dinsdag 8 maart 2016

Jullie Verf Palet Herzien / 7 Maart 2016 / Brenda Hoffman

© Josephine Wall
Jullie Verf Palet Herzien
7 Maart 2016 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Hoewel de Aarde veranderingen jullie schijnen te beïnvloeden, doen zij dat niet. Velen blijven angstig van wat “zij” jullie aan kunnen doen, of zij nu wereldleiders of verschuivingen op of in de Aarde zelf zijn.
Jullie angst is dat jullie vreugdevol binnenin jullie zelf kunnen zijn totdat - een wereldoorlog begint, de regens gewassen vernietigen, een familielid pijn ervaart, en ga zo maar verder.
Jullie gaan door met een kap op jullie vreugde te plaatsen, “Ik kan gelukkig zijn tenzij dat gebeurt.”
Geen enkele hoeveelheid van angst of zorgen zal wat dan ook veranderen. En dat heeft het nooit echt gedaan - anders dan die angst naar jullie te magnetiseren. En jullie hebben niet langer de macht om zelfs dat te doen.
Als jullie het je herinneren, je complete verf/emotionele palet gaat door met angst en kwade kleuren te bevatten - deze kleuren zijn gewoon meer drab, meer voorbijgaand dan waar was voor de 3D angst eonen.
Het wordt steeds moeilijker voor jullie om de nadruk te leggen op angst.
Hoewel jullie mogen proberen terug te keren naar jullie 3D angstmodus van, “Als dit gebeurt, dan zal mijn leven vreselijk zijn,” is iets dergelijks niet langer compleet mogelijk.
Toegegeven, een paar stukjes van angst mogen doorgaan binnenin jullie wezen rond te ratelen - ten toon gespreid door de angst die je voelt over de politiek, oorlog of de verschuiving van de Aarde. Maar deze angststukjes worden minder dominant als je waarlijk accepteert dat je in een Nieuwe Wereld van Vreugde bent.
In het verleden, werden je angsten werkelijkheid voor jou, want je had weinig macht in de wereld van angst om deze angsten met vreugde te reduceren of te elimineren. Je vreugde raakte afgestompt tot aan het punt waar vreugde bijna als een wonder beschouwd werd.
Nu dat jullie aan het leren zijn om vreugde en Liefde volledig tot uitdrukking te brengen, zal hetzelfde waar zijn voor jullie angsten. Jullie hebben jullie op angst-gebaseerde levens voltooid. Het is tijd om dezelfde diepte te ervaren van het voelen in vreugde. Aldus is het dat jullie huidige angsten niet gefundeerd zijn.
Inderdaad, als je kunt creëren wat je in vreugde wilt en het steeds moeilijker hebt met het creëren in angst, kan je leven niet doorgaan het moeras van pijn te zijn dat het gedurende eonen was.
Een dergelijke verschuiving is moeilijker dan jullie beseffen. Want als jullie Aarde levens gedurende eonen geweest is om in angst benadrukt te worden en erin te leven, zal jullie overgang om vreugde te verwachten en erin te leven waarschijnlijk enige inwendige aanpassingen nodig zijn.
Net zoals waar zou zijn als je op de straten leefde en deze voor voedsel afschuimde en dat aan jou twintig miljoen euro gegeven werd. Eerst, zou je de werkelijkheid van dat geschenk in twijfel trekken, want het zou “te goed om waar te zijn” schijnen te zijn. Dan zou jij je inzichten, overtuigingen en acties moeten verschuiven van een dagelijks zoeken naar voedsel en beschutting naar het hebben van meer dan je mogelijk zou kunnen consumeren. Aldus is het nu voor jullie.
Jullie hebben tot nu toe armoedige levens op de Aarde geleefd. Toegegeven, het was jullie keuze en jullie mogen macht en/of vreugde in één of meer levensspannen ervaren hebben. Maar die macht en vreugde waren beperkt tot de hoeveelheid van vreugde die toegestaan werd over de gehele globe heen en de karmische stukken die jullie wensten op te lossen.
Jullie karmisch angstbordje is schoongeveegd. Jullie vreugde verfdoos is dominant en extreem kleurrijk. Sta dat toe te weten, dat wat geprojecteerd wordt door diegenen die wensen of doorgaan in angst te leven niet jouw leven zal zijn - want jij bent in een andere plaats.
Betekent dit dat je geen fysieke kwalen zult hebben of dat je van de één op de andere dag een miljonair zult worden? Misschien. Je leven is bezig gevuld te raken met vreugde, hoe die zinsnede ook maar tegen jou spreekt.
Je zult waarschijnlijk enige pijn of angst ervaren, want deze saaie kleuren gaan door een deel te zijn van je verfpalet. Maar die pijn of angst zal net zo voorbijgaand zijn als vreugde in je voorafgaande Aarde levens was.
Er zijn vele concepten in jouw Nieuwe Jij overgang waar gemakkelijk naar te luisteren is, maar moeilijk voor jou om volledig te begrijpen en daarom te internaliseren.
Jouw dominantie vreugdepalet is wat je nu aan het adresseren bent. Want hoewel je bespeurt dat je aan het overgaan bent, ga je door je toekomst aangaande vele ergste-geval scenario’s te conceptualiseren (maken/scheppen).
Iets dergelijks moet verwacht worden gezien het aantal van Aarde levens die je in angst geleefd hebt. Weet diep binnenin je wezen dat vreugde nu jouw dominante ervaring is. Met die kennis, adresseer je huidige angsten om vast te stellen hoe een ander perspectief je leven verschuift.
Terugkeren naar jullie wereldwijde angsten - weet dat wereldleiders met dezelfde energieën gebombardeerd worden als jullie. Weet dat de Aarde ook aan het verschuiven is van pijn en angst naar vreugde. Weet dat je de Aarde niet, noch wens je dat, kunt controleren. En zeer waarschijnlijk, ben je geen wereld beslissingen-maker. Jullie angst is gebaseerd op wat er zou kunnen gebeuren, hoewel jullie geen invoer hebben aangaande deze beslissingen.
Weet dan dat de meest gunstige actie voor jou, voor alle Aarde entiteiten en de Aarde is om jullie gedachten en de benadrukking van overtuigingen te veranderen van angst naar vreugde. Dit aldus te doen zal meer doen voor het opruimen van de wereldwijde angsten dan wat voor andere actie dan ook.
Verander jullie overtuigingen en gedachten aldus diegenen in machtsposities gebombardeerd worden met Liefde en Vreugde vanuit de Universums - en jullie. Leef in vreugde om diegenen te helpen die dat wensen maar niet weten hoe. Jullie voorbeeld zal hen voorzien van/met iets/iemand om na te doen.
Angst werd over de gehele Aarde op dezelfde manier verspreid. Jullie gaan er niet vanuit dat de eerste Aarde mensen in angst ontwaakten. Het was een aangeleerde ervaring. Aldus is het nu. Waarnemingen, wisselwerkingen en positieve gedachten zullen alle Aarde entiteiten verschuiven. De doorgaande angst van wat er zou kunnen gebeuren voorziet jullie op angst-gebaseerde levens van brandstof en breidt het uit.
Sta jezelf toe de beste uitkomst in alle situaties te dromen en te verwachten - en aldus zal het voor altijd zijn.
Zo zij het. Amen.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:http://www.LifeTapestryCreations.com