Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 27 maart 2016

HET NIEUWE TIJDPERK (of het AQUARIUS -Waterdrager- TIJDPERK) & WERELDREGERING / Geschreven door G. Kumar uit 2005

HET NIEUWE TIJDPERK (of het AQUARIUS  -Waterdrager- TIJDPERK) & WERELDREGERING
Geschreven door G. Kumar  uit 2005

Hier begint G. Kumar mee:
Het beroemde lied over het Aquarius Tijdperk uit de musical Hair (1969) geeft aan:

Wanneer de Maan in het 7e Huis staat
En Jupiter één lijn richt met Mars
Dan zal vrede de planeten tot gids dienen
En liefde zal de sterren besturen
Dit is de dageraad van het Aquarius Tijdperk
Het Aquarius Tijdperk
Aquarius ! Aquarius!

Begrip en harmonie
Sympathie en  vertouwen in overvloed
Geen onwaarheden en bespottingen meer
Gouden levende dromen van verschijningen
Onthullingen door mystieke kristallen
En de ware bevrijding van de Geest

Over het algemeen wordt aangenomen dat het Aquariustijdperk in het jaar 2000 is begonnen. 2160 Jaar is ruwweg het tijdperk van een teken. Het Vissentijdperk begon ongeveer 200 voor Chr. Laten we de symboliek bestuderen van het Vissen- en Aquariustijdperk. Als de precessie van de aarde 72 graden per graad is, is 2160 een eeuwcyclus. 25.920 Jaar (12x2160) is een precessiecyclus, een Platonisch jaar, een heel lang tijdperk.

Hij legt uit dat Pisces, Vissen betekent, en Jezus was (is) de verlosser van het Vissentijdperk. Het Vissentijdperk legde de nadruk op vertrouwen. De twee vissen van Pisces duiden dualiteit aan, en gedurende deze tijd, intensiveerde het conflict tussen religie en wetenschap, wetenschap deed zijn opkomst met blind geloof. Het geloof van een God –buiten.. werd afgewezen door wetenschap.

Aquarius wordt in de astrologie geregeerd door 2 planeten, Uranus en Saturnus.
Uranus vertegenwoordigt onafhankelijkheid en Saturnus universeel humanisme.
Humanisme heeft de aanname dat geen dogma of politieke verzameling van leerstellingen je kan redden: je kan alleen jezelf redden. Als je jezelf redt, dan heb je samenleving, je redt de natie en planeet Aarde! Met andere woorden, universeel humanisme zal het waarmerk zijn van het Aquariustijdperk.

De astrologische geleerde Jeff Jawer heeft een artikel geschreven “ On te Cusp between Pisces and Aquarius”  merkt daarin aan dat het Aquariustijdperk zijn intrede nog niet heeft gedaan. http://www.stariq.com/main/articles/P0003036.htm - (Cups betekent vooravond.)
De eerste Venus overgang vond plaats in 2004 en de volgende zal zijn in 2012. Deze 8 komende jaren zullen zijn als de donkere nacht van de ziel, een chaotische periode, lijden van het vagevuur als de Aarde door een donkere periode gaat.

Dr. Jose Arguelles, de geleerde die de harmonische convergentie heeft gebracht, denkt ook dat het verhelderende Aquariustijdperk op de vooravond van 2012 zal aanbreken.
Alle vrijdenkers die hebben een opgewondenheid over het Aquariustijdperk, waar wijsheid zal bloeien en van betekenis zal zijn zelfontplooiing, transformatie door jezelf, zelfrealisatie en realisatie van jezelf. Voorbij zijn de dagen van dogma’s en blind vertrouwen. Persoonlijke transformatie zal resulteren tot planetaire transformatie.

Dante, Bernard Shaw en Alice Bailey  hebben in hun literaire werken aangemerkt dat een
wereldregering de enige oplossing is om een permanente wereldvrede te bereiken.
Mahesh Yogi heeft in 1975 in Seelisberg, Zwitserland, de wereldregering ingewijd. Hij zei: “ Als reactie van de oproep van de tijd, is een globale organisatie gestructureerd, de niet-politieke, de niet-religieuze wereldregering welke de uitgebreide kennis en ervaring heeft om een ideale samenleving te creëren”.

Foster Bailey, de echtgenoot van Alice Bailey (1880-1949), heeft gezegd:
Vrijmetselarij is de afstammeling van een verenigde wereldreligie, een Goddelijke bijeengebrachte religie. Toen kwam afgescheidenheid en religies.  Nu zijn we aan het streven naar een verenigde wereldorde”.

Dr. Wilmshurst (van dezelfde periode als A. Bailey) zag de dageraad van het Aquariustijdperk als een vervulling van het plan en zei dat vrijmetselarij het middel kan zijn voor de vervulling. Wijze mensen wijzen erop dat de New Age beweging de universele religie is, welke H.G. Wells heeft voorspeld, dat deze op een dag de mensheid zou overnemen.

Er is ook een beweging om een wereldbeurs te creëren en om alle regeringen in de wereld te controleren, zodat ze kunnen werken als een eenheid in plaats van dit vele geworstel van de heerschappij over elkaar. De stichtingen achter de Verenigde Naties zijn spiritueel. De  wereld eenheidsbeweging neemt toe in het moment en onderstaande Maurice Strong, heeft zich daar mee bezig gehouden.

Maurice F. Strong (Oak Lake, 29 april 192928 november 2015) was een Canadees zakenman en diplomaat. Tot en met de jaren zestig was hij grootondernemer in de energiesector en ook daarna ondernam hij nog verschillende zakelijke initiatieven. Verder zette hij de milieuproblematiek wereldwijd op de kaart en was hij de eerste voorzitter van het VN-Milieuprogramma (UNEP). Hij was jarenlang voorzitter van het World Economic Forum en was adviseur voor de top van de Verenigde Naties en de Wereldbank.

De kant van de mysteries controleerde de oprichting van de Amerikaanse regering en de handtekening van de mysteries is te zien op het grote zegel van de USA. Dit onthult een groot aantal van symbolen van de vrijmetselarij, er wordt vooral bedoeld de adelaar, conventioneel is dit de Feniks.


De Verenigde Staten heeft (is) geen perfecte regering, maar het was een poging  om een
mededogende regering te creëren. Het is ver gevallen van het ware hart van mededogen.
Maar het is een stuk dichterbij een mededogende regering dan velen van de regeringen
in deze wereld. Wat er is gebeurd, is dat een aantal onbekende, maar machtige mensen, de regering van de Verenigde Staten hebben belast, ermee hebben geknoeid, voor hun eigen belangen. Anderszins zou de regering van de Verenigde Staten niet zo slecht zijn.
Felix Frankfurter, van de US Supreme Court Justice, heeft gezegd: “ De echte heersers in Washington zijn onzichtbaar en oefenen macht uit van achter de schermen.

Felix Frankfurter (November 15, 1882 – February 22, 1965) was a jurist, who served as an Associate Justice of the United States Supreme Court. Frankfurter was born in Vienna and immigrated to New York at the age of 12. He graduated from Harvard Law School and was active politically, helping to found the American Civil Liberties Union. He was a friend and adviser of President Franklin D. Roosevelt, who appointed him to the Supreme Court in 1939. Frankfurter served on the Supreme Court for 23 years, and was a noted advocate of judicial restraint in the judgments of the Court. (Helaas niet in het ~Nederlands, maar waarschijnlijk begrijpelijk)

HET DERDE TESTAMENT
Het Nieuwe tijdperk is aangeduid als Het Derde Testament. Het Oude en Nieuwe testament benadrukken dat Waarheid is Vrijheid. (Veritas vos Liberabit), De filosofie van het Nieuwe tijdperk verklaart dat zelfkennis of kennis van het absolute zelf, alleen dat, je vrij kunt maken. Globale eenheid kan de wereld redden. Globalisten kunnen een planetaire transformatie brengen, creëren en niet degenen die voorstaan voor een aangelegenheid van een natie  of een bijzondere beschaving over anderen.

Enige prominente globalisten zijn: Jeremy Rifkin, Norman Cousins, Elizabeth Clare Prophet, John Denver, George Lucas, Norman Lear, Alice Bailey, Alvin Toffler, Dr. Barbara Ray, Benjamin Creme, Levi Dowling, George Trevelyan, Fritjof Capra, Abraham Maslow, Barbara Marx Hubbard, Ruth Montgomery, Shirley MacLaine, J.Z. Knight, Marilyn Ferguson, David Spangler, Nelson Mandela & Gorbachev.

Marilyn Ferguson publiceerde in 1980, in haar boek:
De aquarius samenzwering. (persoonlijke en sociale transformatie in de 80er jaren).
Zij merkt aan dat de Nieuwe tijdperk revolutie een beweging is gekarakteriseerd door: “geen politieke doctrines en geen manifest”. Het is een beweging “universeler dan hervorming” en “diepergaand dan een revolutie”.  Het belangrijkste kenmerk van het Nieuwe AquariusTijdperk zal zijn, spirituele democratie. Mondiale integratie is bereikt door internet, welke voorziet in wat wordt genoemd ‘the global village concept’.  (Globaal werelddorp {op een manier een letterlijke vertaling}) Het wereldwijde web is een ware wereld encyclopedie!

HET SYMBOLISME/DUALISME VAN PISCES
Pisces wordt gekarakteriseerd door twee vissen, de Oosterse Vis en de Westerse Vis. De Oosterse Vis vertegenwoordigt het positieve aspect van de mens en de Westerse Vis, het negatieve aspect. Het geeft de felle strijd aan tussen wetenschap en theologie en  tegenstrijdige ideologieën, Marxisme versus Mysticisme, existentialisme versus essentialisme enzovoort. De lagere energieën zoals  hebzucht, jaloezie, ego en onwetendheid werden uitgedrukt gedurende het Vissentijdperk en de hogere energieën als vrede, liefde en waarheid zullen zich tentoonstellen in het Aquariustijdperk.

Internet is een Aquarius concept, Dit is de eerste stap naar globale communicatie en verbinding. Iedereen zijn stem kan worden gehoord via het internet. Internet is niet gecensureerd en er zijn geen echte regels voor het internet. Het is een –gratis-voor-iedereen-  uiting, voor in een derde wereld land of  land van meer overvloed, of men het eens is met een overheidsbeleid of niet.

MONDIALE INTEGRATIE
De aanval 9/11 op het World Trade Center en bomaanslagen bv. op ambassades over de gehele wereld, zijn indicatoren dat het voor ons tijd is, als een mondiale (globale) gemeenschap, om te ontplooien naar een hoger niveau van bewustzijn en binnenbrengers in een Nieuw tijdperk. De belangrijkste reden voor rampen als 9/11 en andere van dergelijke gebeurtenissen, was ons gebrek aan wereldwijde eenheid en de afgescheidenheid welke zo predominant is in dit tijdperk. (er staat het woord ‘sovement’)

Zoals het  een syncretische beweging is (syncretisme houdt in dat eigenlijk alle religies in wezen één zijn), zal het globale integratie en spirituele democratie voortbrengen. Tijdens het tijdperk Stier (4000 v. Chr.) was er aanbidding van het gouden kalf in het Midden Oosten.  Tijdens het Ramtijdperk (ongeveer 2000 v Chr.) hebben de Joden zich op grote schaal toegegeven aan het offeren op grote schaal van schapen en andere dieren, waar dat werd gedaan. In de loop van het Vissentijdperk (160 v. Chr. – 2000 na Chr.) hebben vele Joden zich afgewend van het offeren van dieren en hebben het Christendom omarmd, gesymboliseerd door de Vissen.

Een paradigmaverschuiving naar mondiale orde?
Dr. Thomas Kuhn en zijn boek ‘De structuur van wetenschappelijke revoluties’, omschrijft daarin een paradigma (patroon): “ Wetenschap is een serie van vreedzaam tussenspel, onderbroken door intellectuele gewelddadige revoluties.” Na zulke revoluties, wordt de ene conceptuele kijk op de wereld vervangen door een andere.  De nieuwe kijk op de wereld is monisme (alles één), holisme (realiteit is organisch één) en pantheïsme (het universum is Goddelijk en Aarde is heilig). Al het terugwerkende denken en de negatieve tendensen zullen verdwijnen en de verlichting zal aanbreken. Het Aquariustijdperk zal een belangrijke verschuiving inluiden in het intellectuele denken, want het is de Verschuiving van de Tijdperken.

Het wereldplan is al eeuwenlang in beweging.  Een nieuwe wereldorde gebeurt niet gedurende een nacht. Veel mensen worden bewust dat er iets serieus gaande is en dat een wereldplan om wereldwijde valuta,  handelsgrenzen en een natie staat te verenigen, dat is het proces van het gebeuren. Het principe van mondiale economische onafhankelijkheid zal al de economieën van de wereld verenigen. Er bestaat een goedaardige en welwillende geheime kracht achter de schermen, waarvan het doel is, de controle over alle regeringen van de wereld en ervoor te zorgen dat ze zich minzaam gedragen en daarnaar handelen. Dit is een zegen voor ons allemaal en het kan een hulp zijn, dat je weet dat je niet alleen bent met je wensen voor een vredevolle en harmonieuze wereld.

Laten we dit artikel besluiten met de Grote Aanroep, het Wereld Gebed, het behoort tot de gehele mensheid:

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome Licht in het denken van de mensen
Dat Licht op Aarde nederdale

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen
Moge Christus tot de Aarde wederkeren

Vanuit het centrum waar Gods wil gekend wordt
Richte Doel de kleine wil der mensen
Het Doel dat Meesters kennen en dienen

Vanuit het Centrum dat wij mensheid noemen
Verwezelijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op Aarde herstellen!G. Kumar is een astroloog, schrijver en programmeur.
Hij heeft een certificaat gekregen als planetaire edelsteen adviseur.
www.p-a-g.org  Planetary Gemologists Association

De Grote Aanroep is van/ door Alice Bailey door channeling van de Tibetaan D.K. > Djwhal Khul.

Door Simon Vinkeoog (Hij schrijft hier ook over)
Akbar, founder of Mogul Empire, b.1614 A.D., d. 15/10/1605.
'Denk diep na over de belichaamde idee en over uw gedachten verder, voorwaarts en opwaarts (kies zelf maar welk woord voor u de diepste betekenis heeft) totdat u een punt bereikt zo abstract als u maar kunt bereiken. Wanneer u niet verder kunt en de wereld van abstractie bent binnengegaan, blijf dan met uw gedachten in evenwicht en houd het denkvermogen vast in het licht zo lang u dit kunt volhouden. Geef acht op de loop van uw gedachten terwijl u dit doet en noteer alles wat nieuw of speciaal intuïtief is dat u gedurende deze tijd van afwachten hebt opgemerkt. Houd nauwkeurig aantekening van de ideeën die in uw denkvermogen kunnen opkomen en schrijf ze elke dag op in uw geestelijk dagboek.
Wilt u, broeder van me, bij het einde gekomen van deze instructie, onthouden dat de eenzame weg ook de verlichte weg is? Eenzaamheid is een illusie, die probeert de pogingen van de dienaar te dwarsbomen. Het is een begoocheling die ernstig inbreuk kan maken op ware visie. Dat u de Weg moge gaan in vrede en licht en dat kracht in het dienen uw deel moge zijn, is voor u de wens mijns harten.'


Uit Alice A. Bailey's Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk, deel 1, blz.113.
Uit hetzelfde boek (blz.460): 'Er is geen duisternis en geen mist. Er is geen nacht, noch dag. Er zijn geen stormen, noch vrede, geen rust noch strijd; alleen de standvastige wil Gods die ten goede werkt.'
Het is alweer tientallen jaren geleden dat ik steevast neusde in enkele van de vierentwintig boeken, die Alice Bailey, geïnspireerd door haar geestelijke Tibetaanse Meester Djwhal Khul, het licht deed zien. Esoterie van de zuiverste aard, in een vaak moeilijk leesbare taal geschreven, met begrippen uit de karmalogie van de theosofen, die uitgaat van het bestaan van een Geestelijke Hiërarchie als uitvoerders van een Goddelijk Plan.
Er zijn overeenkomsten met de leringen van Agni Yoga, die werden genoteerd door de Russische Helene Roerich, echtgenote van de schilder Nicholas Roerich, wiens schilderijen zowel in New York als Moskou en Sint Petersburg (en in albumvorm) te zien zijn.
Er is uiteraard een organisatie die de Bailey-boeken via uitgevers in een groot aantal landen onder het oog van de lezers brengt: in New York, Londen en Genève - de Lucis Trust, l rue de Varembé, Case Postale 31, 1211 Genève 20, Zwitserland.
Wereldwijd wordt sinds april 1945 (kort voor de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog) een mantram voor de nieuwe tijd en voor de gehele mensheid, De Grote Aanroep, verspreid, in ongeveer 75 talen. Dit is de Nederlandse versie ervan:

DE GROTE AANROEP

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen,
Dat Licht op aarde nederdale!
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de aarde wederkeren.
Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt,
Richte doel de kleine wil der mensen.
Het doel, dat de Meesters kennen en dienen.
Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.
Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

('De Christus staat bekend als de Wereldleraar en Hij is dat grote Wezen dat de Boeddhisten kennen als de Heer Maitreya en als de Imam Mahdi waar de Islamieten naar uitkijken. Het woord 'Christus' (van het Grieks Chrio) en 'Messias' (van het Hebreeuws Mâshîah) betekenen beide 'de gezalfde': ingewijd of apart gezet als heilig.'

Esoterisch Christendom: geen messianisme, maar het Christus-bewustzijn. Ik ben er vóor! Simon Vinkenoog.) http://www.simonvinkenoog.nl/pages/archief/oktober04.htm
(Er zijn aanbevelingen om te lezen op deze link)

Globalisering (scholieren.com van 2003)

Wat is globalisering nou precies?
Letterlijk betekent globalisering(of mondialisering): "verspreid raken over de hele wereld. Globalisering is een modern woord voor een 500-jarig fenomeen. Globalisering kwam al op gang vanaf de tijden dat de mensen de zeeën niet meer vreesden en op ontdekkingsreizen gingen. Globalisering heeft betrekking op de vele koppelingen en inter-connecties tussen staten en samenlevingen, die het wereldsysteem van nu vormen. Het is een proces waardoor gebeurtenissen, beslissingen en activiteiten in een bepaald deel van de wereld belangrijke gevolgen hebben voor individuen en gemeenschappen in heel andere delen van de wereld. Aardbewoners raken door toenemende onderlinge verbondenheid en handel, afhankelijk van elkaar. Globalisering omvat twee afzonderlijke fenomenen: bereik (of uitbreiding) en intensiteit (of verdieping). Enerzijds betekent globalisering een reeks processen(-van landen) en bedrijven die het grootste deel van de aarde omvatten of die wereldwijd opereren. Anderzijds impliceert ze een intensievere interactie, onderlinge verbondenheid of onderlinge afhankelijkheid tussen de staten en de samenlevingen die de wereldgemeenschap vormen. Globalisering is een veelomvattend begrip dat eenvoudig kan worden uitgelegd als wereldwijde integratie van bestaande nationale en regionale economische systemen. Dit zorgt ervoor dat onderlinge afhankelijkheid van individuele plaatsen, regio’s en nationale staten, steeds groter worden. De wereld wordt steeds meer 1 landje. De basis voor globalisering zoals wij die nu kennen werd in de 19e eeuw gelegd met het kolonialisme en imperialisme. De economieën ontmoetten elkaar en werden gedwongen samen te werken. Op die manier werd het noodzakelijk om één systeem te bedenken waardoor de economieën, evenals de betreffende gebieden, samensmolten en de oorspronkelijke kenmerken ondergesneeuwd raakten.

Het standaard stellen van de wereldkalender en de opkomst van internationale juridische afspraken en/ of handelsverdragen bevorderden de integratie van de verschillende bestaande economische systemen. Beslissend voor de totstandkoming van de globalisering in de huidige tijd is de versnelling van het integratieproces en het feit dat de ‘oorspronkelijke spelers in het internationale veld’ geleidelijk aan worden vervangen door andere machtige spelers (multinationals en machtige financiële instellingen). Thans overtreft de waarde van de grote multinationals het BBP van een groot aantal landen.
Globalisering komt tot uiting in 4 aspecten:op politiek , sociaal, economisch en cultureel gebied. Er is niet een rechte onderscheid tussen deze aspecten. Deze aspecten vullen elkaar aan en versterken elkaar.


Een paradigmaverschuiving (ook wel een revolutie in de wetenschap, niet te verwarren met de wetenschappelijke revolutie) is volgens Thomas Kuhn een ontwikkeling in de wetenschap die leidt tot een dramatisch ander beeld van hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Vaak ontstaat bij zo'n ontwikkeling een grote tegenstelling tussen de voor- en tegenstanders. Deze ontwikkeling wordt doorgaans afgedwongen doordat zich in de werkelijkheid verschijnselen zich steeds meer voordoen. Die verschijnselen kunnen niet langer vanuit het oude paradigma worden verklaard en daarmee niet zelden zelfs in volledige tegenspraak lijken te zijn. Meestal blijkt pas achteraf, wanneer de aanhangers van het oude, al te beperkt gebleken wereldbeeld hun invloed en macht hebben verloren, dat er sprake was van een echte revolutie. De Nederlandse natuurkundige Hendrik Kramers was eerder dan Kuhn al met soortgelijke ideeën gekomen.

vertaald door of voor Wakkere Mensen.
Van mij voor iedereen.