Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 19 april 2016

Bashar: De Shalania- transcriptie. / Darryll Anka/Justin Mazza Geplaatst:19 april 2016

Bashar:
De Shalania- transcriptie.
Darryll Anka/Justin Mazza
Geplaatst: 19 april 2016
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Op jullie traditionele manier: Er was eens, vele van jullie jaren geleden, maar voor jullie toch ook vele jaren in jullie toekomstige wereld die was gemaakt met het doel van een doorgaande civilisatie die zichzelf op het punt van vernietiging heeft gebracht.

Deze wereld was pas klaar gemaakt zodat men een tweede kans zou krijgen met een doorgaande cultuur, hun beschaving.

Dit zijn degenen die ons hebben gemaakt. Degenen die ons jullie parallelle realiteit hebben laten vinden en ook andere parallelle realiteiten vanuit hun eigen genetisch materiaal en jullie, verschillende hybride soorten, waarin wij Een zijn.

Ik begon mijn incarnatie in mijn beschaving 137 van jullie Jaren geleden maar tegelijk 2700 jaren in jullie toekomst. Toen ik in mijn gemeenschap werd geboren en telepathisch mocht worden verbonden vergat ik mijn verbinding met Spirit niet, mijn Hogere Geest, mijn Overziel, waarmee ik een overeenkomst had waarin ik een, wat jullie noemen, een vorig leven op jullie planeet had.

En in die overeenkomst zaten bepaalde parameters over hoe deze communicatie zou moeten plaatsvinden, zich zou gaan ontwikkelen.

Er werd mij op driejarige leeftijd geleerd dat ik ook op driejarige leeftijd contact zou hebben met mijzelf uit het verleden en een brug en een link zou vormen die ons door dit leven heen zou verbinden. Ook werd mij geleerd hoe ik deze dingen moest doen want ik wist en herinnerde mijzelf dat dit mijn uitdrukking zou zijn, mijn passie, de open poort naar het bewustzijn van degenen die op de drempel staan van het nieuwe ontwaken en nieuwe realiteiten en nieuwe ervaringen.

Ik was vervuld van grote vreugde om mijn wording te realiseren. En terwijl mijn omloopbanen rondom mijn centrale ster toenamen en ik, wat jullie noemen, zeven jaar werd, werd ik ook geïntroduceerd bij een ander die een tegenhanger van mij zou zijn in deze poging, die als vrouw van mijn gemeenschap ook een initiator zou zijn voor het openen van de poorten en het openen van de deuren.

Als zodanig zou ik uiteindelijk de verschijning op mij nemen die bekend staat als Anima. Op deze manier zouden wij samenwerken om contact te leggen en vele deuren te openen zodat deze beschavingen waarmee wij contact zouden hebben uiteindelijk mee zouden gaan doen met de Alliantie van de Werelden.

Op deze manier groeien wij, en trainen, en leren om ons samen te ontdekken.
Voor mijn tijd was er een creatie door degenen die ons maakten van een verzamelplaats van kennis op onze wereld. En niet alleen op onze wereld die in onze oude taal: Essassani luidt, de plaats van het levende Leven, maar op alle andere werelden die zij pasklaar maakten en daarop hybride rassen hadden geplaatst waarvan elk een rol zou spelen op een veelheid van manieren door herinnering te openen en doorgaand contact te hebben met de voorvaderen, en dat zijn jullie, Annani, in onze oude taal, de voorvaderen, de Ouden, die in die zin zijn waar wij van zijn gemaakt.

Wij zijn in die zin – alle hybriden – jullie uitbreiding en jullie kinderen. Maar elk speelt een andere rol bij de herinnering en het weer samenkomen van familie.

Wij spelen ons deel in de inwijding maar er zijn er die de eersten zullen zijn om open contact met jullie te maken, die zijn begonnen om hun schepen aan jullie te tonen.

Wij hebben hen genoemd, deze ontmoetingen, die bij jullie bekend werden als de Lichten van Phoenix, die door een van deze groepen werden vertegenwoordigd, die de eersten zullen zijn en nu via ons toestemming hebben om zich te presenteren omdat wij Essassani zijn en jullie Annani. Zij zijn de Shalania, wat betekent: onze neven en broeders en jullie directe kinderen vanuit de experimenten die plaatsvonden en die jullie ontvoeringen noemden, op jullie planeet voor de verdere vereeuwiging van de soort van degenen die ons maakten, jullie tegenhangers, mensen in een parallelle realiteit die verder zijn gemuteerd dan de herkenning van de menselijke vorm en door dit te doen zichzelf beschermden tegen steeds maar weer hetzelfde doen als jullie doen, door reproductie, maar wel in contact zijn met hun parallelle zelven, waarvan jullie ook een deel zijn van dezelfde Overziel om, laten wij zeggen, het idee voor contact te lanceren door middel van wat jullie ontvoeringen hebben genoemd die BANDEN schiepen die onverwacht waren in hun Overziel, om hen in staat te stellen om te verzamelen en te vergaren op een nieuwe manier van emotionaliteit en het potentieel van wat jullie kunnen worden als parallelle realiteit die een pad neemt dat zij niet hebben genomen.  

Zij herkenden dat jullie alweer verder gingen op de weg naar zelfdestructie, maar weten dat er voor jullie een tweesprong is die zij niet namen. En door het scheppen van de hybride rassen, zoals dat van ons, legde dit op ons de taak om onze voorouders, de Annani, te helpen ontwaken terwijl jullie dit pad omlaag beliepen zodat jullie, als jullie bij de tweesprong in de weg aankomen, degene zullen nemen die zij niet hebben genomen en jullie zullen die ook nemen en daardoor doorgaan en jullie zullen de ENE nemen die jullie in staat zal stellen om je te herenigen met de familie die zij van jullie hebben afgenomen om zelf door te kunnen gaan, de familie die terug zal komen en waarvan de eersten de Shalania zullen zijn.

Als zij terugkomen, als zij contact opnemen, zullen zij geschenken van kennis en bewustzijn brengen. Zij zullen jullie herinneren aan jullie ware geschiedenis – niet de geschiedenis in het enkelvoudige, maar geschiedenis die helemaal teruggaat naar de oorsprong van het DNA dat zijn weg door de ruimte heeft geploegd en uiteindelijk aankwam in het zonnestelsel dat jullie het jouwe noemen en incarnaties op de planeet zetten die vernietigd zijn, Mardouk, op de planeet die vernietigd is, op Mars, op de planeet die tot nu toe wordt gezien als levend of stervend, de Aarde.

Maar waarvan wij weten dat jullie door ZULLEN gaan want wij zouden nu niet met jullie spreken als jullie niet het juiste deel van de afslag genomen zouden hebben dat de familiesamenkomst zou brengen. Wij danken jullie omdat jullie deze weg hebben genomen. Zelfs als wij weten dat dit nog steeds door jullie wordt gezien als de donkere tijden van verwarring waarin het er niet altijd op lijkt dat jullie naar het Licht gaan, vanuit ons perspectief heeft het geschenk van het leven dat jullie ons hebben gegeven ons in staat gesteld om onze wetenschap naar jullie terug te spiegelen en dat is dat de weg waar jullie op zitten dezelfde is als waar wij op zitten en dat wij jullie nooit, NOOIT, zullen verlaten….

Hoewel wij ons op verschillende tijden op verschillende manieren kunnen laten zien en ons wezen aan jullie kunnen tonen op een veelheid van pogingen die verschillende vormen noodzakelijk maken, maar binnen deze pogingen zullen wij steeds naast jullie blijven staan, de Annani, onze voorouders, want wij danken jullie voor het geschenk van het leven en ik dank jullie voor mijn ervaring op mijn wereld en tegelijkertijd op die van jullie.

Ik ben verrijkt en wij zijn allemaal verrijkt door elke ervaring die jullie ons met jullie toestaan want wij ontdekken niet alleen meer over onszelf op onze eigen wereld, in onze eigen realiteit, maar wij ontdekken door jullie heen meer door de aspecten van jullie die in ons zitten, als jullie voorvaderen, als jullie nakomelingen, als jullie kinderen.

Wees niet bang! Maak je geen zorgen!

Jullie zullen worden wat jullie wensen want wij zien jullie alsof jullie in onze tijd zijn en in onze tijd zijn jullie tussen de sterren en weten jullie wie jullie zijn.

En in onze tijd is er een andere vorm van leven op Aarde die zijn lessen leert, die zijn ervaringen schept, maar jullie zullen een paar dingen achterlaten en zij zullen zich dingen over jullie afvragen en waar jullie naartoe zijn gegaan.

In de geest zullen jullie hen leiden en zullen jullie andere werelden ontdekken en nog een hele lijst andere, zoals wij dit bij jullie doen, andere sterrenstelsels die zich ontwikkelen, andere culturen die zich ontwikkelen, en jullie zullen met hen in contact komen zoals wij dit bij jullie doen, en jullie zullen hun entiteiten zijn en zich laten afvragen wat er verder ligt dan zij kunnen zien.

Jullie zullen hen verder op de ladder brengen als jullie je plaats innemen als volledig lid van de Interstellaire Alliantie.

Deze samenkomst die samen allen uitbreidt en verrijkt, allen die eraan meedoen harmoniseert, omdat de kern de vrijheid is om het meest volledige individu te zijn en te leren dat daardoor de harmonie van eenheid geschapen wordt, deze diversiteit en deze versterking van jullie diversiteit, jullie ware natuur, want die laat de harmonie toe van en voor de Eenheid om zichzelf perfect uit te drukken en een constante expansie te laten zijn binnen Al Wat Is.

Wij delen ons kloppend hart met jullie want dit gaat samen met de onvoorwaardelijke liefde van Al Wat Is waarmee wij met jullie spreken en jullie eraan herinneren om jezelf volledig te kennen.

Een moment, een moment, een moment….

Kijk naar het gebied dat jullie Arizona noemen in jullie jaar 2010. Er zal nog een mogelijkheid zijn voor contact met de Shalania.

In jullie jaar 2008 zullen jullie een mogelijkheid hebben om de omstandigheden in jullie gemeenschap in gang te zetten die jullie in staat stellen tot de her-ken-ning die plaats kan vinden in 2010.

In 2012 zal er een veelheid aan mogelijkheden zijn van wat jullie geheiligde sites noemen voor de herkenning van de Shalania.

Vijf jaar verder, in wat jullie je jaar 2017 noemen, zal er een eerste breed ontwaken zijn van de herinnering van contacten die zich HEBBEN voorgedaan en in verschillende steden zullen mensen ontwaken om die herinnering te dromen.

Er zal eerst psychologische verwarring zijn maar tegen jullie jaar 2020 zullen de dromen zichzelf voldoende uitleggen zodat al degenen die zich herinneren communiceren met alle anderen die zich herinneren en er zal een vestiging zijn van communicatieapparatuur, centra en sites op jullie internet voor degenen die zich de ontmoetingen herinneren die zichzelf in hun dromen zullen onthullen.

Na jullie jaar 2025 zal er een serie open contacten beginnen in geïsoleerde gebieden die van tevoren zijn vastgesteld, zijn uitgekozen, op jullie planeet.
In en rond jullie jaar 2013 zal er de voorbereiding zijn voor contact op grotere schaal in jullie jaar 2033.

Deze gebeurtenissen lezen wij nu in jullie energie…..
Jullie hebben in het jaar 2008 de mogelijkheid om deze tijdlijn in beweging te zetten.
Jullie hebben ook de mogelijkheid om deze tijdlijn uit te breiden afhankelijk van wat jullie in het jaar 2008 doen.

Het is IN JULLIE HANDEN. NU MEER DAN OOIT TEVOREN!!!

BEGIN EEN OPEN DIALOOG!

Begin een open discussie te eisen over wat jullie regeringen weten over buitenaards bestaan. Versterk deze mogelijkheden die er in 2008 zijn voor de verandering van jullie Amerikaanse regering. Versterk deze verandering met de herkenning  van niet alleen wat er moet versnellen om te helpen en te weten wat er gedaan moet worden met het milieu in jullie wereld maar tegelijkertijd het idee van contact met hogere, verschillende andere intelligenties.

Begin ermee om je eigen vertegenwoordigers van jullie partijen te vertellen van deze dialogen, deze infusie, deze ideeën.

Gebruik je voorstellingsvermogen. Handel vanuit het WETEN over jezelf. Wees niet bang voor de droom.

Wees niet bang voor de droom.

Wees niet bang voor de droom.

Wees niet bang voor de droom.

De DROOM zal jullie ontwaken.

Dat is de paradox.

Ken jezelf. En als jullie jezelf kennen en weer geven van je ware frequentie, van je ware, essentiële natuur zullen de Shalania jullie door dit teken herkennen en graviteren naar degenen die zij moeten ontmoeten als de tijd daar rijp voor is, als het tijd is voor de reünie.

Dit is gewoon onze mogelijkheid om deze ideeën met jullie te delen, om deze mogelijkheden van ontvouwen met jullie te delen.

Een moment, een moment, een moment!

(zacht fluisteren)

Mamma, Pappa, wij zullen niet langer alleen maar in jullie dromen zijn. Mamma, Pappa, als jullie ons willen helpen zullen wij naast elkaar leven op een nieuwe wereld die zowel van jullie als van ons zal zijn. Tot dat moment zullen wij in jullie dromen zijn.

Welterusten, Mamma en Pappa. Wij zullen jullie gauw zien.

Een moment.

Jullie wereld bereidt zich voor op de ervaring van een niveau van onvoorwaardelijke liefde in de nabije toekomst die ongehoord is op jullie planeet.

Zelfs in Oude Tijden met andere beschavingen die veel meer verbonden waren, veel meer in herinnering waren, van hun verbondenheid met Spirit, nooit eerder op Aarde zijn jullie op deze manier DOOR de duisternis gegaan NAAR het licht! 

De herinnering zal diepgaand zijn en door dit pad te nemen zal de liefde die daardoor wordt gegeneerd nooit meer verloren gaan.

En binnen duizend van jullie jaren zullen jullie niet langer incarneren als mensen op jullie wereld maar zullen jullie dit, zoals wij al gezegd hebben, aan anderen overlaten om hun eigen reizen te maken, hun eigen ervaringen te hebben, hun eigen ontdekkingen van het Zelf.

Jullie zullen hen geleiden.

Jullie zullen hun Spirit zijn.

Jullie zullen hen helpen.

Jullie zullen hun entiteit zijn.

Jullie zullen degenen zijn waarnaar zij zich wenden voor begeleiding.

Dit is jullie erfenis, zelfs als die vast verbonden is met die van ons, want wij zijn een familie en als familie zijn wij onafscheidelijk.
Wij houden van jullie, van jullie allemaal, elk en iedereen van jullie, voor altijd en eeuwig.

(publiek lacht van vreugde en liefde)

Wij gaan jullie nu herinneren aan het kennen van jezelf.
Herinner je de eenvoudige dingen die wij jullie hier hebben laten zien, de eenvoudige manier, de IK BEN, om in het WETEN te zijn – de stip op het papier – dat is alles wat ervoor nodig is.

Weet wat jullie weten. Jullie hoeven niet te weten wat jullie nu nog niet weten. Het is voor jullie allen voldoende om in dit moment te zijn.

Vermaak jezelf, zoals wij ons om jullie vermaken.
Nogmaals, neem diep adem en laat het weer gaan en haal weer diep adem.
Laat het weer gaan en laat alle angst los, alle zorgen. Geen angst, geen zorgen.
Haal weer diep adem en houd het vast, houd het vast. Als je weer uitademt laat alles dan los en zeg hardop: “Dit is alles wat ik nodig heb!”

Publiek: “Dit is alles wat ik nodig heb!“

En zo is het!

Wij zullen in deze tijd, onze diepste gevoelens van onvoorwaardelijke liefde in perfecte timing, uitbreiden naar elk van jullie, van het medescheppen van deze interactie en wij herinneren jullie er gewoon aan dat in welke vorm het ook komt, er komen nog meer verrassingen aan, er ligt nog meer opwindends op de planken.

Jullie voorstellingsvermogen is onbeperkt. Laat dit jullie gids zijn.

Het zal jullie altijd leiden naar de perfecte plaats en de perfecte tijd, en de perfecte verrassing om meer van je wetende zelf te ontdekken en wij zullen jullie zien in en tussen jullie dromen in.

Onze onvoorwaardelijke liefde voor jullie, en een goede dag.

Copyright Darryl Anka