Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 28 maart 2016

Vraag en Antwoord met de Arcturianen 26 Maart 2016 / Dr. Suzanne Lie

Vraag en Antwoord met de Arcturianen
26 Maart 2016 / Dr. Suzanne Lie

Ochtend Vraag & Antwoord met de Arcturianen

A:
       Goedemorgen Suzille.

S:       Goedemorgen Dierbare Arcturianen.

A:       Suzille ben je gereed om met je volgende avontuur te beginnen?

S:       Bedoelen jullie het avontuur van de school?

A:       Nee, wij bedoelen in feite het avontuur van Ascentie.

S:       Bedoelen jullie dat het avontuur van de School gerelateerd is aan het avontuur van Ascentie?   

A:       Absoluut! Je zou zelfs kunnen zeggen dat de school, zoals jij het noemt, een proefrit is. Het is om deze reden dat wij je verteld hebben om een volgende sessie van school te hebben.

S:       Zijn wij zo dichtbij het proces van Ascentie? 

A:       Wel Suzille, het is afhankelijk van je definitie van Ascentie. Er zijn diverse versies van Ascentie. Er is een emotionele Ascentie - welke het proces is van meesterschap te verkrijgen over je emoties tot aan het punt dat het je niet langer meer lastig gemaakt wordt door “reactionaire emoties”. GEEN reactionaire emoties betekent dat je een meesterschap verkregen hebt over je emoties tot aan de omvang dat jij de schepper van al je emoties bent.

Met andere woorden, jij bent je emoties. Met deze verklaring bedoelen wij dat jij jezelf niet langer toe zal staan emoties van een ander persoon, andere plaats of situatie op te pikken. Wanneer jij de schepper van je emoties bent, voel je de aanvankelijke bron van iedere emotie binnenin jezelf.

Wanneer je de bron van je emoties kent, kan je een emotie vaststellen die begon vanuit een persoon of situatie buiten je eigen auralichaam.

Wanneer je via je Lichtlichaam begint te reizen zal je geen materiële vorm hebben waarin je van anderen afgescheiden bent. Daarom, om de bron van informatie te onderscheiden zal je het punt van de initiatie van die emotie moeten voelen. En, binnenin je NU, zou de bron kunnen komen vanuit wat genoemd zou kunnen worden “een andere Lichtlichaam”.  

Wij zeggen een ander “Lichtlichaam” zodat je driedimensionale brein beter kan begrijpen wat wij aan het uitleggen zijn. Echter, er is geen “gevoel van een ander wezen” terwijl in het Lichtlichaam. In plaats daarvan, is er een gevoel van instromende en uitstromende energiegebieden.

Wanneer het energiegebied instromend is zoals een golf die op/naar het strand stroomt, is de bron “een ander” Lichtlichaam. Herinner je echter dat de term “een ander” Lichtlichaam onjuist is, omdat er geen afscheiding is in de frequentie van werkelijkheid waarin men diens Lichtlichaam draagt. 

Wanneer wij/jullie van de vijfde dimensie en daaraan voorbij met onze Aarde vrienden communiceren, kiezen wij/jullie vaak om een vorm aan te nemen, of ons Lichtlichaam te omringen met een pakket dat toeschijnt afgescheiden te zijn van het wezen waar wij mee communiceren. Net zoals jij ons gewaar mag worden binnenin jou terwijl je aan het channelen bent, nemen wij al het leven altijd binnenin ons gewaar. 

Want zie, wij hebben geen buitenzijde want wij bestaan binnenin het NU van de ENE.
De tijd dat het jou neemt om onze conversatie te documenteren bestaat niet voor ons. Aangezien wij geen tijd hebben, wij hebben geen opeenvolging binnenin onze hogere dimensionale Nu. Wij zijn Hier - NU. Wanneer je overvloedig veel van de illusie van jullie tijd doorbrengt met ons, de Arcturianen, te converseren, mag jouw gevoel van de driedimensionale opeenvolgende tijd steeds moeilijker worden om te handhaven.

Hoe identificeert men de individuele druppels water in de oceaan? Hoe stelt men de individuele moleculen van de lucht vast? Dat kunnen jullie niet. Je moet het water van de oceaan als ÉÉN met de oceaan waarnemen, en de moleculen van de lucht als ÉÉN met alle lucht. Zij zijn “de oceaan,” of “de lucht”.

Wanneer je één van onze boodschappen channelt, moet je het vertalen in/naar tijd. Voor jou waarneming, heeft het tijd genomen om op een 3D stukje papier te schrijven wat wij met jou communiceren binnenin ons Nu

De reden waarom wij je met de hand aan het schrijven hebben van onze boodschap vandaag, is omdat het schrijven met je hand zeer tastbaar is, en vaker kan je dieper in de informatie stromen wanneer je het via een pen en papier opschrijft. 

Wanneer je onze boodschap typte is er een machine die “tussen” de boodschap en de “jij” in schijnt te staan die het ontvangt. Op dezelfde manier, wanneer je met je stem channelt heb je geen machine. 

Wanneer je één van onze schrijvers bent, vragen wij je om onze boodschappen met zoveel mensen als mogelijk is te delen. Wij vragen dat je deze boodschappen deelt omdat het het Nu is van persoonlijke, en dan, planetaire meesterschap/ascentie. Velen van onze vrijwilligers die een Aarde Voertuig genomen hebben, verhuisden in/naar het Nuvan persoonlijke en toen planetair meesterschap. 

Binnenin dit nu van het Ascenderen in/naar een hogere frequentie, zal Gaia tegelijkertijd Haar derde dimensionale fysieke vorm handhaven. Op dezelfde manier, zullen velen van onze vrijwilligers op de Aarde hun fysieke vormen handhaven. 

Dit duale zelf van het derde dimensionale fysieke lichaam en het vijfde dimensionale Lichtlichaam zal gedurende een onbepaalde hoeveelheid van jullie 3D tijd doorgaan. Gaia, alsook al onze vrijwilligers, maken deze opoffering om meer “tijd” toe te staan voor diegenen die klem zitten in de driedimensionale Aarde.

Deze tijd kan hen de bekwaamheid toestaan om uit te loggen van dat verouderde programma en in/naar wat zij zullen ervaren als de “Nieuwe Aarde”. De Nieuwe Aarde is in feite een tijdloze, multidimensionale Aarde. Verder, alle tijdsgebonden, fysieke bewoners van Gaia zijn in feite tijdloze, multidimensionale bewoners. 

De controles voor het 3D fysieke programma zijn binnenin Gaia’s Centrale Kern Kristal, welke omringd is door de vier Hoeksteen Kristallen. Via deze kristallen, wordt Gaia’s “kern energiegebied” gedistribueerd naar allen van de oppervlakte gebieden van de planeet via de vier hoeksteen kristallen van Noord, Oost, Zuid en West. 

Binnenin de Atma (levensadem) van jullie menselijke Hogere Hart, hebben jullie ook een “kern kristal” in de vorm van een levende Drievoudige Vlam. Jullie interdimensionale programmering is binnenin de Drievoudige Vlam binnenin jullie Atma. Alle interdimensionale programma’s worden gedistribueerd doorheen jullie volledige lichaam via de Drievoudige Vlam van Wijsheid, Macht en Liefde.  

Als je steeds meer multidimensionaal Licht download en integreert in je Aarde voertuig, is er een multidimensionale verschuiving binnenin je Atma. Deze verschuiving dient om “je Atma te openen”. Dan, activeert je Atma je Drievoudige Vlam.

Je Atma is de Beschermer van je persoonlijke Wijsheid, welke je Drievoudige Vlam transmuteert in/naar de hogere frequentie van je Oneindige Wijsheid.  

Je Atma is de Beschermer van je persoonlijke Macht, welke je Drievoudige Vlam transmuteert in/naar de hogere frequentie van je Multidimensionale Macht

Je Atma is de Beschermer van je persoonlijke Liefde, welke je Drievoudige Vlam transmuteert in/naar de hogere frequentie van je Onvoorwaardelijke Liefde

Deze transmutaties binnenin de kern van je Hogere Hart, initiëren de beginnende processen van je transmutatie in/naar Lichtlichaam. Net zoals je fysieke ontwikkeling in je moeder haar baarmoeder begon, begint je “wedergeboorte” binnenin je eigen Hogere Hart. 

Net zoals je zygote lichaam, de eerste vereniging van het sperma en de eicel, zich snel begon te dupliceren/splitsen na de bevruchting, breidt je Lichtlichaam zich snel uit als je in/naar het Nu van je persoonlijke transmutatie verhuist. Je zult je dan aansluiten bij de collectieve transmutatie van onze eindeloze familie van Lichtlichamen. 

Het proces van transmuteren in/naar Lichtlichaam werd gedetailleerd uitgelegd door de Pleiadianen in het vijfde boek van de Pleiadische Perspectieven aangaande Ascentie, Doorheen Het Portaal. Wij vragen dat jullie, als een groep of alleen, door dit proces heengaan. Helaas zullen wij niet in staat zijn om elkaar te ontmoeten in een cabine in de hogere bergen. Niettemin, zullen jullie allemaal de multidimensionale macht van de verbeeldingskracht hebben. 

(Dierbare Lezers, ik voegde de bovenstaande paragraaf toe, aldus jullie boek 5 met een prijsverlaging aan kunnen schaffen als jullie dat wensen. Het staat er nog niet, maar check het later na). 

Herinner alsjeblieft dat alles wijd open is voor onze Dierbare Moeder Aarde en voor al Haar bewoners. Jullie zijn al multidimensionale wezens naar wie jullie terug zullen keren binnenin het Nu van de Ene dat jullie kozen voordat jullie je individuele Aarde Voertuig namen. 

Wij Arcturianen trachten om jullie persoonlijke Aarde Voertuig te verenigen met het planetaire voertuig van de Aarde. Wij wensen dat jullie allemaal weten dat wij diepgaand de opofferingen waarderen die jullie gemaakt hebben in jullie leven om jullie primaire aandacht toe te wijden aan het proces van de Planetaire Ascentie. 

Zegeningen ZIJN aan jullie allemaal.
De Arcturianen

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://suzanneliephd.blogspot.nl/