Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 12 maart 2016

El Morya: Een Betere Manier! / 9 maart 2016 / Malcolm Bell

El Morya:
Een Betere Manier!
9 maart 2016 / Malcolm Bell
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Hallo allemaal,
Het lijkt eeuwen geleden sinds mijn laatste boodschap. Misschien door alles wat er op de wereld gebeurt, levenservaringen en gebeurtenissen in de hoogste versnelling, er zijn zoveel dingen die gebeuren is een korte, samengeperste tijd/ruimte….. of lijkt het alleen maar zo? Vele mensen hebben  gezegd dat alles tegelijk lijkt te gebeuren. Niet alleen dat, maar de kosmische energiefluctuaties verstoren hun “levensritme” en halen hen uit hun gebruikelijke niveau van harmonie.

Door anderen werd ook gezegd dat de niet-zo-illusoire komst van hun dagelijkse levenservaringen en lessen niet van gezond verstand blijken te zijn, goedschiks of kwaadschiks, de ene nog bovenop de andere. Het lijkt erop dat al deze lessen in korte tijd voltooid dienen te worden.

Het antwoord op al deze zaken is om regelmatig (een uur per dag? – zo vaak mogelijk?) te mediteren, rustige overdenking, innerlijke reflectie, waarbij alles van 3D, solide materie-substantie – dit is voedzame grond voor een bezorgde geest, een “op hol geslagen geest” – is gereinigd om ons in staat te stellen naar een plaats van vrede, harmonie en spirituele extase te gaan.

Mijn eigen tijd hiervoor is 3 uur voormiddag als mijn Universum relatief stil en rustig is en de gidsen in staat zijn om mij ongehinderd te benaderen.

De boodschap:

Goedenavond allemaal. Alweer welkom in dit huis van licht. Wij zijn vandaag gekomen met een boodschap die jullie flink zal steunen op je pad van groei en vooruitgang.

Na veel overleg en vastberadenheid werd er collectief besloten dat het nu een meer dan gepaste tijd is om jullie informatie en begeleiding te geven als jullie deze hulp op je pad wensen te accepteren. Verander je levenshouding en alles in je leven. Wij laten jullie nu het gemakkelijke pad zien.

Al veel te lang hebben teveel geïncarneerde zielen gestruikeld op hun pad en weten nog niet waar zij naartoe gaan; waarom zij daar naartoe gaan; of wat zij zullen vinden als zij aankomen op de onbekende bestemming. De bestemming die jullie zo vaak Verlichting noemen. Verlichting is het pad. Dit is het pad. Jullie gaan niet naar verlichting. Jullie gebruiken verlichting om te Worden. Om gewoon te Worden. Wat plannen jullie om te Worden?

Jullie plannen om Licht en Liefde te worden op jullie Pad terug naar de Bron. Eonen tijd geleden lieten wij jullie achter met jullie gereedschappen. Wij lieten jullie achter met jullie vrije wil en keuze. Wij zagen jullie zinken als gestrande walvissen op je pad. Als resultaat van jullie vrije wil/keuze hebben jullie nu een punt bereikt, velen van jullie hebben een punt bereikt, waar jullie op je pad, nu hebben ontdekt dat jullie helemaal niet vooruit zijn gegaan. Jullie zijn in feite in cirkels rondgegaan.

Deze dimensie werd nooit ontworpen om dusdanig te zijn. Jullie ontwierpen deze dimensie en alles wat erin is als jullie plaats om ervaringen op te doen, te leren en te groeien. Ergens onderweg verloren jullie je focus. Jullie verloren het zicht op het waarom jullie hier zijn en wat jullie aan het doen waren en waar jullie waarschijnlijk naar toe zouden gaan. Er is jullie al verteld, geadviseerd, dat in de huidige tijd  jullie planeet vele grote veranderingen ondergaat en daar ook mee doorgaat.

Ik kan jullie wel vertellen dat deze veranderingen van nature zowel tropisch als subtropisch zijn, zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en dit soort dingen. Dit is natuurlijk een methode die moeder Aarde gebruikt om zichzelf te reinigen van alles dat verontreinigt, haar verwondt, vergiftigt of aanrandt. Zij heeft wat jullie niet kunnen zien; een ander lichaam; jullie zouden het een etherisch lichaam kunnen noemen. Het is in feite een energielichaam dat constant in een staat van verandering is, in een staat van groei omdat deze planeet ernaar verlangt om zichzelf te verhogen en haar energie terug te brengen naar dezelfde bron als waar jullie energie verlangt om te groeien, uit te breiden, vooruit te gaan en terug te gaan naar de bron.

Jullie beginnen nu dus het concept te begrijpen dat alles energie is. Er bestaat niets dat geen energie is. En die energie komt van de bron. Alles dat jullie kunnen voelen, zien, bespeuren, aanraken is tot geboren gebrachte energie. Geboren vanuit de Bron. En als zodanig zoekt het naar uitdrukking en verlangen en wil het perfectie bereiken in welke vibratie dan ook waarin het zich bevindt voordat het teruggaat naar de bron en weer Een wordt met de bron. Ik vraag mij af of er velen van jullie hier ooit over hebben nagedacht.

Nu dan: met de staat, met de verbazend slimme conditie van jullie planeet in de nu-moment, kunnen jullie om je heen kijken, zien wat “verkeerde” beslissingen en acties jullie hebben ondernomen die Moeder Aarde hebben tegengehouden, absoluut tegengehouden, om terug te keren naar de bron.

Maar ook, en nogmaals, hebben jullie jezelf individueel en collectief tegengehouden om perfectie te bereiken en dus kunnen wij jullie ver-excuseren omdat jullie dit niet wisten. Wij kunnen jullie ver-excuseren omdat jullie je er niet van bewust waren, of niet compleet bewust waren.

Maar er is geen excuus voor het collectief van geïncarneerde zielen op deze planeet voor het niet proberen om deze verkeerde gedachten, woorden en daden die zo treurig en slecht alle energie en alle materie hebben beïnvloed.

Elke gedachte, elk woord, elke daad die jullie hebben, heeft een effect op deze planeet van fysieke materie op de uitkomst van wat er werd gepland, ontworpen, voor deze planeet, en ook voor de energie van deze planeet van het Al.

Nu zijn jullie dus allemaal bewust! Jullie zijn geïnformeerd dat er potentiëlen in actie  nu zijn die zorgen scheppen, schade, nood en ellende en lijden over de hele planeet.
Er zijn niet alleen aardse tragedies maar er zijn ook tragedies in de geplande levenspaden van geïncarneerde zielen: de oorlogen, de honger, de hongerdood, de ziekten. Die zouden vermeden kunnen worden, afgewend, ermee omgegaan kunnen worden op een zorgzame, compassievolle manier en aldus het concept uitschakelen dat degenen met macht en rijkdom weigeren om uit te voeren. Dit is hun keuze! Wij oordelen niet. Voor degenen van jullie die vooruit willen gaan, groeien, willen Worden, zielengroei en –verrijking willen ervaren om Een te worden met de Bron hebben wij informatie om jullie te steunen op jullie weg om terug te gaan naar de Bron – een op een grootse manier steunen zal het zijn! Jullie hebben twee heldere keuzen. Positief of negatief! Op de bank blijven zitten is geen keuze; is geen optie! Stil blijven staan is geen keuze! Geloof mij, als geïncarneerde zielen eerder voor het positieve zouden hebben gekozen, zou hun ontwikkeling veel, veel groter zijn geweest dan waar jullie nu zijn; waar jullie jezelf nu bevinden….

Lieve zielen, het is de manier waarop jullie elke minuut van je leven invullen. Elke zaak in jullie leven. Elk atoom van jullie wezen weerspiegelt jullie houding, jullie gedachten, jullie woorden, jullie daden.

Julie kunnen niet voorbij gaan aan wat jullie houding is. Wij hoeven gewoon maar even naar jullie te kijken en jullie zijn een open boek voor ons. Wij hebben het hierover al heel vaak gehad. De gemeenschap van geascendeerde meesters heeft dit nu uitgebreid behandeld. Wij hebben besloten dat het NU de tijd voor ons is om jullie een grootse mogelijkheid aan te bieden als jullie er nu voor zouden kiezen dat vanaf dit moment, deze milliseconde van jullie tijd. Als jullie kiezen voor positieve, acceptatie, harmonie, vrede, licht.

Het is werkelijk allemaal Een. Ik heb zojuist gezegd dat dit aspecten zijn van het Geheel. Wat er nodig is voor verandering van de koers van de planeet, en dit wordt jullie heel vaak verteld, is het veranderen van jullie individuele en collectieve levens, het kiezen van positivisme in elke seconde, elke milliseconde van jullie levens. Het zou een groot voordeel voor jullie zijn als jullie elke gedachte zouden elimineren, elke actie die niet van het licht is, niet van liefde is, niet van het positieve. Als jullie ervoor kiezen om naar de donkere kant te gaan …. So be it. Als jullie ervoor kiezen om vooruit te gaan, om jullie groep-zijn vooruit te laten gaan, voor jullie staat, voor jullie natie, jullie planeet; als jullie ervoor kiezen om alles vooruit te laten gaan en uiteindelijk terug te gaan naar de bron, wel, nu is het de tijd om compassie te laten zien, tolerantie, begrip, zorgzaamheid, delen van overvloed met anderen samengaand met jullie beslissing om in vrede te gaan, in harmonie, in acceptatie van wat is, wetend dat juist het positieve dat jullie uitstralen en dat anderen uitstralen, het schip gaan besturen, het schip van Moeder Aarde en alles erop. Het is het sturen naar een opgaand traject op zijn weg naar de Bron.

Ontelbare tijden, ontelbare keren, zijn  wij gekomen en hebben tegen jullie gesproken over positivisme, over het focussen op liefde, op licht. Dit te demonstreren, in actie te laten zijn, liefde, licht, compassie, tolerantie en hulp biedend aan jullie medemensen.

Zorgzaam zijn en dezelfde zorgzaamheid tonen voor jullie planeet en alles erop komt hoofdzakelijk neer op gewoon positief zijn. Als jullie constant in vrede rondlopen, in harmonie en in positivisme, kunnen jullie niet anders dan helpen bij de groei en de expansie van de Al-heid. De Eenheid. Alles!

Als wij dit terugbrengen tot een zeer individueel en persoonlijk niveau, wat zouden dan jullie dan dagelijks doen? Wat zouden jullie dagelijkse acties zijn? Wel, jullie zouden kunnen beginnen, als jullie ontwaken, om de pracht van jullie omgeving te waarderen. Aanvaard de overvloed die jullie hebben. Zend het positieve uit, vreugde, blijheid, vredige gedachten naar alles en iedereen.

En voor de herinnering van de dag: houd jezelf op een plaats, een ruimte, van wat jullie “een staat van Gratie” noemen. Houd jezelf in deze staat waarin alles waar jullie naar kijken in lijn is met het Groot Goddelijk Plan. Voel vrede. Voel blijdschap. Voel geluk. Voel de acceptatie van wat jullie omringt, van jullie leven.

Weet dat het ervoor zorgt dat jullie vrede, liefde, harmonie, acceptatie uitstralen, al deze grote waarden die ik zojuist heb opgenoemd, terwijl jullie die uitstralen naar iedereen, dit ook een resonantie veroorzaakt in de andere geïncarneerde mensen om jullie heen en ook naar de Eenheid om jullie heen, naar jullie planeet, de bomen, de dieren, de oceanen, naar alles. Er is een harmonische resonantie betrokken en verbonden aan het Al.

Ik zou willen dat jullie als volgt denken: Terwijl jullie in een staat van gratie rondlopen, in een staat van harmonie, een staat van extase, van lichten zijn, stralen jullie die energie uit. Jullie kennen het uiteindelijke resultaat misschien niet maar wees ervan verzekerd dat de energie die jullie uitstralen zal resoneren met het Al. Alles, de Al-heid, de Eenheid, het alles om jullie heen.

Het zal resoneren en het zal een harmonische vibratie vormen van dat licht, van die vrede, van die acceptatie, van die schoonheid. Teveel, veel teveel zielen openen hun ogen in de ochtend en wij horen hen zeggen: Ohhh God!!! Wel, wat een prachtige manier om de dag te beginnen. Wat een prachtige manier om een absoluut negatieve resonantie te vormen. Niet alleen in jezelf, maar ook in de dingen om jullie heen.

Ik wil jullie vertellen over resonantie. Resonantie is als een klankbord. Het is als een flexibele spiegel. Wat jullie uitstralen spiegelt terug naar jullie. Zijn jullie geen deel van de Eenheid, van het Al?

Welke vibratie jullie ook uitstralen naar de Eenheid en de Al-heid wordt terug geresoneerd naar jullie en ook geresoneerd naar de Eenheid en de Alheid waar jullie deel van uitmaken.

Jullie scheppen dus je eigen problemen. Jullie componeren je eigen negativisme! Als jullie kiezen voor vrede, liefde, licht, positivisme, de resonantie van wat jullie uitzenden komt naar jullie terug. Het beïnvloedt niet alleen maar de anderen, die bende aan de andere kant, het beïnvloedt de Al-heid. De Eenheid. Als jullie planeet en alles erop haar koers gaat wijzigen en naar het Licht van de Bron gaat….. en die ook wordt, zal het niet gebeuren….. als jullie iets anders kiezen dan positivisme, vreugde, liefde, licht, overvloed, zorgzaamheid, compassie.

Begin je dag, elke dag, met dit in je hoofd en draag het, draag het de hele dag. Natuurlijk zullen er een paar moeilijkheden en beproevingen zijn op jullie weg door je dag heen hoewel het van vitaal belang is dat jullie ook acceptatie uitstralen, liefde, licht, positivisme.

Als er iets komt in het midden van de dag dat jullie boos maakt, dat jullie boom schudt,  en jullie kiezen voor een negatief, agressief antwoord dan hebben jullie een verkeerde, een heel verkeerde keuze gemaakt.

Aanvaarding. Aanvaard wat is. Ga ermee om met liefde, licht, positivisme. Ervoor zorgen dat jullie blijven aan de positieve kant van de schaal zal ervoor zorgen dat jullie de positieve effecten bemerken van de energie die jullie uitzenden, die jullie uitstralen.

Hoeveel van jullie schreeuwen, worden agressief en oordelen, worden zelfs bedreigend? Steeds laten jullie al dit duister in jezelf toe. Jullie laten alle negativisme in je toe. Vergeet het niet: “wat jullie naar buiten brengen resoneert naar jullie terug.” Als jullie dus agressie willen uitsturen, boosheid, al dit soort dingen, alles van de negatieve kant, als jullie dat willen uitstralen, zal de harmonische resonantie het per expresse naar jullie terug sturen!

Jullie zullen dus meer krijgen van wat jullie hebben uitgezonden; jullie verscherpen het probleem en lossen het niet op. Nooit is er iets opgelost door agressie, oorlog, haat, moord en geweld; de situatie escaleert er alleen maar door. En als de situatie escaleert naar oncontroleerbare proporties roept iedereen naar ons in de Gebieden……. Help! Help!  Help ons! Dus komen wij herhaaldelijk naar jullie toe, herhaaldelijk, herhaaldelijk, gaan terug naar depressie, agressie, haat, al die negatieve dingen. Het is als een donkere draaimolen.

Toch gaan wij terug naar de andere kant, naar het licht, de liefde, de acceptatie, de compassie, de tolerantie. Als jullie dit uit de harmonie die naar jullie terugkomt ontvangen, is dit precies wat jullie uitstralen. Straal geluk uit, dan komt geluk terug. Straal vreugde uit, dankbaarheid, acceptatie, dan komt het terug. Op dit punt in jullie tijd, op jullie pad, en het pad van deze planeet, zijn jullie op het kruispunt….. wij kunnen deze term gebruiken. Jullie zijn op het kruispunt. Er is een wegwijzer die aanwijst: ”negativisme”. Of is er een wegwijzer die wijst naar “positivisme?”, “verandering gaat op deze manier.”

Welk pad denken jullie te willen belopen? Als jullie kiezen voor het pad van liefde, licht, acceptatie, harmonie, vreugde; als jullie voor dit pad kiezen zullen jullie weten waar jullie pad vol van zal zijn.

Wat jullie uitsturen komt terug! Natuurlijk zullen er een paar tests en moeilijkheden zijn maar nogmaals, als jullie constant positief zijn, als jullie goed op je pad blijven zullen jullie ermee om kunnen gaan met liefde en licht en acceptatie. De verkeersdrempel zal een non-event (een flop) worden, jullie overwonnen het met jullie liefde, jullie licht en positivisme. Soms kan het een of twee dagen duren, een week of een maand, maar er zal hoe dan ook een positief einde zijn. 

Als jullie geen positief einde kunnen zien weet dan gewoon dat er een is. Heel zeker! Ik wil jullie dus vragen om in een staat van gratie te zijn, een staat van positivisme, een staat van liefde en licht/gratie; houd jezelf steeds in deze staat. Wees het. Wees in die staat. Wees die energie! En natuurlijk wordt wat jullie uitstralen geabsorbeerd door jullie planeet. Alles om jullie heen, alles, tot aan de laatste zandkorrel op het strand; alles zal die vibratie registreren en positief voordeel hebben van wat jullie uitstralen.

Nu, dit is makkelijk te begrijpen. Heel makkelijk. Ik heb gesproken in de meest simpele bewoordingen voor een makkelijk begrip en voor de volledigheid van jullie begrip. Dus is het enige dat ons in de Gebieden nog rest te zeggen: “Het is jullie keuze. Het is jullie keuze!”

God zegene jullie en dank je wel omdat jullie in de energie van mijn woorden wilden zijn. 

Ik Ben El Morya.  Dank jullie wel.

Deel dit….