vrijdag 15 april 2016

Aartsengel Michael over de Herwaardering (valuta), ISIS, en Inertia /14 april 2016 door Steve Beckow

Michael 23Aartsengel Michael over de Herwaardering (valuta), ISIS, en Inertia
14 april 2016 door Steve Beckow

In een persoonlijke reading die ik had met Aartsengel Michaël via Linda Dillon op 13 april 2016, vroeg ik hem wat de Herwaardering tegenhoud. Al snel werd in zijn antwoord duidelijk dat hij wilde dat deze discussie met iedereen wordt gedeeld.

Het antwoord: een groot deel van de naties is tegen of voor en ISIS. Echter lichtwerkers geven ook toe aan traagheid, wachten gewoon op de Herwaardering en creëren niet. Met dank aan Dana voor ons transcript.

Steve Beckow:  Wat moet er nog gedaan worden voor de Herwaardering, Heer?

Aartsengel Michaël: Zeer weinig moet er nog worden gedaan. Het merendeel van de overeenkomsten, en we zeggen de meeste, zijn op hun plaats. Maar je kijkt naar dit (en ik bedoel niet jou persoonlijk), je kijkt naar dit vanuit het perspectief van jezelf natuurlijk, en van, wat wij zouden zeggen, een vrij kleine gemeenschap in termen van de algemene wereldwijde bevolking.

De enorme omvang van deze verbintenis gaat om miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen en ook binnen de bureaucratieën van vrijwel elke natie op de planeet.

Nu weet je ook dat alleen maar omdat een volk het niet in hun belang ziet in te stemmen met een dergelijke herwaardering van financiële systemen dat hen nog niet slecht of conflictueus of recalcitrant maakt. Veel van deze mensen nemen hun posities van verantwoordelijkheid serieus en geloven, terecht of ten onrechte, dat zij handelen in het belang van het volk.

Dus dit is zeker een struikelblok geweest, want wat consequent gebeurd, is dat je één natie hebt die het ermee eens is, en één niet. Dan dat de tweede natie ermee zal instemmen en de eerste zich zal terugtrekken en de 13e zal ermee instemmen en de 14e zich terug zal trekken en dus is er een groot deel van deze tegen en voor geweest.

Dat is nog voor de mechanica van zo'n enorme onderneming naar voren gekomen.
Het andere stuk is de aanwezigheid, de groeiende dominantie en de kracht van ISIS in het Midden-Oosten en het Oosten en het verlangen, en we zouden willen suggereren, de positie van vele van die staten die naties, dat ze  op geen enkele manier die macht naar een hoger niveau willen financieren dan ze al hebben.

Veel van hun middelen zijn vernietigd, maar voor sommigen is dat nog steeds niet voldoende.

Dat is een belangrijk struikelblok, maar niet onoverkomelijk.

Wij horen de menselijke kreet: "Waarom komt het Gezelschap van de Hemel niet tussenbeide of afdwingen?" We kunnen niet en we zullen niet tegen de vrije wil ingaan. Het is tegen de universele wet.

Dus geven we duwtjes, moedigen we aan, inspireren we, wijzen we in de juiste richting? Ja, vaker dan je je kunt voorstellen.

Maar dat is wat de twee belangrijkste hindernissen van vertraging zijn geweest.
Nu het ander ding en dat is spiritueel, niet het mechanisme of de politiek, laten we zeggen, van de situatie, maar iets dat betrekking heeft op ons, dus ik zal het naar de voorgrond brengen voor discussie.

Voor velen - en ik bedoel niet gewoon diegene van de Lichtwerker / Loveholder gemeenschap, want dat is maar een zeer klein deel van de mensen die hebben geïnvesteerd in deze onderneming – heeft [de Herwaardering] een enorme traagheid gecreëerd. Er zijn vele in al deze gemeenschappen die hun leven min of meer in de wacht hebben geplaatst en gaan niet voorwaards in hun eigen expansie, verankering, scheppende liefdes proces om hun leven, hun dromen te vorderen.

En jullie zeggen: "Wel, ze kunnen niets doen, Heer, tot het moment dat ze fondsen hebben" en dat is niet waar ik het over heb.

Ik heb het over dat zij, in de alledaagse, kleine werkelijkheid de pauzeknop hebben ingedrukt. Nu zijn er momenten waarop de Goddelijke Moeder of ik, maar meestal de Moeder, iemand in "de pauze" zal zetten, op sabbatical, omdat ze leeg zijn of omdat ze met mij hebben gewerkt in een ​​dergelijke mate dat ze die tijd dat ze weg zijn nodig hebben;  nodig hebben om uit te rusten.

Er zijn momenten waarop de moeder de hele planeet in waar jullie aan denken als een pauze heeft geplaatst en jullie weten allemaal hoe dat voelt. Het is een periode van wachten, van anticiperen op het opbouwen van energie. Het voelt alsof je in de leegte bent wat niet helemaal een leegte is. Het is de pauze. Maar dat is niet waar ik het over heb.

Waar ik over spreek is een aantal mensen die gestopt zijn met waarvoor zij gekozen hebben te creëren [ook] in de kleinste manieren, geestelijk, praktisch, emotioneel, en mentaal.

Jij weet, als mijn goede vriend, hoe vaak ik heb gezegd en aangemoedigd om veel en groot te dromen, maar in sommige opzichten is de droom een deel van de schepping. En jij weet dat, want je bent druk bezig met het Michaelangelo Fonds.

We spreken niet tegen jou nu, maar dit is gemaakt vanuit ons perspectief, een spirituele impasse.

Steve: Wat is de "dit" Heer, dat uit de geestelijke impasse is gecreëerd?

AEM: Degenen die eigenlijk niet hun eigen kracht om te creëren erkennen, om de energie te verschuiven in de richting en de beweging op positieve manieren die ertoe zouden kunnen leiden dat al deze impasses worden verwijderd.

Steve: Oké,

AEM: Dus ze staan in een wacht modus in plaats van op een proactieve, wetende, verzend-energie, geloof modes. En dat schept traagheid.

Dus als mensen tot je zeggen, en dat doen ze: "Wat kunnen we doen?"  Zijn het geen staatshoofden, zijn het geen hooggeplaatste bureaucraten, zijn ze niet in de schoot van ISIS, en maken ze geen deel uit van het IMF of … enzovoort, enzovoort.

Wat ze kunnen doen is opnieuw hun macht opeisen, hun leven, hun acties en de energie sturen van de visie die jullie allemaal vasthouden. Gedachten, emoties en energie zijn macht! Dus wendt je niet af van je macht! Dat is alles wat ik te zeggen heb op dit punt.

Steve: Lord, gelet op wat U hebt gezegd, wat is het dat U leidt te zeggen dat het snel zou kunnen zijn omdat het klinkt alsof er nog veel te doen is?

AEM: Nee, de meeste afspraken zijn gemaakt. ISIS wordt zoals u weet aangepakt door het team waarmee ik werk, de aartsengelen, zodat het kan veranderen? Niet in een knipoog, tenzij het het oog is van Een, zou dat het kunnen veranderen in wat op jullie gebied als vrij snel aanvoelt? Ja, dat zou kunnen.

Steve: Nu klinkt het alsof U wilt dat ik deze discussie publiceer. Het klinkt alsof het bedoeld is voor iedereen.

AEM: Dat is juist.

Dit gechanneld materiaal is auteursrechtelijk beschermd door Linda Dillon en de Raad van Liefde, 2016 en gebruikt met toestemming.

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl