Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 28 maart 2016

Jezus Jullie zullen jezelf herkennen als zeer wonderbaarlijke goddelijke wezens / John Smallman op 16 dec. 2012/ herplaatst 28 maart 2016

Jezus
Jullie zullen jezelf herkennen als zeer wonderbaarlijke goddelijke wezens
John Smallman op 16 dec. 2012/ herplaatst 28 maart 2016

Het moment voor jullie ontwaken – de meest significante gebeurtenis die ooit plaatsvond in de menselijke geschiedenis – is bijna bij jullie. Velen van jullie voelen zich angstig wanneer neezeggers suggereren dat er niets van betekenis zal gebeuren; en binnen jullie illusoire omgeving, een omgeving die je zeer solide lijkt, heel echt, bijna permanent, is het al te gemakkelijk deze negatieve energieën te accepteren. Niet doen! Vraag om hulp van de spirituele rijken als je bidt of mediteert; je zult het in overvloed ontvangen, en dan zul je merken dat je een gevoel van vrede en vertrouwen ervaart die alle angstige of zorgelijke gedachten die je gestoord hebben zullen vervangen.

Je gaat ontwaken, tenzij je een zeer krachtige beslissing neemt om dat niet te doen en deze beslissing dan gaat onderhouden, ondanks alle Liefde die je energieveld binnenstroomt, je aanstuurt naar waakzaamheid (wakefulness). Jouw constante intentie, sinds het moment van schijnbare afscheiding, is geweest dat je wilt dat, wanneer je God je hoort roepen, ontwaakt uit je deprimerende en vermoeiende droomwereld binnen je Vaders goddelijke Realiteit, waar alles dat Hij schept zijn bestaan in eeuwigdurende vreugde heeft.

En je hebt Zijn roep gehoord en je wilt ontwaken. Want het is Zijn Wil en de jouwe dat je dat doet, daarom is er in de verste verte geen andere uitkomst mogelijk. Er zijn er heel, heel weinig op de planeet die nog niet begonnen zijn met het proces van zichzelf afstemmen met Gods Wil, want allen zijn sterk beïnvloed door de grote instroom van goddelijke energieën die binnenstromen om je te helpen dit te doen. Het is vaak een keuze, een beslissing die de meesten van jullie ruim onder het niveau van beperkt bewustzijn maken die jullie ervaren als belichaamde mensen. Als je wilt ontwaken, en je je alleen nog maar bewust bent van een angst dat je dat misschien niet zult, ontspan dan. Je hebt de keuze gemaakt en je zult ontwaken.

God wil je eeuwigdurende geluk, en er is absoluut geen oordeel over jou die Hij heeft gemaakt dat iemand straf, vernedering, of opofferend lijden van welke soort ook zou moeten ondergaan. Hij is Liefde. Er is slechts Liefde. Niets dat niet in perfecte afstemming met Liefde is bestaat. Laat die volkomen onwerkelijke zorgen en angsten los in de vaste overtuiging dat je zult ontwaken in de Nieuwe Tijd van grenzeloze vreugde, waar jullie jezelf herkennen als buitengewoon wonderbaarlijke, goddelijke wezens, briljant schijnend in de gereflecteerde glorie van je Vaders oneindige Liefde voor Zijn gehele schepping.

Jouw plek, jouw thuis, waar je thuishoort, is in de tegenwoordigheid van God, en dat is niet in een met ontzag vervulde staat, terneerliggend voor Hem, maar co-creërend met Hem, gelukkig in een voortdurende reeks van heerlijke en verheffende avonturen. Je wordt geliefd door je Vader op een manier die onmogelijk te beschrijven is op een zinvolle manier, en Zijn vreugde is te weten dat je de staat van goddelijke gelukzaligheid ervaart die Hij schiep voor dat ene doel.

Hij wacht op je thuiskomst, je ontwaken - want je hebt werkelijk nog nooit je thuis, de Hemel, verlaten, Zijn eeuwige tegenwoordigheid – met de hooggespannen anticipatie van een vader de op handen zijnde thuiskomst verwachtend van een lange en moeizame reis van zijn innig geliefde zoon. Jullie reünie - onze reünie, want de gehele schepping wacht enthousiast en vol verwachting op deze wonderbaarlijke gebeurtenis – met God zal gloriëren in de jubelende vreugde van dat bruisend levendige en onveranderlijke ogenblik.

Wees opgewonden, wees enthousiast anticiperend op de goddelijke wonderen die jullie ontwaken zullen begroeten tijdens die gedenkwaardige gelegenheid. Het is heel dichtbij, je kunt het bijna voelen, aanraken, zien, en de jubelende muziekpassages horen om jullie magnifieke feestelijke aankomst te begroeten op het schouwtoneel dat zo liefdevol voorbereid is op deze absoluut betoverende gebeurtenis.

Je reis is bijna geëindigd, dus blijf je Licht hoog houden terwijl je alleen liefdevolle aanmoediging biedt voor al diegenen met wie je interacteert tussen nu en dat grote moment, want, natuurlijk, jullie brengen ze mee naar huis naar de goddelijke Aanwezigheid die jullie Vader is.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 


Zoals gechanneld door John Smallman.
Vertaald: René