Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 1 april 2016

ASHTAR COMMANDO: ASCENSIEPROCES / 22 maart 2016 / via Christine Preston

ASHTAR COMMANDO:
ASCENSIEPROCES 
22 maart 2016 / via Christine Preston
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

ASHTAR COMMANDO:

Lieve mensen, dit is een alert van het Ashtar Commando. Wij naderen een tijd van moeilijkheden vanwege de planetaire aanpassing die zal plaatsvinden met het proces van Disclosure.

De Aarde is een zeer dicht gebied van de Ring van Licht binnengegaan dat de Fotonengordel wordt genoemd en het hele zonnestelsel wordt geraakt door elektromagnetische golven.

Deze golven zijn instrumenten voor het Grote Ontwaken als het fotonenlicht en de gammastralen de psyche van de mensheid ontdoen van negatieve elementen op bijna dezelfde manier als de cirkels en zwaarden van de Blauwe Vlam van aartsengel Michael en ook van Elohim Hercules en Astrea.

Wij refereren aan intrinsieke karakters van personen die zijn geschapen door het Zelf in het proces van gebruik maken van het Licht van God, maar dat een uitvloeisel vertegenwoordigt, of een verontreiniging. Elk moment maakt het Zelf een keuze om deze kracht op de juiste manier wel of niet te gebruiken. Jullie gebruiken het Licht op de juiste manier, of doen dit niet, terwijl jullie je levens leven. Door het afdalen in de derde dimensie van dualiteit hebben biljoenen zielen een ego ontwikkeld dat een leven van zichzelf heeft en de psyche in bezit heeft, de onbewuste en bewuste geest van de mens in incarnatie.

Hun intrinsieke waarde en kwaliteiten zijn gedegenereerd. Jullie kennen het gereedschap dat jullie kunnen gebruiken om een reiniging te hebben van jullie psyche. Wij hebben het over de oproep van Aartsengel Michael of de Elohim om jullie te reinigen van elementen zoals twijfel en angsten en ook van alle verdorvenheid voor de kwaliteiten van de Goddelijke Moeder/Vader.

Jullie weten van de reiniging van het aura en de chakra’s die ook instrumenten of kelken zijn voor de ontvangst van Goddelijk Licht. Jullie kunnen jezelf herscheppen in het beeld van het Christusbewustzijn dat jullie blauwdruk is. Dit is een basisbegrip om de veranderingen die plaatsvinden te accepteren door de aanwezigheid van het Zonnestelsel en de Aarde in de Ring van Fotonenlicht die bijna tien keer groter in omvang is dan het Melkwegstelsel of de Melkweg waarin jullie bestaan.

Toch bestaat het als een verticale lus over en onder het melkwegstelsel en dus zijn de hoeken van het melkwegstelsel niet constant in deze fotonenring. Terwijl het melkwegstelsel in de ruimte beweegt blijven de extremiteiten van zijn hoeken duizenden jaren buiten deze ring en kruisen hem dan weer.

Dit is voorzeker het Ashtar Commando. Deze transmissie komt van een communicatie-eenheid. Voor wat de grootte van de fotonengordel; die is tien keer groter dan het zonnestelsel. Het is een Lichtlichaam dat de menselijke natuur transcendeert. Zoals eerder gezegd bevat het elektromagnetische energieën en zijn gammastralen bestralen op dit moment de hele Aarde. Zijn deeltjes hebben een strippend effect op de opgestapelde substanties die zorgen voor een verdichting van het Licht in het menselijk lichaam en zelfs in het planetaire lichaam. Dit is gekomen door het verkeerd gebruiken van het Licht van God in vele tientallen jaren en zelfs duizenden jaren. De lichtsubstanties ontdoen de psyche van zijn negatieve elementen en converteren het ego, zetten het om ofwel transcenderen het. Dit proces bevrijdt de psyche van de mensheid van alle verdorvenheid en duisternis en de terminologie die wij daarvoor in de plaats hebben controleert zijn effecten door zijn deeltjes te verspreiden en zich ervan te verzekeren dat de opname van licht progressief en positief is.

Te veel hiervan kan een vernietigend effect hebben. Dit proces veroorzaakt het ontwaken en jullie verhoging naar hogere niveaus van vibratie, van spiritualiteit, van liefde en het vergroot jullie capaciteit voor begrip.

Jullie zijn in staat om lichtcodes in je geest te downloaden die jullie vertalen in informatie en kennis. Jullie zijn in lichamen met DNA geboren dat werd overgedragen door jullie ouders en voorouders.

Als wij vele duizenden jaren in de geschiedenis teruggaan brachten de Annunaki bepaalde veranderingen aan in het DNA van de mens om de mens onwetend te maken van zijn identiteit en zijn functie. Met andere woorden “onwetend van de betekenis van het leven.”
Bijvoorbeeld ook van het doel van de materiële wereld en van het lichamelijke.

De aangeboren natuurlijke gaven, de gaven die er oorspronkelijk waren voor de planetaire overname ofwel ongeveer 400.000 jaar geleden, nadat de Galactische Federatie de controle over het zonnestelsel ongeveer een miljoen jaar geleden had herwonnen. Dit was na de vernietiging van de planeet Maldek en een tijd van decadentie in het zonnestelsel door de aanwezigheid van Reptiliaanse krachten van het duister. De schepping van Maldek, enkele miljoenen jaren daarvoor, was voor een project van het fysieke dat nu compleet wordt gemaakt in een Gouden Eeuw nadat de Aarde, of Gaia, naar een hoger niveau van vibratiefrequentie is gegaan. Dit is afhankelijk van het vibratieniveau van haar bewoners, van hun zienswijze van de realiteit die hun eigen realiteit en dichtheid beïnvloedt.

Deze boodschapper is niet getraind in wetenschap en wij gebruiken woorden die haar bekend zijn. Wij zullen niet uitweiden over het technische aspect van resonantie en Hertz maar wij zullen jullie enkele details over dit onderwerp geven. De resonantie die zich voor doet met betrekking tot de mensheid correspondeert met het niveau van bewustzijn, of verfijning, in woorden van beschaving. 

Jullie kunnen dit ook het niveau van rechtschapenheid noemen of van spiritualiteit. Het heeft te maken met de psyche, de ziel, of het zelf en het zal in staat zijn om te gaan naar de etherische gebieden buiten het lichaam als het individu gaat slapen, als zijn resonantie hoog is.

Na de dood is het zelf niet altijd bevrijd van het wiel van reïncarnatie omdat het niet is bevrijd van zijn negatieve handelingen. Licht is altijd nodig om karma in balans te brengen. Vele zielen zijn na de dood in staat geweest om te ascenderen omdat zij rechtschapen zijn  en het bereiken hiervan is makkelijker vanuit het lichaam. De ascensie kan plaatsvinden na herscholing in de scholen van de etherische gebieden, zelfs tientallen jaren na de overgang. Op dit moment zijn vele zielen die zijn geascendeerd teruggegaan in een lichaam om deel te nemen aan de ascensie van de Aarde in haar fysicaliteit en dichtheid. Dit is het grote project van de Eeuw.

Het plan om de Aarde te verhogen en ook het hele zonnestelsel, en verder, werd geïmplementeerd als de manifestatie van de Goddelijke Wil van de Almachtige God en is aan het werk sinds onheuglijke tijden. Een profetie zoals Aartsengel Michael bekend maakte aan het melkwegstelsel, meer dan 25 miljoen jaar geleden, was een statement van zijn kennis van de Goddelijk Wil die hij naar de niveaus van het fysieke bracht voor zijn manifestatie.

Het werd onthuld aan beide krachten van Licht en Donker. Hij onthulde niet welk planetair systeem en welke planeet een sleutelrol zou spelen in de ontvouwing van gebeurtenissen in de laatste dagen voordat al het leven opgetild zou worden naar een hoger octaaf, of dimensie, in een Gouden Eeuw.

Dan zou het fysieke gebruikt worden zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Door het zoeken naar tussenbeide komen werden de krachten van het duister beïnvloed door de visie die zij vasthielden zonder het zich te realiseren. De Aarde was bedoeld om een sleutelrol te spelen bij de manifestatie van de Goddelijke Wil en wij zijn dichtbij het doel omdat het planetaire lichaam wordt geraakt door een golf van energie die het zonnestelsel op 20 maart 2016 heeft beïnvloed. Vandaag, op 22 maart, is deze lichtstroom voor de tweede keer rond de wereld gegaan. De energieën komen binnen via de Zon en worden verspreid door kosmische kanalen, door de planeet Venus. Door Lord Sanat Kumara en de Logos van de Aarde en ook door de andere gebruikelijke kanalen van bewustzijn.
Technologie helpt om hun impact te verzachten en te verspreiden. De hele materiële wereld wordt op dit moment doorstraald en het Licht helpt ook het elementenkoninkrijk. De gebeden en oproepen van de Lichtwerkers helpen het Licht te absorberen. Het is voordelig om het bewustzijn te verhogen, de spiritualiteit en ook de resonantie die vibraties vormt.

De aanroepingen stellen het engelenrijk in staat om – indien nodig – tussenbeide te komen. De technologie van de Blue Avians die Hoger Dimensionaal zijn en ook technologisch ontwikkelde wezens zijn, helpt om de hoog-geladen elektromagnetische deeltjes en gammastralen van de Fotonengordel te filteren. Een voorbeeld hiervan zijn de biosferen die nu bij de Zon worden gezien, of in de lucht, terwijl die er tientallen jaren geleden niet waren.

De piek van energieën vond plaats op 20 maart en werd een Golf genoemd maar in die zin dat een groep zielen die er klaar voor was om het Licht op te nemen hun resonantie hierdoor beïnvloed zagen worden en werd verhoogd naar een hoger niveau op de ladder van dimensies, of bewustzijn. De zielen die in staat waren om mee te doen aan hetzelfde proces met de invloed van 28 september van vorig jaar omdat zij er klaar voor waren en zelfs nog hoger gebracht werden door de tweede golf van elektromagnetische lichtsubstantie zijn aan de top van de piramide van Lichtwerkers die symbolisch het Lichaam van God op Aarde vertegenwoordigen. Zij zijn de Vrouwen in de Hemel die geboorte geven aan het Christusbewustzijn, het Mannelijk Kind uit het Boek Openbaringen, en tegelijkertijd zijn deze zielen de Bruid van Christus, een collectief.

Zij trouwen in het gewaad van helder Licht, of het gouden en zonnegewaad en zij wandelen op de regenboogbrug of de Stralen van God en worden het Pad.

Er wordt verder gewerkt aan hun systeem van chakra’s. Vele zielen worden toenemend in staat om telepathisch te zijn en zullen op een bepaald moment contact hebben met hun Hoger Zelf of met Geascendeerde Meesters.

Toch staat de Draak erop te wachten om de mensheid te verslinden die de Vrouw geboren wil laten worden; die Draak is wat er is overgebleven van de krachten van het Duister die de mensheid onder controle hebben gehouden. Het zijn de Illuminatie en de Cabal met hun astrale tegenhangers en opperheren, ondanks dat er al tientallen jaren opruiming onder hen wordt gehouden zoals dit wordt verteld in de video ‘Vials of Karma’ (Flessen vol Karma). Het verwijderen van sommigen tussen Bijbelse en mythologische Luciferianen is gebeurd.

De zielen van de eerste golf aan de Top van de Piramide van de Mensheid zijn op weg naar de 6e dimensie. Zij zijn nu stevig lichamelijk in de 5e dimensie. Door meditatie, telepathische communicatie of afstemming kunnen zij in bewustzijn de 12e dimensie bereiken. De tweede golf zielen die door de stroom van elektromagnetische energieën van Licht zijn beïnvloed zijn nu door het oog van de naald gegaan en gingen de 4e dimensie in.

De andere zielen onder hen doorkruisen nu de 4e dimensie en beginnen beïnvloed te worden op de manier waarop hun meer vibrerende broeders en zusters in de Jaren 2012 tot 2014 werden beïnvloed.

Het proces was voor de eerste golf moeilijker en het kostte hen meer tijd om hun status te bereiken. De tweede golf gaat hetzelfde sneller bereiken. Dan zullen de eerste en de tweede golf samengaan om de rest van de mensheid te helpen om dezelfde transformaties in een derde golf te bereiken.

Wat de eerste golf ervaart wordt in een veld gedeeld door hun bewustzijn. De tweede golf zal ontwaakt zijn en zich verplichten om hun nieuwe visie te delen.

Als jullie ascensie bereiken openen jullie de Weg en het was Jezus Christus die deze tweeduizend jaar geleden opende – niet door te sterven aan een kruis – maar door te verrijzen vanuit het menselijk bewustzijn.

Hij integreerde met het Christusbewustzijn en werd de Christus genoemd maar dit is in de tijd verloren gegaan. Jullie openen de weg en kunnen stellen: Ik Ben de Weg, Ik Ben de Waarheid, Ik Ben het Leven. Door de Ascensie zal het duister worden vernietigd. Het zal worden getransformeerd omdat jullie het transcenderen. Vanwege de Ascensie en de toename van het Licht zal alles dat minder is dan Christusbewustzijn verdwijnen.

Begrijp dat dit proces wordt vertraagd door technologie omdat, als het zou gebeuren zoals de natuur dit bedoelde door het pure feit dat het Zonnestelsel door deze dichte substantie van Fotonenlicht gaat, het strippen van de psyche pijnlijk zou zijn. Om te kunnen ascenderen hebben jullie gemagnetiseerd licht nodig, want als jullie gevuld zijn met een groot percentage duisternis en die bij jullie is weggehaald, blijft er niet veel van jullie over. Dit is dereden waarom de Duistere Heren het Zonnestelsel wilden verlaten. Het is door genade dat de Almachtige voor allerlei manieren van interventies zorgt om zoveel mogelijk zielen te redden.

De onderdrukking van de Waarheid kan niet voortduren in dit Licht en het proces van Ascensie. Er is een grote verandering aan de gang in de psyche van de individuen die in de media en als journalisten werken. Door hun ogen bezien jullie de wereld, nietwaar?

Zij zijn, zoals zij zichzelf noemen, onderzoekende journalisten die controle afwijzen. Zij kiezen de weg van hun bewustzijn. Zij zijn in vele gevallen incarnaties van Galactische Wezens. Zij zijn sterrenzaden.

Zij herstellen de herinnering van wie zij zijn. Zij geven om wat goed is en in lijn is met de Verdediger van de Waarheid, Aartsengel Michael. Zij snijden de valse berichten van de propaganda door. Sommige schema’s verbleken door de Violette Vlam die de oorzaken en kernen van alle problemen uitvlakt, of die nu persoonlijk zijn of zich op wereldniveau voordoen.

Aldus gaat de wereld snel vooruit. Een groot deel van de fysieke chaos en beroering wordt veroorzaakt door het ontwaken en de roep om verandering. De veranderingen zijn enorm als jullie in jezelf kijken, met welke methode van introspectie jullie dit ook doen. Jullie capaciteit om te begrijpen wat er gebeurt is grotelijks toegenomen.

Ik begon met te zeggen dat er een tijd van moeilijkheden en planetaire aanpassingen aankomt. Jullie hebben nu de achtergrond om te begrijpen dat er nog steeds weerstand is tegen het Plan van Ascensie die een gevolg is van een niet in lijn zijn met de Goddelijke Wil. Het is geboren uit concepten die op verkeerde gronden berusten, een filosofie van de antichrist en op materialisme en alles dat de waan vertegenwoordigt van het “vasthouden van de macht” van een oude indoctrinatie.

Degenen aan de top van hun piramide van controle hebben hun zetten gedaan als bij een spelletje schaak om verder te gaan met een schema dat lang geleden is ontworpen.

Zij hebben verschillende tactieken gebruikt om een wereldconflict en een bewapende ruimte te scheppen. Zij begrepen niet dat het proces van Ascensie een kosmisch proces is en dat dit ook de planetaire lichamen van het Zonnestelsel beïnvloedt. Zij ontdekten dat zij de Aarde niet konden verlaten en ook niet konden vluchten met hun geheime technologie en hun ruimtevaartuig. Zij zouden het heerlijk vinden om hun eigenaarschap over het Zonnestelsel af te kondigen.

Zij hadden de intentie om hun holografische technologie te gebruiken om een buitenaardse invasie voor te spiegelen zoals bijvoorbeeld in de films: “Independance Day” of “The War of the Worlds.” Zij worden echter onder controle gehouden door de Galactische Federatie van Licht en door het Ashtar Commando die dit niet zullen toestaan.

De planetaire aanpassingen hebben te maken met Disclosure hoewel die al aan de gang zijn, zullen zij geïntensiveerd worden. Het zal een moeilijke tijd worden, zelfs voor Lichtwerkers die al zoveel kennis hebben opgedaan in het alternatieve veld omdat waar jullie aan zullen worden blootgesteld meer is dan wat jullie al kennen. Alles wat jullie kennen is het topje van de ijsberg van de onderdrukking van de Waarheid. Disclosure zal problemen veroorzaken. Er zal behoefte aan richting zijn.

Golven van zielen zullen leraren worden en jullie bestemmingen zullen zich ontvouwen. Jullie zullen je weer herinneren wie jullie zijn en jullie missie zal helder worden.

Samen zullen wij een tijd naderen waarin jullie naar de Lichtkamers zullen worden gebracht voor heling van jullie fysieke lichamen en ook voor het terugzetten van de klok van hun atomen. Jullie zullen toenemend in staat zijn om jezelf te helen en om jullie vitaliteit te laten toenemen, zelfs voordat wij ons in jullie samenleving presenteren.

In de tussentijd zijn jullie meegenomen naar de lichtkamers buiten het lichaam en de effecten van hun bestraling zullen zich uiteindelijk fysiek manifesteren.

De stralingen van de fotonengordel veroorzaken momenteel wat moeheid en dus zal het voor jullie belangrijk zijn om de uren te slapen die jullie nodig hebben en om goed voor jezelf te zorgen. Verspreid het woord. Volg deze hoge piek van elektromagnetische- en gammagolven en jullie zullen de energieën in je opnemen en zelfs nog meer veranderingen scheppen. Er kunnen moeilijkheden zijn maar over het algemeen zou het een interessante tijd moeten  met een grote hoeveelheid van onderscheiding die plaatsvindt. Jullie zullen ontdekken dat jullie capaciteit voor begrip is toegenomen als resultaat van Disclosure.

Vele gebeurtenissen zullen zich voordoen als gevolg van Disclosure.

Ik spreek ook namens het Ashtar Commando en het Verbindingsteam die deze informatie voor jullie channelen. Wij bewaken jullie, onderwijzen jullie en wij hebben de Meesters en de Aartsengelen die jullie kennen aan onze zijde. De Aarde zal fysiek blijven, maar lichter zijn, en jullie zullen hersteld worden zodat jullie in staat zullen zijn om te functioneren op Hogere Dimensies en in vol bewustzijn op dezelfde manier als jullie je nu uitdrukken op het fysieke plan.

Het gaat gebeuren door het neerdalen van het kwantum-DNA samen met het Lichtlichaam en het Christusbewustzijn. Een groots werk zal gedaan worden door het verwijderen van de vervuiling van de elementen en dit zal hoofdzakelijk worden gedaan als wij vrijuit kunnen bewegen op jullie wereld. De oceanen zullen een beter milieu vormen voor de walvissen, de Cetaceanen en alle soorten die daarin leven. De media rapporteren over het uitsterven van deze soorten en mensen ontdekken de oorzaken zoals de vervuiling van de zeeën door plastic, overbevissing, chemtrails, experimenten met geluid, radioactiviteit, onderzeese vulkanische activiteit. Hun vernietiging draagt bij aan het ontwaken van vele mensen en het is duidelijk te zien dat zij boos zijn.

Wij komen dichtbij een tijd waarin de wereld zelfs nog meer dooreen geschud zal worden als waarin dit nu het geval is. Toch zullen enkele vervangingen van de macht er binnen een paar maanden voor zorgen dat er een prettiger klimaat zal zijn voor disclosure. Wij kunnen zien dat de Overwinning heel dichtbij is en wij verheugen ons daarover. Een nieuwe zienswijze van de Realiteit van de gehele situatie op Aarde wordt ontwikkeld. Verlichting speelt ook een rol in dit hele proces en jullie zullen vooruit kijken naar de vooruitgang van de Derde Golf als de energieën aan het einde van het jaar op hun top zijn.

Ik ga jullie nu verlaten met deze nieuwe informatie en dankbaarheid voor jullie grotere begrip over de manier waarop de menselijke natuur wordt getranscendeerd en ook voor de diensten van onze medewerkers die zijn betrokken bij het publiceren van onze boodschappen.

Richt je ogen op de lucht en de sterren omdat wij daar boven jullie zijn en naar jullie kijken.
Wij houden jullie in de gaten.

Dit was het Ashtar Commando. Wij zijn jullie Galactische broeders en zusters en wij houden van jullie.

Namaste!