Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 7 maart 2016

Maart is een maand van mega-energie / 6 maart 2016 / Earth-Keeper

Maart is een maand van mega-energie
6 maart 2016 / Earth-Keeper

Als je de toenemende astro-gravitationele intensiteit die onze planeet momenteel overspoelt toevallig niet voelt, hou je dan goed vast, want je zult het spoedig voelen! Deze maand zal erg buitengewoon zijn en met de wind der verandering er doorheen jagen! Maart 2016 wordt verfraaid door 2 mega verduisteringen, een ongelooflijke supermaan en, natuurlijk de equinox.
8 maart 2016 - 9 maart 2016 - Total Solar Eclipse

De Totale Zonsverduistering zal zichtbaar zijn in delen van Indonesië, waaronder Sumatra, Borneo en Sulawesi, en op locaties in de Stille Oceaan. Maar of ze vanaf jouw locatie op de planeet zichtbaar is of niet, de effecten van deze eclips zullen over de hele aarde voelbaar zijn. De eclips begint op 8 maart 2016 om 23:19 UTC en het hoogtepunt vindt plaats op 9 maart 2016 om 01:58 UTC. De totaliteit van deze totale megazonsverduistering zal 4 minuten en 9 seconden duren. Het  'energie’ raam van de eclips begint 3 dagen voorafgaand aan het evenement, tot 3 dagen erna. 

We noteren de tijd van de 'Totale Zonsverduistering (zie hieronder) om jullie in te lichten, omdat de duur van 4 minuten en 9 seconden een bijzondere tijd is voor de manifestatie van gefocuste intentie, want gedurende deze pauze van lineaire tijd en dimensionale opening, stromen de levenskrachteenheden naar de aarde, en worden de meditaties in het 'Zonneportaal' van de Totale Zonsverduisterig versterkt.

Globale Tijd - Zonsverduistering 

Mega maart

De maand maart zal een van de meest krachtige astrologische intensiteiten van het jaar 2016 bevatten. De fase begint op maart 5, intensiveert tot de totale zonsverduistering op 8 en 9 maart, piekt op de equinox, en eindigt 3 dagen later in een krachtige uitbarsting tijdens de maansverduistering. Het zal op jullie allen van invloed zijn, of je bewust bent van de astrologische krachten, of in astrologie gelooft of niet, je zult door deze verenigde golf van enorme gravitatiekrachten getroffen worden.

Dit zal een tijd zijn om grootse verandering te zaaien. Er zullen zaden geplant worden om een grondige herziening van het doel van het leven te moviteren. Voor de empathische zoeker kan deze fase een intense periode zijn waar je je vragen over jouw leven stelt, van onzekerheid.  En dit kan voor velen periodes van plotselinge vlagen van diepe zelfwijfel inhouden, of je vraagt je af waar je staat, wat je hebt bereikt, wat je verloren bent en wat je nog niet bereikt hebt; zowel op micro- als op macro schaal, individueel alsook op het vlak van de groepsmassa. Een alliantie van Uranus, Saturnus en Pluto die tussen 3 maart en 23 maart plaatsvindt, zal energieën binnenbrengen die twijfel en depressie kunnen teweegbrengen en deze zwaarte wordt feitelijk tijdens de equinox verhoogd, ingeklemd tussen de tandem mega eclipsen en de volle maan.

Maar we moedigen je aan om te beseffen dat deze eclipstijd van onderzoek vaak beladen is met fasen van moeilijke beweging van positief geloof, verrijkt met schokken van scepsis. Maar deze kunnen op zichzelf absoluut de springplank zijn voor inspirerende nieuwe noodzakelijke acties. Het is belangrijk om het katalytische kruid van deze krachtige energie te temperen met de kruiden van begrip van de invloeden om je heen, opdat je niet toelaat ​​dat de twijfels je in een neerwaartse spiraal van cynisme, depressie en kleverige 'stroop' van apathie leiden. In sommige aspecten zal de energiecocktail van maart als aanloopperiode naar de equinox, een beetje aanvoelen als een Mercurius retrograde van 'korte duur', met fasen van ongerechtvaardigde, atypische humeuruitbarstingen, merkwaardige ongegronde woede, scheef redeneren, miscommunicatie, melancholie en uitstel.

Tijdens Zonsverduisteringen staat de Maan rechtstreeks tussen de Aarde en de Zon, een conjunctie van de Zon en de Maan. Tijdens deze korte tijd kan de Maan de Zon "blokkeren", niet enkel tijdelijk de verlichting uitschakelen, zo te zeggen, maar eigenlijk gedurende een oneindig ogenblik, het verstrijken van de lineaire tijd in de 3-dimensionale structuur van de ruimte stilzetten. In deze rustpauze opent zich een poort naar de oneindig tijdloze niet-ruimte. Dit venster zorgt voor de mogelijkheid om je sterfelijkheid te erkennen, het eindige aspect van je persoonlijkheid in de tijd als mens op het Aardse vlak. En misschien zul je gestimuleerd worden en door deze intensiteit via de eclips uit het hypnotiserende slijk geflitst worden, om je te focussen op wat je wilt bereiken met de resterende tijd en creatieve mogelijkheden die voor je liggen.

Vergeet niet, zoals we jullie al eerder hebben verteld, dat in de dimensies van dualiteit, ruimte gestolde tijd is, en boven de dualiteit, tijd vastligt in het oneindige Nu van de niet-tijd, en ruimte vrij stroomt met de helderheid van de gedachte. Dienovereenkomstig, kun je tijdens deze eclipsopening zó hoog in de grote en grotere oneindigheid van het multidimensionaal zelfbewustzijn en goddelijke aspect stijgen, dat wanneer je in de lineaire dimensies van de dualiteit naar beneden kijkt, je een vruchtbaar moment van fortuinlijke duidelijkheid kunt zien, dat er voor alles een reden is. Dat het fysieke leven een doelbewuste illusie van het leren van schepperschap is, en je herladen zal worden met de wetenschap dat jullie krachtige spirituele wezens zijn die tijdelijk de kleding van het leven dragen.

De zonsverduistering in Vissen vindt plaats in de energie van de 'Nieuwe Super Maan' van 8 maart en zal de 'Totale Verduistering' op 01:58 UT op 9 maart bereiken, en om 08:58 op 8 maart aan de oostkust van Amerika. Dit heeft verstrekkende gevolgen en zal de energie-uitbarsting voorzien om de planeet met 'levenskracht’energie te overspoelen tijdens de piek gedurende de 4+ minuten totaliteit. Een van de belangrijkste thema's van de energie die tijdens de zonsverduistering geïnitieerd wordt, is Emotionele Wijsheid. Het verkrijgen van zelfbeheersing met het doel een grotere Waarheid te smeden! Deze eclipsenergie zal je de mogelijkheid geven om de illusie opzij te schuiven, rook en spiegels te verwijderen, de vereiste om de waarheid te vinden, verborgen door anderen of onszelf. En laten we duidelijk zijn, het vinden van de waarheid is van essentieel belang, en de mogelijkheid om dit te doen, gaat zowel om het wegnemen van hindernissen als het omarmen van kansen

Je moet beseffen dat de constante verhoging van de frequentielat, de versterking en de toenemende intensiteit van de astronomische / astrologische graviteit deel uitmaakt van het pad, van jaar tot jaar, fase na fase, op de Nieuwe Aarde tot en met 2038. De Jupiter Oppositie die op de dag van de zonsverduistering op 8 maart, begint, zal elke emotie doordringen. Je dient het emotionele veld te stabiliseren, omdat anders de aura zal breken in de emotionele uitersten van de onbeheerde reactie. Anders zal elke fase van geconcentreerde energieverschuiving, die elk jaar met verduisteringen, meteoorregens, supermanen, retrogrades, zonnewendes, equinoxen en verduisteringen plaatsvindt, je rondgooien als losvliegende projectielen op een open zee van energiegolven.

De huidige golf die we 'Onstuimige Maart' genoemd hebben, zal een instroom van energie-uitersten met zich meebrengen welke de onbeheerste geest, de ongetemperde emoties van de niet-voorbereiden, gemakkelijk in een batterij van grillige gevoelens kunnen gooien. Je moet de angst beheersen, en depressie en apathie bedaren via mentale discipline. Je kunt niet op een schip zonder zeilen drijven en wachten tot het tij gaat liggen, je moet meester van je emoties zijn om mentale helderheid te bereiken... en dat wordt je in maart kosmisch geleerd. Maart zal onverwachte, vergeten, onopgeloste kwesties en mensen uit het verleden bevatten die plotseling kunnen opduiken. En wees op je hoede in deze tumultueuze energie. Mars staat op de achtergrond en Jupiter in retrograde. Communicatie staat scheef, emoties kunnen grillig zijn en logica kan scheef trekken tot april. Isoleer je in deze tijd om over jezelf na te denken.

Neem de komende weken de tijd om je los te maken en observeer vanuit een derde persoonshouding, de stroom van emoties die zich de volgende 3 weken in alle smaken en kleuren kan voordoen. Je moet je emoties verkennen zonder ze de teugels van je handelingen te geven, je wordt gedwongen om je gevoelens te kennen: van waar ze komen, waaruit ze voortvloeien, hun vibrerende patronen en wat ze triggert. En, het belangrijkste van alles: hoe je ze schept, in stand houdt en beheert.

Voor een groot deel van de eerste twee weken van maart, maakt Saturnus een vierkant met de Zon. Ontmoedigend en frustrerend in één aspect, maar het bekrachtigd de groei en creëert kansen van nieuwe wilskracht in elkander. Deze energie vraagt ​​je om je spirituele intenties en doelstellingen binnen de parameters van je 3D-activiteit te heroverwegen en aan te passen. Dit betekent confrontatie van overkritiek, het begrijpen van een tegengesteld standpunt en niet op de tenen te trappen van degenen die het niet met je eens zijn. Het betekent dat het je niet dient in de hogere sferen te verblijven als je je fundering in de dualiteit verliest. Aarding is noodzakelijk. Zweverig zijn is niet hetzelfde als positief zijn.

Dit Saturnus-vierkant vraagt ​​de flexibiliteit om standvastig en sterk te zijn, met de moedige vastberadenheid elke onverwachte omstandigheid te confronteren, de gehele energie van maart is vol van potentieel voor het ontstaan van het onvoorziene en dit wordt bekrachtigd door de doorgang van Mars in Boogschutter in de eerste week van maart... evenals de voortdurende retrograde van Jupiter, en Saturnus gaat in retrograde op 25 maart.

De 2de week van maart wordt van de 14de tot 16de beïnvloed door de maximale frequentie van het Saturnus T-vierkant met Mercurius en Jupiter. Dit verschuift lichtjes naar Pluto op de 17de en de 18de en leidt naar de equinox op de 20ste en 21ste. Maar houd in gedachten dat astrologische invloeden samensmelten wanneer ze zich voordoen tussen verduisteringen en versterkt worden door de frequentie‘verhoging', die door de equinox wordt teweeggebracht.

De maansverduistering in Weegschaal vindt plaats op 11:48 UT op 23 maart, en staat tegenover Mercurius in Ram. Deze Maansverduistering is de voltooiing van wat begon met de zonsverduistering twee weken eerder. De volle maan van de penumbrale eclips is de perfecte tijd om compassie te heroverwegen in de omgang met zichzelf en anderen. De hele planeet wordt gedwongen om middelen van vereniging te vinden binnen de onderstroom van ontreddering en plotselinge verschuiving.

Deze frequentie in maart kost moeite om optimaal te beheersen, en zo onzeker als de omgevende vibratiesnelheid kan zijn, met de achtbanen van piekende frequenties en onzekerheden die angst en zorgen teweegbrengen, bevat ze ook buitengewoon potentieel. Jullie hebben elk de mogelijkheid om de geest tot rust te brengen, en zijn daarmee in staat erg hoog te reiken tijdens de eclipsen en de equinox. Dit zijn zeker en vast zeer krachtige openingen, openingen van wijsheid ... en daarin is de wijze zoeker in staat om de sterren te bereiken, en rust te vinden in de goddelijkheid ... en daarmee de veranderingen te co-creëren die je wilt zien.

Je kunt de onstuimigheid omzetten in grootsheid!


8 maart - Jupiter bij Oppositie. De reusachtige planeet zal op haar dichtste benadering van de Aarde zijn en haar gezicht zal volledig worden verlicht door de Zon. Het zal helderder zijn dan in enige andere tijd van het jaar en zal de hele nacht zichtbaar zijn. Dit is de beste tijd om Jupiter en zijn manen te fotograferen en te bekijken. Een middelgrote telescoop moet in staat zijn om je een deel van de details van Jupiter's wolkenband te laten zien. Met een goede verrekijker moet je de vier grootste manen van Jupiter kunnen zien, verschijnend als heldere stippen aan beide zijden van de planeet.

9 maart - Nieuwe Maan . De Maan zal zich aan dezelfde kant van de Aarde bevinden als de Zon en niet zichtbaar zijn in de nachtelijke hemel. Deze fase treedt in om 01:54 UTC. Dit is de beste tijd van de maand om zwakke objecten zoals sterrenstelsels en sterrenclusters te observeren, omdat er geen maanlicht in de weg staat.

9 maart - Total Solar Eclipse . Een totale zonsverduistering treedt op wanneer de maan de Zon volledig blokkeert en de mooie buitenste atmosfeer van de Zon onthult die bekend staat als de corona. Het pad van de totaliteit zal alleen zichtbaar zijn in delen van centraal Indonesië en de Stille Oceaan. Een gedeeltelijke zonsverduistering zal zichtbaar zijn in de meeste delen van het noorden van Australië en Zuidoost-Azië. (NASA Kaart en Eclips Informatie) (NASA Interactieve Google Map)

20 maart - Maart Equinox

Maart Equino x : De Maart equinox vindt plaats op 04:30 UTC. De Zon zal direct op de evenaar schijnen en er zullen wereldwijd bijna evenveel hoeveelheden dag en nacht zijn. Dit is ook de eerste dag van de lente (lentepunt) op het Noordelijk Halfrond en de eerste dag van de val (herfstequinox) op het Zuidelijk Halfrond.

23 maart - Volle Maan . De Maan zal zich aan de andere kant van de Aarde bevinden als de Zon en zijn gezicht zal volledig verlicht worden. Deze fase treedt bij 12:02 UTC. Deze volle maan was bij de vroege Indiaanse stammen gekend als de Volle Worm Maan, want dit was de tijd van het jaar waarin de grond zou beginnen te verzachten en de regenwormen weer zouden verschijnen. Deze maan is ook wel gekend als de Volle Kraai Maan, de Volle Korst Maan, de Volle Sap Maan, en de Lenten Maan.

23 maart - Penumbrale Lunar Eclipse . Een penumbrale maansverduistering doet zich voor wanneer de maan de gedeeltelijke schaduw van de aarde passeert, ofhalfschaduw. Tijdens deze vorm van verduistering zal de Maan een beetje donkerder worden, maar niet helemaal. De eclips zal zichtbaar zijn gedurende het grootste deel van de het uiterste Oost-Azië, Oost-Australië, de Stille Oceaan en de westkust van Noord-Amerika, met inbegrip van Alaska. (NASA Kaart en Eclips Informatie)

Nederlandse vertaling: u. mertens

www.Earth-Keeper.com