Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 18 april 2016

Jeshua Het Volgende Niveau / April 2016 / Judith Coates

Jeshua
Het Volgende Niveau
April 2016 / Judith Coates
Geliefde, wij zullen nu spreken over waar je bent en waar je naartoe gaat. In één van onze eerdere sessies, spraken wij over het Licht. Wij spraken over hoe er nu in de wereld een zogenaamde duisternis is en hoe de wereld meer duister schijnt te worden. Hoe de gebeurtenissen en wat jullie in de uiteenlopende politieke groeperingen hebben, aldus zwaar schijnt te zijn en zo tweedelig, afgescheiden, uiteen gesplitst is in/naar een oorlogzuchtige atmosfeer met elkaar, sommigen ten zeerste van het Licht zijnde voorwaarts willen gaan in het Licht, en anderen die de status-quo vast willen houden en het te laten waar het altijd geweest is, of misschien het zelfs een beetje achterwaarts in/naar de voorbije geschiedenis te brengen.
Wij spraken over hoe er heel veel duisternis schijnt te zijn, en nochtans zeiden wij dat waarlijk de reden waarom het er duister uitziet is, omdat er meer Licht op schijnt, de duistere hoeken naar buiten en tevoorschijn laten komend; terwijl eerder toen de dingen allemaal van een neutraal grijze kleur was, het Licht niet zo groots was als dat het nu is, en jullie zagen een dergelijk contrast niet.
Dus wat er gebeurt is, is dat alles in perfecte goddelijke orde is, zoals jullie gedecreteerd hebben, om het Licht voort te brengen dat jullie zijn en om het in/naar alle duistere plaatsen te stralen die zogenaamd buiten en ook binnenin jullie zijn. Omdat er plaatsen binnenin jullie zijn die nog steeds angst vasthouden, nog steeds het gevoel van “wat als” vasthouden. 
Dat is waarom ik jullie vaak vertel dat jullie veilig zijn, omdat er werkelijk nog steeds een klein stukje binnenin de psyche is dat zegt, “Er zou iets kunnen zijn dat mij pijn zou doen, me schade zou kunnen berokkenen; niet alleen het lichaam - ja, het lichaam schijnt kwetsbaar te zijn - maar ook zelfs de spirit van mij; Ik ben er niet helemaal zeker van.”
Welnu, ik zeg wederom tegen jullie dat jullie werkelijk veilig zijn, en dat jullie steeds meer Licht in/naar dit vlak brengen dat gedurende een lange, lange tijd diens afkomst vergat, het Licht vergat waar vanuit alle Creatie gekomen is.
Dus dat kleine stukje angst, wat diep binnenin verblijft, komt naar boven om naar gekeken te worden, om onderzocht te worden, om gevoeld te worden, en om begrepen te worden dat het waarlijk een oude angst is. Het is tot stand gekomen aangezien er gehechtheid aan de vorm was, aan het lichaam of wat voor vorm dan ook die je koos te zijn omdat, wederom, zoals wij heel vaak gezegd hebben, jullie met alle verschillende soorten van vormen gespeeld hebben. Jullie zijn de walvissen geweest, de dolfijnen, de vogels. Jullie zijn alles geweest dat jullie je voor kunnen stellen en zelfs meer.
Jullie wilden weten, “Hoe zou het voelen om de creatie te zijn die ik net gemaakt heb?” Dus jullie spendeerden, wat jullie nu zouden noemen levensspannen, met het zijn van wat het ook maar was dat jullie gecreëerd hadden om het allemaal te ervaren, alles dat jullie zouden kunnen creëren. Vanuit dat kwam het gevoel van afscheiding, afscheiding van jullie Bron, afgescheiden van die Energie welke creëert.
En nochtans zijn jullie de verlenging van de Ene Geest, de verlenging van de Ene Schepper; zelfs niet zoals jullie zouden spreken van het zijn van het Kind van Vader/Moeder/God/Godin/Alles Dat Is, maar de verlenging; niet afgescheiden zoals jullie denken van het kind zijnde afgescheiden van de ouder of degenen die geboorte geeft. Jullie zijn de verlenging, en komen hier om wederom te creëren en te ervaren.
Wat er nu gebeurt is een zeer wonderbaarlijke vervulling van een decreet die jullie een lange tijd geleden maakten - zoals jullie de lineaire tijd afmeten - dat zei, “Ik wil alles ervaren. Ik wil het Licht kennen, Ik wil de duisternis kennen, Ik wil de schaduwen kennen, Ik wil alles kennen dat ik kan creëren, en ik wil het goed noemen,” zoals jullie het in jullie heilige geschriften opgeschreven hebben.
De goden, welke jullie zijn, creëerden alles - of zoals jullie heilige bijbel zegt, “God” - en noemden het goed. En dat is het. Het dient het goddelijke doel van de Ene Schepper die wil weten, “Wat kan ik creëren?” Dus gezien de grenzeloosheid van jullie, zijnde de creatieve Ene, hebben jullie alles gecreëerd, alles van de plaats waar jullie wisten dat jullie totaal geliefd en veilig waren, naar de plaats waar jullie wisten dat jullie niet totaal geliefd en veilig waren, en alles daartussenin.
Dat is jullie kracht, en dat is waar ik nu over wil spreken: te verhuizen naar het volgende niveau van het begrijpen van jullie kracht, begrijpen dat het Licht waarlijk nu op/in alle duistere hoeken straalt, op/in alle duistere plaatsen, en hen tevoorschijn laten komen om gewoon dat te zijn: duisternis wat dan oplost wanneer het Licht erop geschenen wordt.
Dus gaan jullie voorwaarts. Jullie wisselwerken met de broeders en zusters. Soms voelt het goed, soms voelt het twijfelachtig, soms voelt het gewoonweg alsof je uit die ruimte weg wilt gaan. Dat is oké, omdat wat je aan het doen bent is alles met je Licht neutraliseren, het naar het nulpunt brengend van geen angst, het nulpunt van genezing, waar je naar de lichamen kijkt en hen als volmaakt ziet.
Jullie kijken naar de beroepen die jullie doen, en jullie zien dat zij plaatsen zijn van ervaring waar jullie meer Licht kunnen brengen in/naar wat het ook maar is dat je aan het doen bent, met wie het ook maar is waar je mee wisselwerkt.
Soms wanneer het toeschijnt dat de dingen heel erg duister zijn en je niemand aardig vindt - “Ik vind niemand aardig, niemand vind mij aardig” - en je bent in de plaats welke zeer liefdeloos voelt, liefdeloos, stop, neem een diepe ademteug en vraag, “Hoe kan ik het anders zien?” Dat kan je, en dat zal je, omdat je begint te beseffen dat je de kracht bent welke alles dat je ziet en voelt creëert.
Als je van vreugde in je leven houdt, als je van gebak en ijs in je leven houdt, wie zegt dat je het niet kunt hebben? Alleen dat oude kleine stemmetje achterin je hoofd van andere levensspannen of misschien eerder in dit leven dat zegt, “Wel, misschien is het niet echt voor jou. Andere mensen kunnen het hebben, maar jij niet.” Maar waar komt die stem vandaan? Het komt van jou terwijl je creëert. Het is een oude gedachte, en het is niet langer meer waar. Het was nooit waar.
Dus jullie zijn nu in een zeer opwindende plaats, omdat de deur aan het opengaan is; niet alleen opengaand, maar het is volledig open, waar je erdoorheen kunt komen, waar je kunt zijn wie je werkelijk bent en gelukkig kunt zijn met jezelf. Je kunt in vreugde zijn met wat je echt wilt doen, omdat dat is wat jullie nu aan het ineenzetten zijn. Jullie nemen houvast aan jullie leven. Jullie nemen houvast aan mogelijkheden, en jullie zeggen, “Waar wil ik zijn over 25 jaren vanaf nu, en hoe zou die persoon, 25 jaren ouder, tegen mij spreken zoals ik mezelf nu zie? Wat zou die persoon tegen mij zeggen?”
Het opent allerlei soorten van mogelijkheden. Zelfs voor degenen die voelen dat zij het grotere gedeelte van het leven geleefd hebben en er niet teveel van over mag zijn, is er altijd leven. Jullie wisten, in wat toeschijnt een lange tijd geleden te zijn, hoe de driehonderd, vierhonderd, vijfhonderd jaren te leven, lineaire jaren zoals jullie hen nu afmeten - nee, er was geen magie dat het gewoon een verdichtsel van ineenstortende tijd was, maar jullie leefden in feite welzeker zo lang, omdat jullie nog iets meer wilden creëren, jullie wilden iets meer weten, en jullie wisten dat het mogelijk was, omdat jullie degenen waren die creëerden.
Dus bleven jullie ervaringen hebben totdat jullie uiteindelijk zeiden, “Wel, laten we dit allemaal inruilen en ergens anders naartoe gaan, misschien een andere planeet, ergens, misschien een ander sterrensysteem.” Misschien; en dat misschien is wijd open.
Dit is wat jullie gedaan hebben. Dus nu kijken jullie naar de leeftijdsspanne en zeggen jullie, “Wel, de mensen leven nu langer.” Dit is waar, maar jullie kunnen zelfs langer leven, zo lang als jullie willen. Zo lang als jullie er plezier mee hebben; als het goed is en je ervan geniet, waarom het inruilen? Dit is wat jullie gekend en wat jullie gedaan hebben.
Alle kracht in de Hemel en op de Aarde is aan jullie gegeven. Welnu, als je dat naar het hart brengt … is dat een goede plaats om het naartoe te brengen - naar het hart; niet het verstand, omdat het verstand het uiteen gaat nemen, maar breng het naar het hart, naar de plaats van het gevoel, de plaats welke weet dat je dit alles en meer echt en werkelijk kunt doen.
Dit is wat ik tegen jullie zei als mijn discipelen. “Alles dat ik gedaan heb, mogen jullie doen, en zelfs meer.” Sommigen hebben dat in feite begrepen en leefden als meesters gedurende een lange, lange tijd, omdat zij dat wilden. Alle kracht is aan jullie gegeven.
Het volgende niveau is het beseffen - het echt maken in jullie besef - van jullie kracht, de kracht van het Licht welke aan het dagen is op het bewustzijn, individueel en collectief. Er is nu meer Licht op dit vlak dan dat er vijftig of zelfs tien jaren geleden was. Men raakt verlicht. Steeds meer van jullie broeders en zusters vragen, “Waarom ben ik hier? Waar is dit alles voor? Waar gaat dit over?”
Daar zijn de rimpelingen op de vijver geweest. Er is een verlichting geweest welke zeer snel doorheen het collectieve bewustzijn gaat, naar de plaats komend waar het de duistere plaatsen tevoorschijn laat komen en komt naar waar het volgende niveau het Licht kent en tot leven komt in het Licht.
Dat is waar jullie gedecreteerd hebben dat jullie willen zijn: In het Licht, in leven, in vreugde, in een plaats die weet, “Ik ben oké. Ik ben van goed spul gemaakt, en het doet er niet toe wat anderen zouden mogen zeggen.’ Dat is niet van belang. Het raakt je niet. Jij hebt de leiding.
Dus als je zoekende bent om iets te doen dat echt opwindend schijnt te zijn, ga ervoor. Zit met pen en papier en werk uit wat de stappen zijn, en zie wat het is dat je moet doen. Dan, ga ervoor.
“Wel, het is misschien een klein beetje te vroeg. Ik denk dat er andere dingen zijn die eerst in/op hun plaats moeten komen.” Wel, zo zij het. Maar als je zegt, “Ik denk dat ik lang genoeg gewacht heb; Ik denk dat ik misschien voorwaarts kan gaan met iets hiervan; misschien zal het een klein beetje vreemd zijn, en ik mag een paar stukje samen moeten leggen die een klein beetje anders schijnen te zijn, “ dan ga ervoor; ga voor dat gedeelte.
Er is niets dat zegt dat je in dezelfde sleur moet blijven - niets. In feite, wijst alles naar het feit dat wat het ook is dat je hart wenst - niet het verstand, maar het hart - je kunt hebben. Je gaat gewoon aan de gang met wat jou bevalt; niet op een manier die schadelijk is voor iemand anders, maar op de manier welke meer Licht toestaat om in/naar het collectieve bewustzijn te komen, meer Licht in/naar je leven, meer vreugde.
Er is niemand, geen grote scheidsrechter ergens boven in de hemelen, die zegt, “Oh, wel, hij deed dat niet goed. Zij moet zestien extra levensspannen hebben om het goed te maken.” De enige scheidsrechter ben jij.
Als je het verstand toestaat om alle moeilijkheden aan te duiden, dan is dat wat je gaat zien. Maar als je eerst misschien zegt, “Wel, weet je, dit is echt waar ik van houd om te doen. Ik ga ervoor en doe het zelfs als de gouden munten (het geld) er niet voor mij zijn,” en dan bewijs je aan jezelf onmisbaar te zijn, en beginnen de gouden munten binnen te komen. Je begint te doen wat je op prijs stelt om te doen, en als je dat doet, mogen anderen jouw waardering zien, en komen de gouden munten binnen.
Er zal altijd voor jullie - neem dit ter harte; dit is waar - er zal altijd voor jullie gezorgd worden. Jullie hebben mijn woord aangaande dat. Er zal altijd voor jullie gezorgd worden; waar het ook is dat je bent, altijd; zelfs als jullie in een plaats schijnen te zijn, zoals sommigen van mijn broeders waren, in een plaats die genoemd wordt een kerker, de gevangenis waar zij in gegooid werden, een zeer kleine plaats - doch de spirit was vrij en bleef niet in de kerker. Zij kenden zichzelf meer te zijn dan alleen maar het lichaam, meer dan wat gevangen gezet was, en zij stonden de spirit van hen toe om vliegen. Jullie hebben hun geschriften zelfs op deze dag en in deze tijd.
Dus houd moed. Weet dat jullie werkelijk naar het volgende niveau verhuizen. Weet dat werkelijk het Licht binnengeleid wordt  op een grote snelheid; het is niet langzaam meer. Wat jullie zouden zien zoals jullie de lineaire tijd meten van tweehonderd, driehonderd, vijfhonderd jaren geleden, was daar zelfs toen een ontwaking. Maar nu is er wat ik zal noemen een tot volle bloei komen van het Licht.  
Jullie vinden geschriften. Jullie worden stemmen gewaar. Jullie vinden de boodschappen die van overal komen en die van hoop spreken, die van Licht spreken. Steeds meer in iedere geo-politieke groepering zijn daar diegenen die in het Licht leven en hun Licht laten stralen. Er is geen plaats op heilige Moeder Aarde waar jullie naartoe kunnen gaan waar jullie niet iemand van een gelijke geest zullen vinden - hoor dat goed. Jullie mogen jullie Licht een klein beetje moeten laten stralen om degenen van een gelijke geest aan te trekken, maar het is waar. Waar dan ook dat jullie zullen reizen op heilige Moeder Aarde op deze dag, zullen jullie mensen van het Licht vinden. Dat was aldus niet waar in vroegere tijden; zij waren van het Licht maar beseften het niet, omdat er teveel nadruk was op het lichaam en het in leven houden van het lichaam. Het bewustzijn was nauw gefocust.
Maar nu worden de oogkleppen, de oogkleppen die jullie in precies een bepaalde richting lieten kijken, afgenomen zodat jullie veel meer van het Licht dat daarbuiten is kunnen zien. Jullie doen dat voor jullie zelf. Jullie zeggen, jullie staan anderen toe te weten, dat er hoop is. Jullie doen het met een bepaald openen van de Ziel, de Ziel toestaand om tot bloei te komen. Houd moed. Jullie leven in een zeer wonderbaarlijke tijd. Dat is waarom jullie ermee ingestemd hebben om hier in deze tijd te zijn. Jullie zijn hier in andere tijden geweest toen er een “ommekeer van het tijdperk,” was, en dat is wat dit nu is. Het volgende niveau is een ommekeer terug naar het Licht, de kracht van het Licht begrijpend, en de dageraad van het Nieuwe Tijdperk verwelkomend.
Zo zij het.
Jeshua ben Joseph (Jezus)
in expressie via Judith
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/