Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 21 april 2016

De Beer versus de Stier. / april 2016 / ArjunA

De Beer versus de Stier.
 april 2016 / ArjunA
                                                                                                                        
We beginnen weer met de uitspraak van dr. Rauni Kilde, een Finse arts die boeken schreef en lezingen gaf over parapsychologie, UFO’s en mind control. Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde stierf in haar thuisland Finland aan ernstige kanker over het hele lichaam. Dit vertelde haar nicht op 8 februari 2015 aan een plotselinge uitbraak van kanker veroorzaakt door stralingstechnologie, mind control en scalaire golven. Dr. Kilde liet ons de boodschap na om al het nieuws om te draaien als je enige waarheid wilt lezen.

We zijn in het Westen sinds de Koude Oorlog geprogrammeerd te geloven dat alles wat uit Rusland komt als vijand beschouwd moet worden. We zijn gaan geloven dat bondgenoten vrienden zijn. Bob Marley zou eens gezegd hebben: ‘Je ergste vijand zou je beste vriend kunnen zijn. En je beste vriend kon wel eens je ergste vijand kunnen zijn.’

Poetin en Buitenaardse Allianties. 
Er circuleren geruchten dat Vladimir Poetin over een geheim ruimte programma beschikt en deel uitmaakt van de op Aarde gebaseerde alliantie tegen de Cabal. In een rapport dat is vrijgegeven door Veterans Today beweerde Preston James dat Rusland geavanceerde wapensystemen heeft die door de VS geleide inspanningen in het nauw hebben gedreven.


Enkele van die beweringen komen van insider en klokkenluider Corey Goode, die stelde dat Poetin van alle wereldleiders over het hoogste veiligheidsniveau beschikt. Poetin was altijd onverholen tegenstander van de door de Cabal gecontroleerde westerse leiders. Hij suggereerde dat Rusland zelf wellicht beïnvloed wordt door een andere club machthebbers in het land.

Behalve de uitgesproken weerstand tegen het inzetten van westerse huursoldaten in het Midden Oosten onder het banier van de ISIS, worden Poetin en de BRICS bank ook gezien als machten die het spel kunnen veranderen. Poetin geeft de schuld aan Obama voor het bewapenen en betalen van huursoldaten die ISIS strijders werden.

Preston James doet er een schepje bovenop door te suggereren dat de diverse VS strijdmachten geen partij waren voor de Russen omdat de Russen geavanceerde wapen technologie van de buitenaardse krachten ontvingen. Het is goed mogelijk dat de huidige oorlog in Syrië tussen het Oosten en het Westen het toneel wordt van de vele tot nu toe geheim gehouden technologieën en tactieken die in samenwerking met Buitenaardsen tot stand is gekomen.

Buitenaardse inmenging is ouder dan de mensheid!
Als je nu opgetrokken wenkbrauwen hebt, herinner ik je aan het Vril gezelschap uit het Nazi tijdperk. Deze knappe jonge vrouwen ontvingen boodschappen van Arische buitenaardsen op Alpha Centauri in het Aldebaran stelsel. De blonde, blauwogige orakels van de Vril Society gaven zulke gedetailleerde boodschappen door dat het Derde Rijk al snel over uiterst geavanceerde jagers beschikte die zelfs door dimensietunnels of zogenaamde “Wormholes’ vlogen.

Maria Orsic, de leidster van de Vrilerinnen stuurde op 11 maart 1945 een intern document naar de leden van de Vril Society dat eindigde met de woorden: “Niemand blijft hier!” Daarna heeft niemand de blonde, blauwogige orakels nog gezien; ze waren in het niets opgelost. Er is een rumoer dat de ‘Vrilerinnen’ naar Aldebaran zijn ontsnapt.

Volgens Preston James beschikt Rusland over ultra hightech wapensystemen, waaronder raketten die zich na de lancering groeperen en interdimensionaal versleutelde communicatie gebruiken die elke onderschepping vermijdt. Ze kunnen zelfstandig hergroeperen, opnieuw doelen kiezen en onnavolgbare vluchtpatronen uitvoeren. Er zijn insiders die ervan overtuigd zijn dat Rusland nu zelfs het vermogen heeft om hun Stealth vliegtuigen en raketten zo te verhullen dat ze onzichtbaar worden tijdens hun vlucht en zelfs spionsatellieten kunnen uitschakelen.

De analyses van Preston James tonen opmerkelijke overeenkomsten met de beweringen van Corey Goode, de klokkenluider van de ultra geheime ruimteprogramma’s die o.a. met belastinggelden worden gefinancierd. Hoewel sommige van de leiders van Veterans Today ‘Beyond-black Secret Space War Clearances’ d.w.z. toegang tot de meest geheime ruimteoorlog informatie hebben, waren ze niet de bron van de inlichtingen waarover Preston James beschikte. Dit kwam van externe bronnen.

James noemt geen namen van zijn externe bronnen, maar Corey Goode hoort daar niet bij, omdat zijn informatie op belangrijke punten afwijkt. Maar, als het gaat om de rol van Poetin tegenover een controlerende elite die de mensheid manipuleert en informatie achterhoudt over geavanceerde technologie van Buitenaardse Bezoekers, vertoont de informatie van James en Goode nauwe overeenkomsten.

Preston James beschrijft de machtselite en hun invloed op de Burgeroorlog in Syrië als volgt: Het is nu duidelijk dat ISIS, ISIL DEASH, Al Qaeda, Al Nusra en meer van die splinter groeperingen goed betaalde huurlingen zijn van de Israëli-Amerikaanse Terreur Machine. Deze groepen zijn kunstmatig gecreëerd, in het leven geroepen en ingezet om de duistere NWO agenda van Rothschild Khazaria Maffia (RKM) te handhaven en uit te voeren.

Volgens James is de RKM geassocieerd met een misdadige groep buitenaardsen die de Draco’s of Draconians worden genoemd. Gelekte informatie suggereert dat de RKM eigenlijk wordt bestuurd en van energie wordt voorzien door een ongelooflijk duister ras van kosmische roofdieren/predators. Het zijn grote en krachtige menselijk interdimensionale kosmische parasieten die hoge prioriteit stellen aan overheersing, moord, marteling en het verorberen van menselijk vlees.

Als je nog niet misselijk bent, lees dan wat ‘De Loyalist’ op Internet publiceert over de ‘Pedocratie’ in Nederland. Lees ook over de Montauk Monarch Kids als je maag sterk genoeg is om de waarheid te verstouwen.

James en anderen verwijzen naar een Russische overeenkomst met een positieve groep buitenaardse wezens die de oppositie zijn van de Draco’s en de RKM Cabal groep. Ingewijde bronnen in Rusland hebben gerapporteerd dat de Russische Federatie een verdrag hebben gesloten met een bepaalde ET groep, en dat die groep een langlopend conflict heeft met een groep die de top RKM beslissers adviseert en commandeert om de ganse wereld over te nemen.

Als je nog niet ontwaakt bent, lees dan meer over de ontmoeting in 1957 van President Eisenhower met een buitenaards wezen dat zich Valiant Thor noemde. Lees hoe kardinaal James Francis MacIntyre, de bisschop van Los Angeles hierin werd betrokken.

Preston James van Veterans Today bevestigt dat de Russen geavanceerde wapensystemen hebben ontvangen van de positieve buitenaardse groepen die de beste technologie van de door de CIA/Mossad/Saudi uitgeruste IS terroristen simpelweg neutraliseert. Enkele van Poetins geheime ruimteoorlog wapens zijn ongelooflijk qua mogelijkheden.

Een ervan werd getest op de USS Cook in april 2014. Terwijl twee Russische jagers over vlogen, werd alle elektriciteit van het schip verstoord, alle radar en Aegis verdediging systemen vielen gewoon uit! Er zijn berichten dat de top officieren aan boord zo geïrriteerd waren dat ze ontslag namen omdat ze niet in staat waren geweest hun eigen schip en bemanning te verdedigen tegen zulke ultra hightech wapens.

Mentale Macht.
Als je leest over de ongelooflijke kracht van ultra hightech wapens, sta dan eens til bij de onvoorstelbare macht van mentale vermogens. Valiant Thor, de afgezant van Venus landde op 16 maart 1957 in Alexandria, Virginia, waar twee politiemannen met getrokken wapens op hem af kwamen. Hij overtuigde hen met een simpele gedachteoverbrenging dat hij geen kwaad in de zin had waarna ze hem op de achterbank van hun patrouillewagen plaats lieten nemen.

Zo overtuigde hij alle veiligheidsmensen die de president van de VS moesten beschermen dat ze hem rechtstreeks naar Eisenhower moesten brengen. Thor gebruikte alleen zijn mentale vermogens! Zo kwam hij, begeleid door zes gewapende bewakers, in het Witte Huis waar nog eens drie geheim agenten zich bij hem voegden. Eisenhower stak zijn hand uit om de afgezant van Venus te begroeten en de agenten trokken meteen hun wapen om dat op Valiant te richten.

Eisenhower schudde met zijn hoofd ter afkeuring en ze lieten met tegenzin hun wapens zakken. De president vroeg hem naar zijn naam en wilder weten waar hij vandaan kwam. Valiant Thor gaf hem als antwoord: “Ik kom van de planeet die in jullie Bijbel de Avondster wordt genoemd.”

Voordat dit een soort Mission Impossible kopie dreigt te worden, herinner ik jullie aan de woorden van Meester Yeshua in Johannes 14:12 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.”

Cryptische titel.
Terug naar de cryptische titel van dit artikel. Misschien dacht je dat de Beer voor Rusland stond en de Stier voor Europa. Dat is rationeel gezien ook correct, maar er is een diepere betekenis als je de Samenhang der Dingen kent

Op dinsdag 7 januari 2003 vroeg ik aan de Engelen of het begrip Ormus in de Orde van Sion een verwijzing was naar de Grote Beer en associaties had met Miryam Migdal Eder ( De Magdalena). Hun antwoord was: ‘JA’. De Orde van Sion speelt een rol in de Da Vinci Code van Dan Brown.

De Stier van de Hemel is een van de titels die in Sumerië en Babylon aan Enlil/Jehova werden toegekend. Je hoeft je alleen maar de toekomst te herinneren om het hele spel te doorzien. We kunnen met een verhoogd bewustzijn alles transformeren dat niet strookt met de goddelijke blauwdruk van deze planeet en de mensheid.

Het antwoord op alle mainstream leugens ligt in je DNA. Herinner je wie je werkelijk bent, herinner je dat het woord Mens in het Latijn Geest betekent! Geest beheerst altijd materie, ook, en vooral materie die tegen het leven wordt gebruikt.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com