, zodat jullie kunnen aanpassen aan de menselijke staat en op Aarde kunnen leven als mens. In werkelijkheid, vergeten jullie de spirituele rijken, als jullie worden gegrepen door de afleiding van de illusie.

Het constante gevoel van vrede, vreugde, harmonie, acceptatie en Liefde, dat Werkelijkheid is, waar jullie jullie eeuwige bestaan hebben, is verloren op Aarde, en als jullie het duidelijk zouden kunnen herinneren, om dan een Aards leven te leiden, zou zo goed als onmogelijk zijn. Ieder mens heeft gekozen om mens te zijn voor de lessen welke zij voorgenomen hebben te leren en om andere te assisteren welke zij ontmoeten en op elkaar in te werken langs de paden. Liefde, Realiteit, God, Bron is Verwantschap.

Als afgescheiden wezens, als mensen, moeten relaties/verwantschappen worden gevestigd, want ze worden niet automatisch gevormd. Afscheiding heeft niet plaatsgevonden omdat afscheiding onmogelijk is, maar omdat jullie gekozen hebben om afscheiding te ervaren door de illusie binnen te gaan en de spellen te spelen die een onwerkelijke toestand eisen, het lijkt dat jullie zijn afgescheiden van elkaar. In deze onwerkelijke staat, moeten relaties/verwantschappen worden ontwikkeld. Baby’s die niet worden aangeraakt of gekoesterd sterven vaak op vroege leeftijd, omdat de essentiële relaties voor het leven niet zijn voorzien. En de grote meerderheid van mensen zijn beschadigd als resultaat van disfunctionele relaties eerder in leven.

Het is niet alleen een kwestie van te worden verwaarloosd, het is omdat de beperkingen welke de illusie plaats als onderdeel van het leefmilieu, de verschijning van individualiteit, van afgescheiden lichamen,  dat de mogelijkheid om vrij te communiceren, taalgebruik verlangt. In Werkelijkheid weten jullie.

In de illusie is taal bedoeld om te leiden tot kennis, maar faalt vaak in zijn taak – er zijn verschillen als gevolg van ras, cultuur en geloofssystemen, verschillen die gemakkelijk kunnen worden begrepen, erkend en geaccepteerd als jullie elkaar kennen als Één, maar die volkomen verloren raken in de verwarring door de taal.

De Bijbel vertelt het verhaald van de Toren van Babel, een verhaal over mensheid in die periode, mensheid die één taal sprak, aan het proberen een toren te bouwen om, omhoog te reiken naar God en dat God zag wat zij aan het doen waren en hen verhinderde het te voltooien, door ze te verdelen in verschillende stammen, verschillende talen sprekend, zodat ze elkaar niet langer konden begrijpen en daarom de toren niet konden afbouwen.

Taal is een barrière tot wetenschap (geestelijke). Wetenschap (met een hoofdletter) is van de Werkelijkheid. Begrip (verstand), opvatting en leren zijn van de illusie, van de staat van beperking, concepten en opgevatte ideeën door menselijke beredenering, welke sterk gelimiteerd is. Wetenschap (met een hoofdletter) is van het hart, niet het menselijke hart, maar het centrum van jullie Ware Zelf, het centrum van het energieveld van zuivere Liefde, dat Één is met God en waarvan jullie nooit kunnen worden afgescheiden.

Jullie gaan er binnen, door naar binnen te gaan, naar jullie heilige innerlijke tempel in innerlijke ervaring met Gods aanwezigheid, en door intuïtie toe te staan, de Heilige Geest, jullie Hogere Zelf, om daar met jullie te communiceren. Zelfs als het erop lijkt dat jullie niet in staat zijn om toegang te krijgen, om hun te horen.

Jullie bijna allemaal, hebben iemand gekend, of hebben iemand die iemand kent, die toegang heeft tot de spirituele rijken en met mij spreken of ander heiligen, die vormloos zijn, en die kunnen dan  begeleiding en berichten ontvangen, voor assistentie op levenspaden. Jullie weten echt dat de spirituele rijken Werkelijk zijn en niet de verlangende verbeeldingen van beschadigde – minds-  (gemoed, verstand, geest, gedachten, gevoelens, mening, opinie, gezindheid, neiging, lust en zin).

Als jullie voelen dat er spirituele begeleiding nodig is en jullie zijn niet in staat, om jullie spirit voldoende te kalmeren om persoonlijk contact te maken met jullie spirituele gidsen of mentors, kan dat zijn omdat jullie een levenspad hebben gekozen dat in de weg staat voor dat innerlijke Weten of omdat jullie twijfels en scepticisme, jullie belet om te horen. Indien dit jullie ervaring is, dan is het misschien behulpzaam om te zoeken naar een medium, een mysticus, of een kanaal, welke toegang heeft, om te zien of ze jullie kunnen helpen. Zolang jullie intentie zuiver, liefdevol en helemaal eerlijk is en geen egoïstisch verlangen naar sensationele informatie, naar bijvoorbeeld, de loterij te winnen, of een ander voordeel te behalen ten opzichte van een ander, dan kan zoeken naar begeleiding op deze manier heilzaam en troostend zijn.

Echter, de voortdurende taak voor de overgrote meerderheid van de Lichtwerkers, de Lichtdragers en de ontwakende mens in het algemeen, is om dagelijks tijd te besteden in kalmte en ongestoorde stilte, voornemens om liefdevol in ieder moment te zijn, in iedere situatie, ongeachte wat zich voordoet. Door dit simpelweg te doen, heeft ieder van jullie een enorme krachtig effect om het menselijk collectief naar voren te verplaatsen, richting het onvermijdelijke en waarlijk imminente ontwaken.

Door enkel dat te doen brengen jullie vreugde aan de wereld en dat is waar ontwaken allemaal over gaat.

Jullie liefhebbende broer Jezus.

vertaald door of voor Wakkere Mensen.
Van mij voor iedereen.