vrijdag 11 maart 2016

Mens-zijn oefenen - Verander de wereld met liefde – feruari 2016 / donderdag 10 maart 2016 / Steve Rother

Mens-zijn oefenen - Verander de wereld met liefde –
 feruari 2016 
donderdag 10 maart 2016 / Steve Rother

Gegroet dierbaren

Na nogal wat strubbelingen hebben we toch onze weg naar jullie gevonden. Laat ons jullie groeten in deze nieuwe energie want jullie zijn door de uitdaging heen gekomen. Op aarde is er zoveel aan de hand, zoveel dingen samengeperst tegelijkertijd dat het je aandacht weghaalt van waar je werkelijk wenst te zijn. We vertellen jullie, dierbaren dat er zoveel mensen nu in hun kracht stappen en staan, hun stemmen laten horen, soms zelfs voor het eerst in deze kostbare tijden. Deze unieke kruising in tijd en ruimte biedt een kans om een significant verschil te maken. Dit is de boodschap die we jullie willen brengen. De uitdaging is om in jou licht te gaan staan, voorover te leunen en planeet aarde door deze veranderingen heen te helpen. Jullie wisten allemaal dat deze veranderingen er aan zaten te komen. Velen van jullie dachten zelfs dat het binnen 24 uur plaats zou vinden en dat het allemaal veranderd zou zijn als jullie weer wakker zouden worden, dan zou het allemaal perfect zijn. Jullie zijn in de nieuwe energie gestapt maar het heeft een versplintering van jullie veroorzaakt en het heeft een verschuiving aangebracht in de stabiele omgeving waar je tot nu toe je veiligheid en je leven op baseerde. Het resultaat is dat veel mensen zich roeren, op allerlei manieren, totdat ze zeker weten dat ze opgemerkt worden. En soms beëindigen ze veel mensenlevens in dat proces. En het zijn allemaal nieuwe energieën op planeet aarde war je op reageert. We vragen jullie vandaag om een verschil te maken door een specifieke vorm van actie te ondernemen dierbaren. Jij zult zelf je daden moeten bepalen omdat een ieder van jullie anders is. Een ieder van jullie heeft een andere sleutel in handen, een sleutel die deuren kan openen naar een hoger stuk van de mensheid- maar deze sleutel ligt diep in jou verborgen. We leggen het uit.

Hoe het spel begon

Het was een kritische succesfactor om alleen geboren te worden, want daar ging het spel om. Het ging er om net te doen alsof we eenlingenwaren, niet verbonden met elkaar, om uit te vinden hoe we met elkaar om zouden leren gaan op planeet aarde. Want veel van de energie die je ervaren hebt en die aarde heeft doorleefd past bij deze richting. Jullie creëerden je eigen veilige plek in jezelf en maakte je niet druk over de rest van de planeer of de mensen die er op rond liepen. En dat, dierbaren, is veranderd omdat jullie begrip van de mensheid zelf veranderd. En dat is perfect en het brengt jullie de volgende uitdaging. Begrijp het volgende goed dierbaren, als je op aarde komt zul je je tot een aantal dingen aangetrokken voelen en een aantal andere dingen zul je weerzinwekkend vinden. De vraag is wat je aandacht in de richting van schoonheid trekt. Je zult de schoonheid in een ieder zien en dat betekend dat er een grote verscheidenheid van schoonheid op aarde is verzameld en vastgelegd in de Akasha boeken. Het heeft tot gevolg dat wij leven een tijdelijke vorm van schoonheid geven. Dat is geweldig en het is ook wat je doet als je je leven verankerd; schoonheid toekennen. Een van de grootste uitdagingen op aarde is het geloof in afgescheidenheid. Het was een spel dat jullie allemaal wilden spelen en we spraken erover in het allereerste boek dat wij de Keeper hielpen schrijven. Er was een tijd dat jullie allemaal aan de voet van de berg zaten en van deze verhalen genoten, je verstoppertje-spel speelden en ieder ander spel waar je blij van werd. Toen kwam er iemand die zei “ We willen graag een nieuwe spel spelen. We hebben een spel waarbij we allemaal sluiers dragen zodat we ons niet meer kunnen her-inneren wie we zijn. Dan gaan we vervolgens ons leven leven en komen we elkaar tegen, maar we kunnen nog steeds niet herinneren wie we zijn, of de verbinding die we hebben. Het is allemaal een spel van ons-zelf zoeken en om dan op de planeet aarde een reflectie te vinden van een wereld die net doet alsof ze niet bij elkaar horen en verbonden zijn.” En zo begon het spel op planeet Aarde.

Afscheiding

In het Universum worden meerder spellen tegelijkertijd gespeeld en jullie zullen er een aantal vinden. Jullie hebben recentelijk ook ontdekt dat jullie nog steeds proberen te communiceren met anderen in dat universum. We zullen er iets over delen omdat het dichterbij komt. O dit moment hebben jullie, noch hen, de mogelijkheid om heen en weer te reizen. Er is nauwelijks genoeg technologie om de communicatie op gang te krijgen op dit moment. Jullie luisteren, net als zij, ook, en er zijn al signalen naar jullie toegestuurd die jullie nog niet helemaal begrijpen omdat jullie niet weten hoe je ze moet interpreteren, maar dat zal snel veranderen. Wanneer dit gebeurd,dierbaren, dan zal het ieder persoon op aarde een geheel ander perspectief gaan geven. En is dat niet fascinerend? Jullie kijken nu naar de verschillen in elkaar en dat is de reden waarom twee mensen, die volledig van elkaar verschillen, elkaar liefhebben en eren. Er is altijd een verbinding, de gemakkelijke gelden de mensen in je directe omgeving. Is het je opgevallen dierbare, dat het altijd de neefjes zijn die de planeet bevechten? Het zijn niet diegenen die direct tegenover je staan, maar degenen die dichtbij je staan die de strijd aangaan. Veel van de intolerantie op aarde ontstaat door een grote hopen spanningen en angst die de afscheiding altijd mogelijk hebben gemaakt.  De vraag is: “ Hoe ver staan jullie jezelf toe van elkaar af gescheiden te zijn? Hoe ver kun je bij je broeders en zusters wegdrijven voordat het problematisch wordt?”. En dat dierbaren is de uitdaging van de dag.

Het opnieuw inzaaien van planeet aarde.

Ieder mens op aarde heeft een andere manier van zichzelf bekijken. Jullie hebben allemaal vooroordelen die jullie jezelf hebben aangeleerd en die aan jullie doorgegeven zijn door jullie ouders. En hoewel we weten dat het een uitdaging is om die achter te laten weten we ook dat sommige dingen eenvoudig weg niet op een ander manier aangeleerd konden worden dan juist door die oordelen. Een van deze dingen is de mogelijkheid om planeer aarde op nieuw “ in te zaaien”, om een balans / verbinding te vinden tussen iedereen. En hoewel het nu nog om kleine aantallen gaat die dit doen, vindt er al een verandering plaats die we in twee generaties tijd nog niet eerder gezien hebben. Herhaaldelijk hebben jullie je afgescheiden en scheiding aangebracht in hetgeen jullie “rassen” noemen. En jullie hebben de grootste problemen ervaren met hen die dichtbij jullie eigen “ras” staan, alsof je er mee in een wedstrijd verwikkeld was. Dat was jullie eigen poging om een grap te maken. En dus vragen wij jullie, die net doen alsof jullie mensen zijn, om zoveel mogelijk ‘mensheid’ in je leven te brengen de komende drie maanden. Want er doet zich een kritisch moment voor, een kort bereik van tijd waarbinnen we de mogelijkheid hebben om een diepgaande verandering in de wereld aan te brengen door kleine acties te nemen. Soms zelfs alleen maar diep binnenin jezelf.

Menselijkheid; kijk voorbij je geloofsovertuigingen en vooroordelen.

Natuurlijk heeft iedereen vooroordelen. Sommigen mogen alleen maar een bepaald type mens omdat er negatieve ervaringen met andere mensen zijn, rassen, mensen, geloofsovertuigingen, wat dan ook maar mensen van elkaar scheidt. Vind je vooroordelen. We vragen jullie dierbaren, om concrete stappen te nemen, de komende drie maanden, om jezelf daarin te veranderen. Ontdek iets over dat wat je heeft doen besluiten dit oordeel te hebben, waar het vandaan komt, welke religie ermee te maken heeft, of welke geloofsovertuiging of welk ras. Door vrede te sluiten met een ander, of met dat waar je weerstand tegen voelt, draag jij je steentje bij aan het vermengen van de mensheid om het tot ongekende hoogte te doen laten stijgen. En jullie begrijpen dat jullie grote menswaardigheid vele malen groter is dan de menselijke angst op aarde. Dit is het moment om iets te doen. Reik in jezelf, je eigen kleine vooroordelen, want iedereen heeft ze, Onderzoek ze en transformeer ze. Kijk waar het mee te maken heeft, een individu, een groep, wat dan ook. Niemand hoeft zich te schamen voor zijn gevoelens. Echter, wanneer je de oorsprong hebt ontdekt, neem dan actie om het om te zetten in iets positiefs of door een stap in de goede richting te zetten. Ben je bang voor een religie, leer er dan meer over, informeer jezelf en ontdek of en hoe het dan werkelijk schadelijk zou zijn. Wellicht is het wel het tegenovergestelde van wat jij dacht.  

Ontdek meer over de mensen waarover jij je zo negatief voelt. Dat kan heel moeilijk zijn voor velen van ons omdat we onszelf voorstaan of openheid in plaats van bevooroordeeld of gesloten. Jullie hebben een geweldige taak verricht in het veranderen van aarde met jullie golven van liefde, dus voel je alsjeblieft op geen enkele manier gestraft dierbaren. Wat we jullie vragen is om alle restjes en tegenstrijdigheden in jezelf op te schonen. Want door dat te doen stel  je jezelf open voor de energie rondom je want jullie zijn Lichtwerkers. Jullie zijn diegenen die hun vleugels snel zullen uitslaan, in stilte, en dat heeft een geweldige onmetelijke invloed op degenen direct om je heen, op het spel en op de planeet aarde zelf. Dit zijn kritieke tijden dierbaren en we verzoeken je vriendelijk doch zeer dringend om iets te doen om die deur voor jezelf open te zetten de komende drie maanden. Ontwikkel jezelf, leer, over een onderwerp dat je angst inboezemd of doe moeite mensen te leren kennen waar je je zorgen over maakt, of die je gewoon niet mag. Zoveel mensen worstelen om zoveel verschillende redenen. Geloof ons dierbaren, jullie bereiken iets geweldigs als je de mogelijkheid biedt om te verbinden. Een van de meest fantastische dingen die je op aarde bereikt hebt is het mengen van verschillende rassen. Maar dat is niet altijd goed uitgepakt. Echter nu is het moment daar om dit naar een hoger niveau te brengen en om uit te vinden welke angsten jullie nog beperken. Ontdek meer over de mensen en je zult merken dat het je weinig moeite kost om positieve dingen te zien.

Oefen menselijkheid.

Er zijn grote uitdagingen, dagelijks, zoveel vluchtelingen en velen van jullie nemen vluchtelingen op in hun midden, anderen onderzoeken ze. Recentelijk hebben 2 landen nog respectievelijk 20.000 en 30.000 vluchtelingen geweigerd omdat het er simpelweg teveel werden. En wat moeten we nu? Het is een van de vragen van de mensheid van dit moment. Verplaats je eens in de situatie van een vluchteling en stel je voor wat het voor jou zou betekenen als je moet vluchten met je gezin. Ga eens in die cirkel staan. En verbind je hart.

Doorbreek de haatcyclus in de komende 90 dagen.

Het is tijd voor de mensheid om wakker te worden uit de droom- niet alleen mensen maar de mensheid zelf.  Er is een nieuwe energie op aarde. Maar als je wilt kun je makkelijk in de angst stappen omdat je daar naartoe getrokken wordt als je niet oplet. Maar je kunt er ook voor kiezen om in de energie van liefde te staan. Met onvoorwaardelijke liefde, menselijkheid, elkaar helpen, kun je de harten van mensen vullen op de plaatsen waar haat was. Dierbaren we weten dat jullie begrijpen dat er ook andere mensen zijn die anders over jullie denken. Sommigen zullen je weerzinwekkend zijn anderen, waarvan je dacht dat het je vijanden waren, zullen je in een ander licht gaan zien. Wacht niet op de beweging, wees de beweging. De komende drie maanden heb je de kracht om dat te doen. Verklaar aan jezelf de komende 90 dagen dat je niet alleen je eigen voorkeuren onderzoekt. Niet iedereen heeft het nodig  om aardig gevonden te worden, maar je eigen stille voorkeuren en vooroordelen benadelen alleen jezelf. Dus werk eerst aan jezelf, en hoewel je jezelf wellicht als een Lichtwerker beschouwd, vrlost van negatieve energie, is er altijd nog een overblijfsel dat je weg kunt werken. Soms zit de weerstand diep verborgen en dat is de situatie waar we je op wijzen. Er is een moelijk tijdperk op aarde, al eeuwen, we noemen het “generatie haat”. Het ontstaat wanneer kinderen in een familie leren iets of iemand te haten, om wat voor reden dan ook. Wanneer we onze kinderen leren te haten, opnieuw en opnieuw, is het moeilijk om die cirkel te doorbreken. We hebben nu de kans, de komende 3 maanden, om precies dat te doen en we beloven jullie dat het iets is voorons allemaal op planeet aarde.

Hoeveel menselijkheid kun jij in je leven tot uitdrukking brengen?

En zelfs als die andere entiteiten in het universum hiernaartoe zouden komen met Al Wat Is, zouden jullie het nog zo moeilijk hebben met het combineren van je krachten dat jullie niet eens zouden weten of je met ze zou moeten praten of vechten. Maar deze keer zullen jullie de sluiers van je gezicht trekken, niet alleen om te zien wie jij bent maar ook om de verbinding met je buurman te zien, en om deze keer echt te verbinden. Dit zijn de tijden van onze mensheid, dus rijst de vraag; hoeveel menselijkheid kun jij toelaten in je leven. Wellicht ken je wat mensen die recentelijk naar jouw buurt verhuisd zin en die zich wellicht niet welkom hebben gevoeld omdat mensen bang voor ze zijn. Stap er op af en zorg ervoor dat ze zich welkom voelen in hun nieuwe buurt, als is het alleen door jou. Durf je hand uit te steken naar iemand die dat nog nooit ervaren heeft. Dit zijn de tijden waarop het een enorm verschil maakt op aarde als je dat doet, wij planten de zaden. Herinner je dat jullie de meest krachtige engelen zijn die hier ooit geleefd hebben. Wij eren jullie dierbaren. Jullie zijn allemaal met een speciale taak en intentie gekomen, om hier te zijn, in deze mooie tijden, in deze veranderingen, om deel te zijn van deze nieuwe energie. Welkom Thuis, geniet van de komende 90 dagen.

Het is met de grootst mogelijke eer dat we jullie groeten en vragen om goed voor elkaar te zorgen, met respect, op ieder niveau. Jullie zijn allemaal onderdeel van god. Zorg goed voor elkaar, iedere kans die je krijgt,met je menselijkheid, en speel het spel goed.

Espavo, dierbaren

De groep
Het woord Espavo is een oud Lemuriaanse groet : “Dank je dat je in je kracht staat.”