woensdag 9 maart 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 642: Natuurkunde - Tijd. / 9 maart 2016 / Lee Carroll


642: Natuurkunde - Tijd.
9 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG:  Lieve Kryon. Tesla spreekt van een “tijdslot” dat zich voor doet bij de conceptie. Hij zegt dat dit tijdslot verwijderd kan worden zonder iets van de kennis of de ervaring in het huidige leven te verliezen. Wij kunnen het tijdslot vooruit bewegen en aldus onze lichamen verjongen. Dit is een fysiek teruggaan in de tijd. Schijnbaar was een van de redenen voor de ongelukken die zich voordeden in de vroeg 40er jaren bij de experimenten van de marine met tijd en onzichtbaarheid, een gebrek aan kennis over het tijdslot.

Kan jij ons alsjeblieft jouw zienswijze hierover geven? Ook: kan alleen gedachte – zonder technische back-up – een beweging voorwaarts van het tijdslot bewerkstelligen? Als dit zo is, welk gedachteproces kan dit dan veroorzaken?

ANTWOORD: Nogmaals zeggen wij dat dit in de bulk van de Kryon-leringen zit. Het is zowel fysieke en spirituele informatie die algemeen is. Je kunt God niet scheiden van de wetenschap!