Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 11 april 2016

JEZUS: Berisp jullie zelf niet op een bijzonder harde manier voor fouten en gemiste kansen. door John Smallman op 8 april 2016


JEZUS:
Berisp jullie zelf niet op een bijzonder harde manier voor fouten en gemiste kansen.
door John Smallman, 8 april 2016

Wij zijn allen Één, er is geen afscheiding.
Zo velen in de spirituele rijken hebben jullie dit keer op keer verteld en toch zijn jullie vervuld met twijfels en scepticisme, ondanks betekenisvol bewijs van het tegendeel. Dus moeten wij gewoon doorgaan jullie te vertellen totdat het uiteindelijk met jullie resoneert en twijfels en scepticisme wegvallen, zoals ze zeker zullen. Jullie zijn geliefd en gekoesterd buiten jullie vermogen om dit voor te stellen/ te bedenken en wij willen jullie te weten dat, dus zullen wij dit onder de aandacht blijven brengen, als wij geduldig wachten op jullie wakker worden.

Ons geduld, in tegenstelling met die van jullie, is eindeloos, daar zijnde, in waarheid, niet zoiets als tijd. Wat is is. Te ontwaken is jullie bestemming (lot) en jullie kunnen het niet vermijden, echter jullie kunnen kiezen, het moment te vertragen voor onbepaalde tijd. Het volledig verwikkelen met de illusie, door jullie zelf toe te staan, serieus bezig te zijn met wereldse problemen, die jullie niet direct beïnvloeden, is een keuze om het onvermijdelijke ontwaken te vertragen.

Het schijnt toe dat er wereldwijd enorm lijden en armoede is, welke de mensheid nodig heeft om aan te pakken en in orde te maken, en dat is er, maar het moet spiritueel worden aangepakt. Jullie zijn allen spirituele wezens, tijdelijke een menselijke ervaring hebbende.
Het is een beetje als naar de film gaan of het theater, jullie gaan een denkbeeldige plaats en verhaal binnen, om voor een korte periode te worden aangespoord, gestimuleerd en opgewonden. Deel nemende aan politieke, religieuze, zakelijke, sport, intellectuele, conflict zone gebeurtenissen, welke jullie eveneens aansporen, stimuleren en opwinden op soortgelijke manier, alhoewel dat veel meer echt lijkt voor jullie. In feite is er erg weinig verschil.

De illusie is illusionair, een droom of een nachtmerrie, afhankelijk van het deel welke jullie in kiezen om in te spelen en jullie maken keuze in ieder moment. Jullie allemaal zijn verwikkeld met persoonlijke conflicten van diverse soorten - fysieke gevechten of sportactiviteiten, welke jullie willen winnen ten koste van alles, intellectuele strijd om gelijk te bewijzen en anderen verkeerd, politiek, religieus en filosofische argumenten en meningsverschillen; de lijst van activiteiten om in plaats te nemen is praktisch oneindig – en wanneer jullie winnen, ervaren jullie een kortstondig gevoel van glorie of van werk goed gedaan te hebben, en wanneer jullie verliezen, ervaren jullie teleurstelling, misschien extreme teleurstelling, boosheid of depressie. En wanneer jullie terugblikken op deze gebeurtenissen, tien of twintig jaar later, is het belang dat ze voor jullie hadden van dat moment, totaal vervaagd of helemaal opgelost. Jullie zouden zelfs bij jullie zelf kunnen denken: “Wat was ik in hemelsnaam aan het denken, wat was dat allemaal?”.

Echter als jullie je positief instellen en jullie zelf in stand houden op een pad van liefde, alle anderen met respect en mededogen behandelend, en weigeren om iemand te oordelen,  - natuurlijk, in bepaalde situaties zullen onderscheidingsvermogen en doorzichten worden vereist – en eigenlijk de bedoeling hebbende om te werken vanuit je ware aard, jullie eeuwige en geestelijke aard, de bedoeling hebbende om liefdevol te zijn in iedere situatie, vervolgens, wanneer jullie terugkijken op jullie levens, zullen jullie je bewust zijn van een gevoel van voldoening, van vrede en van persoonlijke groei, dat heeft geresulteerd in het behalen van wat wijsheid, met een toenemend vermogen om te accepteren wat zich dan ook voordoet. Leven in het moment, - in tegenstelling tot jullie aandacht te vestigen op glories of pijnen van het verleden, verwachten van plezier en vreugde of zorgen en angsten, die voor jullie liggen -, dat is veel meer verheffend en bevredigende  aanwending.

Herinner, voordat jullie incarneerden als een mens, hebben jullie een levensweg aangelegd, welke jullie constant de lessen zou aanbieden, die jullie gekozen hadden om te leren. Dat pad is er altijd voor jullie, echter, dankzij de intense aantrekking van de afleidingen welke de illusie jullie presenteert, - opties om te beoordelen, de strijd aanbinden met conflicten, of gewoon van moment tot moment jullie egoïstische gedrevenheden volgen – nemen jullie vaak omleidingen/afwendingen van jullie pad. Soms lijken deze afwijkingen jullie tijdelijk plezier en voldoening te brengen, terwijl anderen jullie leiden naar wat blijkt doodlopend te zijn of zelfs naar persoonlijke onheil. Maar al wat zich voordoet is een duwtje of een kans om terug te keren naar jullie pad.

Kennelijk, het pad dat jullie kiezen zal niet altijd een pad zijn van liefheid en licht, maar, als jullie herkennen en de aan jullie aangeboden lessen leren, zal het jullie voorzien van een gevoel van zijn geschiktheid, een gevoel van dat waar jullie zijn, is waar jullie bedoeld zijn te zijn, en dat zal enorme voldoening geven. Over het algemeen als jullie constant pijn en lijden ervaren, worden jullie geleid om van richting te veranderen. Zelfs als het niet mogelijk is voor jullie om de buitenomgeving of situatie waarin jullie zich bevinden te veranderen, kunnen jullie zeker de waarneming ervan veranderen. Met andere woorden, jullie kunnen een beroep doen op jullie spirituele gidsen voor hulp bij het begrijpen van de aan jullie gepresenteerde lessen en voor assistentie in het goedschiks aanvaarden van wat er zich voordoet.

Ongeacht de situatie waarin jullie jezelf verwikkeld vinden, als jullie de keuze en intentie maken om liefdevol  te zijn, accepterend en vergevend – van jullie zelf en net zo goed als anderen – zullen jullie zien dat jullie waarneming verandert, jullie in staat stellende veel positiever om te gaan met wat er zich voordoet.

Waarlijk, om het beste te maken van jullie ervaringen als een mens op Aarde, al wat jullie behoeven te doen is te accepteren, zonder oordeel, wat er ook gebeurt, en te accepteren dat er zich hier een les voor jullie voordoet, welke jullie gekozen hebben om te ontvangen. Zoals Ik blijf herhalen, Liefde is altijd het antwoord, ongeachte de kwestie. Als jullie niet in staat zijn jullie liefdevol te voelen, is dat een zeer sterk signaal, die nodig is om jullie terug te trekken, om naar binnen te gaan en jullie te vestigen in het binnenste heiligdom – ieder van jullie heeft een innerlijk heiligdom – en dan ons te vragen, jullie liefdevolle gidsen en mentoren in de spirituele rijken, om assistentie om vrede te vinden die binnenin jullie woont.

Wanneer dat gevoel van vrede jullie bewustzijn begint te doordringen, kunnen jullie de greep loslaten op wat dan ook jullie ontdaan maakt, zoals, oordeel, wrok, boosheid, of schuld, al wat jullie belet om om te gaan met te situatie welke jullie verstoord. Blijkbaar, als het jullie lijden heeft gebracht, kan het enige tijd duren het lijden te verdrijven, net als verdriet, wat alleen kan worden aanvaard en doorleefd. Jullie hebben het gezegde: ‘Ook dit zal overgaan’. En het zal stellig.

Als jullie van plan zijn, geduldig te kunnen zijn, wat moeilijk is in een wereld waar alles gisteren gedaan moest zijn, en jullie jullie zelf een paar momenten toestaan, momenten waarin jullie een paar keer diep ademhalen,  zullen jullie een vergemakkelijking ervaren van de stress die jullie ondergaan. Dan zal er een weten ontstaan dat jullie ermee om kunnen gaan en opties die jullie niet hadden gezien of genegeerd, zullen zich aan jullie voordoen. Wees dagelijks aardig, liefdevol en vergevingsgezind naar jullie zelf. Berisp jullie zelf niet op een harde manier voor fouten en gemiste kansen.

Herinner jullie zelf er in plaats daarvan aan dat jullie exact zijn, waar jullie horen te zijn, waar jullie gekozen hebben om te zijn, en dat jullie gidsen op elk moment bij jullie zijn, om jullie harten te overstromen met Liefde, als jullie kiezen om hun uit te nodigen. De enige reden dat jullie je ongeliefd voelen is omdat jullie in de angstige ‘het niet aanvaarden’ van het feit dat jullie een goddelijke wezen zijn, een geliefd kind van God, jullie de harten sluiten als een verdediging tegen pijn en lijden. Open jullie harten! Liefde omwikkelt jullie in ieder moment, wachtend op de kans om te omhelzen en omhullen, wanneer jullie er voor kiezen dit toe te staan om te doen, in plaats van jullie te focussen op hoe oneerlijk jullie zijn behandeld.

Daarop focussen is zelfvernietigend, wanneer jullie in plaats daarvan zouden kunnen genieten van een verheffende en inspirerende goddelijke omhelzing!

Jullie liefhebbende broer, Jezus.