Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 31 maart 2016

Samenhang der Dingen / door ArjunA / Geplaatst 31 maart 2016

Samenhang der Dingen
door ArjunA
Geplaatst 31 maart 2016

Samenhang der Dingen.
Een artikel dat gebaseerd is op de Hermetische Wet Zo Boven Zo Beneden en Zo Binnen Zo Buiten. Een artikel waarin wetenschap en spiritualiteit elkaar overlappen en elkaar kopiëren zoals lichaamscellen dat doen. Een artikel waarin wetenschap en spiritualiteit elkaar overlappen en elkaar kopiëren zoals lichaamscellen dat doen.

De Oerknal, vanuit Kabbalistisch perspectief. 
Na de oorspronkelijke TZIMTZUM, of de samentrekking van Gods Onbeperkte Licht om ‘ruimte’ te maken voor de Schepping, bleef er binnen de leegte één kleine verlengde punt, de YUD achter. Het teken YUD is het tiende teken in het Hebreeuwse Alef-Beit, en jullie weten dat het getal 10 een nieuw begin vertegenwoordigt.

De TZIMTZUM suggereert een begin vóór het begin dat Genesis suggereert. Het was een situatie, vóór de ruimtetijd bestond, waarop het Licht uit de Bron tot één enkel punt implodeerde, zodat het Licht transformeerde in een meervoudig Licht. Het Ene Licht werd gefragmenteerd in miljarden vonkjes die alsmaar bleven expanderen.

Het woord Tzimtzum begint met het teken TET (de letter T). De TET is de eerste letter van het Hebreeuwse woord tov, dat goed betekent. Het geheim van het teken TET, dat numeriek gelijk is aan de negen maanden van zwangerschap, is de kracht van een moeder om haar verborgen goed - de foetus - tijdens de zwangerschap te dragen.

In het veel oudere Sumerische spijkerschrift werd het teken T gebruikt voor het begrip Leven! Na de conceptie begint de celdeling, dit vergelijken we met het Ene Licht dat zich deelde in miljarden vonkjes die zich alsmaar bleven delen. 

Dit klinkt weer als Genesis 1:28. God zei: ‘Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u, vul de Aarde opnieuw...’ Opnieuw!

De Oerknal, vanuit astronomisch perspectief. 
Volgens de Oerknal-theorie is het heelal circa 13,75 miljard jaar geleden ontstaan, dit impliceerde dus ook een begin vanuit een enkel punt, hetzelfde beginpunt dat de Yud ook vertegenwoordigt. In 1931 verklaarde de Belgische astronoom Georges Lemaître dat het heelal met de explosie van een oeratoom was begonnen, en sindsdien alsmaar bleef uitdijen.

Uiteraard werd zijn theorie belachelijk gemaakt door wetenschappers die bang waren hun reputatie te verliezen en de theorie dan ook de Big Bang theorie noemden. In 1964 ontdekten Arno Penzias en Robert Wilson bij toeval het bewijs voor de theorie en kregen hiervoor de Nobelprijs voor de Natuurkunde.

Het uitdijen van het heelal heeft implicaties voor het uiteindelijke lot van het heelal. Het belangrijkste is hierbij de dichtheid van het heelal ofwel de hoeveelheid materie. De meest gangbare mogelijkheden zijn of de "Big Chill”, “Big Rip" en "Big Crunch".
·     De "Big Chill" neemt aan dat de dichtheid van het heelal zo laag is dat de uitdijing oneindig zal doorgaan, waardoor alle sterrenstelsels steeds verder van elkaar geraken. Ook zal het heelal blijven afkoelen tot 0 Kelvin, doordat de warmte zich over een steeds grotere ruimte zal moeten verspreiden.
·     De "Big Rip" is een variatie op de Big Chill die veronderstelt dat de snelheid van de uitdijing van het heelal steeds zal toenemen, waardoor niet alleen sterrenstelsels, maar uiteindelijk ook sterren, moleculen en atomen uit elkaar zullen worden getrokken.
·     De "Big Crunch" neemt aan dat dichtheid van het heelal hoog genoeg is om de uitdijing uiteindelijk, door de zwaartekracht van alle materie, te doen stoppen en dat het heelal daarna ineen zal krimpen. Het uiteindelijke lot zal dan de totale ineenstorting van het heelal zijn.

Dat is het einde van een cyclus, die zich dan weer herhaalt of kopieert net zoals lichaamscellen dat doen. Het Al wordt dan weer het Niets, of de Grote Leegte waaruit het is ontstaan. Na deze wetenschappelijke uitleg, mogen we weer in onze eigen bewoordingen verder gaan. We pakken de draad weer op met de Hermetische Wet Zo Boven Zo Beneden en Zo Binnen Zo Buiten.

De mensheid vertegenwoordigt de miljarden vonkjes die uit het Ene Licht zijn voortgekomen. Vergelijken we het Ene Licht met een enkele lichaamscel, dan begrijpen we meer van die curieuze regel: “Laten we een Wezen scheppen naar onze gelijkenis.”

Het uitdijen van de mensheid heeft implicaties voor het uiteindelijke lot van de mensheid. Het belangrijkste is hierbij de dichtheid van de bevolking per vierkante meter ofwel de massa fysieke lichamen die energie (voeding) nodig hebben. De Nieuwe Wereld Orde en al hun hybride reptiel marionetten schuwen geen middel om ons uit te roeien.

Conform de Hermetische Wet ‘Zo Boven Zo Beneden’ zijn er ook voor het lot van de mensheid opties als de "Big Chill”, “Big Rip" en "Big Crunch".
1.   In het geval van de Big Chill ziet de Nieuwe Wereld Orde kans ons allen koud te maken.
2.  In het geval van de Big Rip ziet de NWO kans de mensheid in twee kampen uit elkaar te trekken met hun eeuwenoude doctrine Verdeel en Heers. Religie is daarbij de grootste gemene deler…
3.  In het geval van de Big Crunch roeien de religieuze fanatici elkaar volkomen uit. Het uiteindelijke lot zal dan de totale ineenstorting van de mensheid zijn.

Cellulair geheugen.
Volgens de Hermetische Wet ‘Zo Binnen Zo Buiten’ kunnen we als vonkjes van dat Ene Licht ons de goddelijke blauwdruk herinneren waaruit we zijn gevormd. Die blauwdruk is in het Lichaamsbewustzijn van elke belichaamde ziel gecodeerd.

Lichaamsbewustzijn? Waar is het? Dat is moeilijk uit te leggen. Wij hebben jullie ook al uitgelegd dat de ongrijpbare Akasha informatie ook niet in jullie hersens is opgeslagen. Je kunt je hersens niet vragen wie je was in een vorig leven. Die kennis, dat Weten, is niet opgeslagen in je hersens, maar in elke cel van je fysieke lichaam en in elke molecuul van je DNA. Er is alleen heel erg geknoeid met ons DNA.

Ons cellulaire geheugen is geprogrammeerd om te lijden, om ons in slavernij en verslaving te houden. Het is geprogrammeerd te geloven dat we afgescheiden zijn van de Bron. Het concept van afgescheidenheid is diep in ons Zelf geprojecteerd, vanaf het moment dat we uit de Bron zijn weggegaan en door de Muur van Vuur (de Oerknal) gingen.

De eerste keer dat we ons afgescheiden voelden, is identiek aan het moment waarop de Eerste Oorzaak, de eerste Cel zich in tweeën deelde. En de tweede Cel deelde zich in Twaalf Elohim, wat het meervoud is van God. En die Twaalf bleven zich, net als cellen dat doen, alsmaar opsplitsen in steeds grotere aantallen met steeds minder macht of Zelf Bewustzijn.

Ergens in dat proces vergaten we wie we werkelijk zijn. Zo kregen andere cellen of wezens uit de zelfde Bron macht over ons. Aanvankelijk door ons DNA te manipuleren, en veel later door religieuze projecties. Religie is gewoon een ander woord voor dualiteit. Religie is de geprogrammeerde keus tussen goed en kwaad. Religie is geen, ik herhaal GEEN, goddelijk concept, het is ontwikkeld door menselijke ego’s!

We kunnen nu echter ook kiezen voor eenheid, harmonie met het Al door met ons cellulaire geheugen te communiceren, in communie te zijn met ons GodZelf! We kunnen onze cellen programmeren alles los te laten wat ons weerhoudt onze ware grootte te tonen. We bevinden ons aan het eind van een cyclus dat tegelijkertijd het begin is van een nieuwe cyclus. De som van het jaar 2016 is het getal 9 dat de voltooiing symboliseert. We hebben onze 3D ervaringen voltooid. Alle 3D geneeswijzen en healing methoden zijn voltooid, ze zullen niet langer effectief zijn.

Het is een tijd van Disclosure waarin alles geopenbaard wordt wat voor ons verborgen is gehouden. We ontdekken steeds meer natuurlijke geneesmiddelen. We ontdekken dat UFO’s een natuurlijk fenomeen zijn, dat we niet alleen zijn in dit heelal. We ontdekken onze ware geestkracht weer omdat het woord Mens in het Latijn ‘Geest’ betekent!

In de biologie is de cel het kleinste onderdeel van een organisme of levend wezen dat alle genetische informatie van dat organisme bevat. We ontdekken dat we met onze lichaamscellen kunnen communiceren. We kunnen die cellen via het Lichaamsbewustzijn programmeren al het oude los te laten. Hiermee creëren we cellen die steeds zuiverder worden, zodat wanneer ze afsterven die grotere zuiverheid doorgeven aan de nieuwe kopieën.

Wanneer we alle herinneringen en trauma’s uit vorige levenservaringen wissen scheppen we uiteindelijk een lichaamsbewustzijn dat niets bevat. Misschien één enkele punt, die zich terugtrekt om ruimte te geven aan een nieuwe schepping. Een mini oerknal die zich de oorspronkelijke blauwdruk eigen maakt.

In navolging van de wetenschappelijke term “Big Rip" geef ik een eigen interpretatie van het Lichtlichaam of Merkaba.
·     De Merkaba is een variatie op de "Big Rip" die veronderstelt dat de snelheid van de uitdijing van het heelal steeds zal toenemen, waardoor niet alleen sterrenstelsels, maar uiteindelijk ook sterren, moleculen en atomen uit elkaar zullen worden getrokken.
·     Onze moleculen, atomen en cellen krijgen meer ruimte om van een koolstof (of Carbon) gerelateerd wezen te transformeren in een Kristallijnen Wezen.

De synchroniciteit met deze ontdekking is dat de wetenschap opnieuw Planeet X heeft waargenomen. En het Romeinse cijfer X staat voor het getal 10, dat een nieuw begin vertegenwoordigt… Net zoals het teken YUD, dat toevallig ook de eerste letter is van de naam Yeshua!

Genesis 1:28. Kijk nu eens naar die getallen. De 1 is de Alfa, de som van 28 is het getal 10, dat is de Omega! En god zei: ‘Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u, vul de Aarde opnieuw...’

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com